Cło i akcyza

PrintMailRate-it

Podatek akcyzowy

 

Czym jest podatek akcyzowy?

 

 

Akcyza jest podatkiem pośrednim (tj. niepobieranym bezpośrednio od obywateli, a pośrednio przy zakupie dóbr) od niektórych wyrobów konsumpcyjnych. Specyfika tego podatku polega m.in. na tym, że jest on regulowany zarówno przez polskie, jak i unijne przepisy (w ramach tzw. wyrobów zharmonizowanych). Regulacje związane z wyrobami zharmonizowanymi pozwalają na bezpieczniejsze funkcjonowanie  mniej skomplikowanego system obrotu towarami akcyzowymi wewnątrz Unii Europejskiej.

Akcyza w Polsce i za granicą

Nie we wszystkich krajach UE te same wyroby są objęte jednakowym podatkiem akcyzowym i nie wszystkie kraje mają identyczne przepisy w tej materii. Polska na przykład nakłada akcyzę m.in. na samochody osobowe i oleje smarowe, co powoduje problemy przy zakupie tych dóbr z innych krajów UE. Regulacje mające zapobiegać nadużyciom wśród podatników tego podatku są skomplikowane, co stwarza dodatkowe trudności. Często podmioty, zarówno polskie, jak i zagraniczne prowadzące działalność w Polsce nie są świadome obowiązków związanych z obrotem wyrobami akcyzowymi. 

 

 

Czym jest cło?

 

 

Cło to nic innego jak opłata za przewóz towarów przez granice celną.

 

Cło pobierane może być w celu:
• zwiększenia wpływów do budżetu państwa,
• ochrony rynku wewnętrznego i rodzimych producentów przed towarami wyprodukowanymi za granicą,
• wywierania nacisku na partnera handlowego w zakresie zmiany (bądź zaniechania zmiany) warunków wymiany handlowej (cła retorsyjne).

 

Cło w kontekście ochrony rodzimego przemysłu jest podstawowym narzędziem protekcjonizmu gospodarczego. W dobie globalizacji i dominacji koncepcji wolnego handlu w wymianie międzynarodowej narzędzia ochrony rynków wewnętrznych tracą jednak na znaczeniu.. Państwa tworzą unie celne, znosząc tym samym cła w wymianie handlowej między nimi przy jednoczesnym ujednoliceniu polityki celnej wobec krajów trzecich.

W przeciwieństwie do akcyzy poziom ceł jest równy na terenie całej Unii Europejskiej i odprawy celnej danego towaru można dokonać w każdym kraju UE. Wysokość ceł na dany towar jest oznaczona w unijnej taryfie celnej, jednak czasem zależy od umów międzynarodowych zawartych między UE, a państwami trzecimi w których unia obniża cła na towary pochodzące z krajów z którymi zawarła daną umowę. Aby skorzystać z preferencyjnych stawek celnych pochodzenie danych towarów musi być odpowiednio udokumentowane.


Dodatkowo przy przywozie lub wywozie niektórych produktów potrzebne są odpowiednie certyfikaty i pozwolenia dotyczące zarówno samych produktów jak i podmiotów przywożących lub wywożących.

 

Chętnie wesprzemy Państwa w rozwikłaniu konkretnego przypadku oraz zaproponujemy kompleksowe doradztwo podatkowe i celne. 


Oferujemy również szkolenia dla pracowników dotyczące wykonywania czynności z zakresu cła i akcyzy zarówno w siedzibie klienta, jak i w naszych biurach: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław


 

Dowiedz się więcejZachęcamy do zapoznania się z najnowszą ulotką o Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych jak również wysłuchania podcastów z serii Cło i akzyza, a w niej m.in. Cło i akcyza - IntrastatCło i Akcyza - co zmienił BrexitCło i Akcyza - oleje i wyroby smaropodobne.


W poniższych artykułach wyjaśniamy jak należy przepisy dotyczące cła i akcyzy rozumieć i stosować.

 

Czytaj artykuły:

​10.01.2023

Podatek akcyzowy – zmiany w 2023 roku »

1 stycznia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy akcyzowej, która przewiduje korzystne rozwiązania dla podatników.

​20.12.2022

Wysokość progów INTRASTAT w 2023 »

7 grudnia 2022 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaakceptował wysokość progów statystycznych na 2023 r. w systemie INTRASTAT.

Brexit a akcyza i cło

Do 1 stycznia 2021 r. w temacie stosowania przepisów cła i akcyzy w wymianie handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską nic się nie zmieni. Co dalej? Więcej>>

Koronawirus a cła i akcyza

 Wśród zmian legislacyjnych związanych z koronawirusem, znalazły się również te dotyczące cła i podatku akcyzowego. Więcej>>

AkcyzaMonitorowanie przewozu towarów „wrażliwych” – nowe przepisy

14 czerwca 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące monitorowania przewozu tzw. towarów „wrażliwych” takich jak m.in. paliwa silnikowe, biodiesel, oleje smarowe, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, susz tytoniowy. Więcej>>

14650847_small.jpgNowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

W dniu 29 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadza m.in. akcyzy na smary i oleje. Celem regulacji jest przeciwdziałanie nadużyciom związanym z mieszaniem tańszych i droższych wyrobów, aby uniknąć opodatkowania. Więcej>>

Podatek akcyzowyZmiany w ustawie o podatku akcyzowym

Na mocy nowelizacji ustawy – Prawo celne ustawodawca rozszerzył krąg podmiotów podlegających rejestracji do podatku akcyzowego, poprzez zmianę art. 16 do ustawy. Więcej>>

Kontakt

Contact Person Picture

Adrian Maczura

doradca podatkowy

Manager

+48 71 606 04 09
+48 606 640 095

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Tadeusz Piekłowski

agent celny

Senior Associate

+48 71 606 04 11
+48 606 636 022

Wyślij zapytanie

Profil

 pobierz ulotkę

Podatek akcyzowy_042021.jpg.png

 Pozostańmy w kontakcie

 Dowiedz się więcej

Deutschland Weltweit Search Menu