Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ceny transferowe

PrintMailRate-it

Polskie ustawodawstwo 

 

Problematyka cen transferowych należy do najistotniejszych zagadnień w obszarze międzynarodowego prawa podatkowego. Regulacje dotyczące zasad opodatkowania przedsiębiorstw powiązanych są obecne w polskim ustawodawstwie podatkowym, istotnie znowelizowanym w 2013 i 2017 r.  Nowelizacje przyniosły podatnikom dodatkowe obciążenia finansowe i administracyjne. 

Ceny transferowe a fiskus

 

Jednocześnie z wprowadzeniem zmian, zauważalne stały się wzmożone kontrole fiskusa dotyczące transakcji między podmiotami powiązanymi. Znajomość regulacji z obszaru cen transferowych, w tym w szczególności wymogów sporządzania dokumentacji podatkowych, jest niezwykle ważna. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z prawidłowym stosowaniem przepisów, oferujemy Państwu skorzystanie z wiedzy doświadczonych ekspertów Rödl & Partner w dziedzinie prawa podatkowego, gwarantujących efektywne doradztwo w obszarze cen transferowych.

 

 

Czytaj artykuły:

2.09.2022

Polski Ład: zniesienie obowiązku dokumentacyjnego dla pośrednich transakcji rajowych

Do Sejmu trafił właśnie projekt zmian w ustawie o CIT, który jest kontynuacją prac nad kolejną wersją Polskiego Ładu. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwo Finansów postanowiło wysłuchać podatników i uchylić przepisy dotyczące dokumentowania pośrednich transakcji rajowych. Więcej »

Pożyczka na gruncie cen transferowych: próg dla wartości transakcji = wartość wykorzystanego kapitału

W przypadku udzielenia na rzecz podmiotu powiązanego pożyczki do określenia wartości transakcji spółka powinna przyjąć faktycznie wykorzystaną wartość kapitału pożyczki. Więcej »

Weryfikacja kontrahentów przy transakcjach rajowych – jak uniknąć problemów?

Choć od wprowadzenia przepisów dotyczących transakcji pośrednich rajowych minęło już ponad półtora roku to stosowanie nowych regulacji nadal jest niejasne dla podatników. Więcej »

Przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków w zakresie TP

10 czerwca 2022 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Więcej »

Metoda marży transakcyjnej netto – objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

Na początku grudnia 2021 r. Departament Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów opublikował finalną wersję objaśnień w zakresie cen transferowych nr 4 dotyczących metody marży transakcyjnej netto. Więcej »

Dokumentacja cen transferowych – terminy coraz bliżej

Podatnicy zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – której rok obrotowy jest równy kalendarzowemu – mają czas na złożenie informacji o cenach transferowych (formularza TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do 31 grudnia 2021 r. Więcej »

Polski Ład w cenach transferowych

Od kilku miesięcy przedstawiciele biznesu oraz doradcy podatkowi z wielką uwagą przyglądają się działaniom podejmowanym przez polskiego legislatora. Proponowane przez ustawodawcę gruntowne zmiany w polskim systemie podatkowym, znane jako Polski Ład są jedną z szerzej komentowanych nowelizacji. Więcej »


Korekta cen transferowych – finalna wersja objaśnień Ministerstwa Finansów

1 stycznia 2019 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT), która wniosła szereg modyfikacji do przepisów w zakresie cen transferowych. Więcej »

Konsultacje Ministerstwa Finansów w zakresie należytej staranności w cenach transferowych

Eksperci Rödl & Partner uczestniczyli w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów, dotyczących nowych obowiązków na gruncie cen transferowych. Więcej »

Przegląd dokumentacji podatkowych za 2019 r. dla polskich podmiotów – dlaczego warto

1 stycznia 2019 r. wprowadzono kolejne modyfikacje w polskich przepisach cen transferowych. Przepisy zostały dostosowane do wytycznych OECD zarówno pod względem koncepcji obowiązków dokumentacyjnych, jak i elementów, które powinny zawierać dokumentacja lokalna oraz grupowa. Więcej »

Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia – brak zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych

Do czynności dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o.o. bez wynagrodzenia nie znajdują zastosowania regulacje rozdziału 1a ustawy z  dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie cen transferowych. Więcej » 

​Ceny transferowe – zmiany w 2021 r.

 Nikogo już nie dziwi, że wraz z rozpoczęciem nowego roku podatnicy mogą spodziewać się zmian w obszarze cen transferowych. Nie inaczej jest w przypadku bieżącego roku - od 1 stycznia weszła w życie nowelizacja przepisów o cenach transferowych. Więcej »

​Przegląd cen transferowych za 2020 r. – dlaczego warto

Pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację finansową wielu przedsiębiorstw. Niejednokrotnie skutkowało to koniecznością skorygowania rozliczeń transakcji wewnątrzgrupowych, jak i zmianą sposobu ustalania cen transferowych. Więcej »

Przegląd dokumentacji podatkowej za 2019 r. – dlaczego warto

1 stycznia 2019 r. wprowadzono modyfikacje w przepisach cen transferowych. Gruntownie zmieniono: koncepcję podmiotów powiązanych, sankcje za niewypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących cen transferowych, zasady szacowania cen transferowych oraz elementy, jakie musi zawierać dokumentacja cen transferowych. Więcej »

 GLOBAL APPROACH – cyfrowa transformacja podatkowa

Globalizacja w parze z digitalizacją zmieniają oblicze dzisiejszych przedsiębiorstw. Dla wielu firm oznaczają nieuchronne włączenie technologii cyfrowych w całokształt biznesowych procesów, w tym rozliczeń podatkowych. Więcej » 

Przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków w zakresie TP

Na wczorajszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych przyjęto poprawkę poselską, która przedłuża terminy na złożenie informacji o cenach transferowych TPR i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Więcej »

Korekta cen transferowych – czy nowe obowiązki dotyczą Twojej firmy?

Od 1 stycznia 2019 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera regulacje określające szczegółowe warunki dopuszczalności stosowania korekt cen transferowych. Więcej »

 

Pandemia a ceny transferowe – wytyczne OECD 

Wytyczne dotyczące skutków pandemii COVID-19 w zakresie cen transferowych zawierają wspólne stanowisko 137 członków inicjatywy Otwartych Ram w zakresie BEPS. Więcej »

TPR – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Podatnicy, u których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, po raz pierwszy do końca grudnia 2020 r. są zobowiązani do złożenia informacji o cenach transferowych (tj. TPR). Więcej »

Planowane zmiany w zakresie cen transferowych

Czytaj o planach zmiany przepisów dotyczących cen transferowych oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla podatników podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19. Więcej>>

Dokumentacja cen transferowych – terminy coraz bliżej

Większość podmiotów zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych ma czas na złożenie informacji o cenach transferowych do 31 grudnia 2020 r. Więcej>>

MDR – ponowne raportowanie schematów transgranicznych

Kolejna nowelizacja przepisów o schematach podatkowych unieważniła dotychczas nadane numery transgranicznych schematów podatkowych (NSP) nałożyła wymóg ponownego zgłoszenia formularzy MDR. Więcej>>   

Ceny transferowe przedmiotem kontroli podatkowych niezależnie od pandemii 

W artykule przedstawiamy nasze doświadczenia dotyczące kontroli cen transferowych. Celem podsumowania jest wskazanie trendów zaobserwowanych przez naszych doradców podatkowych. Więcej>>

Umowa o współdziałanie zamiast APA?

