Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ulgi, dotacje i Polska Strefa Inwestycji

PrintMailRate-it

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw


Dotacje umożliwiają rozwój przedsiębiorstw różnych branż i wielkości. Podstawowym źródłem pozyskiwania takiego finansowania są środki unijne. W dużej części są przydzielane za pośrednictwem programów, którymi samodzielnie zarządzają kraje UE. W niektórych przypadkach Komisja Europejska bezpośrednio rozporządza funduszami, np. przyznając dotacje albo udzielając zamówień publicznych.

Finansowanie przedsiębiorstw pigułce


Bądź na bieżąco z aktualnymi programami, konkursami i grantami. Znajdziesz tu wszystkie istotne informacje na temat ubiegania się o finansowanie zarówno ze środków europejskich, jak i pozostałych źródeł.

​7.09.2023

Aktualizacja terminów naborów wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) »

Od 29 sierpnia br. obowiązują nowe terminy naborów wniosków o dofinansowanie w programie FEnIKS.
​4.09.2023

Nabór wniosków o dofinansowanie w programie Innowacje dla środowiska »

Od 1 września do 31 października 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie prowadzić nabór wniosków o dofinansowanie w 1. etapie, tzw. fiszek projektowych w ramach programu priorytetowego Innowacje dla Środowiska. 

​31.08.2023

Dotacje na inwestycje dużych przedsiębiorstw w robotyzację i cyfryzację – przedłużenie naboru »

Do 9 października 2023 r. można składać wnioski o bezzwrotne dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją oraz cyfryzacją procesów – w ramach ogłoszonego konkursu z KPO. 

​30.08.2023

Nabór wniosków o pożyczki na preferencyjnych warunkach dla przedsiębiorstw energochłonnych »

Do 22 grudnia 2023 r. lub do momentu wcześniejszego wykorzystania środków można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW Wsparcie dla przemysłu energochłonnego. 

​24.08.2023

Wsparcie inwestycji wodorowych »

Już niebawem rusza nabór wniosków o dofinansowanie z Programu Wodoryzacja Gospodarki.

​24.08.2023

Dotacje z KPO na inwestycje dużych przedsiębiorstw w robotyzację i cyfryzację »

Do 9 października 2023 r. można składać wnioski o bezzwrotne dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z robotyzacją, sztuczną inteligencją oraz cyfryzacją procesów w ramach ogłoszonego konkursu z KPO.
​22.08.2023

Nabór wniosków o dotacje dla MŚP z regionów wschodnich na automatyzację i robotyzację

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków do konkursu „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP" finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) »

​17.08.2023

Wznowienie programu rekompensat dla firm energochłonnych »

Celem nowego programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. jest złagodzenie negatywnych skutków wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego dla przedsiębiorstw z branży wydobywczej i przetwórstwa przemysłowego.

​11.07.2023

Grant rządowy przyznawany na nowych zasadach »

Uchwałą Rady Ministrów z 5 czerwca 2023 r. znowelizowano Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030.

​6.07.2023

Program FENG – wydłużenie terminów naborów wniosków o dofinansowanie projektów B+R i wdrażania innowacji »

Wydłużono terminy naborów wniosków o dotacje na działania nad rozwojem nowych produktów i usług w ogólnopolskim programie FENG, ścieżka SMART.

​4.07.2023

Dotacje i pożyczki na OZE dla rolnictwa »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w nowym programie wsparcia Energia dla Wsi.

​14.06.2023

Program FENG – aktualne nabory wniosków o dofinansowanie »

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w programie FENG został ponownie zaktualizowany.

​12.04.2023

Nowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie z programu FEnIKS 2021–2027 »

31 marca 2023 r. zaktualizowano harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS).

​11.04.2023

Zmiany w harmonogramie naborów wniosków programu FENG »

29 marca 2023 r. zaktualizowano harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021–2027.

​27.03.2023

Ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 »

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, które ma przyspieszyć ich rozwój.

​16.03.2023

Do 31 marca 2023 r. przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w skróconej formie w ramach programu Innowacje dla Środowiska.

​28.02.2023

Zmiana mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027 dla Polski »

16 lutego 2023 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmianę mapy pomocy regionalnej dla Polski na okres od 16 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2027 r.

​17.02.2023

Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu i energii w 2022 roku »

Do 22 lutego 2023 r. można składać wnioski o udzielnie bezzwrotnej pomocy w ramach programu rządowego Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

14.02.2023

Ogłoszono nabory wniosków o dotacje na opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań »

Od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 r. przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) ścieżka SMART.

​31.01.2023

Dotacje na działalność B+R dla firm z województwa mazowieckiego »

31 stycznia 2023 r. rusza nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z niewykorzystanych funduszy UE na lata 2014-2020.

​26.01.2023

Ogłoszono harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie z programu FENG w 2023 roku »

Długo wyczekiwany główny program finansujący działalność przedsiębiorstw z budżetu UE na lata 2021–2027 został wreszcie ogłoszony.

​17.01.2023

Pomoc dla sektorów energochłonnych »

Rada Ministrów przyjęła program Pomoc dla sektorów energochłonnych związany z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

​9.01.2023

Dotacje na innowacje w sektorze MŚP w woj. mazowieckim i łódzkim »

Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa działające na obszarze województw łódzkiego oraz mazowieckiego jeszcze w styczniu mają szansę aplikować o środki finansowe z niewykorzystanych funduszy UE na lata 2014–2020.

​5.01.2023

Nowe rozporządzenie ws. zwolnienia z podatku dochodowego w PSI »

1 stycznia 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (rozporządzenie PSI).

​5.01.2023

Do 30 kwietnia 2023 r. można składać wnioski o preferencyjne pożyczki w ramach programu priorytetowego Przemysł energochłonny – OZE.

​3.11.2022

Dotacje na robotyzację dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej »

Od 8 listopada do 6 grudnia 2022 r. prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej".

​26.10.2022

Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży przetwórstwa produktów rolnych »

Do 18 listopada 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę dotyczącą przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

​18.10.2022 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych dot. innowacji cyfrowych »

Od 19 października do 4 listopada 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2021: Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe.

​4.10.2022

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027 »

27 września 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła finalnie jeden z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych programów pomocowych skierowanych do przedsiębiorstw w Polsce – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

​19.09.2022

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami brexitu »

Od 15 września do 21 października 2022 r.  można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu Re_Open UK.

​​16.09.2022

Prawie 109 mln euro dla polskich przedsiębiorców dotkniętych skutkami brexitu »

Od czasu brexitu przedsiębiorstwa mierzą się z nowymi barierami w handlu, wymianie transgranicznej i w swobodnym przepływie osób, usług i kapitału pomiędzy Unią Europejską (UE) i Zjednoczonym Królestwem (UK).

​9.09.2022

Wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami brexitu »

W związku z negatywnymi dla przedsiębiorców skutkami wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej  Polsce przyznano kwotę wsparcia w wysokości 173 633 261 euro  z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.

31.08.2022

KPO czeka na odblokowanie »

Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO), który ma finansować ze środków unijnych ważne w Polsce inwestycje i reformy – nadal czeka na odblokowanie.

23.03.2022

Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska »

Wciąż czekamy na uruchomienie funduszy strukturalnych UE na lata 2021-2027. W tym czasie warto przyjrzeć się możliwościom krajowego wsparcia projektów związanych z ochroną środowiska.

3.03.2022

Nowa mapa pomocy regionalnej na lata 2022–2027 »

W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska przyjęła „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027”. Dokument ten określa kwestie związane z mapą pomocy regionalnej.

25.01.2022

Dotacje dla przedsiębiorstw »

Fundusze europejskie dla Polski z nowego budżetu unijnego na lata 2021–2027 wyniosą ok. 76 mld euro i powinny zostać uruchomione w bieżącym roku 2022.

23.06.2021

Ulgi i dotacje w nowej perspektywie unijnej 2021–2027 »

Od stycznia 2021 r. trwa nowa perspektywa unijna, do której przygotowuje się Polska. Budżet do rozdysponowania wynosi ok. 76 mld euro.

21.06.2021

Najważniejsze programy dotacyjne i powiązane z nimi ulgi w nowej perspektywie unijnej 2021–2027 »

Polska otrzyma ok. 76 mld euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Środki te zostaną przeznaczone na realizację różnych inwestycji.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji to nowy instrument finansowy UE w ramach polityki spójności.

20.02.2020

Możliwość przekształcenia zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2001 r. w zezwolenia bezterminowe »

Zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej wydane dużemu przedsiębiorcy przed 1 stycznia 2001 r. nie staje się zezwoleniem bezterminowym na mocy ustaw zmieniających.

9.07.2019

Sposób kumulowania pomocy publicznej przysługującej przedsiębiorcy na realizację tej samej inwestycji »

Skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego w ramach działalności prowadzonej na terenie SSE, nie wyklucza możliwości ubiegania dofinansowania tej samej inwestycji w ramach dotacji unijnych.

26.03.2019

Problemy z korektą rentowności u spółek prowadzących działalność na terenie SSE »

Podatnicy współpracujący z podmiotami powiązanymi muszą stosować tzw. zasadę arm’s lenght, czyli transakcje na warunkach rynkowych.

3.01.2019

Możliwość uznania wydatków poniesionych na modernizację używanego środka trwałego za wydatki kwalifikowane »

Środki trwałe to podstawowe narzędzie działalności każdego przedsiębiorcy, które z czasem ulega zużyciu. Dlatego przedsiębiorcy decydują się ponieść wydatki w celu jej przywrócenia.

27.11.2018

Kontrole NIK w specjalnych strefach ekonomicznych »

Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych podlegają kontrolom, w tym kontrolom Najwyższej Izby Kontroli.

26.10.2018

Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 3) »

Poprzednio sygnalizowaliśmy Państwu wątpliwości związane z wykładnią art. 15e ust. 4 ustawy o CIT. Przepis może nadal budzić wątpliwości interpretacyjne.

12.09.2018

Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 2) »

Kontynuując temat limitu kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, wskazujemy wątpliwości związane z obliczaniem wskaźnika EBITDA dla spółek działających w SSE.

20.08.2018

Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego »

Nowelizacja ustawy o CIT z 2018 r. wprowadziła szereg zmian co do możliwości zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

11.07.2018

Moment uznania za wydatki kwalifikowane kwot wydatkowanych w ramach płatności częściowych w SSE »

Przedsiębiorcy działający na terenie SSE często podejmują inwestycje długotermine.

3.07.2018

Jak ustalić dochód zwolniony z CIT w przypadku posiadania kilku zezwoleń? »

Przedsiębiorcy działający na terenach specjalnych stref ekonomicznych na podstawie uzyskanego zezwolenia mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania dochodów pochodzących z tej działalności.

11.05.2018

Czy odszkodowanie jest przychodem z działalności strefowej? »

Dochody uzyskane z działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie uzyskanego zezwolenia są zwolnione od podatku.

7.02.2018

Zmiany w udzielaniu pomocy publicznej – przepisy wykonawcze »

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach SSE.

7.02.2018

Planowane zmiany dla firm działających w SSE »

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju od 1 stycznia 2018 r. planowane było wejście w życie przepisów, zmieniających kryteria przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców działających zarówno w SSE, jak i poza nimi.

10.08.2017

Skutki decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE »

Decyzja o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE powinna uwzględniać  ewentualne konsekwencje społeczno-gospodarcze np. dla lokalnego rynku pracy.

10.03.2017

Podział spółki działającej w SSE »

Przepisy regulujące funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych nie wyłączają możliwości restrukturyzacji działalności na podstawie zezwolenia w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w SSE.

9.08.2016

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – co dzieje się z zezwoleniem na działalność w SSE »

Jeśli w wyniku przekształcenia zmieni się status spółki, która przestaje funkcjonować jako mały lub średni przedsiębiorca, zwolnienie podatkowe ulega obniżeniu co najmniej do 50 proc.

27.12.2016

Koszty transakcyjne spółki działającej w SSE są kosztami wspólnymi »

24 sierpnia 2016 r. WSA w Łodzi wydał orzeczenia, zgodnie z którymi poniesione przez spółkę działającą w SSE wydatki na koszty związane z przeprowadzeniem transakcji nabycia większościowego pakietu udziałów w innej spółce są zaliczane do kosztów wspólnych.

30.05.2016

Odszkodowanie dla przedsiębiorcy działającego w SSE nie jest przychodem strefowym »

26 kwietnia 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał niekorzystną dla podatników interpretację indywidualną. Zgodnie z interpetacją odszkodowanie otrzymane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w SSE nie jest zaliczane jako przychód strefowy.

29.03.2016

Koszty wspólne w SSE – nowe możliwości optymalizacyjne »

Wyrok WSA w Gliwicach z 15 lipca 2015 r. jest ważnym głosem w kwestii podatkowych konsekwencji łączenia się spółki działającej w SSE ze spółką pozastrefową.

Działalność w SSE na podstawie kilku zezwoleń – kolejne wyroki »

W kwietniu i grudniu 2015 r. informowaliśmy Państwa o zmianie wykładni organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w zakresie rozliczania pomocy publicznej wynikającej z kilku zezwoleń strefowych.

Wydatki na biuro położone poza strefą mogą stanowić koszt uzyskania przychodu w SSE »

Wyrokiem z 22 maja 2015 r. NSA potwierdził możliwość kwalifikacji wydatków generowanych przez zarząd oraz pracowników go obsługujących znajdujących się poza obszarem SSE jako wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodu w SSE.

Zezwolenie na działalność w ramach SSE uzyskane przed dniem 4 sierpnia 2008 r. a maksymalna wysokość wydatków inwestycyjnych »

Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w polskim systemie prawnym od ponad 20 lat. W tym czasie przepisy regulujące działalność podmiotów strefowych wielokrotnie ewoluowały.

Delokalizacja bądź zamknięcie zakładu działającego na terenie SSE a pomoc regionalna »

Artykuł 13 Rozporządzenia Komisji Europejskiej  stanowi, że przepisy o pomocy regionalnej nie stosują się do beneficjentów, którzy zamknęli działalność na terenie EOG.

Używane środki trwałe służące do prowadzenia działalności w SSE objęte leasingiem finansowym a pomoc publiczna dla dużych przedsiębiorców »

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wypowiedział się w kwestii kwalifikacji rat kapitałowych i odsetkowych, wynikających z umowy leasingu finansowego.

Sprzedaż odpadów poprodukcyjnych jako element działalności na podstawie zezwolenia strefowego »

Przy produkcji na masową skalę oprócz produktu końcowego przedsiębiorstwa wytwarzają również odpady. Wiele z nich nadaje się do ponownego wykorzystania w innych procesach produkcyjnych.

SSE – kto dokonuje wykładni treści zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE »

W przypadku uchylenia przez Ministra Gospodarki posiadanego przez przedsiębiorcę zezwolenia zmianie ulegnie również stan faktyczny zaprezentowany przez podatnika we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

SSE: przemieszczanie środków trwałych do innej inwestycji w tej samej strefie lub do innej strefy »

SSE funkcjonują na styku jurysdykcji dwóch różnych ministrów - Ministra Finansów oraz Ministra Gospodarki.

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie różnych SSE »

Przedsiębiorca posiadający kilka zezwoleń strefowych może prowadzić jedną ewidencję rachunkową w celu obliczenia dochodu z tytułu działalności gospodarczej na terenie SSE.

Działalność w SSE a udział podmiotów zewnętrznych w procesie produkcji wyrobów strefowych »

Organy podatkowe często przyjmują stanowisko, iż przedsiębiorca strefowy nie może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym w takim zakresie, w jakim produkcja wymaga częściowego udziału zewnętrznych kooperantów.

SSE – konsekwencje zmian ustawy »

Nowelizacja ustawy o SSE wprowadza liczne zmiany, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie SSE.

Zmiany w sprawie udzielania pomocy publicznej na terenach SSE »

Rada Ministrów w dniu 12.11.2014 r. przyjęła projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia strefowego.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

+ 48 22 244 00 00

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Magdalena Szwarc

doradca podatkowy

Senior Associate

+48 71 606 00 00

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu