Rödl & Partner w mediach

PrintMailRate-it

Eksperci Rödl & Partner są autorami licznych artykułów prasowych i specjalistycznych komentarzy związanych z kwestiami prawnymi, podatkowymi i finansowymi. Poniżej znajdą Państwo wybrane przykłady obecności pracowników Rödl & Partner w mediach:

Styczeń 2019

 

​17.01.2020

Nieopodatkowany dochód pracownika z tytułu uregulowania zaległych składek

 

Płatnik składek (pracodawca) jest zobowiązany do obliczania, rozliczania i opłacania należnych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych za ubezpieczonego (zatrudnionego), niezależnie od źródła finansowania owych składek. Dotyczy to również sytuacji, w której dochodzi do wypłaty ubezpieczonemu wynagrodzenia niepomniejszonego o składki podlegające sfinansowaniu z jego dochodu. Późniejsza zapłata zaległych składek przez płatnika i niewystąpienie przez płatnika do ubezpieczonego o zwrot składek, które nienależnie zostały wypłacone w wynagrodzeniu.

 

Marcin Muchowski, doradca podatkowy Warszawa, Rödl & Partner

​17.01.2020

 

​Prawo autorskie: charakter wynagrodzenia współtwórców - wyrok Sądu Najwyższego

 

 

Alicja Szyrner, prawnik Gliwice, Rödl & Partner

​15.01.2020

 

Zamknięcie roku finansowego - terminarz czynności

 

Mija kolejny miesiąc, który dla służb finansowo - księgowych i firm audytorskich wiąże się przede wszystkim z dokonywaniem czynności pozwalających we właściwy sposób zamknąć kolejny rok. Odpowiednie planowanie zadań pozwala na dochowanie wymaganych terminów i zapewnia komfort ich realizacji zgodnie z harmonogramem.

 

Tomasz Martyniuk, biegły rewident Poznań, Rödl & Partner

​13.01.2020

 

Uznanie stosunku cywilnoprawnego za stosunek pracy

 

O tym, czy wykonywane czynności były świadczone na ryzyko pracodawcy, czy też na ryzyko drugiej strony, mogą rozstrzygać przepisy szczególne dotyczące działalności zatrudniającego. Strony mogą dowolnie ułożyć swój stosunek prawny, ale zawarte uzgodnienia muszą ujawniać faktycznie wolę stron.

 

Rafał Szymański, adwokat Gliwice, Rödl & Partner

​08.01.2020

 

Nowe limity podatkowe w 2020 roku

 

 

​08.01.2020

 

SDJ: sprawozdanie z działalności SDJ jest niewielkim dokumentem

 

W praktyce obowiązek jego wypełnienia często przejmują księgowi, korzystając z szablonu istniejącego w firmie ograniczając aktywność prezesa w tym zakresie tylko do podpisu jednostki.

 

Andrzej Niewiarowski, biegły rewident, manager Warszawa, Rödl & Partner

​03.01.2020

 

Czy usługi księgowe mogą być wykonane na podstawie umowy o dzieło

 

Prace polegające na powtarzalnych usługach z zakresu księgowości nie mogą zostać uznane za wykonanie dzieła. Nie prowadzą bowiem do powstania konkretnego dzieła, a są nastawione na staranne wykonywanie czynności, nie na uzyskanie określonego rezultatu.

 

Roksana Bzoma, prawnik Warszawa w Rödl & Partner

Kontakt

Contact Person Picture

Liliane Preusser

Partner

+48 32 330 12 00

Wyślij zapytanie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu