Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ulgi, dotacje i Polska Strefa Inwestycji

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​​Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw


Dotacje umożliwiają rozwój przedsiębiorstw różnych branż i wielkości. Podstawowym źródłem pozyskiwania takiego finansowania są środki unijne. W dużej części są przydzielane za pośrednictwem programów, którymi samodzielnie zarządzają kraje UE. W niektórych przypadkach Komisja Europejska bezpośrednio rozporządza funduszami, np. przyznając dotacje albo udzielając zamówień publicznych.

Finansowanie przedsiębiorstw pigułce


Bądź na bieżąco z aktualnymi programami, konkursami i grantami. Znajdziesz tu wszystkie istotne informacje na temat ubiegania się o finansowanie zarówno ze środków europejskich, jak i pozostałych źródeł.

​9.07.2024

Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 roku »​

Niebawem ruszy nowa edycja wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych związana ze wzrostem cen gazu ziemnego i energii elektrycznej.​

​27.0​6.2024

Zielone technologie – nabór wniosków o dofinansowanie »

25 czerwca 2024 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie działań obejmujących zielone technologie.

​6.0​6.2024

Dotacje dla projektów wodorowych: program Wodoryzacja Gospodarki »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Wodoryzacja Gospodarki, trwającego od 3 czerwca do 2 września 2024 r.

​23​.04.2024

FENG: Kredyt ekologiczny z premią na zieloną transformację przedsiębiorstw »​

Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Kredyt ekologiczny" finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). 

​14.03.2024

Ruszają nabory wniosków o dofinansowanie inwestycji w energooszczędność, OZE oraz produkcję biometanu i biogazu »

Po raz kolejny zmieniono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS).

​7.02.2024

Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 – nowy nabór wniosków »

Od 1 do 15 lutego br. firmy z branż, które szczególnie odczuły wzrost cen energii, mogą po raz kolejny wnioskować o pomoc z rządowego programu wsparcia. 

​1.02.2024

Nowe terminy naborów wniosków z programu FEnIKS »

Od 26 stycznia 2024 r. obowiązuje ponownie zaktualizowany harmonogram naborów wniosków z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021–2027 (FEnIKS).

​14.12.2023

Wnioski z programu FEnIKS – nowe terminy naborów »

29 listopada 2023 r. ponownie zaktualizowany został harmonogram naborów wniosków z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko na lata 2021–2027 (FEnIKS). 

​10.11.2023

Ulga na ekspansję »

Od 2022 r. w Polsce obowiązuje tzw. ulga na ekspansję, która jest adresowana do podatników CIT i PIT podejmujących działania mające zwiększyć przychody ze sprzedaży.

​2.11.2023

Wydłużenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów B+R z programu FENG – ścieżka SMART »

Wnioski o dofinansowanie przedsiębiorstw zaliczających się do małych, średnich i dużych podmiotów będzie można składać aż do 15 listopada 2023 r.

​30.10.2023

25 października 2023 r. ogłoszona została kolejna runda pomocy dla przedsiębiorstw energochłonnych z terminem naboru wniosków od 25 października do 8 listopada 2023 r.

​​5.10.2023

Aktualizacja terminów naborów wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) »

Od 28 września br. obowiązują nowe terminy naborów wniosków o dofinansowanie w programie FEnIKS.

​25.09.2023

Wynagrodzenie za czas urlopu lub choroby a ulga B+R »

30 sierpnia 2023 r. NSA wydał kolejny korzystny dla podatników wyrok w sprawie ustalania pracowniczych kosztów kwalifikowanych ulgi B+R.
​4.09.2023

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Innowacje dla środowiska »

Od 1 września do 31 października 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie w 1. etapie, tzw. fiszek projektowych w ramach programu priorytetowego Innowacje dla Środowiska. 

​31.08.2023

Dotacje na inwestycje dużych przedsiębiorstw w robotyzację i cyfryzację – przedłużenie naboru »

Do 30 listopada 2023 r. można składać wnioski o bezzwrotne dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją oraz cyfryzacją procesów – w ramach ogłoszonego konkursu z KPO. 

​30.08.2023

Nabór wniosków o pożyczki na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorstw energochłonnych »

Do 22 grudnia 2023 r. lub do momentu wcześniejszego wykorzystania środków można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Wsparcie dla przemysłu energochłonnego. 

​24.08.2023

Wsparcie inwestycji wodorowych »

Już niebawem rusza nabór wniosków o dofinansowanie z Programu Wodoryzacja Gospodarki.

​24.08.2023

Dotacje z KPO na inwestycje dużych przedsiębiorstw w robotyzację i cyfryzację »

Do 30 listopada 2023 r. można składać wnioski o bezzwrotne dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją oraz cyfryzacją procesów w ramach ogłoszonego konkursu z KPO.
​22.08.2023

Nabór wniosków o dotacje dla MŚP z regionów wschodnich na automatyzację i robotyzację

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków do konkursu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP" finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) »

​17.08.2023

Wznowienie programu rekompensat dla firm energochłonnych »

Celem nowego programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. jest złagodzenie negatywnych skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego dla przedsiębiorstw z branży wydobywczej i przetwórstwa przemysłowego.

​11.07.2023

Grant rządowy przyznawany na nowych zasadach »

Uchwałą Rady Ministrów z 5 czerwca 2023 r. znowelizowano Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

​6.07.2023

Program FENG – wydłużenie terminów naborów wniosków o dofinansowanie projektów B+R i wdrażania innowacji »

Wydłużono terminy naborów wniosków o dotacje na działania nad rozwojem nowych produktów i usług w ogólnopolskim programie FENG, ścieżka SMART.

​4.07.2023

Dotacje i pożyczki na OZE dla rolnictwa »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w nowym programie wsparcia Energia dla Wsi.

​14.06.2023

Program FENG – aktualne nabory wniosków o dofinansowanie »

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w programie FENG został ponownie zaktualizowany.

​12.04.2023

Nowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie z programu FEnIKS 2021–2027 »

31 marca 2023 r. zaktualizowano harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS).

​11.04.2023

Zmiany w harmonogramie naborów wniosków programu FENG »

29 marca 2023 r. zaktualizowano harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021–2027.

​27.03.2023

Ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 »

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, które ma przyspieszyć ich rozwój.

​16.03.2023

Do 31 marca 2023 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w skróconej formie w ramach programu Innowacje dla Środowiska.

​28.02.2023

Zmiana mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027 dla Polski »

16 lutego 2023 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę mapy pomocy regionalnej dla Polski na okres od 16 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2027 r.

​17.02.2023

Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii w 2022 roku »

Do 22 lutego 2023 r. można składać wnioski o udzielnie bezzwrotnej pomocy w ramach programu rządowego Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

14.02.2023

Ogłoszono nabory wniosków o dotacje na opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań »

Od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 r. przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) ścieżka SMART.

​31.01.2023

Dotacje na działalność B+R dla firm z województwa mazowieckiego »

31 stycznia 2023 r. rusza nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z niewykorzystanych funduszy UE na lata 2014-2020.

​26.01.2023

Ogłoszono harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie z programu FENG w 2023 roku »

Długo wyczekiwany główny program finansujący działalność przedsiębiorstw z budżetu UE na lata 2021–2027 został wreszcie ogłoszony.

​17.01.2023

Pomoc dla sektorów energochłonnych »

Rada Ministrów przyjęła program Pomoc dla sektorów energochłonnych związany z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

​9.01.2023

Dotacje na innowacje w sektorze MŚP w woj. mazowieckim i łódzkim »

Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa działające na obszarze województw łódzkiego oraz mazowieckiego jeszcze w styczniu mają szansę aplikować o środki finansowe z niewykorzystanych funduszy UE na lata 2014–2020.

​5.01.2023

Nowe rozporządzenie ws. zwolnienia z podatku dochodowego w PSI »

1 stycznia 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (rozporządzenie PSI).

​5.01.2023

Do 30 kwietnia 2023 r. można składać wnioski o preferencyjne pożyczki w ramach programu priorytetowego Przemysł energochłonny – OZE.

​3.11.2022

Dotacje na robotyzację dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej »

Od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej".

​26.10.2022

Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa produktów rolnych »

Do 18 listopada 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę dotyczącą przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

​18.10.2022 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych dot. innowacji cyfrowych »

Od 19 października do 4 listopada 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2021: Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe.

​4.10.2022

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 »

27 września 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła finalnie jeden z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych programów pomocowych skierowanych do przedsiębiorstw w Polsce – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

​19.09.2022

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami brexitu »

Od 15 września do 21 października 2022 r.  można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu Re_Open UK.

​​16.09.2022

Prawie 109 mln euro dla polskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami brexitu »

Od czasu brexitu przedsiębiorstwa mierzą się z nowymi barierami w handlu, wymianie transgranicznej i w swobodnym przepływie osób, usług i kapitału pomiędzy Unią Europejską (UE) i Zjednoczonym Królestwem (UK).

​9.09.2022

Wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami brexitu »

W związku z negatywnymi dla przedsiębiorców skutkami wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej  Polsce przyznano kwotę wsparcia w wysokości 173 633 261 euro  z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

31.08.2022

KPO czeka na odblokowanie »

Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), który ma finansować ze środków unijnych ważne w Polsce inwestycje i reformy – nadal czeka na odblokowanie.

23.03.2022

Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska »

Wciąż czekamy na uruchomienie funduszy strukturalnych UE na lata 2021-2027. W tym czasie warto przyjrzeć się możliwościom krajowego wsparcia projektów związanych z ochroną środowiska.

3.03.2022

Nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022–2027 »

W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027”. Dokument ten określa kwestie związane z mapą pomocy regionalnej.

25.01.2022

Dotacje dla przedsiębiorstw »

Fundusze europejskie dla Polski z nowego budżetu unijnego na lata 2021–2027 wyniosą ok. 76 mld euro i powinny zostać uruchomione w bieżącym roku 2022.

23.06.2021

Ulgi i dotacje w nowej perspektywie unijnej 2021–2027 »

Od stycznia 2021 r. trwa nowa perspektywa unijna, do której przygotowuje się Polska. Budżet do rozdysponowania wynosi ok. 76 mld euro.

21.06.2021

Najważniejsze programy dotacyjne i powiązane z nimi ulgi w nowej perspektywie unijnej 2021–2027 »

Polska otrzyma ok. 76 mld euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Środki te zostaną przeznaczone na realizację różnych inwestycji.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji to nowy instrument finansowy UE w ramach polityki spójności.

20.02.2020

Możliwość przekształcenia zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2001 r. w zezwolenia bezterminowe »

Zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej wydane dużemu przedsiębiorcy przed 1 stycznia 2001 r. nie staje się zezwoleniem bezterminowym na mocy ustaw zmieniających.

9.07.2019

Sposób kumulowania pomocy publicznej przysługującej przedsiębiorcy na realizację tej samej inwestycji »

Skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego w ramach działalności prowadzonej na terenie SSE, nie wyklucza możliwości ubiegania dofinansowania tej samej inwestycji w ramach dotacji unijnych.

26.03.2019

Problemy z korektą rentowności u spółek prowadzących działalność na terenie SSE »

Podatnicy współpracujący z podmiotami powiązanymi muszą stosować tzw. zasadę arm’s lenght, czyli transakcje na warunkach rynkowych.

3.01.2019

Możliwość uznania wydatków poniesionych na modernizację używanego środka trwałego za wydatki kwalifikowane »

Środki trwałe to podstawowe narzędzie działalności każdego przedsiębiorcy, które z czasem ulega zużyciu. Dlatego przedsiębiorcy decydują się ponieść wydatki w celu jej przywrócenia.

27.11.2018

Kontrole NIK w specjalnych strefach ekonomicznych »

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych podlegają kontrolom, w tym kontrolom Najwyższej Izby Kontroli.

26.10.2018

Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 3) »

Poprzednio sygnalizowaliśmy Państwu wątpliwości związane z wykładnią art. 15e ust. 4 ustawy o CIT. Przepis może nadal budzić wątpliwości interpretacyjne.

12.09.2018

Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 2) »

Kontynuując temat limitu kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, wskazujemy wątpliwości związane z obliczaniem wskaźnika EBITDA dla spółek działających w SSE.

20.08.2018

Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego »

Nowelizacja ustawy o CIT z 2018 r. wprowadziła szereg zmian co do możliwości zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

11.07.2018

Moment uznania za wydatki kwalifikowane kwot wydatkowanych w ramach płatności częściowych w SSE »

Przedsiębiorcy działający na terenie SSE często podejmują inwestycje długotermine.

3.07.2018

Jak ustalić dochód zwolniony z CIT w przypadku posiadania kilku zezwoleń? »

Przedsiębiorcy działający na terenach specjalnych stref ekonomicznych na podstawie uzyskanego zezwolenia mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów pochodzących z tej działalności.

11.05.2018

Czy odszkodowanie jest przychodem z działalności strefowej? »

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie uzyskanego zezwolenia są zwolnione od podatku.

7.02.2018

Zmiany w udzielaniu pomocy publicznej – przepisy wykonawcze »

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach SSE.

7.02.2018

Planowane zmiany dla firm działających w SSE »

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju od 1 stycznia 2018 r. planowane było wejście w życie przepisów, zmieniających kryteria przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców działających zarówno w SSE, jak i poza nimi.

10.08.2017

Skutki decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE »

Decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE powinna uwzględniać  ewentualne konsekwencje społeczno-gospodarcze np. dla lokalnego rynku pracy.

10.03.2017

Podział spółki działającej w SSE »

Przepisy regulujące funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych nie wyłączają możliwości restrukturyzacji działalności na podstawie zezwolenia w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w SSE.

9.08.2016

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – co dzieje się z zezwoleniem na działalność w SSE »

Jeśli w wyniku przekształcenia zmieni się status spółki, która przestaje funkcjonować jako mały lub średni przedsiębiorca, zwolnienie podatkowe ulega obniżeniu co najmniej do 50 proc.

27.12.2016

Koszty transakcyjne spółki działającej w SSE są kosztami wspólnymi »

24 sierpnia 2016 r. WSA w Łodzi wydał orzeczenia, zgodnie z którymi poniesione przez spółkę działającą w SSE wydatki na koszty związane z przeprowadzeniem transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów w innej spółce są zaliczane do kosztów wspólnych.

30.05.2016

Odszkodowanie dla przedsiębiorcy działającego w SSE nie jest przychodem strefowym »

26 kwietnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał niekorzystną dla podatników interpretację indywidualną. Zgodnie z interpetacją odszkodowanie otrzymane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w SSE nie jest zaliczane jako przychód strefowy.

29.03.2016

Koszty wspólne w SSE – nowe możliwości optymalizacyjne »

Wyrok WSA w Gliwicach z 15 lipca 2015 r. jest ważnym głosem w kwestii podatkowych konsekwencji łączenia się spółki działającej w SSE ze spółką pozastrefową.

Działalność w SSE na podstawie kilku zezwoleń – kolejne wyroki »

W kwietniu i grudniu 2015 r. informowaliśmy Państwa o zmianie wykładni organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie rozliczania pomocy publicznej wynikającej z kilku zezwoleń strefowych.

Wydatki na biuro położone poza strefą mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w SSE »

Wyrokiem z 22 maja 2015 r. NSA potwierdził możliwość kwalifikacji wydatków generowanych przez zarząd oraz pracowników go obsługujących znajdujących się poza obszarem SSE jako wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodu w SSE.

Zezwolenie na działalność w ramach SSE uzyskane przed dniem 4 sierpnia 2008 r. a maksymalna wysokość wydatków inwestycyjnych »

Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w polskim systemie prawnym od ponad 20 lat. W tym czasie przepisy regulujące działalność podmiotów strefowych wielokrotnie ewoluowały.

Delokalizacja bądź zamknięcie zakładu działającego na terenie SSE a pomoc regionalna »

Artykuł 13 Rozporządzenia Komisji Europejskiej  stanowi, że przepisy o pomocy regionalnej nie stosują się do beneficjentów, którzy zamknęli działalność na terenie EOG.

Używane środki trwałe służące do prowadzenia działalności w SSE objęte leasingiem finansowym a pomoc publiczna dla dużych przedsiębiorców »

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wypowiedział się w kwestii kwalifikacji rat kapitałowych i odsetkowych, wynikających z umowy leasingu finansowego.

Sprzedaż odpadów poprodukcyjnych jako element działalności na podstawie zezwolenia strefowego »

Przy produkcji na masową skalę oprócz produktu końcowego przedsiębiorstwa wytwarzają również odpady. Wiele z nich nadaje się do ponownego wykorzystania w innych procesach produkcyjnych.

SSE – kto dokonuje wykładni treści zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE »

W przypadku uchylenia przez Ministra Gospodarki posiadanego przez przedsiębiorcę zezwolenia zmianie ulegnie również stan faktyczny zaprezentowany przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

SSE: przemieszczanie środków trwałych do innej inwestycji w tej samej strefie lub do innej strefy »

SSE funkcjonują na styku jurysdykcji dwóch różnych ministrów - Ministra Finansów oraz Ministra Gospodarki.

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie różnych SSE »

Przedsiębiorca posiadający kilka zezwoleń strefowych może prowadzić jedną ewidencję rachunkową w celu obliczenia dochodu z tytułu działalności gospodarczej na terenie SSE.

Działalność w SSE a udział podmiotów zewnętrznych w procesie produkcji wyrobów strefowych »

Organy podatkowe często przyjmują stanowisko, iż przedsiębiorca strefowy nie może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym w takim zakresie, w jakim produkcja wymaga częściowego udziału zewnętrznych kooperantów.

SSE – konsekwencje zmian ustawy »

Nowelizacja ustawy o SSE wprowadza liczne zmiany, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SSE.

Zmiany w sprawie udzielania pomocy publicznej na terenach SSE »

Rada Ministrów w dniu 12.11.2014 r. przyjęła projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia strefowego.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Magdalena Szwarc

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu