Prawo spółek i M&A

PrintMailRate-it

Prawo spółek

 

Dla przedsiębiorców działających w formie spółek prawa handlowego, ich wspólników, zarządców i członków organów nadzorczych, kluczowe znaczenie ma znajomość przepisów regulujących organizację tego typu podmiotów. Eksperci Rödl & Partner wyjaśniają zagadnienia ważne z punktu widzenia krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych, zainteresowanych przeorganizowaniem swojej struktury, m.in. jak ukształtować stosunki w spółce w sposób zapewniający sprawne i efektywne jej funkcjonowanie oraz minimalizację ryzyka sporów wewnątrz spółki (pomiędzy jej wspólnikami lub zarządcami) oraz kwestie dotyczące fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń.


Oferta Rödl & Partner

Nasi adwokaci i radcy prawni pozostają do Państwa dyspozycji i odpowiedzą na pytania z zakresu prawa spółek i M&A w naszych biurach w: Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu

 

Czytaj artykuły:

​23.01.2023

Jak strategicznie zarządzać własnością intelektualną w przedsiębiorstwie? »

Znaki towarowe, wynalazki, prawa autorskie tworzą duży rezerwuar aktywów. Zarządzanie nimi powinno prowadzić do uzyskania odpowiedniego poziomu ochrony i do ich gospodarczego wykorzystania.

Transakcja M&A a kontrola koncentracji przed Prezesem UOKiK

Nabycie udziałów, akcji, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części kojarzy się m.in. z koniecznością przeprowadzenia negocjacji, sporządzenia raportu due diligence i umowy SPA. Więcej »

Spółki komandytowe a sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Do 31 stycznia 2021 r. należy złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych w 2020 r. terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Więcej »

Rejestracja znaków towarowych – czy Twoja firma jest chroniona?

Zastrzeżenie znaku towarowego uprawnia do wyłącznego posługiwania się nim przez 10 lat na danym terytorium i w obrębie określonego rynku. Więcej »

Kiedy wspólnik mniejszościowy zdecyduje o składzie zarządu – case study

Przyszli wspólnicy zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niejednokrotnie chcą zagwarantować sobie odpowiednią pozycję już na etapie formułowania umowy spółki. Możliwe jest to na przykład poprzez przyznanie wspólnikom szczególnych praw udziałowych lub osobistych.  Więcej »

Moc wiążąca listu intencyjnego (letter of intent) w transakcjach M&A

Każda transakcja M&A jest długotrwałym procesem. List intencyjny zawiera wiążące dla stron postanowienia odnośnie uprawnień lub obowiązków kontrahentów oraz zakres informacji, jakie strony ujawniają na przykład w czasie poprzedzającego negocjacje badania due dilligence. Więcej »

Nowe zasady skladania dokumentow finansowych do KRS – utrudnienia dla cudzoziemcow

W związku z wejściem w życie od 15 marca 2018 roku przepisów ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległy zasady składania do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) dokumentów finansowych. Więcej »  

A1565471.JPG

Potrącenie w prawie restrukturyzacyjnym

Prowadzenie działalności gospodarczej uzależnione jest od między innymi płynności finansowej. Jeżeli w stosunku do przedsiębiorcy toczą się postępowania egzekucyjne, często blokują one prowadzenie dalszej działalności np. poprzez zajęcie rachunków bankowych, z których przedsiębiorca wypłaca wynagrodzenia i płaci za towar. Więcej »

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową a podatek PCC

Kwestia opodatkowania podatkiem PCC przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową nadal budzi kontrowersje. Ustawa o PCC wyłącza bowiem spod opodatkowania przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 2 pkt. 6 lit. b) ustawy o PCC). Więcej »

S_photocase_2310753.jpgRezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej

Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej ma znaczenie w sferze prawnej osoby rezygnującej i samej spółki. Dla członka zarządu wiąże się ono z wystąpieniem ze spółki oraz przede wszystkim z ustaniem obowiązków, których naruszenie może pociągnąć go do odpowiedzialności za jej zobowiązania. Więcej »

S_photocase_2296239.jpgSądowe upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Kodeks spółek handlowych zawiera szereg zapisów chroniących prawa tzw. mniejszości (wspólnika lub wspólników). Wśród nich jest możliwość żądania przez wspólnika co najmniej 1/10 kapitału zakładowego upoważnienia przez sąd do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Więcej »

Zmiany przepisów w zakresie wymiany udziałów

Transakcja wymiany udziałów polega na tym, wniesieniu przez wspólnika spółki kapitałowej aportem jego udziałów do innej spółki kapitałowej. Więcej » 

Kontakt

Contact Person Picture

dr Monika Behrens

radca prawny

Partner

+48 22 696 28 00

Wyślij zapytanie

Profil

 Chcesz więcej artykułów?

Deutschland Weltweit Search Menu