Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Najczęściej zadawane pytania

PrintMailRate-it
 • 1. Ilu pracowników liczy Rödl & Partner?

  ​Rödl & Partner na świecie liczy już ponad 5500 pracowników, którzy reprezentują naszych klientów z ponad 100 biur w 49 różnych krajach. W Polsce zatrudniamy ponad 500 pracowników w 6 oddziałach. Znajdziecie nas w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu.

 • 2. Jak wygląda ścieżka rozwoju w Rödl & Partner?
  W Rödl & Partner zatrudniamy doświadczonych specjalistów, a także osoby stawiające pierwsze kroki w zawodzie.

  Jeśli jesteś na początku kariery, możesz rozwijać ją pod okiem naszych ekspertów jako praktykant/ka, asystent/ka, młodszy/a specjalista/ka lub konsultant/ka. Dalsze szczeble rozwoju, jakie możesz przejść, to kolejno stanowiska specjalisty/ki, a następnie starszego/ej specjalisty/ki. W poszczególnych liniach biznesowych ta struktura/nazewnictwo może się nieznacznie różnić, o czym chętnie opowiemy podczas rekrutacji na dane stanowisko.

  U nas możesz rozwijać się jako ekspert lub zbudować własny zespół. Oczywiście wesprzemy Cię w zdobyciu odpowiednich kompetencji liderskich dzięki licznym programom rozwojowym. Ponad 90% naszej kadry kierowniczej to osoby, które zostały awansowane na stanowiska menedżerskie w ramach awansów wewnętrznych. Zależy nam, aby wyłaniać spośród pracowników firmy osoby wyróżniające się i przygotować je do objęcia ról managerskich.

  Najbardziej powszechną formą awansu jest awans pionowy, polegający na objęciu stanowisk następujących bezpośrednio po aktualnie zajmowanym w ramach własnego działu. To jednak nie koniec możliwości rozwojowych w naszej organizacji. Możliwy jest także awans poziomy, a więc zmiana stanowiska lub zakresu obowiązków w ramach tej samej linii biznesowej lub poprowadzenie swojej kariery w zupełnie innym kierunku.
 • 3. Czy będę mieć wpływ na mój plan rozwoju w firmie?
  Oczywiście! Plan rozwoju jest dostosowany nie tylko do celów biznesowych przyjętych w strategii organizacji, lecz także do indywidualnych celów rozwojowych danego pracownika. Dlatego też cele określane są w naszej organizacji podczas rozmów rozwojowych 1:1 pracownika z jego bezpośrednim przełożonym. Rozmowy odbywają się w cyklu rocznym, natomiast co pół roku następuje weryfikacja wyznaczonych celów.

  Cały proces rozmów rozwojowych jest koordynowany i na bieżąco wspierany przez zespół HR. Dla pracowników, przy okazji rozmów rozwojowych, prowadzone są działania szkoleniowe, w których objaśniamy krok po kroku, jak rozmawiać z przełożonym oraz jak rozmawiać z pracownikiem, a także odpowiadamy na pytania dotyczące tego procesu. Pracownikom są także udostępnione liczne materiały wspierające określanie celów, ocenę kompetencji, a także ścieżki rozwoju w organizacji.
 • 4. Czy będę mieć możliwość wykorzystywać znajomość języków obcych w codziennej pracy?
  Jak najbardziej! Pracownicy Rödl & Partner, oprócz firm krajowych, specjalizują się w obsłudze międzynarodowych przedsiębiorstw, w szczególności klienta niemieckojęzycznego. Naszych klientów obsługujemy w językach obcych – niemieckim i angielskim, dzięki czemu nasi pracownicy mają możliwość praktycznie wykorzystywać i szlifować swoje umiejętności językowe w codziennej pracy.

  Oczywiście mamy w naszej organizacji także zespół doświadczonych tłumaczy, w tym także tłumaczy przysięgłych języka angielskiego oraz niemieckiego. Wspierają oni codzienną pracę naszych pracowników w zakresie wykonywania specjalistycznych tłumaczeń na język niemiecki i angielski.
 • 5. Czy są stanowiska, na których znajomość języka nie jest istotna lub zakres jej wykorzystywania jest mniejszy?
  Na różnych poziomach stanowisk zakres wykorzystywania języka obcego w codziennej pracy naturalnie się od siebie różni – na wyższych stanowiskach będzie to np. podczas bezpośrednich rozmów z klientami, na niższych stanowiskach pracownicy mają kontakt głównie z dokumentacją w języku obcym. Jak już wskazaliśmy w pkt, 4, mamy w naszej organizacji także zespół doświadczonych tłumaczy, którzy wspierają codzienną pracę naszych pracowników w zakresie wykonywania specjalistycznych tłumaczeń na język niemiecki i angielski.

  Ze względu na przyjęty model biznesowy, zakładający specjalizację w obsłudze międzynarodowych przedsiębiorstw, już na etapie procesu rekrutacyjnego bardzo ważna jest dla nas znajomość minimum jednego z tych dwóch języków na poziomie nie niższym niż B1. Docelowo poszukujemy pracowników, którzy będą chcieli zostać z nami na dłużej i rozwijać się na danej ścieżce kariery w naszej firmie. 

  Awanse stanowiskowe są możliwe jedynie po spełnieniu określonych wymagań, wśród których pojawia się znajomość języków obcych. Mając na celu zatrudnianie pracowników z dłuższą perspektywą współpracy, co do zasady rezygnujemy z angażowania w dalsze etapy procesu rekrutacyjnego osób bez znajomości choćby jednego z wymienionych języków.
 • 6. Czy będę mieć możliwość skorzystania z dodatkowych szkoleń?
  Jak najbardziej. To właśnie pracownicy są kluczem do sukcesu marki Rödl & Partner, dlatego też zależy nam, aby wspierać ciągły rozwój ich kompetencji. Za ten proces odpowiedzialny jest zespół HR, przełożony oraz sam pracownik poprzez tworzenie indywidualnego planu rozwoju.

  Poza szkoleniami językowymi oferujemy liczne szkolenia podnoszące kompetencje merytoryczne (m.in. ze zmian podatkowych), miękkie (m.in. pozytywna asertywność, organizacja czasu pracy i wiele innych) oraz techniczne (z obsługi poszczególnych narzędzi pracy, do użytku pracowników jest bardzo dużo szkoleń z Excela).

  Cyklicznie organizowane są różnorodne szkolenia, których głównym założeniem jest dzielenie się wiedzą. Prelegentami są m.in. pracownicy działu HR, ale także eksperci z innych działów, chętne do przekazania swojego know-how oraz zaprezentowania wybranego przez siebie tematu. Bardzo ważną część szkoleń stanowią te podnoszące kwalifikacje zawodowe, umiejętności przywódcze oraz kompetencje miękkie. W zależności od zgłaszanych potrzeb, pracownicy mają możliwość uczestnictwa w różnorodnych szkoleniach merytorycznych, programach mentoringowych, wymianie wiedzy i doświadczeń wśród kadry zarządzającej.

  Pracownikom udostępniona jest także wewnętrzna platforma e-learningowa oraz kalendarz szkoleń, pozwalające monitorować ofertę szkoleniową, a także swój indywidualny plan rozwojowy. Każdy pracownik ma dostęp do polityki szkoleniowej, która reguluje kwestie szkoleń wewnętrznych, zewnętrznych oraz zdobywania tytułów zawodowych.
 • 7. Czy w Rödl & Partner oferowana jest praca zdalna?

  Obecnie mamy w firmie przyjęty model pracy hybrydowej, zapewniający możliwość pracy zdalnej w zakresie 3 dni tygodniowo, jeżeli oczywiście zakres obowiązków na to pozwala. Zależy nam jednak, aby nowy pracownik przez pierwsze miesiące przychodził do biura, aby mógł jak najlepiej zapoznać się z zespołem, zadaniami i standardami pracy. Proces wdrożenia przebiega dzięki temu znacznie sprawniej. Jednocześnie staramy się zachować indywidualne podejście do pracowników i podchodzić elastycznie do różnych sytuacji.

 • 8. Jakie są godziny pracy w Rödl & Partner?

  O ile stanowisko na to pozwala, oferujemy elastyczne godziny rozpoczęcia pracy. Rozpoczynamy pracę między 8:00 a 9:00 i kończymy odpowiednio po 8h – o 16:00 lub 17:00. Na poszczególnych stanowiskach możemy Cię poprosić o określoną dyspozycyjność ze względu na specyfikę pracy.

 • 9. Czy pracownicy Rödl & Partner mają możliwość uczestnictwa w jakichś formach integracji?
  Oczywiście, możliwość integracji i spotkań z kolegami i koleżankami z pracy jest dla nas bardzo ważna. Dzięki tym spotkaniom możemy spędzić w ciekawy sposób czas, nawiązać wartościowe relacje oraz naładować baterie przed kolejnymi wyzwaniami. Dla pracowników organizowane są oddziałowe spotkania integracyjne, podczas których spędzamy czas we wspólnym gronie na różnorodnych aktywnościach, a nasze niezawodne zespoły administracji dają z siebie wszystko, organizując te pamiętne spotkania!
   
  Wiosną i latem zazwyczaj stawiamy na spotkania na świeżym powietrzu (czasem uciekamy od wielkomiejskiego zgiełku w mniej zatłoczone miejsca), podczas których na pracowników czekają dodatkowe atrakcje. Każdorazowo przewidziane są mniej lub bardziej aktywne formy wypoczynku tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Tradycją w Rödl & Partner są także oddziałowe spotkania świąteczne, odbywające się późną jesienią lub zimą. Wtedy już spotykamy się w ogrzewanych lokalach, gdzie wspólnie zasiadamy do kolacji.
 • 10. W jaki sposób są weryfikowane są umiejętności kandydata na spotkaniu rekrutacyjnym?
  Proces rekrutacji jest dostosowany do aktualnie poszukiwanego profilu kandydata. Poszczególne procesy różnią się więc od siebie. Jeśli zaprosimy Cię do kolejnego etapu rekrutacji, przekażemy także szczegółowe informacje o jego dalszym przebiegu.

  Może on zawierać takie elementy jak:
  • pytania merytoryczne,
  • pytania w języku obcym,
  • test merytoryczny,
  • zadanie rekrutacyjne i/lub
  • test predyspozycji osobowościowych.

  Najczęściej podczas spotkania rekrutacyjnego zadamy Ci kila pytań merytorycznych oraz sprawdzimy znajomość języka (angielskiego i/lub niemieckiego). Przy testach lub zadaniach zapewniamy oczywiście odpowiednią ilość czasu niezbędną do ich wykonania, a także poinformujemy z wyprzedzeniem ile czasu trzeba sobie zarezerwować na dany etap.
 • 11. Czy otrzymam feedback po zakończonym procesie rekrutacyjnym?
  Oczywiście. Kandydaci każdorazowo otrzymują od nas informację zwrotną po spotkaniu rekrutacyjnym. Jeśli potrzebujemy więcej czasu na decyzję, niż zostało to początkowo ustalone, również Cię o tym poinformujemy. Jako kandydat masz zapewniony kontakt do rekrutera odpowiedzialnego za dany proces, który jest do Twojej  dyspozycji w razie wszelkich dodatkowych pytań.

  Także kandydaci, którzy złożyli aplikację, ale nie brali udziału w kolejnych etapach procesu rekrutacyjnego, zostają mailowo poinformowani o jego zakończeniu.
 • 12. Na jaką formę współpracy mogę liczyć w Rödl & Partner?
  Oferowanymi formami zatrudnienia są:
  • umowa zlecenie – jest zawierana ze studentami/studentkami odbywającym u nas praktyki. Ta forma umowy pozwala elastycznie zarządzać czasem pracy. Dzięki rozliczeniu godzinowemu możliwe jest pogodzenie praktyk z zajęciami na uczelni. Oczywiście za każdą przepracowaną godzinę praktykant/ka otrzymuje wynagrodzenie.
  • umowa o pracę – jest docelową formą zatrudnienia oferowaną w Rödl & Partner od pierwszych dni. Także praktykanci często przechodzą później na umowę pracę i zostają z nami na dłużej.
  • umowa B2B – jest oferowana osobom posiadającym tytuł adwokata, a także możliwa w przypadku posiadania uprawnień radcy prawnego, biegłego rewidenta lub doradcy podatkowego.

  Stawiamy przede wszystkim na długofalową współpracę. Podejmując pracę w Rödl & Partner, czy to jako asystent/ka czy też ekspert/ka, możesz liczyć na stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Jest ona domyślną formą zatrudnienia oferowaną w naszej firmie. Jednocześnie zależy nam na oferowaniu elastycznych warunków zatrudnienia, dlatego też zachęcamy każdorazowo na rozmowie rekrutacyjnej, aby powiedzieć nam o swoich oczekiwaniach, a na pewno zostaną one wzięte pod uwagę.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Szydłowska

Rekrutacja i projekty HR

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Kamila Kulesza-Janiszewska

Rekrutacja i projekty HR

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Weronika Watkowska

Rekrutacja i projekty HR

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Ewelina Nowak

Rekrutacja i projekty HR

Wyślij zapytanie

 Znajdź nas

Deutschland Weltweit Search Menu