Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatek od nieruchomości

PrintMailRate-it


Podatek od nieruchomości wciąż budzi wiele wątpliwości i jest problematyczny dla podatników. Podatek od budynków i gruntów uzależniony jest od ich powierzchni, ale dla budowli już od ich wartości. Stawki różnią się też między sobą w zależności od przeznaczenia budynku lub gruntu. Stawka ustalana jest przez właściwą gminę w granicach określonych ustawą. Co więcej, zwolnienia z tego podatku, również mogą różnić się lokalnie.


Podatek ten obejmuje budynki, grunty i budowle. Obowiązek płacenia takiego podatku mają właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Niektórzy podatnicy są z niego zwolnieni. Podobnie jak zwolnienie może dotyczyć niektórych rodzajów obiektów. Duże problemy sprawia prawidłowa kwalifikacja obiektu. Sama ustawa jest wyjątkowo krótka, zaś wątpliwości interpretacyjnych jest bardzo dużo. Z kolei gminy coraz częściej upatrują możliwości łatania deficytów budżetowych poprzez kontrolę prawidłowości rozliczania tego podatku. Dlatego profesjonalna pomoc przy analizie obowiązków związanych z tym podatkiem wynika już nieraz nie tylko z ponadprzeciętnej staranności podatników, ale ze zwykłej konieczności.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z podatkiem od nieruchomości eksperci Rödl & Partner pozostają do dyspozycji.Czytaj artykuły:

​26.08.2022

Belka konstrukcyjna jako najniższy element stropu – nowy wyrok NSA

Ustalanie podstawy opodatkowania dla budynków opiera się najczęściej na dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego stwarza możliwość do przekalkulowania powierzchni użytkowej ustalonej pierwotnie na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Więcej »

Podwyżka stawek podatku od nieruchomości w 2023 r.

1 sierpnia 2022 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r. Waloryzuje stawki maksymalne podatku od nieruchomości do kwot wskazanych w obwieszczeniu. Więcej »

Budowla może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jeszcze przed przyjęciem jej do używania na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych

21 kwietnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze III FSK 183/21 wypowiedział się na temat powstawania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w przypadku budowli, które nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, lecz wydano pozwolenie na ich użytkowanie. Więcej »

Infrastruktura kolejowa zwalniała do 2022 r. z podatku od nieruchomości

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych rozwiewa wątpliwości podatników co do zakresu zastosowania zwolnienia podatkowego od gruntów, na których znajdują się budowle i budynki infrastruktury kolejowej. Więcej »

Czy przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości może być zespół rzeczy połączonych funkcjonalnie? 

26 stycznia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze III FSK 2135/21 wypowiedział się na temat opodatkowania podatkiem od nieruchomości ciągu technologicznego składającego się z kompleksu wielu obiektów budowlanych. Więcej »

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca kwalifikacji budynków i budowli dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości 

29 września 2021 r. zapadła uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), sygn. III FPS 1/21, rozstrzygająca zagadnienie budzące poważne wątpliwości. Więcej »

Podatek od nieruchomości – aspekty praktyczne ustalania podstawy opodatkowania budynków i budowli

Podatek od nieruchomości bywa problematyczny dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy są zobowiązani do corocznego wypełniania szczegółowych deklaracji. Więcej »

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny

+48 58 582 65 96

Wyślij zapytanie

 DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 POZOSTAŃMY W KONTAKCIE


Deutschland Weltweit Search Menu