Prawo upadłościowe i restrukturyzacja przedsiębiorstw

PrintMailRate-it

Prawo upadłościowe

 
Prawo restrukturyzacyjne wprowadza szereg instrumentów, umożliwiających skuteczną likwidację spółki bądź przekształcenie zadłużonego przedsiębiorstwa, w celu uchronienia go przed upadłością. Znajomość prawa upadłościowego pozwala na bezpieczne i efektywne rozwiązanie sytuacji kryzysowej, zarówno z punktu widzenia podmiotu zadłużonego, jak i wierzyciela.


Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprowadza instrumenty pozwalające na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego upadłości i likwidacji. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. Oznacza również zachowanie miejsc pracy oraz możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów, a więc ma pozytywne znaczenie społeczne i gospodarcze.


Przedstawiamy Państwu omówienie bieżących informacji dotyczących prowadzenia postępowań upadłościowych oraz procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarówno na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, jak i poza nim.


Czytaj artykuły:

​30.01.2023

Dyrektywa drugiej szansy – na czym polega i kiedy zostanie wdrożona? »

Termin na implementację przepisów nowelizujących postępowanie restukturyzacyjne minął 17 lipca 2022 r., a projekt polskiej ustawy nadal jest na etapie opiniowania.

Restrukturyzacja spółek

Spółka, która utraciła płynność finansową nie musi zmierzać do upadłości. Przepisy przewidują sposoby ratowania podmiotów gospodarczych, a jednym z nich jest restrukturyzacja. To działanie naprawcze – pozwala na odzyskanie stabilności finansowej i umożliwia dalszy rozwój firmy. Więcej »

 

 

Negatywne skutki ekonomiczne pandemii zmusiły przedsiębiorców do podejmowania kroków mających na celu odnalezienie się w nowej sytuacji gospodarczej i utrzymania pozycji na rynku. Więcej »

Ogłoszenie upadłości a wygaśnięcie pełnomocnictw

Jak przepisy Kodeksu cywilnego określają wygaśnięcie pełnomocnictw w przypadku ogłoszenia upadłości? Czytaj więcej »

busola mała.png

Tarcza 4.0: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

 Poznaj szczegóły dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przewidzianego w „tarczy 4.0”. Czytaj więcej>>

 

Upadłość konsumencka - kiedy ogłosić?Upadłość konsumencka - kiedy ogłosić?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie skuteczny tylko w razie spełnienia warunków wymienionych w ustawie prawo upadłościowe m.in. niewypłacalność i brak wczesniejszego postępowania upadłościowego. Więcej>>

Potrącenie w prawie restrukturyzacyjnym

Jeżeli w stosunku do przedsiębiorcy toczą się postępowania egzekucyjne, często blokują one prowadzenie dalszej działalności np. poprzez zajęcie rachunków bankowych. Więcej »

Kiedy członek zarządu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?Kiedy członek zarządu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.?

Prawo upadłościowe nakłada na dłużnika obowiązek składania wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości. Więcej>> 

Legalizacja dokumentów w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w innym państwie członkowskimLegalizacja dokumentów w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w innym państwie członkowskim

Rozbieżności pomiędzy krajowymi przepisami prawnymi dotyczącymi upadłości, przyczyniły się do ujednolicenia unijnych przepisów w tym zakresie. Więcej>>

Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym w roku 2016Zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym w roku 2016

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne, która zawiera zmiany w obecnie obowiązującej ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. Więcej>>

959749.jpg

Zajęcia komornicze a prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej uzależnione jest od między innymi płynności finansowej. Więcej>>

Deutschland Weltweit Search Menu