1 lipca 2020 r. do ordynacji podatkowej wprowadzone zostały przepisy umożliwiające zawieranie umów o współdziałanie. Więcej>>

Korekta cen konkretnych towarów i usług dokonywana poza korektą cen transferowych

Zgodnie z wytycznymi OECD korekty dokonywane w celu eliminacji problemów związanych z cenami transferowymi można zaklasyfikować do dwóch głównych kategorii. Więcej>>

Latarnie małe.png

Strata podatkowa a możliwość zwolnienia transakcji z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

W jakich przypadkach transakcje pomiędzy powiązanymi podmiotami zostaną zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Więcej >> 

Benchmark coraz ważniejszym elementem dokumentacji podatkowej

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2019 r. analiza cen transferowych – tzw. benchmark – jest obowiązkowym elementem każdej dokumentacji cen transferowych, z wyjątkiem transakcji objętych uproszczeniem safe harbour. Więcej>>

Koronawirus a obowiązki w cenach transferowych

Jak wpływ ma tarcza antykryzysowa na obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych? Więcej>>

Forum Cen Transferowych o  restrukturyzacji pomiędzy podmiotami powiązanymi

3 marca 2020 r. opublikowano rekomendacje Forum Cen Transferowych (dalej: rekomendacje FCT) dotyczące interpretacji i zakresu stosowania przepisów dotyczących restrukturyzacji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Więcej >>

 

Wytyczne OECD w sprawie transakcji finansowych

11 lutego 2020 r. opublikowane zostały wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych. Raport zawiera wiele wskazówek, które mogą być pomocne przy ustalaniu rynkowej wartości wynagrodzenia z tytułu pożyczek wewnątrzgrupowych, gwarancji oraz cash poolingu. Więcej »

Korekta cen transferowych poza zakresem opodatkowania VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego potwierdził stanowisko, że korekta wyniku zarówno w górę, jak i w dół pozostaje poza opodatkowaniem VAT. Więcej>>

APA: wyłączenie kosztów możliwe tylko do końca roku

APA: wyłączenie kosztów możliwe tylko do końca roku 

5 listopada 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (dalej: ustawa DRM). Więcej>>

Ceny transferowe a usługi o niskiej wartości dodanej

Definicja usług o niskiej wartości dodanej do przepisów dotyczących cen transferowych pojawiła się w 2013. Zmiana dotyczyła polskich podatników działających w grupach kapitałowych. Więcej>>

Ceny transferowe - obowiązek aktualizacjiCeny transferowe: obowiązek aktualizacji dokumentacji podatkowej

3 kwietnia 2018 r. została opublikowana interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie obowiązku aktualizacji dokumentacji podatkowej. Więcej>>

Ceny transferowe: kontrowersyjna interpretacja ogólna

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną odnośnie do cen transferowych, która porusza najbardziej nieprecyzyjne zapisy dotyczące tej kwestii. Więcej>>

Ceny transferowe: nowe przepisy dotyczące obowiązków dokumentacyjnych w 2019 roku

Nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych okazała się źródłem licznych problemów i trudności  interpretacyjnych. Więcej>>

Ceny transferowe w podatkowych grupach kapitałowych

Instytucja podatkowej grupy kapitałowej (PGK) bywa często wykorzystywana jako narzędzie agresywnej optymalizacji podatkowej. Dlatego ustawodawca podjął działania, których celem jest ograniczenie takich optymalizacji. Więcej>>

11371119_710x220.jpgDokumentacja cen transferowych dla wszystkich transakcji, a nie tylko dla tych, przekraczających limit

Po przekroczeniu wartości obrotu o wysokości 100 000 EURO, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy wszystkich transakcji zawartych w danym roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym. Więcej >>

Kompletność dokumentacji cen transferowych jako warunek zaakceptowania jej przez organy podatkowe

Jakie informacje należy zamieścić w dokumentacji cen transferowych? Takie wątpliwości często pojawiają się w praktyce. Więcej>>

Kolejna rewolucja w cenach transferowych od 1 stycznia 2019 r.

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku PIT, ustawy o podatku CIT oraz ustawy o ordynacji podatkowej. Nowe regulacje oznaczają daleko idące zmiany w przepisach podatkowych. Więcej>>

MAP, czyli jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Cen transferowe stanowią jedno z ważniejszych zagadnień z zakresu kontroli podatkowych przedsiębiorstw wchodzących w skład międzynarodowych grupach kapitałowych. Organy podatkowe zyskały nowe narzędzia (CIT-TP, CbCR) pozwalające na sprawne pozyskiwanie informacji o podmiotach powiązanych. Więcej>>

Master File: jak interpretować grupę podmiotów powiązanych?

Podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły 20 mln euro, mają obowiązek sporządzić dokumentację grupową tzw. Master File. Więcej>>

Ceny transferowe - Mija termin na złożenie powiadomienia o obowiązku raportowania CbCMija termin na złożenie powiadomienia o obowiązku opracowania raportu CbC

Przypominamy, że termin na złożenie powiadomienia o obowiązku opracowania raportu CbC (CBC-P) za rok 2018 mija 31 grudnia. Więcej>>

S_B146630781.jpgNowe regulacje dotyczące korekt cen transferowych

Transakcje między podmiotami powiązanymi powinna zostać zawarta na warunkach rynkowych. Często okazuje się, że warunki rynkowe ulegają zmianie, a ustalony poziom cen transferowych pozostaje nie rynkowy. Więcej>>

Nowe uprawnienia organów podatkowychNowe uprawnienia organów podatkowych – recharakteryzacja oraz pominięcie transakcji

Jedną z istotnych zmian w zakresie cen transferowych, która weszła w życie od nowego roku, jest uzyskanie narzędzia, służącego do kwestionowania rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Więcej>>

​Nowe wzory uproszczonych sprawozdań PIT-TP i CIT-TP

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano rozporządzenia określające nowe wzory uproszczonych sprawozdań PIT-TP oraz CIT-TP, które weszły w życie w 6 lipca 2018 r. Więcej>>

Nowe zasady raportowania według krajów (Country-by Country reporting)

Prezydent RP podpisał ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Jej celem jest uregulowanie zagadnień związanych z wymianą informacji. Więcej>>

Nowoczesne raportowanie cen transferowych (TP-R)

1 stycznia2019 r. wszedł w życie obowiązek raportowania cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R). Na mocy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, zastąpił on dotychczasowy obowiązek składania sprawozdań CIT/TP i PIT/TP. Więcej>>

Nowy obowiązek złożenia uproszczonego sprawozdania tzw. CIT/TP za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016

Chcielibyśmy przypomnieć o nowym obowiązku złożenia uproszczonego sprawozdania tzw. CIT/TP za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r., które powinno zostać dołączone do rocznej deklaracji podatkowej. Więcej>>

Spółka i jej zagraniczny zakład to podmioty powiązane

Obowiązek dokumentacyjny dotyczący podmiotów prowadzących działalność przez zagraniczny zakład wynika wprost z przepisów ustawy o CIT. Więcej>>

B42019591_small.jpgRefaktura a obowiązek sporządzenia analizy danych porównawczych

1 stycznia 2019 roku nastąpiły zmiany w ustawie  CIT oraz ustawie o PIT. W związku z nowielizacjami, wprowadzono pojęcie refakturowania. Więcej>>

​Wydłużenie terminów na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych

Ministerstwo Finansów podjęło działania zmierzające do urealnienia terminów na wywiązanie się z obowiązków dotyczących cen transferowych, a także do uproszczenia przepisów w tym zakresie. Więcej>>

ceny transferoweZeznania podatkowe a wydłużone terminy dokumentacyjne

Ministerstwo Finansów opublikowało praktyczne wyjaśnienia na temat składanych przez podatników rocznych zeznań podatkowych. Więcej>>

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

+48 71 606 00 00

Wyślij zapytanie

Profil

 Pozostańmy w kontakcie

 Dowiedz się więcej

Deutschland Weltweit Search Menu