Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Doradztwo dotyczące cen transferowych i dokumentacji podatkowej skierowane jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi. Z doradztwa podatkowego w zakresie cen transferowych oraz dokumentacji podatkowej korzystają w szczególności międzynarodowe grupy kapitałowe.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Ceny transferowe i dokumetacja podatkowa – ​nasze usługi

 • przeglądy podatkowe w zakresie cen transferowych obejmujące analizę powiązań oraz warunków realizacji transakcji między podmiotami powiązanymi
 • analiza umów grupowych pod kątem ich zgodności z regulacjami podatkowymi dotyczącymi cen transferowych
 • wsparcie przy ustalaniu metody kalkulacji wynagrodzenia (poziomu wynagrodzenia) z uwzględnieniem profilu działalności podmiotów uczestniczących w transakcji
 • przeprowadzanie analiz porównawczych (ang. benchmarking)
 • wsparcie podatkowe w zakresie weryfikacji zasad rozliczeń dotyczących np. zakupu usług niematerialnych i podatkowego traktowania związanych z nimi kosztów
 • sporządzanie, aktualizacja lub analiza obowiązkowej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi wymagana przez przepisy art. 9a ustawy o CIT i art. 25a ustawy o PIT (dokumentacja cen transferowych)
 • ​​sporządzanie, aktualizacja lub analiza kompleksowej dokumentacji dotyczącej usług o niskiej wartości dodanej
 • sporządzanie, adaptacja lub analiza polityki cen transferowych
 • wsparcie przy restrukturyzacji w zakresie alokacji zasobów administracyjnych w ramach podmiotów powiązanych, w tym: sporządzanie lub analiza umów o podziale kosztów, wsparcie przy ustalaniu metody kalkulacji wynagrodzenia przy określonym modelu alokacji zasobów administracyjnych, pomoc przy ustaleniu lub weryfikacji poziomu wynagrodzenia w celu zapewnienia jego rynkowego charakteru
 • reprezentowanie podmiotów powiązanych w kontaktach z władzami podatkowymi, w tym m.in.: wsparcie w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, sporządzanie wniosków o interpretacje przepisów podatkowych, obrona cen transferowych
 • sporządzanie opinii podatkowych w zakresie cen transferowych
 • szkolenia i warsztaty, także w siedzibie Twojej firmy


​​Dokumentacja cen transferowych

 

Przekazanie działań związanych z cenami transferowymi w ręce specjalistów pozwala efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem poprzez odpowiednie planowanie, identyfikację obszarów ryzyka, a także stosowanie narzędzi jego minimalizacji z uwzględnieniem celów biznesowych. Pozwala to m.in. uniknąć zagrożenia związanego z zastosowaniem karnej stawki w podatku CIT i PIT w wysokości 50%, stosowanej jeśli przedsiębiorca nie posiada odpowiedniej dokumentacji dotyczącej transakcji.


Wszystkie realizowane przez nas projekty są dostosowane do indywidualnych potrzeb i założeń biznesowych oraz ograniczają ryzyko w zakresie cen transferowych, a także mają na celu optymalizację zobowiązań podatkowych. Doradztwo dotyczy szerokiego zakresu tematycznego, regulacji zawartych zarówno w przepisach krajowych, jak i międzynarodowych dyrektywach i wytycznych.​Znajomość regulacji dotyczących cen transferowych jest niezwykle ważna. Nowelizacje ustawy skutkują dodatkowymi kontrolami, dlatego ceny transferowe warto powierzyć ekspertom, by zapewnić sobie bezpieczeństwo spełniając wymogi podatkowe.

W Rödl & Partner indywidualnie rozpatrujemy przypadki klientów. Weryfikujemy istniejącą dokumentację, ale również wspieramy w tworzeniu nowej, zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wskazujemy potencjalne ryzyka, by nasi klienci mieli rzetelną wiedzę do podejmowania rozwojowych decyzji. Ceny transferowe to także często potrzeba analizy warunków transakcji czy warunków realizacji, zgodnych z ceną rynkową. Przygotujemy dla Ciebie niezbędną dokumentację i dzięki temu będziesz mógł zminimalizować ryzyko uznania transakcji za nierynkową, a zarazem wypełnisz obowiązek sprawozdawczy. Korzystamy z profesjonalnych baz danych, dając Ci gwarancję najwyższej jakości raportów. Zadbamy o dotrzymanie stosownych terminów i przeprowadzenie obowiązkowych analiz cen transferowych, dzięki czemu nie będziesz musieć martwić się o możliwe sankcje podatkowe i karne sankcje skarbowe. Przedstawimy możliwości zwolnienia z cen transferowych, zarówno całkowite, jak i częściowe. W razie konieczności dokonamy także korekty cen transferowych.
Deutschland Weltweit Search Menu