Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Prawo spółek i M&A

PrintMailRate-it

​Dla przedsiębiorców działających w formie spółek prawa handlowego, ich wspólników, zarządców i członków organów nadzorczych, kluczowe znaczenie ma znajomość przepisów regulujących organizację tego typu podmiotów.


Nasi eksperci wyjaśniają zagadnienia ważne z punktu widzenia krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych, zainteresowanych przeorganizowaniem swojej struktury, m.in. jak ukształtować stosunki w spółce w sposób zapewniający sprawne i efektywne jej funkcjonowanie oraz minimalizację ryzyka sporów wewnątrz spółki (pomiędzy jej wspólnikami lub zarządcami) oraz kwestie dotyczące fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń.​

​23.08.2023

e-Doręczenia - określono termin na założenie elektronicznej skrzynki na doręczenia »

Ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r. wprowadziła regulacje, które modyfikują funkcjonowanie spółek handlowych w zakresie zasad komunikacji z organami administracji publicznej oraz sądami.

​18.07.2023

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – transgraniczne podziały i przekształcenia »

7 lipca br. Sejm uchwalił nowelizację KSH dotyczącą implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek.

​9.05.2023

Nowe obowiązki dla przedsiębiorstw z łańcucha dostaw »

Unijny ustawodawca coraz większą wagę przykłada do przestrzegania standardów należytej staranności wobec wszystkich podmiotów biorących udział w łańcuchu dostaw.

​8.03.2023

Obowiązki informacyjne spółek nieruchomościowych i ich wspólników – interpretacja ogólna Ministra Finansów »

Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach.

​23.01.2023

Jak strategicznie zarządzać własnością intelektualną w przedsiębiorstwie? »

Znaki towarowe, wynalazki, prawa autorskie tworzą duży rezerwuar aktywów. Zarządzanie nimi powinno prowadzić do uzyskania odpowiedniego poziomu ochrony i do ich gospodarczego wykorzystania.

​30.05.2022

Transakcja M&A a kontrola koncentracji przed Prezesem UOKiK »

Nabycie udziałów, akcji, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części kojarzy się m.in. z koniecznością przeprowadzenia negocjacji, sporządzenia raportu due diligence i umowy SPA. 

20.01.2021

Spółki komandytowe a sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych »

Do 31 stycznia 2021 r. należy złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych w 2020 r. terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

8.12.2020

Rejestracja znaków towarowych – czy Twoja firma jest chroniona »

Zastrzeżenie znaku towarowego uprawnia do wyłącznego posługiwania się nim przez 10 lat na danym terytorium i w obrębie określonego rynku. 

2.07.2018

Kiedy wspólnik mniejszościowy zdecyduje o składzie zarządu – case study »

Przyszli wspólnicy zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niejednokrotnie chcą zagwarantować sobie odpowiednią pozycję już na etapie formułowania umowy spółki. Możliwe jest to na przykład poprzez przyznanie wspólnikom szczególnych praw udziałowych lub osobistych.  

28.08.2018

Moc wiążąca listu intencyjnego (letter of intent) w transakcjach M&A »

Każda transakcja M&A jest długotrwałym procesem. List intencyjny zawiera wiążące dla stron postanowienia odnośnie uprawnień lub obowiązków kontrahentów oraz zakres informacji, jakie strony ujawniają na przykład w czasie poprzedzającego negocjacje badania due dilligence. 

6.07.2018

Nowe zasady skladania dokumentow finansowych do KRS – utrudnienia dla cudzoziemcow »

W związku z wejściem w życie od 15 marca 2018 roku przepisów ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległy zasady składania do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: KRS) dokumentów finansowych. 

5.12.2019

Potrącenie w prawie restrukturyzacyjnym »

Prowadzenie działalności gospodarczej uzależnione jest od między innymi płynności finansowej. Jeżeli w stosunku do przedsiębiorcy toczą się postępowania egzekucyjne, często blokują one prowadzenie dalszej działalności np. poprzez zajęcie rachunków bankowych, z których przedsiębiorca wypłaca wynagrodzenia i płaci za towar. 

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową a podatek PCC »

Kwestia opodatkowania podatkiem PCC przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową nadal budzi kontrowersje. Ustawa o PCC wyłącza bowiem spod opodatkowania przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (art. 2 pkt. 6 lit. b) ustawy o PCC).

5.08.2016

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej »

Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu spółki kapitałowej ma znaczenie w sferze prawnej osoby rezygnującej i samej spółki. Dla członka zarządu wiąże się ono z wystąpieniem ze spółki oraz przede wszystkim z ustaniem obowiązków, których naruszenie może pociągnąć go do odpowiedzialności za jej zobowiązania. 

Sądowe upoważnienie do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. »

Kodeks spółek handlowych zawiera szereg zapisów chroniących prawa tzw. mniejszości (wspólnika lub wspólników). Wśród nich jest możliwość żądania przez wspólnika co najmniej 1/10 kapitału zakładowego upoważnienia przez sąd do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. 

Zmiany przepisów w zakresie wymiany udziałów »

Transakcja wymiany udziałów polega na tym, wniesieniu przez wspólnika spółki kapitałowej aportem jego udziałów do innej spółki kapitałowej. 

Kontakt

Contact Person Picture

dr Monika Behrens

radca prawny

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu