Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Cło i akcyza

PrintMailRate-it


Czym jest podatek akcyzowy?

 

 

Akcyza jest podatkiem pośrednim (tj. niepobieranym bezpośrednio od obywateli, a pośrednio przy zakupie dóbr) od niektórych wyrobów konsumpcyjnych. Specyfika tego podatku polega m.in. na tym, że jest on regulowany zarówno przez polskie, jak i unijne przepisy (w ramach tzw. wyrobów zharmonizowanych). Regulacje związane z wyrobami zharmonizowanymi pozwalają na bezpieczniejsze funkcjonowanie  mniej skomplikowanego system obrotu towarami akcyzowymi wewnątrz Unii Europejskiej.

Akcyza w Polsce i za granicą

Nie we wszystkich krajach UE te same wyroby są objęte jednakowym podatkiem akcyzowym i nie wszystkie kraje mają identyczne przepisy w tej materii. Polska na przykład nakłada akcyzę m.in. na samochody osobowe i oleje smarowe, co powoduje problemy przy zakupie tych dóbr z innych krajów UE. Regulacje mające zapobiegać nadużyciom wśród podatników tego podatku są skomplikowane, co stwarza dodatkowe trudności. Często podmioty, zarówno polskie, jak i zagraniczne prowadzące działalność w Polsce nie są świadome obowiązków związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi. 

 

 

Czym jest cło?

 

 

Cło to nic innego jak opłata za przewóz towarów przez granice celną.

 

Cło pobierane może być w celu:

 

  • zwiększenia wpływów do budżetu państwa,
  • ochrony rynku wewnętrznego i rodzimych producentów przed towarami wyprodukowanymi za granicą, wywierania nacisku na partnera handlowego w zakresie zmiany (bądź zaniechania zmiany) warunków wymiany handlowej (cła retorsyjne).

 

Cło w kontekście ochrony rodzimego przemysłu jest podstawowym narzędziem protekcjonizmu gospodarczego. W dobie globalizacji i dominacji koncepcji wolnego handlu w wymianie międzynarodowej narzędzia ochrony rynków wewnętrznych tracą jednak na znaczeniu.. Państwa tworzą unie celne, znosząc tym samym cła w wymianie handlowej między nimi przy jednoczesnym ujednoliceniu polityki celnej wobec krajów trzecich.


W przeciwieństwie do akcyzy poziom ceł jest równy na terenie całej Unii Europejskiej i odprawy celnej danego towaru można dokonać w każdym kraju UE. Wysokość ceł na dany towar jest oznaczona w unijnej taryfie celnej, jednak czasem zależy od umów międzynarodowych zawartych między UE, a państwami trzecimi w których unia obniża cła na towary pochodzące z krajów z którymi zawarła daną umowę. Aby skorzystać z preferencyjnych stawek celnych pochodzenie danych towarów musi być odpowiednio udokumentowane.


Dodatkowo przy przywozie lub wywozie niektórych produktów potrzebne są odpowiednie certyfikaty i pozwolenia dotyczące zarówno samych produktów jak i podmiotów przywożących lub wywożących.

 

Chętnie wesprzemy Państwa w rozwikłaniu konkretnego przypadku oraz zaproponujemy kompleksowe doradztwo podatkowe i celne. 


Oferujemy również szkolenia dla pracowników dotyczące wykonywania czynności z zakresu cła i akcyzy zarówno w siedzibie klienta, jak i w naszych biurach.


 

Dowiedz się więcejZachęcamy do zapoznania się z najnowszą ulotką o Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych jak również wysłuchania podcastów z serii Cło i akzyza, a w niej m.in. Cło i akcyza - IntrastatCło i Akcyza - co zmienił BrexitCło i Akcyza - oleje i wyroby smaropodobne.


​29.01.2024

12 stycznia 2024 r. weszły w życie nowe obowiązki w zakresie konieczności wypełniania zgłoszenia SENT przy przewozie odpadów, m.in.: farb, lakierów, rozpuszczalników i klejów.

​17.01.2024

Wysokość progów INTRASTAT w 2024 »

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokość progów statystycznych na 2024 r. w systemie INTRASTAT.
26.09.2023

CBAM – graniczny podatek węglowy »

1 października 2023 r. rozpocznie się okres przejściowy stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), który potrwa aż do 31 grudnia 2025 r. 

​21.08.2023

Nowe kategorie towarów objęte systemem SENT »

12 sierpnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie, zgodnie z którym zmienił się katalog towarów będących produktami rolnymi, których przewóz jest objęty systemem SENT.

​17.07.2023

System SENT – kolejne zmiany »

Ministerstwo Finansów opublikowało niedawno kolejny projekt zmian w systemie SENT, czyli Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu, który dotyczy towarów wrażliwych.

​14.07.2023

Zmiany w obrocie paliwami ciekłymi »

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania KAS. 

​28.06.2023

SENT – ważne informacje dla przewoźników i podmiotów odbierających »

Od 21 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe wymogi w zakresie konieczności wypełniania zgłoszenia SENT przy przewozie: zbóż, jaj, mięsa drobiowego oraz produktów pszczelich.

​29.05.2023

Obowiązkowa Platforma Paliwowa już niebawem »

Od 1 lipca 2023 r. zacznie obowiązywać Platforma Paliwowa, czyli nowy system teleinformatyczny do wykonywania obowiązków sprawozdawczych w zakresie paliw ciekłych, prowadzony przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS).

​24.04.2023

SENT – nowe kategorie towarów objęte systemem »

20 kwietnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, na którego podstawie systemem SENT zostaną objęte nowe kategorie towarów.

​10.01.2023

Podatek akcyzowy – zmiany w 2023 roku »

1 stycznia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy akcyzowej, która przewiduje korzystne rozwiązania dla podatników.

​20.12.2022

Wysokość progów INTRASTAT w 2023 »

7 grudnia 2022 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokość progów statystycznych na 2023 r. w systemie INTRASTAT.

Brexit a akcyza i cło »

Do 1 stycznia 2021 r. w temacie stosowania przepisów cła i akcyzy w wymianie handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską nic się nie zmieni. Co dalej? 

Koronawirus a cła i akcyza »

 Wśród zmian legislacyjnych związanych z koronawirusem, znalazły się również te dotyczące cła i podatku akcyzowego. 

Monitorowanie przewozu towarów „wrażliwych” – nowe przepisy »

14 czerwca 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące monitorowania przewozu tzw. towarów „wrażliwych” takich jak m.in. paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, susz tytoniowy. 

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym »

W dniu 29 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadza m.in. akcyzy na smary i oleje. Celem regulacji jest przeciwdziałanie nadużyciom związanym z mieszaniem tańszych i droższych wyrobów, aby uniknąć opodatkowania. 

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym »

Na mocy nowelizacji ustawy – Prawo celne ustawodawca rozszerzył krąg podmiotów podlegających rejestracji do podatku akcyzowego, poprzez zmianę art. 16 do ustawy. 

Kontakt

Contact Person Picture

Adrian Maczura

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 606 640 095

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Tadeusz Piekłowski

agent celny

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


 pobierz ulotkę

Podatek akcyzowy_042021.jpg.png
Deutschland Weltweit Search Menu