Prawo pracy

PrintMailRate-it

Prawo pracy jest gałęzią prawa o kluczowym znaczeniu dla każdego przedsiębiorcy, zatrudniającego pracowników. Dobre relacje pracodawcy – z pracownikami są istotnym czynnikiem warunkującym sukces przedsiębiorstwa. Znajomość aktualnych zapisów prawa pracy i ich przestrzeganie są ich podstawą.


Eksperci Rödl & Partner informują Państwa o zmianach w prawie pracy, które mogą rzutować na organizację pracy firmie, o stanowiskach Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Znajdą Państwo również przykłady optymalnych, z punktu widzenia pracodawcy i pracownika  rozwiązań kwestii pracowniczych oraz tematykę ubezpieczeń społecznych. 

 

 

Czytaj artykuły: 

​18.01.2023

Automatyczny zapis osób zatrudnionych do uczestnictwa w PPK w 2023 »

Od 1 kwietnia 2023 roku pracodawcy będą zobowiązani do automatycznego zapisu osób zatrudnionych do uczestnictwa w PPK.

17.01.2023

​Płaca minimalna w 2023: najważniejsze informacje »

3490 od stycznia, a od lipca – 3600 zł brutto. Tyle wynosi minimalne wynagrodzenie w 2023 roku. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

​13.01.2023

Wdrożenie unijnych dyrektyw do Kodeksu pracy »

11 stycznia 2023 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy dotyczący zmiany Kodeksu pracy. 

​12.01.2023

Wyższe stawki za kilometrówki »

17 stycznia 2023 r. wejdzie w życie zmiana rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
​16.12.2022

Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej »

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks pracy m.in. w zakresie pracy zdalnej. 

​29.11.2022

Nadchodzą nowe stawki diet i innych należności z tytułu podróży służbowych »

29 listopada 2022 r. zmieniają się przepisy regulujące stawki diet i limitów na nocleg w zagranicznych podróżach służbowych. 

31.08.2022​

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce a RODO »

Rosnące zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców spoza Unii Europejskiej wśród polskich pracodawców powoduje wiele wątpliwości i pytań. Dotyczą one m.in. prawidłowego przetwarzania danych osobowych, w szczególności na etapie legalizacji pobytu i pracy na terenie Polski. 

30.08.2022

Duże zmiany w umowach o pracę na okres próbny » 

Projekt zmian w Kodeksie pracy – związany z wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE – przewiduje duże zmiany w zasadach zawierania umów o pracę na okres próbny. 

​4.08.2022

Jak zatrudnić w Polsce obywatela spoza Unii Europejskiej – krótki poradnik »

Wśród pracodawców rośnie zainteresowanie zatrudnianiem w Polsce obywateli krajów spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (z tzw. państw trzecich). 

27.04.2022

Obrona ojczyzny a obowiązki pracodawców i pracowników »

23 marca 2022 r. ogłoszono Ustawę o obronie ojczyny. Reguluje szereg obowiązków związanych m.in. z obronnością państwa, rekrutacją do służby wojskowej, rodzajami służby, a także odnosi się do działań pracowników i pracodawców w tym zakresie. 

​14.03.2022

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – już obowiązuje »

12 marca 2022 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw i weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tzw. Specustawa, Dz. U. 2022, Poz. 583 ). 

​2.03.2022

Delegowanie pracowników z terenu Ukrainy do Polski »

Wykonywanie pracy w Polsce przez osoby z Ukrainy jest możliwe, jeżeli ich pobyt jest legalny oraz gdy posiadają stosowne zezwolenie na pracę. 

​1.03.2022

Poradnik cz. 2 – jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Procedura uproszczone »

Chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy? Najprostszym i najpraktyczniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie procedury uproszczonej. 

​1.03.2022

Poradnik cz. 1 – jak zatrudnić obywatela Ukrainy? Legalizacja pobytu »

Chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy? Konieczna będzie legalizacja pobytu oraz pracy w Polsce.

​26.05.2021

Kodeks pracy a praca zdalna »

19 maja 2021 r. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii opublikowało projekt zmian w Kodeksie Pracy, które mają  na celu wprowadzenie na stałe pracy zdalnej do przepisów prawa pracy. 

6.04.2021

Jawność zarobków a tajemnica przedsiębiorstwa »

W przyszłości – na podstawie projektowanej dyrektywy Unii Europejskiej – zarobki mają być odgórnie jawne dla wszystkich pracowników, a wysokość wynagrodzenia będzie przedstawiona już w ogłoszeniu o pracę.

10.03.2020

Wirus COVID19 – czy pracodawca może zarządzić pracę zdalną? »

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego spowodowanej przez rozwój wirusa SARS-CoV-2, przed szczególnymi wyzwaniami stoją nie tylko systemy opieki zdrowotnej, ale również pracodawcy, których podwładni mieli, lub mogli mieć styczność z wirusem. 

15.11.2019

Pracownicze plany kapitałowe: obowiązki informacyjne pracodawcy »

Wśród szeregu obowiązków spoczywających na podmiotach zatrudniających w związku z wprowadzeniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK), ustawa o PPK nakłada na pracodawców obowiązki informacyjne. 

6.08.2019

Pracownicze Plany Kapitałowe – najważniejsze informacje »

​W jakich sytuacjach można wypłacić pieniądze zgromadzone w PPK? Czy można podwyższyć lub obniżyć składkę do PPK? Czy i kiedy pracownik może zrezygnować z udziału w PPK? Co z PPK w przypadku zmiany pracy? 

12.06.2019

Jak poprawnie wyliczyć czas pracy pracownika mobilnego? »

W którym momencie możemy uznać, że pracownik mobilny jest w pracy? Czy w ogóle taki sposób wykonywania obowiąków może zostać zakwalifikowany jako podróż służbowa? 

30.04.2019

Pracownicze Plany Kapitałowe od nowego roku »

Przypominamy, że 1 stycznia 2019 r. zostały wprowadzone Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli nowy, powszechny i dobrowolny system uzupełniającego oszczędzania na emeryturę. 

5.04.2018

Elektronizacja akt pracowniczych – nowa ustawa »

10 stycznia 2018 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. 

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Małaniuk

radca prawny

Associate Partner

+48 (58) 582 62 53
+48 600 964 013

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu