Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Aktualności prawno-podatkowe

PrintMailRate-it

 

Prawo podatkowe w Polsce zmienia się dynamicznie, a znajomość aktualnych regulacji często decyduje o powodzeniu prowadzonego biznesu. W tym miejscu informujemy Państwa o najważniejszych zmianach dotyczących wybranych kwestii podatkowych. W przypadku pytań do omawianych lub innych zmian eksperci Rödl & Partner pozostają do dyspozycji.

 

Das polnische Steuerrecht ändert sich dynamisch und die Kenntnis der aktuellen Regelungen ist oft für den Erfolg der Geschäftstätigkeit entscheidend. An dieser Stelle erhalten Sie Informationen zu den wichtigsten Änderungen bei ausgewählten steuerrechtlichen Fragestellungen. Bei Fragen zu den besprochenen oder anderen Änderungen stehen Ihnen die Experten von Rödl & Partner gerne zur Verfügung.

 

Czytaj artykuły/Lesen Sie unsere Artikel:

Ceny transferowe – zmiany w 2021 r.


Nikogo już nie dziwi, że wraz z rozpoczęciem nowego roku podatnicy mogą spodziewać się zmian w obszarze cen transferowych. Nie inaczej jest w przypadku bieżącego roku - od 1 stycznia weszła w życie nowelizacja przepisów o cenach transferowych. Więcej »

Ograniczenie przemysłowych tłuszczów trans w produktach spożywczych


2 kwietnia 2021 r. zaczną obowiązywać ograniczenia wynikające z unijnego rozporządzenia nr 2019/649. Zgodnie z nową regulacją zawartość sztucznie przetworzonych tłuszczów trans w żywności będzie dopuszczalna na poziomie 2%. Więcej »

Praca zdalna a podatek PIT

 

Praca zdalna w okresie pandemii a rozliczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych spotyka się z pozytywnym podejściem organów podatkowych. Więcej »

Przedłużone terminy na rozliczenie CIT oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

 

26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej podpisał rozporządzenie wydłużające termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników do 30 czerwca 2021 r. Więcej »

Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur – nowe rozwiązania

 

5 lutego 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Więcej »

Rozliczenie podatku PIT za 2020

 

30 kwietnia 2021 r. upływa termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej oraz zapłaty podatku przez podatników podatku PIT. Więcej »

 Sprawozdanie finansowe i wypłata dywidendy w kontekście podatku u źródła

 

Do 30 czerwca 2021 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów wyłączające obowiązkowy pobór podatku u źródła w przypadku wypłat należności ponad kwotę 2 000 000 zł w ciągu jednego roku na rzecz jednego podmiotu. Więcej »

Podatek od sprzedaży detalicznej – nadchodzący termin


25 marca 2021 r. mija termin na zapłatę podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji podatkowej PSD-1 za luty 2021. Więcej »

Przedłużenie terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 r.

 

W związku z trudną sytuacją spowodowaną COVID-19 Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych w 2021 r. Więcej »

Wyrok TSUE dotyczący rozliczania podatku VAT

 

11 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważne orzeczenie w sprawie rozliczeń podatku VAT, dotyczące podmiotów działających w ramach grupy podatkowej VAT i posiadających siedzibę główną w jednym, a oddział w drugim państwie członkowskim. Więcej »

Modyfikacja postanowień umowy leasingu oraz sprzedaż przedmiotu leasingu – interpretacja ogólna

 

15 lutego 2021 r. Minister Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej wydał interpretację ogólną dotyczącą możliwych zmian treści umowy leasingu oraz skutków sprzedaży przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy na rzecz osoby trzeciej. Więcej »

Wyrok TSUE w sprawie rozliczenia VAT z tytułu WNT i importu usług

 

TSUE wydał dziś wyrok w polskiej sprawie związanej z rozliczeniem VAT z tytułu WNT (C-895/19). Więcej »

Opłata za korzystanie ze środowiska

 

31 marca 2021 r. upływa termin na wniesienie opłaty za korzystanie w roku 2020 ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza ze spalania paliw przez środki transportu. Więcej »

Obowiązki na temat udzielania informacji podatkowych – nadchodzące terminy

 

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych (IFT-2R), informacja o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U), raportowanie CBC. Więcej »

zegar 220x145.png

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów, rozpoczęte zostały prace legislacyjne nad odroczeniem terminu wpłaty podatku CIT i złożenia CIT-8 za rok 2020 z 31 marca na 30 czerwca 2021 roku. Więcej »
Jacht 220x145.png

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, dotyczący wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Więcej »
drzewo kwitnace 220x145.png

MF przygotowało SLIM VAT 2, czyli kolejne uproszczenie w postaci pakietu modernizacji w rozliczeniach podatku VAT. Więcej »
Kreda 220x145.png
28 stycznia 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymagań technicznych i warunków dla kas rejestrujących.  Więcej »
Turki 220x145.png
Brak możliwości skorzystania z prawa do odliczenia VAT z tytułu importów towarów w sytuacji, gdy importowane towary nie są własnością podatnika (wyrok NSA z 27.11.2020 r., sygn. I FSK 2044/17). Więcej »


CRBR – obowiązek aktualizacji danych

W lipcu 2020 r. minął termin zgłaszania się przedsiębiorców do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Więcej »

Przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków w zakresie TP

Na wczorajszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych przyjęto poprawkę poselską, która przedłuża terminy na złożenie informacji o cenach transferowych TPR i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Więcej »

Interpretacja ogólna w sprawie kart paliwowych a ułatwienie rozliczeń VAT

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną w sprawie użytkowania kart paliwowych. Więcej » 

Podatek cukrowy – pierwsze rozliczenia już wkrótce

Podatek cukrowy obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2021 r.  Więcej »

Baza o produktach i opakowaniach - terminy

W lutym i marcu upływają terminy wykonania niektórych obowiązków związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Więcej >>

Spółki komandytowe a sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Do 31 stycznia 2021 r. należy złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych w 2020 r. terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Więcej »

Raportowanie transgranicznych schematów podatkowych – terminy

31 stycznia 2021 r. upłynie termin na ponowne zaraportowanie transgranicznych schematów podatkowych przez korzystających.  Więcej>>

 

 

Sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty

Pierwsze sprawozdanie o stosowanych w 2020 r. terminach zapłaty w transakcjach handlowych należy złożyć do 31 stycznia 2021 r. ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Więcej>> 

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 71 606 04 16

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Anna Smagowicz-Tokarz

adwokat

Associate Partner

+48 12 378 66 39

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu