Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Izby i stowarzyszenia

PrintMailRate-it

​Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) 

Polsko-Niemiecka Izba Handlowa

Rödl & Partner towarzyszy inwestorom z krajów niemieckiego obszaru językowego wszędzie tam, gdzie dostrzegają oni potencjał dla rozwoju swojego biznesu. Polska zajmuje miejsce szczególne miejsce na tej mapie już od 30 lat, a Rödl & Partner niezmiennie cieszy się na polskim rynku opinią wiodącego doradcy. Wspieramy inwestorów z krajów niemieckojęzycznych w ich przedsięwzięciach na terenie Polski oraz towarzyszymy polskim firmom w ich ekspansji na Zachód.


Rödl & Partner jest członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska), która została założona w 1995 roku i jest obecnie największą izbą bilateralną w Polsce. Jest też jedną z 92 niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych AHK, uznaną przez Niemieckie Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych (niem. Deutscher Industrie- und Handelskammertag, DIHK) oraz Krajową Izbę Gospodarczą.

 

Dalsze informacje znajdują się na stronie AHK.

​Pracodawcy Pomorza

Pracodawcy Pomorza

W związku z dynamicznym rozwojem biura w Gdańsku Rödl & Partner nawiązał w styczniu 2017 roku współpracę z organizacją Pracodawcy Pomorza.

 
Pracodawcy Pomorza to największa i najstarsza organizacja pracodawców na Pomorzu, została założona w 1991 roku pod nazwą Gdański Związek Pracodawców. Zrzesza blisko 1000 przedsiębiorstw o różnych profilach działalności – od mikroprzedsiębiorstw po duże koncerny, reprezentujące szerokie spektrum branżowe. Wśród zrzeszonych instytucji wymienić można również szkoły, uczelnie wyższe, czy ośrodki kulturalne. Misją organizacji jest dynamiczny i długofalowy rozwój gospodarczy  zarówno regionu, jak i podmiotów w niej zrzeszonych, obrona interesów pracodawców, reprezentowanie ich wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji nadzorujących i kontrolujących przedsiębiorstwa.


Pracodawcy Pomorza posiadają status organizacji reprezentatywnej, dzięki czemu mają bezpośredni wpływ na ustawodawstwo, jak również możliwość pozyskiwania funduszy unijnych. Organizacja działa jako lider i partner projektów przyczyniających się do rozwoju dialogu społecznego i przedsiębiorczości w regionie. Jest także członkiem Konfederacji Lewiatan.

 

Dalsze informacje znajdują się na stronie Pracodawców Pomorza.

​Francusko-Polska Izba Gospodarcza  (CCIFP)

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Współpracę z Rödl & Partner coraz częściej podejmują firmy z różnych obszarów językowych. Aby odpowiadać w możliwie największym stopniu na potrzeby francuskich klientów przystąpiliśmy do Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP).  


Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) jest jedną z największych i najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce. Obecnie zrzesza ponad 400 firm z kapitałem francuskim i polskim. Izba powstała w kwietniu 1994 roku, z inicjatywy działających w Polsce przedsiębiorców francuskich. CCIFP zajmuje się wspieraniem i doradzaniem firmom francuskim w Polsce, budowaniem sieci kontaktów biznesowych, jak również organizowaniem tematycznych spotkań i seminariów oraz szkoleń doskonalących kompetencje zawodowe. Izba prowadzi także promocję dobrych praktyk biznesowych.
Dalszych informacji udziela:

 

Dalsze informacje znajdują się na stronie CCIFP.

​Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC)

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa

Dużą część klientów Rödl & Partner stanowią przedsiębiorstwa o rodowodzie anglosaskim, które wysoko cenią jakość i profesjonalizm. Aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby tych klientów, Rödl & Partner został członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC), która aktywnie działa na rzecz rozwoju biznesu firm brytyjskich w Polsce. 


BPCC istnieje od 1992 r. i liczy obecnie prawie 400 członków, którzy reprezentują około 25% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Poza rozwijaniem kontaktów biznesowych Izba zajmuje się promocją dobrych praktyk w polskiej i brytyjskiej gospodarce oraz kulturze. Aktywnie promuje także idee społecznej odpowiedzialności biznesu.

​Dolnośląscy Pracodawcy

Dolnośląscy Pracodawcy


Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów Rödl & Partner został członkiem Dolnośląskich Pracodawców - Regionalnego Związku Pracodawców Konfederacji Lewiatan. Organizacja ta jest  jedną z najliczniejszych na Dolnym Śląsku. Związek powstał w 1992 roku i skupia obecnie ponad 150 firm działających w regionie. Członkostwo w związku umożliwia otrzymywanie aktualnych informacji gospodarczych z regionu oraz branie udziału w różnorodnych wydarzeniach związanych z życiem gospodarczym, które są organizowane na Dolnym Śląsku.


Organizacja współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia firmom korzystnych warunków do konkurowania i rozwoju na rynku, często również wnioskuje o zmiany, opiniuje i zgłasza zastrzeżenia do aktów prawnych, lobbuje poprzez przygotowywanie komunikatów prasowych i wypowiedzi medialnych.

 

Dalsze informacje znajdują się na stronie Dolnośląskich Pracodawców.

​Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze 

DWK Poznań

Stowarzyszenie Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu powstało jako nieformalne zrzeszenie niemieckich inwestorów, działających wcześniej w ramach utworzonego na początku lat 90' Niemieckiego Koła Gospodarczego. Od samego początku działalności celem Koła była wymiana doświadczeń związanych z gospodarką, jak również tworzenie sieci lokalnych kontaktów z władzami i innymi instytucjami. Od 2004 roku Koło Gospodarcze jest stowarzyszeniem. Jego członkami są europejskie przedsiębiorstwa działające w Wielkopolsce, głównie te z polsko-niemieckim kapitałem, a także przedstawiciele lokalnych instytucji oraz zrzeszeń. Działania Stowarzyszenia zachęcają potencjalnych inwestorów z Niemiec do zainteresowania się Poznaniem i Wielkopolską.

Kontakt

Contact Person Picture

Liliane Preusser

Partner

+48 32 330 12 00

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu