Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ceny transferowe

PrintMailRate-it

​​​​Czym są ceny transferowe?


Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach między podmiotami powiązanymi, zwłaszcza w ramach jednej grupy kapitałowej. Są jednym z najistotniejszych zagadnień w obszarze międzynarodowego prawa podatkowego.


Ceny transferowe – regulacje prawne


Zasady dotyczące opodatkowania przedsiębiorstw powiązanych są obecne w polskim ustawodawstwie podatkowym, istotnie znowelizowanym w 2013 roku i 2017 roku. Nowelizacje przyniosły podatnikom dodatkowe obciążenia finansowe i administracyjne. Zauważalne stały się wzmożone kontrole transakcji między podmiotami powiązanymi.


Z tego powodu znajomość regulacji z obszaru cen transferowych – w szczególności wymogów sporządzania dokumentacji podatkowych – jest niezwykle ważna.


​10.04.2024

Co nas czeka w cenach transferowych – Pillar 2 i Dyrektywa BEFIT »

Z początkiem roku na poziomie unijnym i międzynarodowym rozpoczął się proces wprowadzania zmian dotyczących sposobu ustalania podstawy opodatkowania w grupach kapitałowych. 

​7.03.2024

Nowy formularz TPR – wnioski dla podatników z łamanym rokiem podatkowym »

31 stycznia 2024 r. dla podatników, których rok podatkowy zgodny jest z kalendarzowym, upłynął termin na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych, tj. na przygotowanie i złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) za rok 2022.

​27.02.2024

Ceny transferowe – nie każda transakcja wymaga dokumentowania »

Jednostki, których dotyczą ceny transferowe, powinny dokładnie analizować transakcje z podmiotami powiązanymi. Może się bowiem okazać, że niektóre transakcje kontrolowane nie wymagają dokumentowania. 

​18.01.2024

Oprocentowanie pożyczek wewnątrzgrupowych a mechanizm safe harbour »

W obwieszczeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2023 r. określono rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży, które umożliwiają skorzystanie z uproszczenia typu safe harbour.

​28.11.2023

Przedłużenie terminu na złożenie TPR »

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu na złożenie informacji o cenach transferowych.

​27.11.2023

Korekta cen transferowych »

Zbliża się koniec roku, dlatego warto zwrócić uwagę na kwestię istotną dla podmiotów powiązanych, tj. na problematykę korekty cen transferowych (tzw. TP-adjustments).

​9.11.2023

Ceny transferowe: przedłużenie terminu na złożenie TPR »

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący przedłużenia terminu na złożenie informacji o cenach transferowych – TPR.

​20.10.2023

Ceny transferowe: terminy obowiązujące dla 2022 roku »

Do końca października 2023 r. podatnicy, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym i którzy w 2022 r. zrealizowali transakcje z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej ustawowe limity, mają obowiązek przygotować dla tych transakcji lokalną dokumentację cen transferowych.
​25.08.2023

Zbliża się termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych »

Wielkimi krokami zbliżają się terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2022 rok. Na ten moment resort finansów nie zdecydował się na przedłużenie terminów w przeciwieństwie do lat ubiegłych.

​12.06.2023

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych – zmiany »

W 2023 r. mierzymy się z kolejnymi zmianami w obszarze cen transferowych. Jedną z najważniejszych z nich jest skrócenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych i wypełnienie obowiązków sprawozdawczych, a także zmiana formularza TPR-C.

​17.04.2023

Metoda ceny odprzedaży – objaśnienia Ministerstwa Finansów »

W marcu 2023 r. ukazały się objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania jednej z pięciu podstawowych metod weryfikacji cen transferowych – metody ceny odprzedaży. 

​10.03.2023

Informacja o cenach transferowych (TPR) – nowy wskaźnik od 2022 roku »

Z końcem grudnia 2022 r. większość podatników zakończyła swoje obowiązki z zakresu cen transferowych na rok 2021.

​2.03.2023

Zmiany w cenach transferowych – obowiązki w 2023 roku »

Rok 2022 obfitował w liczne zmiany przepisów prawa podatkowego, w tym z zakresu cen transferowych.

​27.01.2023

Ceny transferowe – co trzeba zrobić w I kwartale 2023 »

Pierwszy kwartał nowego roku podatkowego obfituje w obowiązki z zakresu cen transferowych.

​19.01.2023

Korekta cen transferowych na koniec roku »

Zgodnie z polską ustawą CIT istnieją ograniczenia w możliwości zaliczania korekt cen transferowych do kosztów uzyskania przychodu.

​4.11.2022

TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi »

Z końcem października 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne wydanie informatora „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi".

​25.10.2022

Polski Ład 3.0: ceny transferowe i inne zmiany w CIT »

21 października 2022 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

2.09.2022

Polski Ład: zniesienie obowiązku dokumentacyjnego dla pośrednich transakcji rajowych »

Do Sejmu trafił właśnie projekt zmian w ustawie o CIT, który jest kontynuacją prac nad kolejną wersją Polskiego Ładu. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwo Finansów postanowiło wysłuchać podatników i uchylić przepisy dotyczące dokumentowania pośrednich transakcji rajowych.

10.08.2022

Pożyczka na gruncie cen transferowych: próg dla wartości transakcji = wartość wykorzystanego kapitału »

W przypadku udzielenia na rzecz podmiotu powiązanego pożyczki do określenia wartości transakcji spółka powinna przyjąć faktycznie wykorzystaną wartość kapitału pożyczki.

28.06.2022

Weryfikacja kontrahentów przy transakcjach rajowych – jak uniknąć problemów? »

Choć od wprowadzenia przepisów dotyczących transakcji pośrednich rajowych minęło już ponad półtora roku to stosowanie nowych regulacji nadal jest niejasne dla podatników.

15.06.2022

Przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków w zakresie TP »

10 czerwca 2022 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

23.02.2022

Metoda marży transakcyjnej netto – objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów »

Na początku grudnia 2021 r. Departament Cen Transferowych i Wycen Ministerstwa Finansów opublikował finalną wersję objaśnień w zakresie cen transferowych nr 4 dotyczących metody marży transakcyjnej netto.

26.11.2021

Dokumentacja cen transferowych – terminy coraz bliżej »

Podatnicy zobowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – której rok obrotowy jest równy kalendarzowemu – mają czas na złożenie informacji o cenach transferowych (formularza TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do 31 grudnia 2021 r.

12.10.2021

Polski Ład w cenach transferowych »

Od kilku miesięcy przedstawiciele biznesu oraz doradcy podatkowi z wielką uwagą przyglądają się działaniom podejmowanym przez polskiego legislatora. Proponowane przez ustawodawcę gruntowne zmiany w polskim systemie podatkowym, znane jako Polski Ład są jedną z szerzej komentowanych nowelizacji.

8.06.2021

Korekta cen transferowych – finalna wersja objaśnień Ministerstwa Finansów »

1 stycznia 2019 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT), która wniosła szereg modyfikacji do przepisów w zakresie cen transferowych.

26.04.2021

Konsultacje Ministerstwa Finansów w zakresie należytej staranności w cenach transferowych »

Eksperci Rödl & Partner uczestniczyli w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów, dotyczących nowych obowiązków na gruncie cen transferowych.

16.04.2021

Przegląd dokumentacji podatkowych za 2019 r. dla polskich podmiotów – dlaczego warto »

1 stycznia 2019 r. wprowadzono kolejne modyfikacje w polskich przepisach cen transferowych. Przepisy zostały dostosowane do wytycznych OECD zarówno pod względem koncepcji obowiązków dokumentacyjnych, jak i elementów, które powinny zawierać dokumentacja lokalna oraz grupowa.

14.04.2021

Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia – brak zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych »

Do czynności dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o.o. bez wynagrodzenia nie znajdują zastosowania regulacje rozdziału 1a ustawy z  dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie cen transferowych.

2.04.2021

​Ceny transferowe – zmiany w 2021 r. »

 Nikogo już nie dziwi, że wraz z rozpoczęciem nowego roku podatnicy mogą spodziewać się zmian w obszarze cen transferowych. Nie inaczej jest w przypadku bieżącego roku - od 1 stycznia weszła w życie nowelizacja przepisów o cenach transferowych.

17.03.2021

​Przegląd cen transferowych za 2020 r. – dlaczego warto »

Pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację finansową wielu przedsiębiorstw. Niejednokrotnie skutkowało to koniecznością skorygowania rozliczeń transakcji wewnątrzgrupowych, jak i zmianą sposobu ustalania cen transferowych

17.03.2021

Przegląd dokumentacji podatkowej za 2019 r. – dlaczego warto »

1 stycznia 2019 r. wprowadzono modyfikacje w przepisach cen transferowych. Gruntownie zmieniono: koncepcję podmiotów powiązanych, sankcje za niewypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących cen transferowych, zasady szacowania cen transferowych oraz elementy, jakie musi zawierać dokumentacja cen transferowych.

GLOBAL APPROACH – cyfrowa transformacja podatkowa »

Globalizacja w parze z digitalizacją zmieniają oblicze dzisiejszych przedsiębiorstw. Dla wielu firm oznaczają nieuchronne włączenie technologii cyfrowych w całokształt biznesowych procesów, w tym rozliczeń podatkowych.

26.02.2021

Przedłużenie terminów na wypełnienie obowiązków w zakresie TP »

Na wczorajszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych przyjęto poprawkę poselską, która przedłuża terminy na złożenie informacji o cenach transferowych TPR i oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

8.02.2021

Korekta cen transferowych – czy nowe obowiązki dotyczą Twojej firmy? »

Od 1 stycznia 2019 r. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera regulacje określające szczegółowe warunki dopuszczalności stosowania korekt cen transferowych.

​8.01.2021

Pandemia a ceny transferowe – wytyczne OECD »

Wytyczne dotyczące skutków pandemii COVID-19 w zakresie cen transferowych zawierają wspólne stanowisko 137 członków inicjatywy Otwartych Ram w zakresie BEPS.

​16.12.2020

Planowane zmiany w zakresie cen transferowych »

Czytaj o planach zmiany przepisów dotyczących cen transferowych oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla podatników podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19.

​6.11.2020

TPR – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów »

Podatnicy, u których rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, po raz pierwszy do końca grudnia 2020 r. są zobowiązani do złożenia informacji o cenach transferowych (tj. TPR).

19.10.2020

Dokumentacja cen transferowych – terminy coraz bliżej »

Większość podmiotów zobowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych ma czas na złożenie informacji o cenach transferowych do 31 grudnia 2020 r.

14.09.2020

MDR – ponowne raportowanie schematów transgranicznych »

Kolejna nowelizacja przepisów o schematach podatkowych unieważniła dotychczas nadane numery transgranicznych schematów podatkowych (NSP) nałożyła wymóg ponownego zgłoszenia formularzy MDR.

​4.09.2020

Ceny transferowe przedmiotem kontroli podatkowych niezależnie od pandemii »

W artykule przedstawiamy nasze doświadczenia dotyczące kontroli cen transferowych. Celem podsumowania jest wskazanie trendów zaobserwowanych przez naszych doradców podatkowych.

4.08.2020
1 lipca 2020 r. do ordynacji podatkowej wprowadzone zostały przepisy umożliwiające zawieranie umów o współdziałanie.
​23.07.2020

Korekta cen konkretnych towarów i usług dokonywana poza korektą cen transferowych »

Zgodnie z wytycznymi OECD korekty dokonywane w celu eliminacji problemów związanych z cenami transferowymi można zaklasyfikować do dwóch głównych kategorii.

16.06.2020

Strata podatkowa a możliwość zwolnienia transakcji z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych »

W jakich przypadkach transakcje pomiędzy powiązanymi podmiotami zostaną zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

12.05.2020​

Benchmark coraz ważniejszym elementem dokumentacji podatkowej »

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2019 r. analiza cen transferowych – tzw. benchmark – jest obowiązkowym elementem każdej dokumentacji cen transferowych, z wyjątkiem transakcji objętych uproszczeniem safe harbour.

24.04.2020​

Koronawirus a obowiązki w cenach transferowych »

Jak wpływ ma tarcza antykryzysowa na obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych?

17.04.2020

Forum Cen Transferowych o restrukturyzacji pomiędzy podmiotami powiązanymi »

3 marca 2020 r. opublikowano rekomendacje Forum Cen Transferowych (dalej: rekomendacje FCT) dotyczące interpretacji i zakresu stosowania przepisów dotyczących restrukturyzacji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

16.03.2020

Wytyczne OECD w sprawie transakcji finansowych »

11 lutego 2020 r. opublikowane zostały wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych. Raport zawiera wiele wskazówek, które mogą być pomocne przy ustalaniu rynkowej wartości wynagrodzenia z tytułu pożyczek wewnątrzgrupowych, gwarancji oraz cash poolingu.

6.03.2020​

Korekta cen transferowych poza zakresem opodatkowania VAT »

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego potwierdził stanowisko, że korekta wyniku zarówno w górę, jak i w dół pozostaje poza opodatkowaniem VAT.

3.12.2019

APA: wyłączenie kosztów możliwe tylko do końca roku »

5 listopada 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (dalej: ustawa DRM).

29.07.2019

Refaktura a obowiązek sporządzenia analizy danych porównawczych »

1 stycznia 2019 roku nastąpiły zmiany w ustawie  CIT oraz ustawie o PIT. W związku z nowielizacjami, wprowadzono pojęcie refakturowania.

12.07.2019

Nowe regulacje dotyczące korekt cen transferowych »

Transakcje między podmiotami powiązanymi powinna zostać zawarta na warunkach rynkowych. Często okazuje się, że warunki rynkowe ulegają zmianie, a ustalony poziom cen transferowych pozostaje nie rynkowy.

​23.05.2019

Nowe uprawnienia organów podatkowych – recharakteryzacja oraz pominięcie transakcji »

Jedną z istotnych zmian w zakresie cen transferowych, która weszła w życie od nowego roku, jest uzyskanie narzędzia, służącego do kwestionowania rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

25.03.2019

Nowoczesne raportowanie cen transferowych (TP-R) »

1 stycznia2019 r. wszedł w życie obowiązek raportowania cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R). Na mocy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, zastąpił on dotychczasowy obowiązek składania sprawozdań CIT/TP i PIT/TP.

​11.12.2018

Mija termin na złożenie powiadomienia o obowiązku opracowania raportu CbC »

Przypominamy, że termin na złożenie powiadomienia o obowiązku opracowania raportu CbC (CBC-P) za rok 2018 mija 31 grudnia.

7.12.2018

Kolejna rewolucja w cenach transferowych od 1 stycznia 2019 r. »

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku PIT, ustawy o podatku CIT oraz ustawy o ordynacji podatkowej. Nowe regulacje oznaczają daleko idące zmiany w przepisach podatkowych.

3.12.2018

MAP, czyli jak uniknąć podwójnego opodatkowania? »

Cen transferowe stanowią jedno z ważniejszych zagadnień z zakresu kontroli podatkowych przedsiębiorstw wchodzących w skład międzynarodowych grupach kapitałowych. Organy podatkowe zyskały nowe narzędzia (CIT-TP, CbCR) pozwalające na sprawne pozyskiwanie informacji o podmiotach powiązanych.

31.10.2018

Master File: jak interpretować grupę podmiotów powiązanych? »

Podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły 20 mln euro, mają obowiązek sporządzić dokumentację grupową tzw. Master File.

​Ceny transferowe: nowe przepisy dotyczące obowiązków dokumentacyjnych w 2019 roku »

Nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych okazała się źródłem licznych problemów i trudności  interpretacyjnych.

13.07.2018

​Nowe wzory uproszczonych sprawozdań PIT-TP i CIT-TP »

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano rozporządzenia określające nowe wzory uproszczonych sprawozdań PIT-TP oraz CIT-TP, które weszły w życie w 6 lipca 2018 r.

25.06.2018

Kompletność dokumentacji cen transferowych jako warunek zaakceptowania jej przez organy podatkowe »

Jakie informacje należy zamieścić w dokumentacji cen transferowych? Takie wątpliwości często pojawiają się w praktyce.

23.03.2018

Zeznania podatkowe a wydłużone terminy dokumentacyjne »

Ministerstwo Finansów opublikowało praktyczne wyjaśnienia na temat składanych przez podatników rocznych zeznań podatkowych.

11.06.2018

Ceny transferowe w podatkowych grupach kapitałowych »

Instytucja podatkowej grupy kapitałowej (PGK) bywa często wykorzystywana jako narzędzie agresywnej optymalizacji podatkowej. Dlatego ustawodawca podjął działania, których celem jest ograniczenie takich optymalizacji.

7.05.2018

Ceny transferowe: obowiązek aktualizacji dokumentacji podatkowej »

3 kwietnia 2018 r. została opublikowana interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie obowiązku aktualizacji dokumentacji podatkowej.

3.04.2018

Spółka i jej zagraniczny zakład to podmioty powiązane »

Obowiązek dokumentacyjny dotyczący podmiotów prowadzących działalność przez zagraniczny zakład wynika wprost z przepisów ustawy o CIT.

15.03.2018

Dokumentacja cen transferowych dla wszystkich transakcji, a nie tylko dla tych, przekraczających limit »

Po przekroczeniu wartości obrotu o wysokości 100 000 EURO, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy wszystkich transakcji zawartych w danym roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym.

12.03.2018

Ceny transferowe a usługi o niskiej wartości dodanej »

Definicja usług o niskiej wartości dodanej do przepisów dotyczących cen transferowych pojawiła się w 2013. Zmiana dotyczyła polskich podatników działających w grupach kapitałowych.

27.02.2018

​Wydłużenie terminów na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych »

Ministerstwo Finansów podjęło działania zmierzające do urealnienia terminów na wywiązanie się z obowiązków dotyczących cen transferowych, a także do uproszczenia przepisów w tym zakresie.

15.02.2018

Ceny transferowe: kontrowersyjna interpretacja ogólna »

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną odnośnie do cen transferowych, która porusza najbardziej nieprecyzyjne zapisy dotyczące tej kwestii.

3.11.2017

Nowy obowiązek złożenia uproszczonego sprawozdania tzw. CIT/TP za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 »

Chcielibyśmy przypomnieć o nowym obowiązku złożenia uproszczonego sprawozdania tzw. CIT/TP za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r., które powinno zostać dołączone do rocznej deklaracji podatkowej.

Nowe zasady raportowania według krajów (Country-by Country reporting) »

Prezydent RP podpisał ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Jej celem jest uregulowanie zagadnień związanych z wymianą informacji.

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil
Deutschland Weltweit Search Menu