Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatek od nieruchomości

PrintMailRate-it

​​​Podatek od nieruchomości – czym jest?


Podatek od nieruchomości wciąż budzi wiele wątpliwości i jest problematyczny dla podatników. Podatek od budynków i gruntów uzależniony jest od ich powierzchni, ale dla budowli – od ich wartości. Stawki różnią się też między sobą w zależności od przeznaczenia budynku lub gruntu. Stawka ustalana jest przez właściwą gminę w granicach określonych ustawą. Co więcej, zwolnienia z tego podatku również mogą się różnić lokalnie.

Kogo dotyczy podatek od nieruchomości?


Podatek od nieruchomości obejmuje budynki, grunty i budowle. Obowiązek płacenia tego podatku mają właściciele, użytkownicy wieczyści, samoistni posiadacze, a w niektórych przypadkach – posiadacze zależni nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Niektórzy podatnicy są z niego zwolnieni. 

Podatek od nieruchomości – kwalifikacja obiektu


Zwolnienie z podatku od nieruchomości może dotyczyć także niektórych rodzajów obiektów. Duże problemy sprawia jednak prawidłowa kwalifikacja obiektu. Ustawa jest wyjątkowo krótka, a wątpliwości interpretacyjnych jest bardzo dużo. Niestety gminy coraz częściej upatrują możliwości łatania deficytów budżetowych poprzez kontrolę prawidłowości rozliczania podatku od nieruchomości. Dlatego profesjonalna pomoc przy analizie obowiązków związanych z tym podatkiem wynika nie tylko z ponadprzeciętnej staranności podatników, ale ze zwykłej konieczności.

​​​​28.03​.2024

Podatek od nieruchomości: seria korzystnych wyroków »

Rok 2023 można uznać za początek nowego kierunku wykładni w sprawach podatku od nieruchomości.​

​15.03.2024

Planowane zmiany w przepisach o podatku od nieruchomości – budowle i garaże »

6 marca 2024 r. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie prac nad definicją budowli i w zakresie doprecyzowania zasad opodatkowania garaży.

​2.10.2023

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości stacji transformatorowej i znajdujących się w niej urządzeń »

27 września 2023 r. NSA wypowiedział się na temat problematyki opodatkowania stacji transformatorowej oraz znajdujących się w niej urządzeń na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

​8.08.2023

Górne stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 r. »

Od 1 stycznia 2024 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o wskaźnik inflacji z pierwszego półrocza 2023 r.

​5.07.2023

Przełomowy wyrok w podatku od nieruchomości »

TK uznał, że definicja budowli wynikająca z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją RP.

​10.10.2022

NSA wypowiedział się na temat kwalifikacji stacji i punktów redukcyjno-pomiarowych jako budowli »

10 października 2022 r. NSA orzekł, że w stanie prawnym obowiązującym przed 28 czerwca 2015 r. dla objęcia opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości stacji i punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych – decydujące jest istnienie związku techniczno-użytkowego pomiędzy tymi obiektami a gazociągiem, co przesądza o konieczności ich zakwalifikowania jako budowli w postaci sieci gazowej.

​26.08.2022

Belka konstrukcyjna jako najniższy element stropu – nowy wyrok NSA »

Ustalanie podstawy opodatkowania dla budynków opiera się najczęściej na dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego stwarza możliwość do przekalkulowania powierzchni użytkowej ustalonej pierwotnie na podstawie dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

22.08.2022

Podwyżka stawek podatku od nieruchomości w 2023 r. »

1 sierpnia 2022 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów dotyczące stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 r. Waloryzuje stawki maksymalne podatku od nieruchomości do kwot wskazanych w obwieszczeniu.

6.05.2022

Budowla może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jeszcze przed przyjęciem jej do używania na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych »

21 kwietnia 2022 r. NSA wypowiedział się na temat powstawania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w przypadku budowli, które nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, lecz wydano pozwolenie na ich użytkowanie.

28.04.2022

Infrastruktura kolejowa zwalniała do 2022 r. z podatku od nieruchomości »

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych rozwiewa wątpliwości podatników co do zakresu zastosowania zwolnienia podatkowego od gruntów, na których znajdują się budowle i budynki infrastruktury kolejowej.

21.04.2022

Czy przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości może być zespół rzeczy połączonych funkcjonalnie? »

26 stycznia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygnaturze III FSK 2135/21 wypowiedział się na temat opodatkowania podatkiem od nieruchomości ciągu technologicznego składającego się z kompleksu wielu obiektów budowlanych.

4.11.2021

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca kwalifikacji budynków i budowli dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości »

29 września 2021 r. zapadła uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), sygn. III FPS 1/21, rozstrzygająca zagadnienie budzące poważne wątpliwości.

26.05.2021

Podatek od nieruchomości – aspekty praktyczne ustalania podstawy opodatkowania budynków i budowli »

Podatek od nieruchomości bywa problematyczny dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy są zobowiązani do corocznego wypełniania szczegółowych deklaracji.

Kontakt

Contact Person Picture

Jakub Wajs

radca prawny, doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Deutschland Weltweit Search Menu