Ceny transferowe

PrintMailRate-it

Ceny transferowe.jpg

 

Polskie ustawodawstwo

Problematyka cen transferowych należy do najistotniejszych zagadnień w obszarze międzynarodowego prawa podatkowego. Regulacje dotyczące zasad opodatkowania przedsiębiorstw powiązanych są obecne w polskim ustawodawstwie podatkowym, istotnie znowelizowanym w 2013 i 2017 r.  Nowelizacje przyniosły podatnikom dodatkowe obciążenia finansowe i administracyjne. 

 

Ceny transferowe a fiskus

Jednocześnie z wprowadzeniem zmian, zauważalne stały się wzmożone kontrole fiskusa dotyczące transakcji między podmiotami powiązanymi. Znajomość regulacji z obszaru cen transferowych, w tym w szczególności wymogów sporządzania dokumentacji podatkowych, jest niezwykle ważna. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z prawidłowym stosowaniem przepisów, oferujemy Państwu skorzystanie z wiedzy doświadczonych ekspertów Rödl & Partner w dziedzinie prawa podatkowego, gwarantujących efektywne doradztwo w obszarze cen transferowych.

 

 

Czytaj artykuły:

Benchmark coraz ważniejszym elementem dokumentacji podatkowej

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2019 r. analiza cen transferowych – tzw. benchmark – jest obowiązkowym elementem każdej dokumentacji cen transferowych, z wyjątkiem transakcji objętych uproszczeniem safe harbour. Więcej>>

Koronawirus a obowiązki w cenach transferowych

Jak wpływ ma tarcza antykryzysowa na obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych? Więcej>>

Forum Cen Transferowych o  restrukturyzacji pomiędzy podmiotami powiązanymi

3 marca 2020 r. opublikowano rekomendacje Forum Cen Transferowych (dalej: rekomendacje FCT) dotyczące interpretacji i zakresu stosowania przepisów dotyczących restrukturyzacji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Więcej >>

 

 

Wytyczne OECD w sprawie transakcji finansowych

11 lutego 2020 r. opublikowane zostały wytyczne OECD w zakresie cen transferowych dla transakcji finansowych. Raport zawiera wiele wskazówek, które mogą być pomocne przy ustalaniu rynkowej wartości wynagrodzenia z tytułu pożyczek wewnątrzgrupowych, gwarancji oraz cash poolingu. Więcej>>

Korekta cen transferowych poza zakresem opodatkowania VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego potwierdził stanowisko, że korekta wyniku zarówno w górę, jak i w dół pozostaje poza opodatkowaniem VAT. Więcej>>

APA: wyłączenie kosztów możliwe tylko do końca roku

APA: wyłączenie kosztów możliwe tylko do końca roku 

5 listopada 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (dalej: ustawa DRM). Więcej>>

Ceny transferowe a usługi o niskiej wartości dodanej

Definicja usług o niskiej wartości dodanej do przepisów dotyczących cen transferowych pojawiła się w 2013. Zmiana dotyczyła polskich podatników działających w grupach kapitałowych. Więcej>>

Ceny transferowe - obowiązek aktualizacjiCeny transferowe: obowiązek aktualizacji dokumentacji podatkowej

3 kwietnia 2018 r. została opublikowana interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie obowiązku aktualizacji dokumentacji podatkowej. Więcej>>

Ceny transferowe: kontrowersyjna interpretacja ogólna

Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną odnośnie do cen transferowych, która porusza najbardziej nieprecyzyjne zapisy dotyczące tej kwestii. Więcej>>

Ceny transferowe: nowe przepisy dotyczące obowiązków dokumentacyjnych w 2019 roku

Nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych okazała się źródłem licznych problemów i trudności  interpretacyjnych. Więcej>>

Ceny transferowe w podatkowych grupach kapitałowych

Instytucja podatkowej grupy kapitałowej (PGK) bywa często wykorzystywana jako narzędzie agresywnej optymalizacji podatkowej. Dlatego ustawodawca podjął działania, których celem jest ograniczenie takich optymalizacji. Więcej>>

11371119_710x220.jpgDokumentacja cen transferowych dla wszystkich transakcji, a nie tylko dla tych, przekraczających limit

Po przekroczeniu wartości obrotu o wysokości 100 000 EURO, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy wszystkich transakcji zawartych w danym roku podatkowym z danym podmiotem powiązanym. Więcej >>

Kompletność dokumentacji cen transferowych jako warunek zaakceptowania jej przez organy podatkowe

Jakie informacje należy zamieścić w dokumentacji cen transferowych? Takie wątpliwości często pojawiają się w praktyce. Więcej>>

Kolejna rewolucja w cenach transferowych od 1 stycznia 2019 r.

