Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatek od nieruchomości

PrintMailRate-it

Podatek od nieruchomości – czym jest?


Podatek od nieruchomości wciąż budzi wiele wątpliwości i jest problematyczny dla podatników. Podatek od budynków i gruntów uzależniony jest od ich powierzchni, ale dla budowli – od ich wartości. Stawki różnią się też między sobą w zależności od przeznaczenia budynku lub gruntu. Stawka ustalana jest przez właściwą gminę w granicach określonych ustawą. Co więcej, zwolnienia z tego podatku również mogą się różnić lokalnie.

Kogo dotyczy podatek od nieruchomości?


Podatek od nieruchomości obejmuje budynki, grunty i budowle. Obowiązek płacenia tego podatku mają właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Niektórzy podatnicy są z niego zwolnieni. 

Podatek od nieruchomości – kwalifikacja obiektu


Zwolnienie z podatku od nieruchomości może dotyczyć także niektórych rodzajów obiektów. Duże problemy sprawia jednak prawidłowa kwalifikacja obiektu. Ustawa jest wyjątkowo krótka, a wątpliwości interpretacyjnych jest bardzo dużo. Niestety gminy coraz częściej upatrują możliwości łatania deficytów budżetowych poprzez kontrolę prawidłowości rozliczania podatku od nieruchomości. Dlatego profesjonalna pomoc przy analizie obowiązków związanych z tym podatkiem wynika nie tylko z ponadprzeciętnej staranności podatników, ale ze zwykłej konieczności.

​10.10.2022

NSA wypowiedział się na temat kwalifikacji stacji i punktów redukcyjno-pomiarowych jako budowli »

10 października 2022 r. NSA orzekł, że w stanie prawnym obowiązującym przed 28 czerwca 2015 r. dla objęcia opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości stacji i punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych – decydujące jest istnienie związku techniczno-użytkowego pomiędzy tymi obiektami a gazociągiem, co przesądza o konieczności ich zakwalifikowania jako budowli w postaci sieci gazowej.

​26.08.2022

Belka konstrukcyjna jako najniższy element stropu – nowy wyrok NSA »

Ustalanie podstawy opodatkowania dla budynków opiera się najczęściej na dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego stwarza możliwość do przekalkulowania powierzchni użytkowej ustalonej pierwotnie na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

22.08.2022

Podwyżka stawek podatku od nieruchomości w 2023 r. »

1 sierpnia 2022 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r. Waloryzuje stawki maksymalne podatku od nieruchomości do kwot wskazanych w obwieszczeniu.

6.05.2022

Budowla może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jeszcze przed przyjęciem jej do używania na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych »

21 kwietnia 2022 r. NSA wypowiedział się na temat powstawania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w przypadku budowli, które nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, lecz wydano pozwolenie na ich użytkowanie.

28.04.2022

Infrastruktura kolejowa zwalniała do 2022 r. z podatku od nieruchomości »

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych rozwiewa wątpliwości podatników co do zakresu zastosowania zwolnienia podatkowego od gruntów, na których znajdują się budowle i budynki infrastruktury kolejowej.

21.04.2022

Czy przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości może być zespół rzeczy połączonych funkcjonalnie? »

26 stycznia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze III FSK 2135/21 wypowiedział się na temat opodatkowania podatkiem od nieruchomości ciągu technologicznego składającego się z kompleksu wielu obiektów budowlanych.

4.11.2021

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca kwalifikacji budynków i budowli dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości »

29 września 2021 r. zapadła uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), sygn. III FPS 1/21, rozstrzygająca zagadnienie budzące poważne wątpliwości.

26.05.2021

Podatek od nieruchomości – aspekty praktyczne ustalania podstawy opodatkowania budynków i budowli »

Podatek od nieruchomości bywa problematyczny dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy są zobowiązani do corocznego wypełniania szczegółowych deklaracji.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny

Senior Associate

+48 58 582 65 96

Wyślij zapytanie

Profil


 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Deutschland Weltweit Search Menu