Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Prawo pracy

PrintMailRate-it

Prawo pracy

 

Prawo pracy jest gałęzią prawa o kluczowym znaczeniu dla każdego przedsiębiorcy, zatrudniającego pracowników. Dobre relacje pracodawcy – z pracownikami są istotnym czynnikiem warunkującym sukces przedsiębiorstwa. Znajomość aktualnych zapisów prawa pracy i ich przestrzeganie są ich podstawą.


Eksperci Rödl & Partner informują Państwa o zmianach w prawie pracy, które mogą rzutować na organizację pracy firmie, o stanowiskach Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Znajdą Państwo również przykłady optymalnych, z punktu widzenia pracodawcy i pracownika  rozwiązań kwestii pracowniczych oraz tematykę ubezpieczeń społecznych. 

 

 

Czytaj artykuły: 

31.08.2022​

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce a RODO

Rosnące zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców spoza Unii Europejskiej wśród polskich pracodawców powoduje wiele wątpliwości i pytań. Dotyczą one m.in. prawidłowego przetwarzania danych osobowych, w szczególności na etapie legalizacji pobytu i pracy na terenie Polski. Więcej »

30.08.2022

Duże zmiany w umowach o pracę na okres próbny

Projekt zmian w Kodeksie pracy – związany z wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE – przewiduje duże zmiany w zasadach zawierania umów o pracę na okres próbny. Więcej »

Jak zatrudnić w Polsce obywatela spoza Unii Europejskiej – krótki poradnik

Wśród pracodawców rośnie zainteresowanie zatrudnianiem w Polsce obywateli krajów spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (z tzw. państw trzecich). Więcej »

Obrona ojczyzny a obowiązki pracodawców i pracowników

23 marca 2022 r. ogłoszono Ustawę o obronie ojczyny. Reguluje szereg obowiązków związanych m.in. z obronnością państwa, rekrutacją do służby wojskowej, rodzajami służby, a także odnosi się do działań pracowników i pracodawców w tym zakresie. Więcej » 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – już obowiązuje

12 marca 2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. Specustawa, Dz. U. 2022, Poz. 583 ). Więcej » 

Delegowanie pracowników z terenu Ukrainy do Polski

Wykonywanie pracy w Polsce przez osoby z Ukrainy jest możliwe, jeżeli ich pobyt jest legalny oraz gdy posiadają stosowne zezwolenie na pracę. Więcej »

Poradnik cz. 2 – jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Procedura uproszczona

Chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy? Najprostszym i najpraktyczniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie procedury uproszczonej. Więcej »

Poradnik cz. 1 – jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Legalizacja pobytu

Chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy? Konieczna będzie legalizacja pobytu oraz pracy w Polsce. Więcej »

Kodeks pracy a praca zdalna

19 maja 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii opublikowało projekt zmian w Kodeksie Pracy, które mają  na celu wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do przepisów prawa pracy. Więcej »

Jawność zarobków a tajemnica przedsiębiorstwa

W przyszłości – na podstawie projektowanej dyrektywy Unii Europejskiej – zarobki mają być odgórnie jawne dla wszystkich pracowników, a wysokość wynagrodzenia będzie przedstawiona już w ogłoszeniu o pracę. Więcej »

Wirus COVID19 – czy pracodawca może zarządzić pracę zdalną? 

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego spowodowanej przez rozwój wirusa SARS-CoV-2, przed szczególnymi wyzwaniami stoją nie tylko systemy opieki zdrowotnej, ale również pracodawcy, których podwładni mieli, lub mogli mieć styczność z wirusem. Więcej »

Pracownicze Plany Kapitałowe: obowiązki informacyjne pracodawcy

Pracownicze plany kapitałowe: obowiązki informacyjne pracodawcy

Wśród szeregu obowiązków spoczywających na podmiotach zatrudniających w związku z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK), ustawa o PPK nakłada na pracodawców obowiązki informacyjne. Więcej »

Pracownicze Plany Kapitałowe - najważniejsze informacjePracownicze Plany Kapitałowe – najważniejsze informacje

​W jakich sytuacjach można wypłacić pieniądze zgromadzone w PPK? Czy można podwyższyć lub obniżyć składkę do PPK? Czy i kiedy pracownik może zrezygnować z udziału w PPK? Co z PPK w przypadku zmiany pracy? Więcej »

Elektronizacja akt pracowniczych – nowa ustawaElektronizacja akt pracowniczych – nowa ustawa

10 stycznia 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Więcej »

Jak poprawnie wyliczyć czas pracy pracownika mobilnego?

Jak poprawnie wyliczyć czas pracy pracownika mobilnego?

W którym momencie możemy uznać, że pracownik mobilny jest w pracy? Czy w ogóle taki sposób wykonywania obowiąków może zostać zakwalifikowany jako podróż służbowa? Więcej »

Pracownicze Plany KapitałowePracownicze Plany Kapitałowe od nowego roku

Przypominamy, że 1 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli nowy, powszechny i dobrowolny system uzupełniającego oszczędzania na emeryturę. Więcej »

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Małaniuk

radca prawny

Associate Partner

+48 (58) 582 62 53
+48 600 964 013

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu