Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Postępowania sądowe i rozwiązywanie sporów

PrintMailRate-it

Postępowanie sądowe

 

W toku prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca staje niejednokrotnie w obliczu sporu z kontrahentem, wspólnikiem czy pracownikiem. Podłoże sporu, jego przedmiot, mogą być różne i wobec tego jego rozwiązanie może wymagać przeprowadzenia mniej lub bardziej angażującego postępowania rozpoznawczego w formie procesu i (niekiedy) postępowania zabezpieczającego czy egzekucyjnego.

 

Mogą zdarzyć się również sytuacje niewymagające wszczynania procesu, lecz rozstrzygane w postępowaniu nieprocesowym (np. sprawy o dokonanie wpisu w księdze wieczystej). Niemniej każde postępowanie w sprawie cywilnej toczy się według określonej procedury, której uchybienie (w szczególności w zakresie warunków formalnych pism składanych w sądzie czy terminów dla dokonania określonych czynności) może pociągać za sobą daleko idące konsekwencje.

 

Czytaj artykuły:

Odpowiedzialność generalnego wykonawcy

Odpowiedzialność generalnego wykonawcy za wynagrodzenie dalszego podwykonawcy nie jest nowym problemem. Jest jednak ciągle aktualny i nieustannie wywołuje ciekawe decyzje sądu. Więcej »

Klauzula arbitrażowa w umowach na rynku energetyki odnawialnej

Rozpoczynając współpracę, strony każdej umowy podchodzą do jej wykonania z najlepszymi intencjami i dużym zapałem. Więcej »

Czy montaż rurociągu to dzieło?

Precyzyjnie określony w umowie zakres zadań każdej ze stron to najlepsze zabezpieczenie na wypadek sporu. Więcej »

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą korzystać z ochrony przewidzianej dla konsumentów

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie traktowany w określonych sytuacjach jak konsument w przypadku zawierania przez niego umów nieposiadających dla niego charakteru zawodowego. Więcej>>

Ugoda mediacyjna z udziałem podmiotów z sektora finansów publicznych

Rozwiązanie problemu różniącego strony przy udziale mediatora jest gwarantem nie tylko trwałości porozumienia, ale też i uwzględnienia wielu innych aspektów relacji (w tym dalszej współpracy), których w trakcie procedury sądowej nie można poruszać. Więcej>> 

mediacja.jpg

Mediacja – szybszy i tańszy wyrok w świetle obowiązujących przepisów

Zmorą dzisiejszych postępowań sądowych: gospodarczych, cywilnych, czy karnych jest czas ich trwania.

Alternatywą do postępowania sądowego mogą być polubowne metody rozwiązania sporu, w szczególności mediacja. Więcej>>

 

Jak sygnalizowaliśmy w poprzedniej części - 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Znaczna część planowanych zmian  wchodzi w życie 7 listopada 2019 r.

Zwolnienie z kosztów postępowania cywilnegoZwolnienie z kosztów postępowania cywilnego – nowelizacja z 4 lipca 2019 r.

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadziła szereg zmian dotyczących wysokości ponoszonych przez strony kosztów procesu.

Kontakt

Contact Person Picture

Anna Smagowicz-Tokarz

adwokat

Associate Partner

+48 12 213 25 60
+48 600 346 782

Wyślij zapytanie

 Pozostańmy w kontakcie

Deutschland Weltweit Search Menu