Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Aktualności prawno-podatkowe

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Prawo podatkowe w Polsce zmienia się dynamicznie, a znajomość aktualnych regulacji często decyduje o powodzeniu prowadzonego biznesu.​


​W tym miejscu informujemy Państwa o najważniejszych zmianach dotyczących wybranych kwestii podatkowych. W przypadku pytań do omawianych lub innych zmian eksperci Rödl & Partner pozostają do dyspozycji.


​20.06.2024

Ustawa o ochronie sygnalistów »

14 czerwca 2024 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do projektu ustawy o ochronie sygnalistów.​

​1​7.06.2024

Podatek wyrównawczy już od stycznia 2025 »​

Począwszy od stycznia 2025 r., polscy podatnicy mogą być zobowiązani do zapłaty podatku wyrównawczego​.

​12.0​6.2024

Zmiana definicji budowli – wiemy, czego się spodziewać »​

​W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano opis długo wyczekiwanego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej.

​10.06.2024

Praca zdalna po roku obowiązywania przepisów »​

Już ponad rok temu na stałe wprowadzono do polskiego porządku prawnego definicję pracy zdalnej. Choć na szeroką skalę funkcjonuje na rynku od początku pandemii COVID-19, to dopiero w 2023 r. została uregulowana ustawowo.​

​6.0​6.2024

Dotacje dla projektów wodorowych: program Wodoryzacja Gospodarki »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Wodoryzacja Gospodarki, trwającego od 3 czerwca do 2 września 2024 r.​

​5.0​6.2024

Zmiany w zakazie świadczenia usług na rzecz rosyjskich podmiotów powiązanych »

Od 20 czerwca 2024 r. mają wejść w życie zmiany w zakazie świadczenia usług na rzecz rosyjskich podmiotów powiązanych.​​

​4.06.2024

Obowiązki spółek związane z zagranicznym członkiem zarządu »​

Niedawno pojawiło się kolejne stanowisko organów podatkowych wskazujące na obowiązek poboru podatku od wynagrodzeń zagranicznych członków zarządu w Polsce.​

​27.05.2024

Zmiany w podatku PIT w 2024 »

Z zapowiedzi rządu oraz z przygotowanych projektów ustaw można wywnioskować, że rok 2024 będzie czasem zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. ​

​24.05.2024

Ustawa o​ ochronie sygnalistów uchwalona przez Sejm »

23 maja 2024 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów. Ma ona na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE.​​

​21.05.2024

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy przyjęte przez Sejm »

Sejm przegłosował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.​

15.05.2024

Zapewnienie dostępności stron internetowych i produktów – obowiązek przedsiębiorców »

9 maja br. prezydent podpisał ustawę o zapewnianiu spełnienia wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.​

​14.05​.2024

JPK CIT – krok na drodze do cyfryzacji już od 2025 »​

​Na podatników CIT zostaną niedługo nałożone nowe obowiązki związane z JPK CIT, czyli księgami rachunkowymi w formie elektronicznej.​​

​​​30.04.2024

Kara dla Polski za niewdrożenie w terminie ustawy o ochronie sygnalistów »​

25 kwietnia 2024 r. zapadł wyro​k Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uwzględnił skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. ​​

​​26.04.2024

KSeF: obowiązek od 1 lutego 2026 »

26 kwietnia 2024 r. podczas konferencji prasowej minister finansów poinformował o nowej dacie wejścia w życie Krajowego Systemu e-Faktur​. ​

​24.04.2024

KSeF: wizualizacja e-faktury »

9 kwietnia 2024 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną w sprawie sposobu wystawiania i doręczania poza KSeF faktur dokumentujących WDT oraz eksport.​​

​23​.04.2024

FENG: Kredyt ekologiczny z premią na zieloną transformację przedsiębiorstw »​

Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Kredyt ekologiczny" finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). ​

​​19.​04.2024

Nowe obowiązki podatkowe dla firm wielonarodowych »

16 kwietnia 2024 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw.​​

​​18.04.2024

Dyrektywa w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych »​

​Do 28 grudnia 2024 r. państwa członkowskie mają obowiązek implementować przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków. 

2.04.​2024

Sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za poprzedni rok »​

Niektórzy podatnicy zobowiązani są do złożenia sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. ​

​28.03​.2024

Podatek od nieruchomośc​i: seria korzystnych wyroków »

Rok 2023 można uznać za początek nowego kierunku wykładni w sprawach podatku od nieruchomości.​​

​27​.03.2024

Wyższa stawka VAT na żywność »

Od 1 kwietnia 2024 r. przestanie obowiązywać zerowa stawka VAT na niektóre produkty spożywcze.​​

​​22.03.2024

Akt o sztucznej inteligencji zatwierdzony »​

13 marca 2024 r, Parlament Europejski zatwierdził akt w sprawie sztucznej inteligencji. W kolejnych krokach rozporządzenie musi zostać przyjęte przez Radę UE.​​

​​​22.03.2024

Ministerstwo zapowiada zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców

Wczoraj odbyła się konferencja prasowa, na której zostały ogłoszone planowane zmiany w zakresie kalkulacji i płatności składki zdrowotnej od 2025 r. 

​​21.03.2024

Dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoj​u (CSDDD) »​​

15 marca 2024 r. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła tekst dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju.

​6.03.2024

Nowy projekt ustawy o sygnalistach – przyjęto pilny tryb procedowania​ »

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zupełnie nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która ma na celu wdrożenie dyrektywy o sygnalistach.

​5.03.2024

13. pakiet sankcji gospodarczych na Rosję »

W drugą rocznicę rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę Rada Europejska przyjęła 13. pakiet sankcji gospodarczych na Rosję.

​27.02.2024

Ceny transferowe – nie każda transakcja wymaga dokumentowania »

Jednostki, których dotyczą ceny transferowe, powinny dokładnie analizować transakcje z podmiotami powiązanymi. Może się bowiem okazać, że niektóre transakcje kontrolowane nie wymagają dokumentowania. 

​26.02.2024

Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom przez dominującego wspólnika spółki z o.o. – uchwała SN »

21 lutego 2024 r. Sąd Najwyższy (SN) wydał uchwałę w sprawie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez dominującego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
​26.02.2024

Legalny pobyt obywateli Ukrainy przedłużony

21 lutego ogłoszono ustawę z 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

​15.02.2024

Raportowanie informacji o spółkach nieruchomościowych »

Spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowcy są zobowiązani do złożenia informacji na temat struktury udziałowej.

​13.02.2024

Wykup nieruchomości w użytkowaniu wieczystym »

Do 31 sierpnia 2024 r. użytkownicy wieczyści spełniający określone kryteria mogą wystąpić do starosty (odpowiednio prezydenta miasta w przypadku miast na prawach powiatu) z żądaniem wykupu na własność nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym.

​9.02.2024

Raportowanie niefinansowe – nowe przepisy »

Rada Ministrów rozpoczyna pracę nad nowymi przepisami dotyczącymi raportowania niefinansowego.

​7.02.2024

Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 – nowy nabór wniosków »

Od 1 do 15 lutego br. firmy z branż, które szczególnie odczuły wzrost cen energii, mogą po raz kolejny wnioskować o pomoc z rządowego programu wsparcia. 

6.02.2024

Rewolucja w handlu internetowym »

Od 17 lutego 2024 r. wchodzą w życie istotne zmiany związane z prowadzeniem handlu internetowego. Wynikają one z rozporządzenia unijnego z 19 października 2022 r. – aktu o usługach cyfrowych.

​1.02.2024

Nowe terminy naborów wniosków z programu FEnIKS »

Od 26 stycznia 2024 r. obowiązuje ponownie zaktualizowany harmonogram naborów wniosków z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021–2027 (FEnIKS).

​31.01.2024

Opodatkowanie świadczeń związanych z oddelegowaniem pracownika – wyrok NSA »

1 sierpnia 2023 r. NSA wydał wyrok w sprawie dotyczącej powstania przychodu ze stosunku pracy w przypadku zapewnienia bezpłatnych noclegów dla pracowników oddelegowanych poza granicę kraju.

30.01.2024

Wskaźnik proporcji VAT »

Podstawowym prawem podatników VAT jest możliwość obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego – jeżeli istnieje związek pomiędzy nabytymi towarami i usługami, a ich wykorzystywaniem do wykonywania czynności opodatkowanych.

​29.01.2024

12 stycznia 2024 r. weszły w życie nowe obowiązki w zakresie konieczności wypełniania zgłoszenia SENT przy przewozie odpadów, m.in.: farb, lakierów, rozpuszczalników i klejów.

​25.01.2024

Równość i przejrzystość wynagrodzeń w Unii Europejskiej »

6 czerwca 2023 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości.

​23.01.2024

KSeF: wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie towarów własnych »

21 grudnia 2023 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną w sprawie obowiązku dokumentowania e-fakturami wewnątrzzakładowego przemieszczenia towarów własnych w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

​18.01.2024

Oprocentowanie pożyczek wewnątrzgrupowych a mechanizm safe harbour »

W obwieszczeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2023 r. określono rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży, które umożliwiają skorzystanie z uproszczenia typu safe harbour.

​17.01.2024

Wysokość progów INTRASTAT w 2024 »

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokość progów statystycznych na 2024 r. w systemie INTRASTAT.

​16.01.2024

Sygnaliści – przyjęcie ustawy już w I kwartale 2024? »

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która ma na celu wdrożenie tzw. dyrektywy o sygnalistach (2019/1937).

​11.01.2024

Ograniczenie cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców – zmiany w 2024 »

Utrzymujące się wysokie rynkowe ceny energii elektrycznej skłoniły ustawodawcę do przedłużenia na 2024 r. obowiązywania niektórych mechanizmów pomocowych dla przedsiębiorców.
​27.12.2023

Sprawdź nadchodzące terminy BDO i KOBiZE »

W związku ze zbliżającym się końcem roku i rozpoczęciem nowego roku, w którym raportować należy m.in. kwestie związane ze środowiskiem – przedsiębiorcy powinni pamiętać o weryfikacji prawidłowości wykonywania obowiązków środowiskowych oraz o gotowości do raportowania środowiskowego na początku nowego roku. 

​21.12.2023

Świąteczne prezenty dla kontrahentów – skutki podatkowe »

Zbliża się okres świąteczny, w którym przedsiębiorcy często przekazują upominki swoim kontrahentom. Należy jednak pamiętać, że zarówno przekazanie, jak i otrzymanie upominku wiąże się z konsekwencjami na gruncie podatkowym.

​19.12.2023

Kalendarz przedsiębiorcy 2024 »

Ważne terminy w I kwartale – sprawdź, czy o wszystkim pamiętasz.

​18.12.2023

e-Doręczenia ponownie przesunięte w czasie »

Sejm uchwalił kolejną zmianę terminu wejścia w życie e-Doręczeń. Nowelizacja zakłada, że obowiązek posiadania skrzynki do e-Doręczeń powstanie nie wcześniej niż 30 marca 2024 i nie później niż 1 stycznia 2025.

​14.12.2023

Wnioski z programu FEnIKS – nowe terminy naborów »

29 listopada 2023 r. ponownie zaktualizowany został harmonogram naborów wniosków z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021–2027 (FEnIKS). 

​13.12.2023

WH-OSC: pułapki, błędy i wątpliwości »

Od 2022 r. obowiązuje nowy mechanizm pay&refund w rozliczeniach z tytułu podatku u źródła (WHT).

​11.12.2023

Faktury korygujące w KSeF »

1 lipca 2024 r. w Polsce wejdzie w życie Krajowy System e-Faktur. Jednym z głównych wyzwań w KSeF staną się faktury korygujące.

​29.11.2023

Podatek od przerzuconych dochodów – najważniejsze informacje »

W styczniu 2022 r. na mocy Polskiego Ładu został w Polsce wprowadzony podatek od przerzuconych dochodów. Pierwsze deklaracje na podatek i jego wpłatę należało dokonać za 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy zostały zmienione.

​28.11.2023

Przedłużenie terminu na złożenie TPR »

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu na złożenie informacji o cenach transferowych.

​27.11.2023

Korekta cen transferowych »

Zbliża się koniec roku, dlatego warto zwrócić uwagę na kwestię istotną dla podmiotów powiązanych, tj. na problematykę korekty cen transferowych (tzw. TP-adjustments).

​22.11.2023

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL »

Od 17 listopada 2023 r. każda osoba posiadająca numer PESEL (w tym obcokrajowcy) może go zastrzec  – również za pośrednictwem pełnomocnika.

​16.11.2023

Minimalny podatek dochodowy coraz bliżej »

W styczniu 2024 r. skończy się dwuletni okres zawieszenia przepisów o minimalnym podatku dochodowym.

​10.11.2023

Ulga na ekspansję »

Od 2022 r. w Polsce obowiązuje tzw. ulga na ekspansję, która jest adresowana do podatników CIT i PIT podejmujących działania mające zwiększyć przychody ze sprzedaży.
​10.11.2023

Potwierdzenie sald – na czym polega i jak je przeprowadzić? »

Potwierdzenie sald to ustawowy obowiązek każdego przedsiębiorcy. Sprzyja prowadzeniu zgodnej z prawem dokumentacji finansowej.

​9.11.2023

Ceny transferowe: przedłużenie terminu na złożenie TPR »

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący przedłużenia terminu na złożenie informacji o cenach transferowych – TPR.

​2.11.2023

Wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów B+R z programu FENG – ścieżka SMART »

Wnioski o dofinansowanie przedsiębiorstw zaliczających się do małych, średnich i dużych podmiotów będzie można składać aż do 15 listopada 2023 r.

​31.10.2023

Przedłużenie tymczasowej ochrony czasowej dla osób wysiedlonych z Ukrainy »

Dotychczasowa ochrona dla osób wysiedlonych z Ukrainy, które korzystają z tymczasowej ochrony na terytorium UE – zostanie przedłużona do 4 marca 2025 r. 

​30.10.2023

25 października 2023 r. ogłoszona została kolejna runda pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych z terminem naboru wniosków od 25 października do 8 listopada 2023 r.
​27.10.2023

Inwentaryzacja majątku firmy – jak ją przeprowadzić? »

Pod koniec każdego roku firmy zobligowane są do przeprowadzenia inwentaryzacji. To ustawowy obowiązek, którego niedopełnienie wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Ekspertka Rödl & Partner omawia podstawowe zagadnienia inwentaryzacyjne.
​19.10.2023

Zakaz importu wyrobów z żelaza i stali wyprodukowanych z rosyjskich surowców »

Unia Europejska po raz kolejny rozszerza sankcje gospodarcze nałożone na Rosję. Począwszy od 30 września 2023 r. import wyrobów z żelaza i stali wyprodukowanych z rosyjskich surowców jest zabroniony. 
​17.10.2023

Zmiany prawa energetycznego dopuszczające przewymiarowanie instalacji OZE »

Październikowa nowelizacja prawa energetycznego to wiele zmian, wśród nich warto zwrócić uwagę na wprowadzenie wyraźnej podstawy prawnej dopuszczającej możliwość przewymiarowania instalacji OZE. 
​16.10.2023

Koniec z telepracą »

Od 7 października 2023 r. nie jest już możliwe wykonywanie pracy w formie i na zasadach telepracy.

​5.10.2023

OIPE – Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny »

26 września 2023 r. w życie weszła ustawa o ogólnoeuropejskim produkcie emerytalnym (OIPE).

5.10.2023

Aktualizacja terminów naborów wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) »

Od 28 września br. obowiązują nowe terminy naborów wniosków o dofinansowanie w programie FEnIKS.

​4.10.2023

PCC: zmiany przy zakupie nieruchomości »

Od 31 sierpnia 2023 r. nie trzeba płacić podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy nabyciu pierwszego lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym.

​3.10.2023

Wystawianie faktur zaliczkowych od września 2023 »

Od 1 września 2023 r. zmieniły się zasady dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych.
​26.09.2023

CBAM – graniczny podatek węglowy »

1 października 2023 r. rozpocznie się okres przejściowy stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), który potrwa aż do 31 grudnia 2025 r. 

​25.09.2023

Wynagrodzenie za czas urlopu lub choroby a ulga B+R »

30 sierpnia 2023 r. NSA wydał kolejny korzystny dla podatników wyrok w sprawie ustalania pracowniczych kosztów kwalifikowanych ulgi B+R.

21.09.2023

Podatek od zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC) »

Termin na złożenie deklaracji CIT-CFC oraz na zapłatę podatku upływa 2 października 2023 r.
​21.09.2023

Rozporządzenie UE w sprawie wylesiania (EUDR) – sprawdź, czy Ciebie dotyczy » 

29 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 31 maja 2023 r. w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 995/2010. 

​11.09.2023

Benefity żywieniowe – wyższa kwota zwolnienia z ZUS »

Od 1 września 2023 r. do 450 zł wzrósł miesięczny limit dofinansowania do posiłków dla pracowników, od którego nie trzeba płacić należności do ZUS.

​5.09.2023

Możliwość nabycia gruntu przez użytkowników wieczystych »

31 sierpnia br. w życie weszła ustawa nowelizująca m.in. ustawę o gospodarce nieruchomościami.
4.09.2023

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Innowacje dla środowiska »

Od 1 września do 31 października 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie w 1. etapie, tzw. fiszek projektowych w ramach programu priorytetowego Innowacje dla Środowiska. 

​31.08.2023

Dotacje na inwestycje dużych przedsiębiorstw w robotyzację i cyfryzację – przedłużenie naboru »

Do 30 listopada 2023 r. można składać wnioski o bezzwrotne dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją oraz cyfryzacją procesów – w ramach ogłoszonego konkursu z KPO. 

​30.08.2023

Nabór wniosków o pożyczki na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorstw energochłonnych »

Do 22 grudnia 2023 r. lub do momentu wcześniejszego wykorzystania środków można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Wsparcie dla przemysłu energochłonnego. 

​29.08.2023

Członek zarządu polskiej spółki na umowie o pracę z zagraniczną spółką-matką »

Otrzymywanie przez członka zarządu polskiej spółki wynagrodzenia za pełnioną funkcję w zarządzie na podstawie umowy o pracę zawartej ze spółką-matką z zagranicy – może mieć konsekwencje podatkowe w PIT w Polsce.
​29.08.2023

Podatek u źródła od nabywanych usług ubezpieczeniowych – korzystny wyrok WSA »

24 sierpnia 2023 r. zapadł korzystny dla naszego klienta wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w zakresie podatku u źródła od nabywanych usług ubezpieczeniowych. 
​​28.08.2023

HUB paragonowy: e-paragony w nowej formie »

15 września 2023 r. wejdą w życie przepisy, które umożliwią wystawianie i wydawanie nabywcy paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej za pomocą nowego systemu dystrybucji paragonów, tzw. HUB-u paragonowego. 

​24.08.2023

Wsparcie inwestycji wodorowych »

Już niebawem rusza nabór wniosków o dofinansowanie z Programu Wodoryzacja Gospodarki.

​24.08.2023

Dotacje z KPO na inwestycje dużych przedsiębiorstw w robotyzację i cyfryzację »

Do 30 listopada 2023 r. można składać wnioski o bezzwrotne dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją oraz cyfryzacją procesów w ramach ogłoszonego konkursu z KPO.

​23.08.2023

e-Doręczenia - określono termin na założenie elektronicznej skrzynki na doręczenia »

Ustawa o doręczeniach elektronicznych z 18 listopada 2020 r. wprowadziła regulacje, które modyfikują funkcjonowanie spółek handlowych w zakresie zasad komunikacji z organami administracji publicznej oraz sądami.

22.08.2023

Nabór wniosków o dotacje dla MŚP z regionów wschodnich na automatyzację i robotyzację » 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków do konkursu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP" finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

​21.08.2023

Nowe kategorie towarów objęte systemem SENT »

12 sierpnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie, zgodnie z którym zmienił się katalog towarów będących produktami rolnymi, których przewóz jest objęty systemem SENT.

​17.08.2023

Wznowienie programu rekompensat dla firm energochłonnych »

Celem nowego programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. jest złagodzenie negatywnych skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego dla przedsiębiorstw z branży wydobywczej i przetwórstwa przemysłowego.

​11.08.2023

Postępowania z zakresu prawa pracy – zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego »

28 lipca 2023 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw.

10.08.2023

​KSeF – rewolucja w fakturowaniu od 2024 »

1 lipca 2024 r. przedsiębiorców czeka prawdziwa rewolucja w fakturowaniu – w życie wejdzie Krajowy System e-Faktur (KSeF). 

​8.08.2023

Górne stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 r. »

Od 1 stycznia 2024 r. maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną o wskaźnik inflacji z pierwszego półrocza 2023 r.

​3.08.2023

Ustawa o sygnalistach – kolejne zmiany w projekcie »

W Rządowym Centrum Legislacji trwają dalsze prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. 1 sierpnia br. opublikowano kolejną wersję projektu ustawy, który zawiera tylko kilka zmian w stosunku do poprzednich wersji.

​17.07.2023

System SENT – kolejne zmiany »

Ministerstwo Finansów opublikowało niedawno kolejny projekt zmian w systemie SENT, czyli Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu, który dotyczy towarów wrażliwych.

​14.07.2023

Zmiany w obrocie paliwami ciekłymi »

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania KAS. 

​13.07.2023

11. pakiet sankcji - co wprowadza »

Kolejny już 11. pakiet sankcji w związku z agresją Rosji na Ukrainę został przyjęty 23 czerwca 2023 r. przez Radę Unii Europejskiej. 

​11.07.2023

Grant rządowy przyznawany na nowych zasadach »

Uchwałą Rady Ministrów z 5 czerwca 2023 r. znowelizowano Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

​7.07.2023

SLIM VAT 3 – kolejne zmiany w podatku VAT »

1 lipca 2023 r. po wielomiesięcznych pracach wszedł w życie długo wyczekiwany pakiet SLIM VAT 3.

​6.07.2023

Program FENG – wydłużenie terminów naborów wniosków o dofinansowanie projektów B+R i wdrażania innowacji »

Wydłużono terminy naborów wniosków o dotacje na działania nad rozwojem nowych produktów i usług w ogólnopolskim programie FENG, ścieżka SMART.

​5.07.2023

Przełomowy wyrok w podatku od nieruchomości »

TK uznał, że definicja budowli wynikająca z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodna z Konstytucją RP.

​4.07.2023

Dotacje i pożyczki na OZE dla rolnictwa »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w nowym programie wsparcia Energia dla Wsi.

​28.06.2023

SENT – ważne informacje dla przewoźników i podmiotów odbierających »

Od 21 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe wymogi w zakresie konieczności wypełniania zgłoszenia SENT przy przewozie: zbóż, jaj, mięsa drobiowego oraz produktów pszczelich.

​14.06.2023

Program FENG – aktualne nabory wniosków o dofinansowanie »

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w programie FENG został ponownie zaktualizowany.

​13.06.2023

Zapłata zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – interpretacja ogólna »

30 marca 2023 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 

​12.06.2023

Dyrektywa plastikowa – implementacja »

24 maja 2023 r. zaczęła obowiązywać Dyrektywa SUP. W życie weszła ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

​2.06.2023

Podatek od spadków i darowizn – kwoty wolne »

Od 1 lipca 2023 r. zaczną obowiązywać nowe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn – zwiększą się limity uprawniające do zwolnienia z podatku.

​1.06.2023

Fundacja rodzinna już w polskim prawie »

W maju 2023 r. zaczęła obowiązywać długo oczekiwana ustawa o fundacji rodzinnej. Jeszcze przed wejściem w życie ustawa była nowelizowana.

​29.05.2023

Obowiązkowa Platforma Paliwowa już niebawem »

Od 1 lipca 2023 r. zacznie obowiązywać Platforma Paliwowa, czyli nowy system teleinformatyczny do wykonywania obowiązków sprawozdawczych w zakresie paliw ciekłych, prowadzony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS).

19.05.2023

Odnawialne źródła energii – na horyzoncie ważne zmiany prawa »

Wytwórców energii odnawialnej czekają ważne zmiany legislacyjne – niedawno do Sejmu skierowane zostały dwa kluczowe projekty modyfikujące otoczenie prawne odnawialnych źródeł energii w Polsce.

​17.05.2023

Zmiana rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej »

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

​15.05.2023

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce »

1 lipca 2023 r. na obszarze Polski zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – tak wynika z opublikowanego niedawno przez Ministerstwo Zdrowia projektu rozporządzenia. 

​24.04.2023

Legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce – zmiany w specustawie »

W Senacie prowadzone są obecnie prace nad wprowadzeniem zmian w ustawie z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

​24.04.2023

SENT – nowe kategorie towarów objęte systemem »

20 kwietnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, na którego podstawie systemem SENT zostaną objęte nowe kategorie towarów.

14.04.2023

Work-life balance opublikowane w Dzienniku Ustaw »

Ustawa zmieniająca Kodeks pracy w zakresie „work-life balance" została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 4 kwietnia 2023 r.

​12.04.2023

Nowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie z programu FEnIKS 2021–2027 »

31 marca 2023 r. zaktualizowano harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS).

​11.04.2023

Zmiany w harmonogramie naborów wniosków programu FENG »

29 marca 2023 r. zaktualizowano harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021–2027.

​4.04.2023

Dalsze trwanie stanu zagrożenia epidemicznego »

27 marca br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

​27.03.2023

Ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 »

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, które ma przyspieszyć ich rozwój.

​23.03.2023

Termin na rozliczenie CIT–8 przedłużony »

21 marca 2023 r. opublikowano rozporządzenie przedłużające termin wykonania niektórych obowiązków w zakresie CIT za 2022 r.

​16.03.2023

Do 31 marca 2023 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w skróconej formie w ramach programu Innowacje dla Środowiska.

​15.03.2023

Koniec I kwartału dla przedsiębiorców i podatników – sprawdź, czy o wszystkim pamiętasz »

Zbliża się koniec I kwartału 2023 r. – przypominamy o najważniejszych terminach dla przedsiębiorców i podatników.

​15.03.2023 

Ustawa wiatrakowa podpisana przez Prezydenta »

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy wiatrakowej przewiduje, że minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań będzie wynosić 700 m.

​10.03.2023

Informacja o cenach transferowych (TPR) – nowy wskaźnik od 2022 roku »

Z końcem grudnia 2022 r. większość podatników zakończyła swoje obowiązki z zakresu cen transferowych na rok 2021.

​9.03.2023

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – w toku »

23 lutego 2023 r. Senat uchwalił poprawki do ustawy zmieniającej Kodeks postępowania cywilnego.

​3.03.2023

10. pakiet sankcji »

25 lutego 2023 r. Komisja Europejska przyjęła 10. pakiet sankcji przeciwko Rosji.

​28.02.2023

Zmiana mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027 dla Polski »

16 lutego 2023 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę mapy pomocy regionalnej dla Polski na okres od 16 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2027 r.

​23.02.2023

Rozporządzenie o badaniu trzeźwości w Dzienniku Ustaw »

21 lutego 2023 r. weszły w życie zmiany Kodeksu Pracy wprowadzające możliwość przeprowadzenia prewencyjnej kontroli na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika. 

​17.02.2023

Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii w 2022 roku »

Do 22 lutego 2023 r. można składać wnioski o udzielnie bezzwrotnej pomocy w ramach programu rządowego Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

​17.02.2023

Sejm przyjął projekt zmieniający ustawę o inwestycjach w elektrownie wiatrowe »

Przyjęty przez Sejm projekt liberalizuje zasady lokowania lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce, choć w stopniu ograniczonym w stosunku do oczekiwań branży.

​15.02.2023

Obowiązkowe e-fakturowanie od 2024 roku »

Od początku 2022 r. podatnicy mają możliwość dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych. W 2024 r. ich stosowanie w obrocie gospodarczym stanie się obowiązkowe.

​14.02.2023

Ogłoszono nabory wniosków o dotacje na opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań »

Od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 r. przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) ścieżka SMART.

​1.02.2023

Nowelizacja Kodeksu pracy podpisana przez prezydenta »

Ustawa o zmianie Kodeksu pracy wprowadzająca przepisy o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości została podpisana przez prezydenta.

​31.01.2023

Dotacje na działalność B+R dla firm z województwa mazowieckiego »

31 stycznia 2023 r. rusza nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z niewykorzystanych funduszy UE na lata 2014-2020.

30.01.2023

Nowe oświadczenia dla płatników »

Od 2023 r. zmieniły się zasady składania płatnikom wniosków i oświadczeń. Od stycznia podatnicy składają wszystkie oświadczenia i wnioski w formie papierowej, elektronicznej albo na przykład za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego.

​27.01.2023

Ceny transferowe – co trzeba zrobić w I kwartale 2023 »

Pierwszy kwartał nowego roku podatkowego obfituje w obowiązki z zakresu cen transferowych.

​26.01.2023

Ogłoszono harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie z programu FENG w 2023 roku »

Długo wyczekiwany główny program finansujący działalność przedsiębiorstw z budżetu UE na lata 2021–2027 został wreszcie ogłoszony.

​24.01.2023

Wzmożone kontrole Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów »

Od 1 stycznia 2023 r. weszły w życie nowelizacje Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, które mają na celu implementację unijnych dyrektyw podnoszących poziom ochrony konsumentów. 

​19.01.2023

Korekta cen transferowych na koniec roku »

Zgodnie z polską ustawą CIT istnieją ograniczenia w możliwości zaliczania korekt cen transferowych do kosztów uzyskania przychodu.

​18.01.2023

Automatyczny zapis osób zatrudnionych do uczestnictwa w PPK w 2023 »

Od 1 kwietnia 2023 roku pracodawcy będą zobowiązani do automatycznego zapisu osób zatrudnionych do uczestnictwa w PPK.

17.01.2023

Pomoc dla sektorów energochłonnych »

Rada Ministrów przyjęła program Pomoc dla sektorów energochłonnych związany z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

​16.01.2023

Obowiązki sprawozdawcze i opłaty w obszarze ochrony środowiska »

Luty i marzec to okres sprawozdawczy i rozliczeniowy w obszarze ochrony środowiska.

​13.01.2023

Wdrożenie unijnych dyrektyw do Kodeksu pracy »

11 stycznia 2023 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy dotyczący zmiany Kodeksu pracy. 

​12.01.2023

Wyższe stawki za kilometrówki »

17 stycznia 2023 r. wejdzie w życie zmiana rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

​10.01.2023

Podatek akcyzowy – zmiany w 2023 roku »

1 stycznia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy akcyzowej, która przewiduje korzystne rozwiązania dla podatników.

​9.01.2023

Dotacje na innowacje w sektorze MŚP w woj. mazowieckim i łódzkim »

Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa działające na obszarze województw łódzkiego oraz mazowieckiego jeszcze w styczniu mają szansę aplikować o środki finansowe z niewykorzystanych funduszy UE na lata 2014–2020.

​5.01.2023

Nowe rozporządzenie ws. zwolnienia z podatku dochodowego w PSI »

1 stycznia 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (rozporządzenie PSI).

5.01.2023

Do 30 kwietnia 2023 r. można składać wnioski o preferencyjne pożyczki w ramach programu priorytetowego Przemysł energochłonny – OZE.

​4.01.2023

9. pakiet sankcji UE w związku z rosyjską agresją na Ukrainę »

16 grudnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej ogłosiła nowy, 9. pakiet sankcji gospodarczych wobec Rosji. 

​3.01.2023

Podatek od przerzuconych dochodów »

Od 2022 r. obowiązuje w Polsce tzw. podatek od przerzuconych dochodów. Podatek ten płacą niektórzy podatnicy polskiego podatku CIT.

​22.12.2022

Kolejny etap prac nad ustawą o ochronie sygnalistów »

20 grudnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny, już piąty, projekt ustawy o ochronie sygnalistów. 

​20.12.2022

Wysokość progów INTRASTAT w 2023 »

7 grudnia 2022 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokość progów statystycznych na 2023 r. w systemie INTRASTAT.

​19.12.2022

Fundacja rodzinna – nowy projekt ustawy »

Sejm przyjął nowy projekt ustawy o fundacjach rodzinnych. Zawiera nie tylko zmiany prawne, ale także modyfikacje w zakresie podatkowych aspektów funkcjonowania fundacji.

​15.12.2022

Zaostrzenie kar za czyny zabronione przeciwko środowisku »

1 września 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. 

​14.12.2022

Zaliczanie pracowniczych składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów w 2023 roku »

Polski Ład 3.0, czyli ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza wiele zmian w obszarze podatku CIT.

​9.12.2022

Większa ochrona konsumentów od nowego roku »

1 stycznia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

​8.12.2022

Regulacje prawne – czy pamiętasz o tych terminach? »

Za nami rok pełen zmian, nowych przepisów i regulacji. W natłoku wielu informacji należy jednak pamiętać o szczególnych deadlinach. W związku ze zbliżającym się końcem roku, przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych terminów, obowiązków i regulacji prawnych.

​8.12.2022

Ważne terminy związane z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach (BDO) »

Początek roku wiąże się z wieloma obowiązkami, w tym także w zakresie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach (BDO).

​7.12.2022 

Zmiany w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy »

7 grudnia 2022 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz innych ustaw.

​29.11.2022

Nadchodzą nowe stawki diet i innych należności z tytułu podróży służbowych »

29 listopada 2022 r. zmieniają się przepisy regulujące stawki diet i limitów na nocleg w zagranicznych podróżach służbowych.

​22.11.2022

Rejestr BDO – wszystko o obowiązkach i karach »

Integralną częścią Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest rejestr BDO.

​18.11.2022

Zbliża się ważny termin. Jeśli go przegapisz, nie będzie tańszego prądu »

Do 30 listopada 2022 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne uprawnione podmioty powinny złożyć oświadczenie do swojego dostawcy energii, aby skorzystać z maksymalnej ceny prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej.

​17.11.2022

Zmiany w opłacie od „małpek” oraz w opłacie cukrowej »

18 października 2022 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (UD443).

​14.11.2022

Sposoby obliczania limitu ceny – nowe rozporządzenie »

9 listopada 2022 r. Rada Ministrów opublikowała rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny.

​4.11.2022

TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi »

Z końcem października 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne wydanie informatora „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi".

​3.11.2022

Ustawa o zamrożeniu cen energii elektrycznej z podpisem prezydenta »

2 listopada 2022 r. prezydent podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

​3.11.2022

Dotacje na robotyzację dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej »

Od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej".

​28.10.2022

Podatek od spadków i darowizn: zmiana kwot wolnych i stawek »

13 października 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające kwoty wolne oraz stawki w podatku od spadków i darowizn.

​26.10.2022

Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa produktów rolnych »

Do 18 listopada 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę dotyczącą przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

​25.10.2022

Polski Ład 3.0: ceny transferowe i inne zmiany w CIT »

21 października 2022 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

​24.10.2022

Zamrożenie cen energii elektrycznej »

20 października 2022 r. w Sejmie został uchwalony projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

​20.10.2022

Od nowego roku każdy przedsiębiorca musi mieć PUE ZUS »

Zbliżają się przełomowe zmiany w komunikacji z ZUS-em. Od nowego roku wszyscy przedsiębiorcy powinni posiadać aktywny profil na PUE ZUS.

​19.10.2022

SLIM VAT 3: kolejne zmiany od 2023 r. »

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejną odsłonę SLIM VAT, którego pierwsza wersja została zaprezentowana w 2020 r. Jest to już trzeci pakiet przepisów podatkowych pod tą nazwą.

​18.10.2022 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych dot. innowacji cyfrowych »

Od 19 października do 4 listopada 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2021: Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe.

​17.10.2022

Kolejne sankcje UE w związku z rosyjską agresją na Ukrainę »

6 października 2022 r. Rada Unii Europejskiej ogłosiła nowy, ósmy pakiet sankcji gospodarczych wobec Rosji.
​14.10.2022 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 »

6 października 2022 r. Komisja Europejska przyjęła największy unijny program polityki spójności „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027".
13.10.2022 

Linia bezpośrednia – zapowiedź ułatwień procesu inwestycyjnego »

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) zapowiedziało wprowadzenie zmian legislacyjnych prowadzących do ułatwień w zakresie budowy linii bezpośrednich.
12.10.2022 

Fiskus zmienia zdanie w sprawie prezesów »

Coraz częściej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) odmawia wydania interpretacji, jeżeli członek zarządu planuje świadczyć spółce odrębne usługi na podstawie oddzielnej umowy.

​4.10.2022

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 »

27 września 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła finalnie jeden z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych programów pomocowych skierowanych do przedsiębiorstw w Polsce – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

​30.09.2022

Prawo holdingowe w Polsce – nowe przepisy »

Od 13 października 2022 r. wejdzie w życie Prawo holdingowe w Polsce. Regulacje Prawa holdingowego zostaną dodane do przepisów Kodeksu spółek handlowych (KSH).

​9.09.2022

Wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami brexitu »

W związku z negatywnymi dla przedsiębiorców skutkami wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej  Polsce przyznano kwotę wsparcia w wysokości 173 633 261 euro  z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

​8.09.2022

Zwiększona odpowiedzialność dużych spółek? »

2 września na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ukazał się projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

​2.09.2022

Polski Ład: zniesienie obowiązku dokumentacyjnego dla pośrednich transakcji rajowych »

Do Sejmu trafił właśnie projekt zmian w ustawie o CIT, który jest kontynuacją prac nad kolejną wersją Polskiego Ładu. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwo Finansów postanowiło wysłuchać podatników i uchylić przepisy dotyczące dokumentowania pośrednich transakcji rajowych.

​31.08.2022

KPO czeka na odblokowanie »

Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), który ma finansować ze środków unijnych ważne w Polsce inwestycje i reformy – nadal czeka na odblokowanie.

30.08.2022

Duże zmiany w umowach o pracę na okres próbny »

Projekt zmian w Kodeksie pracy – związany z wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE – przewiduje duże zmiany w zasadach zawierania umów o pracę na okres próbny.

26.08.2022

Ulga na robotyzację a środki trwałe zakupione przed 2022 r. »

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje ulga na robotyzację. Przedsiębiorcy będący płatnikami podatku CIT lub PIT mogą odliczyć dodatkowo 50% kosztów uzyskania przychodu, które w danym roku zostały poniesione w związku z inwestycjami w robotyzację. Ulga ma obowiązywać w latach 2022–2026.

25.08.2022 

Raportowanie informacji o spółkach nieruchomościowych – formularze już dostępne »

30 września 2022 r. mija termin na złożenie przez spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowców informacji na temat struktury udziałowej według stanu 31 grudnia 2021 r. Ministerstwo Finansów udostępniło właśnie dwa wzory formularzy, za których pomocą spółki mogą złożyć stosowne informacje do Szefa KAS.

23.08.2022

Polski Ład: zmiany w estońskim CIT »

28 czerwca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
​12.08.2022

Zaostrzenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – projekt ustawy już w biegu »

Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wpłynął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

12.08.2022

Polski Ład: zmiany w cenach transferowych »

Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejnym projektem Polskiego Ładu, który m.in. zmienia przepisy dotyczące obowiązku dokumentacyjnego w zakresie transakcji rajowych.

5.08.2022

Audyt energetyczny – obowiązek dużych przedsiębiorców »

Przypominamy, że duzi przedsiębiorcy mają obowiązek przeprowadzić audyt energetyczny, a następnie zgłosić go do Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

3.08.2022

Polski Ład: uproszczenia w uldze na złe długi »

Projekt kolejnej odsłony Polskiego Ładu, opublikowany przez Ministerstwo Finansów końcem czerwca 2022 r., upraszcza stosowanie ulgi na złe długi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych.

2.08.2022

Polski Ład: Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku »

1 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – Polski Ład 2.0.

1.08.2022

Czy prace nad ustawą o sygnalistach zbliżają się ku końcowi? »

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej z 15 lipca 2022 r. 15 krajów, w tym Polska, zostały wezwane do złożenia wyjaśnień w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

29.07.2022

Kolejny pakiet sankcji UE w związku z rosyjską agresją na Ukrainę »

21 lipca 2022 r. Rada Unii Europejskiej ogłosiła nowy, siódmy już, pakiet sankcji gospodarczych wobec Rosji.

28.07.2022

Polski Ład: Zmiany w podatku od przerzuconych dochodów »

Trwają pracę nad kolejną nowelizacją Polskiego Ładu. Tym razem obejmie ona głównie podatek CIT. Proponowane modyfikacje przepisów są bardzo szerokie.

27.07.2022

Polski Ład: minimalny podatek dochodowy zawieszony na rok »

Projekt zmian w ustawie o CIT, przedstawiony końcem czerwca przez Ministerstwo Finansów, przewiduje zawieszenie stosowania oraz modyfikację przepisów o minimalnym podatku dochodowym.

27.07.2022

Wyższa stawka diety z tytułu krajowej podróży służbowej »

Od 28 lipca 2022 r. kwota diety przysługująca pracownikowi z tytułu krajowej podróży służbowej wzrośnie do 38 zł za dobę.

25.07.2022

E-faktury obowiązkowe od 2024 r. »

Rada Unii Europejskiej wydała ostateczną decyzję, aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe od 2024 r.

21.07.2022

Przepisy o ukrytej dywidendzie zostaną uchylone »

Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o CIT przewiduje uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie, które miały obowiązywać od 2023 r.

15.07.2022

Tarcza antyinflacyjna do końca października »

14 lipca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. W ustawie znalazły się również zapisy przedłużające działanie tarcz antyinflacyjnych.

8.07.2022

Nowy (trzeci) projekt ustawy o sygnalistach »

7 lipca 2022 r. na stronie RCL opublikowano kolejny, trzeci projekt ustawy o ochronie sygnalistów, czyli osób zgłaszających lub ujawniających naruszenia prawa w sektorze prywatnym lub publicznym.

28.06.2022

Dyrektywa work-life balance »

Do 1 i 2 sierpnia 2022 r. Polska powinna wdrożyć dwie unijne dyrektywy dotyczące prawa pracy – dyrektywę work-life balance oraz dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE.

10.06.2022

Krajowy Plan Odbudowy zaakceptowany przez Komisję Europejską »

1 czerwca Komisja Europejska (KE) zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). 

10.06.2022

Nowelizacja kodeksu pracy – kontrola trzeźwości i praca zdalna »

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Będzie on regulował zasady pracy zdalnej, a także zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników.

6.06.2022

Zmiany w ustawie o PPK »

20 maja 2022 r. ogłoszono ustawę o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

6.06.2022

Przewaga kontraktowa w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi »

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wprowadza pewne zakazy dla dostawców i nabywców produktów rolnych lub spożywczych, a także produktów przetworzonych z wykorzystaniem takich produktów.

30.05.2022

Dyrektywa Omnibus – kolejne zmiany w prawie ochrony konsumentów »

Od 28 maja 2022 r. sprzedawcy i usługodawcy w Unii Europejskiej muszą przestrzegać nowych zasad wynikających z dyrektywy 2019/2161 w odniesieniu do lepszego egzekwowania i modernizacji unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów (dyrektywa Omnibus).

24.05.2022

Konsekwencje nieprzestrzegania sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś »

Kara w wysokości do 20 mln zł – oto, co grozi podmiotom, które nie dopełniają obowiązków wynikających z unijnych rozporządzeń nakładających sankcje spowodowane agresją Rosji na Ukrainę.

17.05.2022

Elektroniczna skrzynka do doręczeń – ponowna zmiana terminu »

Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą przepisy o doręczeniach elektronicznych. Przewiduje ona odłożenie w czasie – najpóźniej do stycznia 2024 r. – wejścia w życie konkretnych rozwiązań dla e-Doręczeń.

6.05.2022

Budowla może podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jeszcze przed przyjęciem jej do używania na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych »

21 kwietnia 2022 r. NSA wypowiedział się na temat powstawania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w przypadku budowli, które nie zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, lecz wydano pozwolenie na ich użytkowanie.

4.05.2022

Obowiązkowa e-Faktura: jest zgoda Komisji Europejskiej »

30 marca 2022 r. Polska otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowych e-Faktur.

28.04.2022

Infrastruktura kolejowa zwalniała do 2022 r. z podatku od nieruchomości »

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. zmiana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych rozwiewa wątpliwości podatników co do zakresu zastosowania zwolnienia podatkowego od gruntów, na których znajdują się budowle i budynki infrastruktury kolejowej.

22.04.2022

Kolejne zmiany w systemie SENT »

14 kwietnia 2022 r. prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

21.04.2022

Czy przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości może być zespół rzeczy połączonych funkcjonalnie? »

26 stycznia 2022 r. NSA wypowiedział się na temat opodatkowania podatkiem od nieruchomości ciągu technologicznego składającego się z kompleksu wielu obiektów budowlanych.

19.04.2022

Ustawa o sygnalistach ze zmianami »

12 kwietnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się druga, całkowicie zmieniona wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Została ona skierowana do konsultacji społecznych.

8.04.2022

Odpowiedzialność za naruszenie sankcji na Rosję i Białoruś – kara pieniężna do 20 mln zł, a nawet 15 lat więzienia »

Agresja wojskowa Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy 24 lutego 2022 r. doprowadziła do ustanowienia przez Unię Europejską szeregu sankcji względem osób i podmiotów zarówno z Rosji, jak również z Białorusi wspierającej ją w prowadzonej wojnie.

6.04.2022

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych podpisana przez prezydenta »

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu spółek handlowych. Zmiany wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

1.04.2022

Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. »

29 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. – tzw. PEP2040.

28.03.2022

Zmiany w systemie SENT »

Od 22 lutego 2022 r. system SENT objął przewóz dwóch nowych grup towarów.

25.03.2022

Polski Ład w naprawie. Kolejne zmiany systemu podatkowego »

24 marca 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

22.03.2022

Odroczenie obowiązku integracji  kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi »

Ministerstwo Finansów poinformowało, że pracuje nad rozwiązaniami odraczającymi na 1 stycznia 2025 r. obowiązek zapewnienia przez przedsiębiorców współpracy kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi.

21.03.2022

Będzie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy »

Specustawa obowiązuje już z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r.

18.03.2022

Unijne sankcje w związku z sytuacją w Ukrainie – konsekwencje gospodarcze »

W reakcji na agresję wojskową Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, Unia Europejska wykluczyła siedem rosyjskich banków oraz wszystkie podmioty mające siedzibę w Rosji, w których ponad 50% praw własności należy bezpośrednio lub pośrednio do wskazanych banków, z międzynarodowego systemu finansowego SWIFT.

17.03.2022

Kolejne sankcje wobec Rosji – skutki gospodarcze dla przedsiębiorców »

15 marca 2022 r. Unia Europejska nałożyła czwarty pakiet sankcji gospodarczych w odpowiedzi na agresję Rosji na Ukrainę.

15.03.2022

Dłuższe terminy sprawozdawcze za 2021 rok »

10 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

14.03.2022

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – już obowiązuje »

12 marca 2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

11.03.2022

Rejestr działalności na rzecz spółek i trustów - przypomnienie »

30 kwietnia 2022 r. upływa termin na wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów, która stała się działalnością regulowaną.

3.03.2022

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy »

3 marca 2022 r. pojawił się projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

18.02.2022

Miejsce rzeczywistego zarządu a rezydencja podatkowa spółki »

Zarejestrowanie spółki w Polsce niekoniecznie oznacza, że miejscem jej opodatkowania jest Polska.

16.02.2022

Porozumienie inwestycyjne – nowy instrument zarządzania ryzykiem »

Porozumienie inwestycyjne to nowy instrument prawa podatkowego będący konsekwencją zmian wprowadzonych przez Polski Ład.

2022 rok w prawie i podatkach – kalendarz (część II) »

Przedstawiamy drugą część kalendarza z ważnymi terminami i tematami prawno-podatkowymi na pierwsze miesiące nowego roku.

10.02.2022

Więcej czasu na przygotowanie sprawozdań finansowych i rozliczenie CIT »

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r.

9.02.2022

Elektroniczne rozliczanie specjalnych procedur celnych (RPS) »

26 stycznia 2022 r. Departament Ceł MF poinformował o decyzji o etapowym wdrożeniu systemu RPS  jako jedynego kanału komunikacji pomiędzy posiadaczami pozwoleń i organami celnymi.

7.02.2022

25 lutego 2022 r. – termin na dokonanie rocznej korekty VAT naliczonego »

Kto jest zobowiązany? Podatnik, który prowadzi działalność zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną tzw. mieszaną.

28.01.2022

Zmiany marż i stóp procentowych dla uproszczenia typu safe harbour »

1 stycznia 2022 r. weszło w życie obwieszczenie ministra finansów z 21 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego.

26.01.2022

CRBR – obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego »

przedstawiamy listę podmiotów, które –  jeżeli zostały wpisane do KRS przed 31 października 2021 r. – zobowiązane są zgłosić beneficjenta rzeczywistego do CRBR do 31 stycznia 2022 r.

21.01.2022

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców »

Z początkiem stycznia 2022 r. została podpisana nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, która modyfikuje procedury zatrudniania cudzoziemców.

19.01.2022

Tarcza antyinflacyjna 2.0 – obniżka VAT na żywność, paliwa i energię »

Rząd pracuje nad drugą odsłoną tarczy antyinflacyjnej. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, która wprowadzi czasowe obniżenie stawek podatku VAT na niektóre towary.

17.01.2022

Nowe zasady poboru podatku u źródła »

1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu weszły w życie przepisy określające finalny kształt systemu poboru podatku u źródła (WHT) w Polsce.

12.01.2022

Nowe zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy »

7 stycznia 2022 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

22.12.2021

Zwolnienia z CIT dochodów uzyskanych ze spółek komandytowych i jawnych »

15 grudnia 2021 r. Minister Finansów rozstrzygnął w interpretacji ogólnej  wątpliwości dotyczące zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z udziału w zyskach: polskich spółek komandytowych oraz polskich spółek jawnych, które są podatnikami CIT.

2022 rok w prawie i podatkach – kalendarz noworoczny »

Nowy rok to nowe wyzwania, szanse, ale i obowiązki. Przedstawiamy ważne terminy i tematy prawno-podatkowe na najbliższe miesiące nowego roku.

25.11.2021

Ustawa podatkowa Polskiego Ładu opublikowana »

23 listopada 2021 r. opublikowano podatkowy pakiet Polskiego Ładu w Dzienniku Ustaw RP.

23.11.2023

Whistleblowing – konieczne wdrożenie »

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa znajduje się na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych.

22.11.2021

Kwartalne deklaracje akcyzowe do 25 listopada 2021 r. »

30 marca 2021 r. uchwalono przepisy wprowadzające nowy rodzaj deklaracji akcyzowych.

10.11.2021

Informacja o cenach transferowych TPR – pytania i odpowiedzi »

22 października 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję „Informacji o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi".

4.11.2021

Uchwała siedmiu sędziów NSA dotycząca kwalifikacji budynków i budowli dla potrzeb opodatkowania podatkiem od nieruchomości »

29 września 2021 r. zapadła uchwała siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), sygn. III FPS 1/21, rozstrzygająca zagadnienie budzące poważne wątpliwości.

3.11.2021

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towarów – nowe przepisy UE od 2022 r. »

1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów.

3.11.2021

Polski Ład uchwalony »

29 października 2021 r. parlament zakończył prace nad nowelizacją zmian podatkowych tworzących Polski Ład.

19.10.2021

Pierwszy projekt ustawy o sygnalistach »

18 października 2021 r. rząd opublikował pierwszy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w sektorze prywatnym lub publicznym, czyli tzw. sygnalistów.

7.10.2021

Założenia projektu ustawy o sygnalistach »

W wykazie prac legislacyjnych pojawiły się założenia projektu o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów.

5.10.2021

Polski Ład coraz bliżej »

1 października 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację zmian podatkowych, tzw. Polski Ład. Ustawa trafi teraz do Senatu, gdzie będzie dalej procedowana.

30.09.2021

Obowiązkowa aktualizacja wewnętrznych procedur AML/CFT »

31 października 2021 r. zmieni się dotychczasowa treść przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

23.09.2021

Projekt nowelizacji przepisów tzw. „ustawy covidowej” w dalszej weryfikacji »

Planowany projekt nowelizacji przepisów tzw. „ustawy covidowej” umożliwiający otrzymanie informacji przez pracodawców o szczepieniu jest w trakcie dalszej weryfikacji.

22.09.2021

CRBR – informacja o konieczności zmian »

31 października 2021 r. wejdą w życie kolejne zmiany w przepisach dot. Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

20.09.2021

Rewolucyjna dyrektywa dotycząca świadczenia usług cyfrowych »

1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie Unii Europejskiej dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych.

20.09.2021

Polski Ład – zmiany w podatku u źródła (WHT) »

Projekt Polskiego Ładu, który trafił niedawno do Sejmu, modyfikuje regulacje w kwestii podatku u źródła. 

13.09.2021

KSeF – faktury ustrukturyzowane »

Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca będzie mógł wystawiać faktury ustrukturyzowane w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

3.09.2021

Polski Ład – zmiany dla stref »

W projekcie Polskiego Ładu przewidziano zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE.

2.09.2021

Pracodawca otrzyma informacje o szczepieniu pracowników »

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że rozpoczęto prace nad projektem nowelizacji tzw. ustawy covidowej, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań umożliwiających pracodawcy uzyskanie od pracowników informacji dotyczących m.in. zaszczepienia.

1.09.2021

Polski Ład – zmiany w ustawie o VAT »

26 lipca 2021 r. przedstawiono projekt ustawy o zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustawach oraz zmiany w regulacjach podatkowych.

1.09.2021

Polski Ład – podatkowe aspekty korzystania z samochodów firmowych »

Projekt Polskiego Ładu zawiera szereg zmian dotyczących podatkowych aspektów wykorzystywania samochodów w działalności gospodarczej.

31.08.2021

Polski Ład – zmiany dla osób przenoszących rezydencję podatkową do Polski »

Zmiany planowane w ramach Polskiego Ładu przewidują nową formę opodatkowania ryczałtowego przychodów zagranicznych dla osób, które przeniosą rezydencję podatkową do Polski.

30.08.2021

Ruszyła rejestracja w systemie informatycznym TAX FREE »

1 lipca 2021 r. ruszyła rejestracja do systemu informatycznego TAX FREE na platformie PUESC 2.

27.08.2021

Polski Ład – zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym dla osób fizycznych »

W ramach Polskiego Ładu czekają nas duże zmiany w zryczałtowanym opodatkowaniu osób fizycznych.

25.08.2021

Polski Ład: estoński CIT – uproszczenia i zmiany »

Wśród licznych zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu przewidziano przepisy łagodzące zasady stosowania ryczałtu od dochodu spółek – estońskiego CIT-u.

25.08.2021

Zbliża się istotna zmiana Kodeksu Spółek Handlowych »

17 sierpnia 2021 r. rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie Spółek Handlowych, który  23 sierpnia 2021 r. wpłynął do Sejmu.

23.08.2021

Rejestracja do CRPA po terminie tylko z czynnym żalem »

1 lipca 2021 r. minął termin składania aktualizacji do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. CRPA w całości zastąpił dotychczasowe rejestracje do podatku akcyzowego na drukach AKC-R.

20.08.2021

Polski Ład: nieruchomości – zmiany w CIT »

Projekt nowelizacji ustawy CIT, będący jednym z fundamentalnych elementów Polskiego Ładu, zawiera szereg modyfikacji istotnie wpływających na działalność branży nieruchomości.

19.08.2021

Polski Ład – możliwe kolejne zmiany w cenach transferowych i opodatkowaniu podmiotów powiązanych »

Nowy program rządowy przewiduje zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz opodatkowania podatkiem dochodowym określonych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

18.08.2021

Polski Ład – zmiany w prowadzeniu ewidencji i ksiąg »

Począwszy od 2023 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do ujmowania zdarzeń gospodarczych wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłania ewidencji do urzędu skarbowego w postaci struktury logicznej.

17.08.2021

Polski Ład – rewolucja w najmie mieszkań »

Projekt ustawy o Polskim Ładzie wprowadza istotne modyfikacje w zakresie opodatkowania dochodów z dzierżawy, najmu oraz innych umów o podobnym charakterze.

12.08.2021

Polski Ład – proponowane zmiany przepisów w zakresie nielegalnego zatrudnienia »

Ważną zmianą opublikowaną w ustawie o tzw. Polskim Ładzie jest wprowadzenie przepisu mającego wyeliminować nielegalne zatrudnianie pracowników.

10.08.2021

Polski Ład – proponowane zmiany w zakresie skali podatkowej oraz kwoty wolnej od podatku »

Polski Ład zakłada zmiany w zakresie określenia nowej skali podatkowej oraz nowej wysokości kwoty wolnej, która podlega odliczeniu od podatku dochodowego.

6.08.2021

Polski Ład – rewolucyjne zmiany w zakresie poboru składki zdrowotnej »

Polski Ład przewiduje istotne modyfikacje w zakresie m.in. naliczania składki zdrowotnej, a także objęcia nią nowej grupy podmiotów.

30.07.2021

Interaktywny formularz TPR-C »

Ministerstwo Finansów opublikowało interaktywny formularz informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych TPR-C (3).

28.07.2021

Polski Ład – projekt przepisów podatkowych »

26 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu.

23.07.2021

COVID-19 – zaniechanie poboru podatku od Tarczy Finansowej »

16 lipca 2021 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonych subwencji Polskiego Funduszu Rozwoju.

21.07.2021

Program Polski Ład – co dalej »

Ponad 2 miesiące minęły od ogłoszenia założeń programu „Polski Ład”. Na początku czerwca zapowiedziano działanie pt. „10 projektów ustaw w 100 dni”.

15.07.2021

Publiczne raportowanie CbC – ryzyka i wyzwania »

1 czerwca 2021 r. przedstawiciele państw Unii Europejskiej uzgodnili wspólne stanowisko, co do projektu dyrektywy dotyczącej publicznego udostępniania danych, zawartych w raportach Country-by-Country (CbC).

8.07.2021

Opłaty środowiskowe – planowane zmiany »

3 lipca 2021 r. weszła w życie unijna dyrektywa SUP (z ang. Single Used Plastic). Do tego dnia każde państwo członkowskie miało obowiązek implementować przepisy dyrektywy do porządku krajowego. Dotyczą one między innymi wprowadzenia nowego rodzaju opłat środowiskowych.

8.07.2021

Interpretacja ogólna w zakresie wymiany udziałów »

7 maja 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji).

6.07.2021

JPK_V7 – nowe zasady »

1 lipca  2021 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające zasady dotyczące jednolitych plików kontrolnych z deklaracją (JPK_V7).

5.07.2021

E-skrzynka doręczeń – obowiązek przesunięty w czasie »

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 oraz niedostateczne przygotowanie techniczne do wdrożenia planowanych rozwiązań, ustawodawca przesunął pierwotnie przyjęte terminy wprowadzenia tzw. e-skrzynek doręczeń.

2.07.2021

Obowiązek poboru podatku u źródła – nowy termin wejścia w życie przepisów »

W czerwcu 2021 roku po raz kolejny przedstawiono projekt rozporządzenie w sprawie  odroczenia wejścia w życie mechanizmu „pay-and-refund", tym razem do 31 grudnia 2021 r.

30.06.2021

Pakiet SLIM VAT 2 wprowadzi nowe uproszczenia dla przedsiębiorców »

26 maja br. roku Ministerstwo Finansów przyjęło kolejne uproszczenia w ramach pakietu Slim VAT 2 w związku z uchwałą projektu nowelizacji ustawy o VAT i ustawy Prawo bankowe.
30.06.2021

Kolejne zmiany w JPK V7 M/K »

Trwają prace nad zmianami w JPK. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejne szczegóły zmian w projekcie rozporządzenia. Dotkną one m.in. stosowania oznaczeń MPP w plikach JPK_VAT.
30.06.2021

Nowy VAT-R od 1 lipca 2021 r. w związku z wejściem w życie pakietu e-commerce »

W związku ze zmianami w tzw. pakiecie VAT e-commerce od 1 lipca 2021 r. obowiązywać będzie nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R).

30.06.2021

Krajowy Rejestr Zadłużonych – od grudnia 2021 r. »

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) to rejestr, w którym będą ujawniane dane:  osób, wobec których prowadzone jest postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe; osób, względem których była prowadzona egzekucja, umorzona z powodu bezskuteczności.

25.06.2021

WSTO zamiast pojęcia sprzedaży wysyłkowej »

Na 1 lipca 2021 r. zaplanowano wejście w życie zmian w ustawie o VAT dotyczących tzw. pakietu e-commerce. Uchylone zostanie pojęcie sprzedaży wysyłkowej oraz regulacje z tą sprzedażą związane.
25.06.2021
Od 1 lipca 2021 r. kasy fiskalne online będą musieli posiadać podatnicy świadczący usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

24.06.2021

Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne – nowy termin »

Termin na dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (UPR) został wydłużony do 30 listopada 2021.

18.06.2021

Nowy obowiązek spółek wpisanych do KRS – elektroniczna skrzynka doręczeń »

1 lipca 2021 r. ma wejść w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych. Wprowadzane regulacje zmodyfikują m.in. funkcjonowanie spółek handlowych w zakresie zasad komunikacji z organami administracji publicznej oraz sądami.

16.06.2021

Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych »

Od 2020 r. podatnicy CIT mają możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wartości hipotetycznego oprocentowania dotyczącego finansowania wewnętrznego.

16.06.2021

Karta MultiSport a podatek VAT »

Karty sportowe typu MultiSport są jednym z najpowszechniejszych benefitów oferowanych przez pracodawców. Pomimo popularności cały czas są źródłem wątpliwości natury podatkowej.

14.06.2021

Zwrot zagranicznego podatku VAT »

30 września 2021 r. upływa termin złożenia wniosku o zwrot VAT naliczonego w innym państwie członkowskim za rok podatkowy 2020 dla polskich podatników VAT.

11.06.2021

Przełomowy wyrok TSUE - stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej »

3 czerwca 2021 r. TSUE wydał wyrok w austriackiej sprawie C-931/19 Titanium, w którym wypowiedział się w kwestii istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

9.06.2021

Czy to koniec dla Polskiej Strefy Inwestycji? »

W połowie kwietnia Komisja Europejska przyjęła nowe wytyczne dotyczące regionalnej pomocy państwa na lata 2022-2027.

2.06.2021

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty »

26 maja 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo bankowe.

1.06.2021
23 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie pakietu rozwiązań Slim VAT oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących ustawę VAT.

27.05.2021

Spółki nieruchomościowe – nowe obowiązki »

1 stycznia 2021 r. ustawodawca dokonał zmiany w przepisach podatkowych odnoszących się do rozliczeń w zakresie podatku CIT. Wprowadzono definicję tzw. spółki nieruchomościowej.

26.05.2021

Kodeks pracy a praca zdalna »

19 maja 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii opublikowało projekt zmian w Kodeksie Pracy, które mają  na celu wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do przepisów prawa pracy.

26.05.2021

Podatek od nieruchomości – aspekty praktyczne ustalania podstawy opodatkowania budynków i budowli »

Podatek od nieruchomości bywa problematyczny dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy są zobowiązani do corocznego wypełniania szczegółowych deklaracji.

24.05.2021

Program Polski Ład a zmiany w systemie podatkowym »

15 maja 2021 r. zaprezentowano program Polski Ład. Zgodnie z zapowiedziami jego głównym zadaniem ma być wsparcie oraz niwelowanie skutków związanych z pandemią.  Program zakłada wprowadzenie wielu zmian, wśród których znalazł się także „reset podatkowy”.

20.05.2021

Nowe obowiązki AML »

30 marca 2021 r. uchwalono nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Część przepisów weszła w życie od połowy maja.

 

Polski Nowy Ład a zmiany podatkowe


15 maja 2021 r. zaprezentowany został tzw. Polski Ład. Jest to program składający się z 10 obszarów, dotyczących najważniejszych aspektów życia społecznego. Ważną część programu stanowi „reset podatkowy”, dotyczący zmian podatkowych głównie w zakresie PIT. Więcej »

Podpis elektroniczny – ważne narzędzie dla przedsiębiorcy


Jednostki składające roczne sprawozdania finansowe zobowiązane są do przesyłania ich wyłącznie w formie elektronicznej. Oznacza to, że do złożenia dokumentacji do KRS lub KAS konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego. Więcej »

Wysokie kary za nieumieszczanie numeru BDO na dokumentach

 

Przypominamy o obowiązku umieszczania numeru rejestrowego BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) na wszelkich dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Więcej »

Korekta cen transferowych – objaśnienia MF

 

31 marca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) wydało ostateczną wersję objaśnień dotyczących korekty cen transferowych. Więcej »

PESEL jako identyfikator dla celów podatkowych


Z początkiem czerwca 2021 r. wyłącznym identyfikatorem dla celów podatkowych dla osób fizycznych ma być numer PESEL. Numerem NIP posługiwać się będą tylko podatnicy VAT oraz przedsiębiorcy. Więcej »

TSUE: 20% sankcja VAT niezgodna z prawem UE


15 kwietnia 2021 r. TSUE wydał wyrok w polskiej sprawie, dotyczący możliwości nakładania przez organy podatkowe 20% sankcji VAT. Więcej »

Zbliża się okres rozliczenia subwencji finansowej otrzymanej z PFR


Na 10 dni przed rocznicą udzielenia subwencji, PFR udostępni w bankowości elektronicznej propozycję rozliczenia środków. Na co warto zwrócić uwagę? Więcej »

Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2020

 

Przedłużono terminy na złożenie informacji o cenach transferowych oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Więcej »

Narodowy plan dla chorób rzadkich (NPCR) na lata 2021-2023

 

W marcu 2021 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt planu dla chorób rzadkich na najbliższe 3 lata. Głównym celem planu jest poprawa diagnostyki i leczenia schorzeń dotykających co najwyżej 6-8% populacji, czyli tzw. chorób rzadkich. Więcej »

Tax compliance - sprawność podatkowa

 

Częste zmiany w prawie to jeden z głównych powodów, dla których firmy decydują się na zewnętrzne wsparcie w zakresie rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości podatkowej. Więcej »

Ceny transferowe – zmiany w 2021 r.


Nikogo już nie dziwi, że wraz z rozpoczęciem nowego roku podatnicy mogą spodziewać się zmian w obszarze cen transferowych. Nie inaczej jest w przypadku bieżącego roku - od 1 stycznia weszła w życie nowelizacja przepisów o cenach transferowych. Więcej »

Ograniczenie przemysłowych tłuszczów trans w produktach spożywczych


2 kwietnia 2021 r. zaczną obowiązywać ograniczenia wynikające z unijnego rozporządzenia nr 2019/649. Zgodnie z nową regulacją zawartość sztucznie przetworzonych tłuszczów trans w żywności będzie dopuszczalna na poziomie 2%. Więcej »

Praca zdalna a podatek PIT

 

Praca zdalna w okresie pandemii a rozliczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych spotyka się z pozytywnym podejściem organów podatkowych. Więcej »

 

Przedłużone terminy na rozliczenie CIT oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

 

26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał rozporządzenie wydłużające termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników do 30 czerwca 2021 r. Więcej »

Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur – nowe rozwiązania

 

5 lutego 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Więcej »

Rozliczenie podatku PIT za 2020

 

30 kwietnia 2021 r. upływa termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej oraz zapłaty podatku przez podatników podatku PIT. Więcej »

 Sprawozdanie finansowe i wypłata dywidendy w kontekście podatku u źródła

 

Do 30 czerwca 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów wyłączające obowiązkowy pobór podatku u źródła w przypadku wypłat należności ponad kwotę 2 000 000 zł w ciągu jednego roku na rzecz jednego podmiotu. Więcej »

Podatek od sprzedaży detalicznej – nadchodzący termin


25 marca 2021 r. mija termin na zapłatę podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji podatkowej PSD-1 za luty 2021. Więcej »

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

 

W związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych w 2021 r. Więcej »

Wyrok TSUE dotyczący rozliczania podatku VAT

 

11 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważne orzeczenie w sprawie rozliczeń podatku VAT, dotyczące podmiotów działających w ramach grupy podatkowej VAT i posiadających siedzibę główną w jednym, a oddział w drugim państwie członkowskim. Więcej »

Modyfikacja postanowień umowy leasingu oraz sprzedaż przedmiotu leasingu – interpretacja ogólna

 

15 lutego 2021 r. Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną dotyczącą możliwych zmian treści umowy leasingu oraz skutków sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy na rzecz osoby trzeciej. Więcej »

Wyrok TSUE w sprawie rozliczenia VAT z tytułu WNT i importu usług

 

TSUE wydał dziś wyrok w polskiej sprawie związanej z rozliczeniem VAT z tytułu WNT (C-895/19). Więcej »

Opłata za korzystanie ze środowiska

 

31 marca 2021 r. upływa termin na wniesienie opłaty za korzystanie w roku 2020 ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza ze spalania paliw przez środki transportu. Więcej »

 

Obowiązki na temat udzielania informacji podatkowych – nadchodzące terminy

 

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych (IFT-2R), informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U), raportowanie CBC. Więcej »

zegar 220x145.png 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów, rozpoczęte zostały prace legislacyjne nad odroczeniem terminu wpłaty podatku CIT i złożenia CIT-8 za rok 2020 z 31 marca na 30 czerwca 2021 roku. Więcej »
Jacht 220x145.png 

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dotyczący wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Więcej »
drzewo kwitnace 220x145.png 

MF przygotowało SLIM VAT 2, czyli kolejne uproszczenie w postaci pakietu modernizacji w rozliczeniach podatku VAT. Więcej »
Kreda 220x145.png 
28 stycznia 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących.  Więcej »
Turki 220x145.png 
Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia VAT z tytułu importów towarów w sytuacji, gdy importowane towary nie są własnością podatnika (wyrok NSA z 27.11.2020 r., sygn. I FSK 2044/17). Więcej »


CRBR – obowiązek aktualizacji danych

W lipcu 2020 r. minął termin zgłaszania się przedsiębiorców do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Więcej »

 

Przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków w zakresie TP

Na wczorajszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych przyjęto poprawkę poselską, która przedłuża terminy na złożenie informacji o cenach transferowych TPR i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Więcej »

Interpretacja ogólna w sprawie kart paliwowych a ułatwienie rozliczeń VAT

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną w sprawie użytkowania kart paliwowych. Więcej » 

Podatek cukrowy – pierwsze rozliczenia już wkrótce

Podatek cukrowy obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2021 r.  Więcej »

Baza o produktach i opakowaniach - terminy

W lutym i marcu upływają terminy wykonania niektórych obowiązków związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Więcej >>

Spółki komandytowe a sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Do 31 stycznia 2021 r. należy złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych w 2020 r. terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Więcej »

 

Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych – terminy

31 stycznia 2021 r. upłynie termin na ponowne zaraportowanie transgranicznych schematów podatkowych przez korzystających.  Więcej>>

 

 

Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty

Pierwsze sprawozdanie o stosowanych w 2020 r. terminach zapłaty w transakcjach handlowych należy złożyć do 31 stycznia 2021 r. ministrowi właściwemu ds. gospodarki.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Anna Smagowicz-Tokarz

adwokat

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu