Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ochrona danych osobowych i nowe technologie

PrintMailRate-it

​Bezpieczeństwo danych osobowych jest jednym z istotnych tematów związanych  prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązujące w tym zakresie regulacje wymagają od podmiotów gromadzących i przetwarzających dane osobowe, m.in. przedsiębiorców, przestrzegania określonych zasad postępowania.

 

Szybki postęp techniczny i rozwój nowych technologii, a także integracja społeczno-gospodarcza, wynikająca z funkcjonowania rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej powodują , że zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych oraz ich przepływ osiąga coraz większą skalę. Unia Europejska podejmuje działania mające na celu zapewnienie we wszystkich krajach członkowskich równego poziomu ochrony bezpieczeństwa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Od maja 2018 r. obowiązuje Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które. wprowadziło ono szereg nowych obowiązków, związanych m.in. z analizą wewnętrznych procesów przetwarzania danych oraz sporządzeniem niezbędnej dokumentacji. Równolegle określono wymagania dotyczące obszaru technologicznego. W świetle nowych przepisów administrator danych osobowych musi dostosować poziom ich bezpieczeństwa do obowiązujących wytycznych i regularnie go kontrolować.


W tej sekcji analizujemy przepisy RODO i innych aktów unijnych, a także informujemy o działaniach polskiego ustawodawcy. Zachęcamy do korzystania z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów oraz do bezpośredniego kontaktu.

 

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne i wsparcie na każdym dostosowywania przedsiębiorstwa do aktualnych regulacji.

​22.11.2023

Możliwość zastrzeżenia numeru PESEL »

Od 17 listopada 2023 r. każda osoba posiadająca numer PESEL (w tym obcokrajowcy) może go zastrzec  – również za pośrednictwem pełnomocnika.

​2.02.2023

Raport dotyczący banerów cookie – czy Twój baner spełnia zalecenia? »

18 stycznia 2023 r. grupa specjalna ds. banerów cookie (Cookie Banner Task Force), powołana przez Europejską Radę Ochrony Danych Osobowych (EROD), wydała raport zawierający ustalenia z podjętych przez nią prac.

​31.08.2022​

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce a RODO »

Rosnące zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców spoza Unii Europejskiej wśród polskich pracodawców powoduje wiele wątpliwości i pytań. Dotyczą one m.in. prawidłowego przetwarzania danych osobowych, w szczególności na etapie legalizacji pobytu i pracy na terenie Polski.

10.08.2022

Informowanie osób fizycznych o naruszeniu danych osobowych »

Zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych jest jednym z podstawowych obowiązków administratorów danych osobowych. Osiągnąć to można przy pomocy odpowiednich procedur i środków technicznych.

4.02.2022

Przetwarzasz dane w aplikacji mobilnej? Przygotuj się na kontrolę Urzędu Ochrony Danych Osobowych »

Jak co roku, w styczniu Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych opublikował plan kontroli sektorowych na 2022 r.

12.10.2021

Jak prawidłowo ocenić przypadek naruszenia ochrony danych osobowych? »

Przypadki naruszenia ochrony danych osobowych mogą wystąpić w każdej organizacji. W zależności od wielu czynników mogą się wiązać ze zdefiniowanymi w RODO obowiązkami dla administratorów danych osobowych.

17.06.2021

Jesteś administratorem – odpowiadasz za szybkość identyfikowania naruszeń »

Na mocy decyzji z 22 kwietnia 2021 r. (DKN.5130.3114.2020) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożył na administratora danych – Cyfrowy Polsat S.A. – karę administracyjną w wysokości 1 136 975 zł.

16.02.2021

Sygnaliści a RODO »

System sygnalizowania nieprawidłowości (ang. whistleblowing) to wyzwanie dla bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w organizacji.

4.02.2021

Monitoring składowisk odpadów a przetwarzanie danych osobowych »

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajął stanowisko w kwestii statusu Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w procesie przetwarzania danych osobowych w ramach wizyjnego systemu kontroli składowisk odpadów.

​6.07.2020

RODO: przetwarzanie danych biometrycznych pracowników w celu kontroli czasu pracy »

Przepisy prawa pracy nie narzucają formy, w jakiej powinna być prowadzona ewidencja, pozostawiając to do decyzji pracodawcy.

17.04.2020

Marriott International – kolejny wyciek danych »

Międzynarodowa sieć hoteli Marriott ujawniła ostatnio naruszenie danych, które dotknęło prawie 5,2 mln gości hotelowych. To drugi incydent bezpieczeństwa dotyczący tej firmy w ostatnich latach.

​16.04.2020

Przetwarzanie danych: kosztowne zablokowanie kontroli PUODO »

Za udaremnianie lub utrudnianie prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

9.11.2019

Firmy audytorskie mają status niezależnego administratora danych »

7 listopada 2019 r. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostało opublikowane oficjalne stanowisko urzędu dotyczące statusu biegłych rewidentów.

15.04.2019

Pierwsza kara za nieprzestrzeganie RODO »

10 miesiący od wejścia w życie przepisów RODO, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zdecydowała nałożyła pierwszą karę finansową za niezgodne z prawem przetwarzanie danych.

28.08.2018

RODO – wskazówki dla twórców aplikacji mobilnych »

W obecnych czasach korzystanie z komputerów czy laptopów staje się mniej popularne. Coraz częściej sięgamy po urządzenia mobilne takie jak smartfon, smartwatch, czy tablet.

17.08.2018

RODO w działalności e-commerce »

RODO ma pełne zastosowanie od 25 maja 2018r., a w mediach regularnie pojawiają się informacje o wszelkich absurdach, dotyczących błędnej interpretacji przepisów rozporządzenia.

3.07.2018

RODO w marketingu »

25 maja 2018 r. wiele zmieniło się w procesach przetwarzania danych osobowych. Czy RODO naprawdę zrewolucjonizowało procesy przetwarzania danych?

28.05.2018

RODO – co zmieni się w działach HR? »

25 maja 2018 r. to data rewolucji w przetwarzaniu danych osobowych. RODO wprowadziło wiele zmian, z którymi muszą się zmierzyć wszyscy przedsiębiorcy.

29.03.2018

RODO  Inspektor Ochrony Danych »

Zgodnie z Motywem 4 RODO, prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym; należy je postrzegać w kontekście funkcji społecznej i wyważyć w myśl zasady proporcjonalności.

28.02.2018

RODO a zgoda na przetwarzanie danych osobowych »

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) jako jedną z podstaw zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, wymienia wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osoby, których dane  dotyczą.

2.02.2018

Uważaj, komu powierzasz dane osobowe »

Przedsiębiorca, jako administrator danych osobowych nierzadko przekazuje dane osobowe dostawcom z różnych branż. Od tego, w jaki sposób wybierani będą dostawcy usług zależeć będzie bezpieczeństwo przetwarzania danych.

31.01.2018

Jak prawidłowo monitorować pracowników? »

Warto pochylić się nad kwestią monitorowania pracowników w miejscu pracy i wymogach z nimi związanych.

Prawo do usunięcia danych a polityka retencji danych osobowych »

Na gruncie nowych przepisów o ochronie danych osobowych wiele kontrowersji wzbudza art. 17 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, gwarantujący możliwość usunięcia danych osoby, której dotyczą.

23.10.2017

RODO – rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych już od maja 2018 »

W maju 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej zaczną obowiązywać przepisy dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 

13.07.2017

Dane osobowe: skutki przetwarzania, ocena zagrożeń i ryzyka, zasady profilowania »

Przedsiębiorcy mają czas na dostosowanie swojej firmy do nowych unijnych przepisów w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych do maja 2018 roku.

31.05.2017

Restrykcyjne przepisy unijne dotyczące ochrony danych osobowych »

W maju 2018 roku wejdzie w życie unijne rozporządzenie zapewniające jednolitą ochronę danych osobowych w całej Unii Europejskiej, przewidujące szereg rewolucyjnych zmian.

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Kamiński

adwokat

Associate Partner

+48 694 207 482

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu