Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ochrona danych osobowych i nowe technologie

PrintMailRate-it

RODO

 

Bezpieczeństwo danych osobowych jest jednym z istotnych tematów związanych  prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązujące w tym zakresie regulacje wymagają od podmiotów gromadzących i przetwarzających dane osobowe, m.in. przedsiębiorców, przestrzegania określonych zasad postępowania.

 

Szybki postęp techniczny i rozwój nowych technologii, a także integracja społeczno-gospodarcza, wynikająca z funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej powodują , że zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych oraz ich przepływ osiąga coraz większą skalę. Unia Europejska podejmuje działania mające na celu zapewnienie we wszystkich krajach członkowskich równego poziomu ochrony bezpieczeństwa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Od maja 2018 r. obowiązuje Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które. wprowadziło ono szereg nowych obowiązków, związanych m.in. z analizą wewnętrznych procesów przetwarzania danych oraz sporządzeniem niezbędnej dokumentacji. Równolegle określono wymagania dotyczące obszaru technologicznego. W świetle nowych przepisów administrator danych osobowych musi dostosować poziom ich bezpieczeństwa do obowiązujących wytycznych i regularnie go kontrolować.


W tej sekcji analizujemy przepisy RODO i innych aktów unijnych, a także informujemy o działaniach polskiego ustawodawcy. Zachęcamy do korzystania z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów oraz do bezpośredniego kontaktu.

 

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne i wsparcie na każdym dostosowywania przedsiębiorstwa do aktualnych regulacji. Adwokaci, radcowie prawni oraz specjaliści ds. bezpieczeństwa IT Rödl & Partner pozostają do Państwa dyspozycji biurach w: Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu

 

Czytaj artykuły:

Jak prawidłowo ocenić przypadek naruszenia ochrony danych osobowych?

Przypadki naruszenia ochrony danych osobowych mogą wystąpić w każdej organizacji. W zależności od wielu czynników mogą się wiązać ze zdefiniowanymi w RODO obowiązkami dla administratorów danych osobowych. Więcej »

Jesteś administratorem – odpowiadasz za szybkość identyfikowania naruszeń

Na mocy decyzji z 22 kwietnia 2021 r. (DKN.5130.3114.2020) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożył na administratora danych – Cyfrowy Polsat S.A. – karę administracyjną w wysokości 1 136 975 zł. Więcej »

Sygnaliści a RODO

System sygnalizowania nieprawidłowości (ang. whistleblowing) to wyzwanie dla bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w organizacji. Więcej »

Monitoring składowisk odpadów a przetwarzanie danych osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajął stanowisko w kwestii statusu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w procesie przetwarzania danych osobowych w ramach wizyjnego systemu kontroli składowisk odpadów.

RODO: przetwarzanie danych biometrycznych pracowników w celu kontroli czasu pracy

Przepisy prawa pracy nie narzucają formy, w jakiej powinna być prowadzona ewidencja, pozostawiając to do decyzji pracodawcy. Więcej>>

Marriott International – kolejny wyciek danych

Międzynarodowa sieć hoteli Marriott ujawniła ostatnio naruszenie danych, które dotknęło prawie 5,2 mln gości hotelowych. To drugi incydent bezpieczeństwa dotyczący tej firmy w ostatnich latach Więcej>>

Przetwarzanie danych: kosztowne zablokowanie kontroli PUODO

Za udaremnianie lub utrudnianie prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Więcej>>

RODOPierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO

10 miesiący od wejścia w życie przepisów RODO, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zdecydowała nałożyła pierwszą karę finansową za niezgodne z prawem przetwarzanie danych. Więcej>>

restrykcyjne przepisy unijne dotyczace ochrony danych_small.jpgRestrykcyjne przepisy unijne dotyczące ochrony danych osobowych

W maju 2018 roku weszłow w życie unijne rozporządzenie zapewniające jednolitą ochronę danych osobowych w całej Unii Europejskiej, przewidujące szereg rewolucyjnych zmian. Więcej>>

S_photocase_2236610_small.jpgDane osobowe: skutki przetwarzania, ocena zagrożeń i ryzyka, zasady profilowania

Przedsiębiorcy mają czas na dostosowanie swojej firmy do nowych unijnych przepisów w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych do maja 2018 roku. Więcej>>

1467025_small.jpg

Jak prawidłowo monitorować pracowników?

Warto pochylić się nad kwestią monitorowania pracowników w miejscu pracy i wymogach z nimi związanych. Więcej>>

S_3572729.jpg

Firmy audytorskie mają status niezależnego administratora danych

7 listopada 2019 r. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostało opublikowane oficjalne stanowisko urzędu dotyczące statusu biegłych rewidentów. Więcej>>

S_photocase_2173721_small.jpg

Prawo do usunięcia danych a polityka retencji danych osobowych

Na gruncie nowych przepisów o ochronie danych osobowych wiele kontrowersji wzbudza art. 17 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, gwarantujący możliwość usunięcia danych osoby, której dotyczą. Więcej>>

S_B2938136_small.jpgRODO a zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) jako jedną z podstaw zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, wymienia wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osoby, których dane  dotyczą. Więcej>>

50920_330x220.jpgRODO – co zmieni się w działach HR?

25 maja 2018 r. to data rewolucji w przetwarzaniu danych osobowych. RODO wprowadziło wiele zmian, z którymi muszą się zmierzyć wszyscy przedsiębiorcy. Więcej>>

S_photocase_1685123_small.jpgRODO  Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z Motywem 4 RODO, prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście funkcji społecznej i wyważyć w myśl zasady proporcjonalności. Więcej>>

S_B162746188_small.jpgRODO – rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych już od maja 2018

W maju 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać przepisy dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych. Więcej>>

5890889_small.jpgRODO w marketingu

25 maja 2018 r. wiele zmieniło się w procesach przetwarzania danych osobowych. Czy RODO naprawdę zrewolucjonizowało procesy przetwarzania danych? Więcej>>

S_B56230009_710x220.jpgRODO w działalności e-commerce

RODO ma pełne zastosowanie od 25 maja 2018r., a w mediach regularnie pojawiają się informacje o wszelkich absurdach, dotyczących błędnej interpretacji przepisów rozporządzenia. Więcej>>

S_B139049060_330x220.jpgRODO – wskazówki dla twórców aplikacji mobilnych

W obecnych czasach korzystanie z komputerów czy laptopów staje się mniej popularne. Coraz częściej sięgamy po urządzenia mobilne takie jak smartfon, smartwatch, czy tablet. Więcej>>

UK0000752_330x220.jpg

Uważaj, komu powierzasz dane osobowe

Przedsiębiorca, jako administrator danych osobowych nierzadko przekazuje dane osobowe dostawcom z różnych branż. Od tego, w jaki sposób wybierani będą dostawcy usług zależeć będzie bezpieczeństwo przetwarzania danych. Więcej>> 

 

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Kamiński

adwokat

Associate Partner

+48 22 244 00 27
+48 694 207 482

Wyślij zapytanie

 Chcesz więcej artykułów?

 Broszura RODO

Deutschland Weltweit Search Menu