Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Prawo upadłościowe i restrukturyzacja przedsiębiorstw

PrintMailRate-it
Prawo restrukturyzacyjne wprowadza szereg instrumentów, umożliwiających skuteczną likwidację spółki bądź przekształcenie zadłużonego przedsiębiorstwa, w celu uchronienia go przed upadłością. Znajomość prawa upadłościowego pozwala na bezpieczne i efektywne rozwiązanie sytuacji kryzysowej, zarówno z punktu widzenia podmiotu zadłużonego, jak i wierzyciela.


Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprowadza instrumenty pozwalające na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego upadłości i likwidacji. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. Oznacza również zachowanie miejsc pracy oraz możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów, a więc ma pozytywne znaczenie społeczne i gospodarcze.


Przedstawiamy omówienie bieżących informacji dotyczących prowadzenia postępowań upadłościowych oraz procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarówno na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i poza nim.​

​23.01.2024

Zleceniodawca może odstąpić od umowy, jeżeli zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości zleceniobiorcy – czy na pewno? »

W codziennej praktyce prawniczej i gospodarczej często można spotkać się z różnymi wersjami postanowienia umownego zawartego w tytule tego artykułu.

​10.07.2023

Termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości od 1 lipca 2023 »

Od 1 lipca 2023 r. nie obowiązuje w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego. Oznacza to rozpoczęcie biegu lub odwieszenie zawieszonych terminów, m.in. w zakresie składania wniosków o ogłoszenie upadłości.

​9.03.2023

Upadłość niemieckiego udziałowca polskiej spółki – ważne aspekty »

Z uwagi na znaczący wzrost kosztów działalności spotykamy się obecnie ze zwiększoną ilością postępowań upadłościowych, które często dotyczą zagranicznych spółek będących udziałowcami m.in. w polskich spółkach.

​30.01.2023

Dyrektywa drugiej szansy – na czym polega i kiedy zostanie wdrożona? »

Termin na implementację przepisów nowelizujących postępowanie restukturyzacyjne minął 17 lipca 2022 r., a projekt polskiej ustawy nadal jest na etapie opiniowania.

​15.05.2021

Restrukturyzacja spółek »

Spółka, która utraciła płynność finansową nie musi zmierzać do upadłości. Przepisy przewidują sposoby ratowania podmiotów gospodarczych, a jednym z nich jest restrukturyzacja. To działanie naprawcze – pozwala na odzyskanie stabilności finansowej i umożliwia dalszy rozwój firmy. 

​22.01.2021 

 

Negatywne skutki ekonomiczne pandemii zmusiły przedsiębiorców do podejmowania kroków mających na celu odnalezienie się w nowej sytuacji gospodarczej i utrzymania pozycji na rynku.  

​18.12.2020

Ogłoszenie upadłości a wygaśnięcie pełnomocnictw »

Jak przepisy Kodeksu cywilnego określają wygaśnięcie pełnomocnictw w przypadku ogłoszenia upadłości? 

​16.06.2020 

Tarcza 4.0: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne »

 Poznaj szczegóły dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przewidzianego w „tarczy 4.0”.  

​5.12.2019

Potrącenie w prawie restrukturyzacyjnym »

Jeżeli w stosunku do przedsiębiorcy toczą się postępowania egzekucyjne, często blokują one prowadzenie dalszej działalności np. poprzez zajęcie rachunków bankowych.

​14.06.2019

Upadłość konsumencka - kiedy ogłosić? »

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie skuteczny tylko w razie spełnienia warunków wymienionych w ustawie prawo upadłościowe m.in. niewypłacalność i brak wczesniejszego postępowania upadłościowego. 

​13.06.2018

Kiedy członek zarządu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.? »

Prawo upadłościowe nakłada na dłużnika obowiązek składania wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

​13.06.2018

Legalizacja dokumentów w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w innym państwie członkowskim »

Rozbieżności pomiędzy krajowymi przepisami prawnymi dotyczącymi upadłości, przyczyniły się do ujednolicenia unijnych przepisów w tym zakresie. 

Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym w roku 2016

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne, która zawiera zmiany w obecnie obowiązującej ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. 

Zajęcia komornicze a prowadzenie działalności gospodarczej » 

Prowadzenie działalności gospodarczej uzależnione jest od między innymi płynności finansowej. 

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

 

Deutschland Weltweit Search Menu