Podatek od nieruchomości

PrintMailRate-it

Podatek od nieruchomości wciąż budzi wiele wątpliwości i jest problematyczny dla podatników. Podatek od budynków i gruntów uzależniony jest od ich powierzchni, ale dla budowli już od ich wartości. Stawki różnią się też między sobą w zależności od przeznaczenia budynku lub gruntu. Stawka ustalana jest przez właściwą gminę w granicach określonych ustawą. Co więcej, zwolnienia z tego podatku, również mogą różnić się lokalnie.


 

Podatek ten obejmuje budynki, grunty i budowle. Obowiązek płacenia takiego podatku mają właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Niektórzy podatnicy są z niego zwolnieni. Podobnie jak zwolnienie może dotyczyć niektórych rodzajów obiektów. Duże problemy sprawia prawidłowa kwalifikacja obiektu. Sama ustawa jest wyjątkowo krótka, zaś wątpliwości interpretacyjnych jest bardzo dużo. Z kolei gminy coraz częściej upatrują możliwości łatania deficytów budżetowych poprzez kontrolę prawidłowości rozliczania tego podatku. Dlatego profesjonalna pomoc przy analizie obowiązków związanych z tym podatkiem wynika już nieraz nie tylko z ponadprzeciętnej staranności podatników, ale ze zwykłej konieczności.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z podatkiem od nieruchomości eksperci Rödl & Partner pozostają do dyspozycji.Czytaj artykuły:

​10.10.2022

NSA wypowiedział się na temat kwalifikacji stacji i punktów redukcyjno-pomiarowych jako budowli

10 października 2022 r. NSA orzekł, że w stanie prawnym obowiązującym przed 28 czerwca 2015 r. dla objęcia opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości stacji i punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych – decydujące jest istnienie związku techniczno-użytkowego pomiędzy tymi obiektami a gazociągiem, co przesądza o konieczności ich zakwalifikowania jako budowli w postaci sieci gazowej.

​26.08.2022

Belka konstrukcyjna jako najniższy element stropu – nowy wyrok NSA

Ustalanie podstawy opodatkowania dla budynków opiera się najczęściej na dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego stwarza możliwość do przekalkulowania powierzchni użytkowej ustalonej pierwotnie na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

22.08.2022

Podwyżka stawek podatku od nieruchomości w 2023 r.

1 sierpnia 2022 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r. Waloryzuje stawki maksymalne podatku od nieruchomości do kwot wskazanych w obwieszczeniu.

6.05.2022

Budowla może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jeszcze przed przyjęciem jej do używania na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych

21 kwietnia 2022 r. NSA wypowiedział się na temat powstawania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w przypadku budowli, które nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, lecz wydano pozwolenie na ich użytkowanie.

28.04.2022

Infrastruktura kolejowa zwalniała do 2022 r. z podatku od nieruchomości

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych rozwiewa wątpliwości podatników co do zakresu zastosowania zwolnienia podatkowego od gruntów, na których znajdują się budowle i budynki infrastruktury kolejowej.

21.04.2022

Czy przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości może być zespół rzeczy połączonych funkcjonalnie? 

26 stycznia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze III FSK 2135/21 wypowiedział się na temat opodatkowania podatkiem od nieruchomości ciągu technologicznego składającego się z kompleksu wielu obiektów budowlanych.

4.11.2021

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca kwalifikacji budynków i budowli dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości 

29 września 2021 r. zapadła uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), sygn. III FPS 1/21, rozstrzygająca zagadnienie budzące poważne wątpliwości.

26.05.2021

Podatek od nieruchomości – aspekty praktyczne ustalania podstawy opodatkowania budynków i budowli

Podatek od nieruchomości bywa problematyczny dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy są zobowiązani do corocznego wypełniania szczegółowych deklaracji.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny

+48 58 582 65 96

Wyślij zapytanie

 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 POZOSTAŃMY W KONTAKCIE


Deutschland Weltweit Search Menu