Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Aktualności prawno-podatkowe

PrintMailRate-it

 

Prawo podatkowe w Polsce zmienia się dynamicznie, a znajomość aktualnych regulacji często decyduje o powodzeniu prowadzonego biznesu. W tym miejscu informujemy Państwa o najważniejszych zmianach dotyczących wybranych kwestii podatkowych. W przypadku pytań do omawianych lub innych zmian eksperci Rödl & Partner pozostają do dyspozycji.

 

Das polnische Steuerrecht ändert sich dynamisch und die Kenntnis der aktuellen Regelungen ist oft für den Erfolg der Geschäftstätigkeit entscheidend. An dieser Stelle erhalten Sie Informationen zu den wichtigsten Änderungen bei ausgewählten steuerrechtlichen Fragestellungen. Bei Fragen zu den besprochenen oder anderen Änderungen stehen Ihnen die Experten von Rödl & Partner gerne zur Verfügung.

 

Czytaj artykuły/Lesen Sie unsere Artikel:

Ustawa podatkowa Polskiego Ładu opublikowana

23 listopada 2021 r. opublikowano podatkowy pakiet Polskiego Ładu w Dzienniku Ustaw RP. Więcej »

Whistleblowing – konieczne wdrożenie

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa znajduje się na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych. Więcej »

Kwartalne deklaracje akcyzowe do 25 listopada 2021 r.

30 marca 2021 r. uchwalono przepisy wprowadzające nowy rodzaj deklaracji akcyzowych. Więcej »

Informacja o cenach transferowych TPR – pytania i odpowiedzi

22 października 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję „Informacji o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi". Więcej »

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca kwalifikacji budynków i budowli dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości

29 września 2021 r. zapadła uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), sygn. III FPS 1/21, rozstrzygająca zagadnienie budzące poważne wątpliwości. Więcej »

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towarów – nowe przepisy UE od 2022 r.

1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Więcej »

Polski Ład uchwalony

29 października 2021 r. parlament zakończył prace nad nowelizacją zmian podatkowych tworzących Polski Ład. Więcej »

Pierwszy projekt ustawy o sygnalistach

18 października 2021 r. rząd opublikował pierwszy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w sektorze prywatnym lub publicznym, czyli tzw. sygnalistów. Więcej »

Założenia projektu ustawy o sygnalistach

W wykazie prac legislacyjnych pojawiły się założenia projektu o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów. Więcej »

Polski Ład coraz bliżej

1 października 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację zmian podatkowych, tzw. Polski Ład. Ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie będzie dalej procedowana. Więcej »

Obowiązkowa aktualizacja wewnętrznych procedur AML/CFT

31 października 2021 r. zmieni się dotychczasowa treść przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Więcej »

Projekt nowelizacji przepisów tzw. „ustawy covidowej” w dalszej weryfikacji

Planowany projekt nowelizacji przepisów tzw. „ustawy covidowej” umożliwiający otrzymanie informacji przez pracodawców o szczepieniu jest w trakcie dalszej weryfikacji. Więcej »

CRBR – informacja o konieczności zmian

31 października 2021 r. wejdą w życie kolejne zmiany w przepisach dot. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Więcej »

Rewolucyjna dyrektywa dotycząca świadczenia usług cyfrowych

1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Więcej »

Polski Ład – zmiany w podatku u źródła (WHT)

Projekt Polskiego Ładu, który trafił niedawno do Sejmu, modyfikuje regulacje w kwestii podatku u źródła.  Więcej »

KSeF – faktury ustrukturyzowane

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca będzie mógł wystawiać faktury ustrukturyzowane w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Więcej » 

Polski Ład – zmiany dla stref

W projekcie Polskiego Ładu przewidziano zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE. Więcej »

Pracodawca otrzyma informacje o szczepieniu pracowników

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że rozpoczęto prace nad projektem nowelizacji tzw. ustawy covidowej, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pracodawcy uzyskanie od pracowników informacji dotyczących m.in. zaszczepienia. Więcej »

Polski Ład – zmiany w ustawie o VAT

26 lipca 2021 r. przedstawiono projekt ustawy o zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustawach oraz zmiany w regulacjach podatkowych. Więcej »

Polski Ład – podatkowe aspekty korzystania z samochodów firmowych

Projekt Polskiego Ładu zawiera szereg zmian dotyczących podatkowych aspektów wykorzystywania samochodów w działalności gospodarczej. Więcej »

Polski Ład – zmiany dla osób przenoszących rezydencję podatkową do Polski

Zmiany planowane w ramach Polskiego Ładu przewidują nową formę opodatkowania ryczałtowego przychodów zagranicznych dla osób, które przeniosą rezydencję podatkową do Polski. Więcej »

Ruszyła rejestracja w systemie informatycznym TAX FREE

1 lipca 2021 r. ruszyła rejestracja do systemu informatycznego TAX FREE na platformie PUESC 2. Więcej »

Polski Ład – zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym dla osób fizycznych

W ramach Polskiego Ładu czekają nas duże zmiany w zryczałtowanym opodatkowaniu osób fizycznych. Więcej »

 

Polski Ład: estoński CIT – uproszczenia i zmiany

Wśród licznych zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu przewidziano przepisy łagodzące zasady stosowania ryczałtu od dochodu spółek – estońskiego CIT-u. Więcej »

Zbliża się istotna zmiana Kodeksu Spółek Handlowych

17 sierpnia 2021 r. rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie Spółek Handlowych, który  23 sierpnia 2021 r. wpłynął do Sejmu. Więcej »

Rejestracja do CRPA po terminie tylko z czynnym żalem

1 lipca 2021 r. minął termin składania aktualizacji do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. CRPA w całości zastąpił dotychczasowe rejestracje do podatku akcyzowego na drukach AKC-R. Więcej »

Polski Ład: nieruchomości – zmiany w CIT

Projekt nowelizacji ustawy CIT, będący jednym z fundamentalnych elementów Polskiego Ładu, zawiera szereg modyfikacji istotnie wpływających na działalność branży nieruchomości. Więcej »

Polski Ład – możliwe kolejne zmiany w cenach transferowych i opodatkowaniu podmiotów powiązanych

Nowy program rządowy przewiduje zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz opodatkowania podatkiem dochodowym określonych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Więcej »

Polski Ład – zmiany w prowadzeniu ewidencji i ksiąg

Począwszy od 2023 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do ujmowania zdarzeń gospodarczych wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłania ewidencji do urzędu skarbowego w postaci struktury logicznej. Więcej »

Polski Ład – rewolucja w najmie mieszkań

Projekt ustawy o Polskim Ładzie wprowadza istotne modyfikacje w zakresie opodatkowania dochodów z dzierżawy, najmu oraz innych umów o podobnym charakterze. Więcej »

Polski Ład – proponowane zmiany przepisów w zakresie nielegalnego zatrudnienia

Ważną zmianą opublikowaną w ustawie o tzw. Polskim Ładzie jest wprowadzenie przepisu mającego wyeliminować nielegalne zatrudnianie pracowników. Więcej »

Polski Ład – proponowane zmiany w zakresie skali podatkowej oraz kwoty wolnej od podatku

Polski Ład zakłada zmiany w zakresie określenia nowej skali podatkowej oraz nowej wysokości kwoty wolnej, która podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Więcej »

Polski Ład – rewolucyjne zmiany w zakresie poboru składki zdrowotnej

Polski Ład przewiduje istotne modyfikacje w zakresie m.in. naliczania składki zdrowotnej, a także objęcia nią nowej grupy podmiotów. Więcej »

Interaktywny formularz TPR-C


Ministerstwo Finansów opublikowało interaktywny formularz informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych TPR-C (3). Więcej »

Polski Ład – projekt przepisów podatkowych


26 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu. Więcej »

COVID-19 – zaniechanie poboru podatku od Tarczy Finansowej


16 lipca 2021 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonych subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju. Więcej »

Program Polski Ład – co dalej


Ponad 2 miesiące minęły od ogłoszenia założeń programu „Polski Ład”. Na początku czerwca zapowiedziano działanie pt. „10 projektów ustaw w 100 dni”. Więcej »

Publiczne raportowanie CbC – ryzyka i wyzwania

 

1 czerwca 2021 r. przedstawiciele państw Unii Europejskiej uzgodnili wspólne stanowisko, co do projektu dyrektywy dotyczącej publicznego udostępniania danych, zawartych w raportach Country-by-Country (CbC). Więcej »

Opłaty środowiskowe – planowane zmiany


3 lipca 2021 r. weszła w życie unijna dyrektywa SUP (z ang. Single Used Plastic). Do tego dnia każde państwo członkowskie miało obowiązek implementować przepisy dyrektywy do porządku krajowego. Dotyczą one między innymi wprowadzenia nowego rodzaju opłat środowiskowych. Więcej »

Interpretacja ogólna w zakresie wymiany udziałów


7 maja 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji). Więcej »

JPK_V7 – nowe zasady


1 lipca  2021 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające zasady dotyczące jednolitych plików kontrolnych z deklaracją (JPK_V7). Więcej »

E-skrzynka doręczeń – obowiązek przesunięty w czasie


Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 oraz niedostateczne przygotowanie techniczne do wdrożenia planowanych rozwiązań, ustawodawca przesunął pierwotnie przyjęte terminy wprowadzenia tzw. e-skrzynek doręczeń. Więcej »

Obowiązek poboru podatku u źródła – nowy termin wejścia w życie przepisów


W czerwcu 2021 roku po raz kolejny przedstawiono projekt rozporządzenie w sprawie  odroczenia wejścia w życie mechanizmu „pay-and-refund", tym razem do 31 grudnia 2021 r. Więcej »


26 maja br. roku Ministerstwo Finansów przyjęło kolejne uproszczenia w ramach pakietu Slim VAT 2 w związku z uchwałą projektu nowelizacji ustawy o VAT i ustawy Prawo bankowe. Więcej »

Trwają prace nad zmianami w JPK. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejne szczegóły zmian w projekcie rozporządzenia. Dotkną one m.in. stosowania oznaczeń MPP w plikach JPK_VAT. Więcej »

W związku ze zmianami w tzw. pakiecie VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będzie nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). Więcej »

Krajowy Rejestr Zadłużonych – od grudnia 2021 r.

 

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to rejestr, w którym będą ujawniane dane:  osób, wobec których prowadzone jest postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe; osób, względem których była prowadzona egzekucja, umorzona z powodu bezskuteczności. Więcej »

Na 1 lipca 2021 r. zaplanowano wejście w życie zmian w ustawie o VAT dotyczących tzw. pakietu e-commerce. Uchylone zostanie pojęcie sprzedaży wysyłkowej oraz regulacje z tą sprzedażą związane. Więcej »
kasa mala.png
Od 1 lipca 2021 r. kasy fiskalne online będą musieli posiadać podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu. Więcej »

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne – nowy termin

 

Termin na dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (UPR) został wydłużony do 30 listopada 2021. Więcej »

Nowy obowiązek spółek wpisanych do KRS – elektroniczna skrzynka doręczeń


1 lipca 2021 r. ma wejść w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych. Wprowadzane regulacje zmodyfikują m.in. funkcjonowanie spółek handlowych w zakresie zasad komunikacji z organami administracji publicznej oraz sądami. Więcej »

Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych

Od 2020 r. podatnicy CIT mają możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wartości hipotetycznego oprocentowania dotyczącego finansowania wewnętrznego. Więcej »

Karta MultiSport a podatek VAT

Karty sportowe typu MultiSport są jednym z najpowszechniejszych benefitów oferowanych przez pracodawców. Pomimo popularności cały czas są źródłem wątpliwości natury podatkowej. Więcej » 

Zwrot zagranicznego podatku VAT


30 września 2021 r. upływa termin złożenia wniosku o zwrot VAT naliczonego w innym państwie członkowskim za rok podatkowy 2020 dla polskich podatników VAT. Więcej »

Przełomowy wyrok TSUE - stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej


3 czerwca 2021 r. TSUE wydał wyrok w austriackiej sprawie C-931/19 Titanium, w którym wypowiedział się w kwestii istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej »

Czy to koniec dla Polskiej Strefy Inwestycji?


W połowie kwietnia Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne dotyczące regionalnej pomocy państwa na lata 2022-2027. Więcej »

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty

 

26 maja 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo bankowe. Więcej »

 
23 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie pakietu rozwiązań Slim VAT oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących ustawę VAT. Więcej »

Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki


1 stycznia 2021 r. ustawodawca dokonał zmiany w przepisach podatkowych odnoszących się do rozliczeń w zakresie podatku CIT. Wprowadzono definicję tzw. spółki nieruchomościowej. Należy wskazać, że o statusie spółki nieruchomościowej decyduje struktura aktywów, a nie sama forma prowadzenia działalności. Więcej »

Kodeks pracy a praca zdalna

 

19 maja 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii opublikowało projekt zmian w Kodeksie Pracy, które mają  na celu wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do przepisów prawa pracy. Więcej »

Podatek od nieruchomości – aspekty praktyczne ustalania podstawy opodatkowania budynków i budowli

 

Podatek od nieruchomości bywa problematyczny dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy są zobowiązani do corocznego wypełniania szczegółowych deklaracji. Więcej »

Program Polski Ład a zmiany w systemie podatkowym

 

15 maja 2021 r. zaprezentowano program Polski Ład. Zgodnie z zapowiedziami jego głównym zadaniem ma być wsparcie oraz niwelowanie skutków związanych z pandemią.  Program zakłada wprowadzenie wielu zmian, wśród których znalazł się także „reset podatkowy”. Więcej »

Nowe obowiązki AML


30 marca 2021 r. uchwalono nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Część przepisów weszła w życie od połowy maja. Więcej »

Polski Nowy Ład a zmiany podatkowe


15 maja 2021 r. zaprezentowany został tzw. Polski Ład. Jest to program składający się z 10 obszarów, dotyczących najważniejszych aspektów życia społecznego. Ważną część programu stanowi „reset podatkowy”, dotyczący zmian podatkowych głównie w zakresie PIT. Więcej »

Podpis elektroniczny – ważne narzędzie dla przedsiębiorcy


Jednostki składające roczne sprawozdania finansowe zobowiązane są do przesyłania ich wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że do złożenia dokumentacji do KRS lub KAS konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego. Więcej »

Wysokie kary za nieumieszczanie numeru BDO na dokumentach

 

Przypominamy o obowiązku umieszczania numeru rejestrowego BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na wszelkich dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Więcej »

Korekta cen transferowych – objaśnienia MF

 

31 marca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) wydało ostateczną wersję objaśnień dotyczących korekty cen transferowych. Więcej »

PESEL jako identyfikator dla celów podatkowych


Z początkiem czerwca 2021 r. wyłącznym identyfikatorem dla celów podatkowych dla osób fizycznych ma być numer PESEL. Numerem NIP posługiwać się będą tylko podatnicy VAT oraz przedsiębiorcy. Więcej »

TSUE: 20% sankcja VAT niezgodna z prawem UE


15 kwietnia 2021 r. TSUE wydał wyrok w polskiej sprawie, dotyczący możliwości nakładania przez organy podatkowe 20% sankcji VAT. Więcej »

Zbliża się okres rozliczenia subwencji finansowej otrzymanej z PFR


Na 10 dni przed rocznicą udzielenia subwencji, PFR udostępni w bankowości elektronicznej propozycję rozliczenia środków. Na co warto zwrócić uwagę? Więcej »

Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2020

 

Przedłużono terminy na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Więcej »

Narodowy plan dla chorób rzadkich (NPCR) na lata 2021-2023

 

W marcu 2021 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt planu dla chorób rzadkich na najbliższe 3 lata. Głównym celem planu jest poprawa diagnostyki i leczenia schorzeń dotykających co najwyżej 6-8% populacji, czyli tzw. chorób rzadkich. Więcej »

Tax compliance - sprawność podatkowa

 

Częste zmiany w prawie to jeden z głównych powodów, dla których firmy decydują się na zewnętrzne wsparcie w zakresie rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości podatkowej. Więcej »

Ceny transferowe – zmiany w 2021 r.


Nikogo już nie dziwi, że wraz z rozpoczęciem nowego roku podatnicy mogą spodziewać się zmian w obszarze cen transferowych. Nie inaczej jest w przypadku bieżącego roku - od 1 stycznia weszła w życie nowelizacja przepisów o cenach transferowych. Więcej »

Ograniczenie przemysłowych tłuszczów trans w produktach spożywczych


2 kwietnia 2021 r. zaczną obowiązywać ograniczenia wynikające z unijnego rozporządzenia nr 2019/649. Zgodnie z nową regulacją zawartość sztucznie przetworzonych tłuszczów trans w żywności będzie dopuszczalna na poziomie 2%. Więcej »

Praca zdalna a podatek PIT

 

Praca zdalna w okresie pandemii a rozliczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych spotyka się z pozytywnym podejściem organów podatkowych. Więcej »

Przedłużone terminy na rozliczenie CIT oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

 

26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał rozporządzenie wydłużające termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników do 30 czerwca 2021 r. Więcej »

Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur – nowe rozwiązania

 

5 lutego 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Więcej »

Rozliczenie podatku PIT za 2020

 

30 kwietnia 2021 r. upływa termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej oraz zapłaty podatku przez podatników podatku PIT. Więcej »

 Sprawozdanie finansowe i wypłata dywidendy w kontekście podatku u źródła

 

Do 30 czerwca 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów wyłączające obowiązkowy pobór podatku u źródła w przypadku wypłat należności ponad kwotę 2 000 000 zł w ciągu jednego roku na rzecz jednego podmiotu. Więcej »

Podatek od sprzedaży detalicznej – nadchodzący termin


25 marca 2021 r. mija termin na zapłatę podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji podatkowej PSD-1 za luty 2021. Więcej »

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

 

W związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych w 2021 r. Więcej »

Wyrok TSUE dotyczący rozliczania podatku VAT

 

11 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważne orzeczenie w sprawie rozliczeń podatku VAT, dotyczące podmiotów działających w ramach grupy podatkowej VAT i posiadających siedzibę główną w jednym, a oddział w drugim państwie członkowskim. Więcej »

Modyfikacja postanowień umowy leasingu oraz sprzedaż przedmiotu leasingu – interpretacja ogólna

 

15 lutego 2021 r. Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną dotyczącą możliwych zmian treści umowy leasingu oraz skutków sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy na rzecz osoby trzeciej. Więcej »

Wyrok TSUE w sprawie rozliczenia VAT z tytułu WNT i importu usług

 

TSUE wydał dziś wyrok w polskiej sprawie związanej z rozliczeniem VAT z tytułu WNT (C-895/19). Więcej »

Opłata za korzystanie ze środowiska

 

31 marca 2021 r. upływa termin na wniesienie opłaty za korzystanie w roku 2020 ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza ze spalania paliw przez środki transportu. Więcej »

Obowiązki na temat udzielania informacji podatkowych – nadchodzące terminy

 

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych (IFT-2R), informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U), raportowanie CBC. Więcej »

zegar 220x145.png

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów, rozpoczęte zostały prace legislacyjne nad odroczeniem terminu wpłaty podatku CIT i złożenia CIT-8 za rok 2020 z 31 marca na 30 czerwca 2021 roku. Więcej »
Jacht 220x145.png

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dotyczący wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Więcej »
drzewo kwitnace 220x145.png

MF przygotowało SLIM VAT 2, czyli kolejne uproszczenie w postaci pakietu modernizacji w rozliczeniach podatku VAT. Więcej »
Kreda 220x145.png
28 stycznia 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących.  Więcej »
Turki 220x145.png
Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia VAT z tytułu importów towarów w sytuacji, gdy importowane towary nie są własnością podatnika (wyrok NSA z 27.11.2020 r., sygn. I FSK 2044/17). Więcej »


CRBR – obowiązek aktualizacji danych

W lipcu 2020 r. minął termin zgłaszania się przedsiębiorców do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Więcej »

Przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków w zakresie TP

Na wczorajszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych przyjęto poprawkę poselską, która przedłuża terminy na złożenie informacji o cenach transferowych TPR i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Więcej »

Interpretacja ogólna w sprawie kart paliwowych a ułatwienie rozliczeń VAT

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną w sprawie użytkowania kart paliwowych. Więcej » 

Podatek cukrowy – pierwsze rozliczenia już wkrótce

Podatek cukrowy obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2021 r.  Więcej »

Baza o produktach i opakowaniach - terminy

W lutym i marcu upływają terminy wykonania niektórych obowiązków związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Więcej >>

Spółki komandytowe a sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Do 31 stycznia 2021 r. należy złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych w 2020 r. terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Więcej »

Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych – terminy

31 stycznia 2021 r. upłynie termin na ponowne zaraportowanie transgranicznych schematów podatkowych przez korzystających.  Więcej>>

 

 

Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty

Pierwsze sprawozdanie o stosowanych w 2020 r. terminach zapłaty w transakcjach handlowych należy złożyć do 31 stycznia 2021 r. ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Więcej>> 

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 71 606 04 16
+48 602 129 622

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Anna Smagowicz-Tokarz

adwokat

Associate Partner

+48 12 213 25 60
+48 600 346 782

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu