Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

PrintMailRate-it
Doradztwo dotyczące cen transferowych i dokumentacji podatkowej skierowane jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi. Z doradztwa podatkowego w zakresie cen transferowych oraz dokumentacji podatkowej korzystają w szczególności międzynarodowe grupy kapitałowe.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

 Zakres usług świadczonych przez Rödl & Partner

 • przeglądy podatkowe w zakresie cen transferowych obejmujące analizę powiązań oraz warunków realizacji transakcji między podmiotami powiązanymi,
 • analiza umów grupowych pod kątem ich zgodności z regulacjami podatkowymi dotyczącymi cen transferowych,
 • wsparcie przy ustalaniu metody kalkulacji wynagrodzenia (poziomu wynagrodzenia) z uwzględnieniem profilu działalności podmiotów uczestniczących w transakcji,
 • przeprowadzanie analiz porównawczych (ang. benchmarking),
 • wsparcie podatkowe w zakresie weryfikacji zasad rozliczeń dotyczących np. zakupu usług niematerialnych i podatkowego traktowania związanych z nimi kosztów,
 • sporządzanie, aktualizacja lub analiza obowiązkowej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi wymagana przez przepisy art. 9a ustawy o CIT i art. 25a ustawy o PIT (dokumentacja cen transferowych),
 • sporządzanie, aktualizacja lub analiza kompleksowej dokumentacji dotyczącej usług o niskiej wartości dodanej,
 • sporządzanie, adaptacja lub analiza polityki cen transferowych,
 • wsparcie przy restrukturyzacji w zakresie alokacji zasobów administracyjnych w ramach podmiotów powiązanych, w tym: sporządzanie lub analiza umów o podziale kosztów, wsparcie przy ustalaniu metody kalkulacji wynagrodzenia przy określonym modelu alokacji zasobów administracyjnych, pomoc przy ustaleniu lub weryfikacji poziomu wynagrodzenia w celu zapewnienia jego rynkowego charakteru,
 • reprezentowanie podmiotów powiązanych w kontaktach z władzami podatkowymi, w tym m.in.: wsparcie w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, sporządzanie wniosków o interpretacje przepisów podatkowych, obrona cen transferowych,
 • sporządzanie opinii podatkowych w zakresie cen transferowych,
 • szkolenia i warsztaty, także w siedzibie Twojej firmy.
 

 

 

Przekazanie działań związanych z cenami transferowymi w ręce specjalistów pozwala efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem poprzez odpowiednie planowanie, identyfikację obszarów ryzyka, a także stosowanie narzędzi jego minimalizacji z uwzględnieniem celów biznesowych. Pozwala to m.in. uniknąć zagrożenia związanego z zastosowaniem karnej stawki w podatku CIT i PIT w wysokości 50%, stosowanej jeśli przedsiębiorca nie posiada odpowiedniej dokumentacji dotyczącej transakcji.


Wszystkie realizowane przez nas projekty są dostosowane do indywidualnych potrzeb i założeń biznesowych oraz ograniczają ryzyko w zakresie cen transferowych, a także mają na celu optymalizację zobowiązań podatkowych. Doradztwo dotyczy szerokiego zakresu tematycznego, regulacji zawartych zarówno w przepisach krajowych, jak i międzynarodowych dyrektywach i wytycznych.

Deutschland Weltweit Search Menu