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku PIT, ustawy o podatku CIT oraz ustawy o ordynacji podatkowej. Nowe regulacje oznaczają daleko idące zmiany w przepisach podatkowych. Więcej>>

MAP, czyli jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Cen transferowe stanowią jedno z ważniejszych zagadnień z zakresu kontroli podatkowych przedsiębiorstw wchodzących w skład międzynarodowych grupach kapitałowych. Organy podatkowe zyskały nowe narzędzia (CIT-TP, CbCR) pozwalające na sprawne pozyskiwanie informacji o podmiotach powiązanych. Więcej>>

Master File: jak interpretować grupę podmiotów powiązanych?

Podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły 20 mln euro, mają obowiązek sporządzić dokumentację grupową tzw. Master File. Więcej>>

Ceny transferowe - Mija termin na złożenie powiadomienia o obowiązku raportowania CbCMija termin na złożenie powiadomienia o obowiązku opracowania raportu CbC

Przypominamy, że termin na złożenie powiadomienia o obowiązku opracowania raportu CbC (CBC-P) za rok 2018 mija 31 grudnia. Więcej>>

S_B146630781.jpgNowe regulacje dotyczące korekt cen transferowych

Transakcje między podmiotami powiązanymi powinna zostać zawarta na warunkach rynkowych. Często okazuje się, że warunki rynkowe ulegają zmianie, a ustalony poziom cen transferowych pozostaje nie rynkowy. Więcej>>

Nowe uprawnienia organów podatkowychNowe uprawnienia organów podatkowych – recharakteryzacja oraz pominięcie transakcji

Jedną z istotnych zmian w zakresie cen transferowych, która weszła w życie od nowego roku, jest uzyskanie narzędzia, służącego do kwestionowania rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Więcej>>

​Nowe wzory uproszczonych sprawozdań PIT-TP i CIT-TP

Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano rozporządzenia określające nowe wzory uproszczonych sprawozdań PIT-TP oraz CIT-TP, które weszły w życie w 6 lipca 2018 r. Więcej>>

Nowe zasady raportowania według krajów (Country-by Country reporting)

Prezydent RP podpisał ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Jej celem jest uregulowanie zagadnień związanych z wymianą informacji. Więcej>>

Nowoczesne raportowanie cen transferowych (TP-R)

1 stycznia2019 r. wszedł w życie obowiązek raportowania cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R). Na mocy znowelizowanych ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, zastąpił on dotychczasowy obowiązek składania sprawozdań CIT/TP i PIT/TP. Więcej>>

Nowy obowiązek złożenia uproszczonego sprawozdania tzw. CIT/TP za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016

Chcielibyśmy przypomnieć o nowym obowiązku złożenia uproszczonego sprawozdania tzw. CIT/TP za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2016 r., które powinno zostać dołączone do rocznej deklaracji podatkowej. Więcej>>

Spółka i jej zagraniczny zakład to podmioty powiązane

Obowiązek dokumentacyjny dotyczący podmiotów prowadzących działalność przez zagraniczny zakład wynika wprost z przepisów ustawy o CIT. Więcej>>

B42019591_small.jpgRefaktura a obowiązek sporządzenia analizy danych porównawczych

1 stycznia 2019 roku nastąpiły zmiany w ustawie  CIT oraz ustawie o PIT. W związku z nowielizacjami, wprowadzono pojęcie refakturowania. Więcej>>

​Wydłużenie terminów na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych

Ministerstwo Finansów podjęło działania zmierzające do urealnienia terminów na wywiązanie się z obowiązków dotyczących cen transferowych, a także do uproszczenia przepisów w tym zakresie. Więcej>>

ceny transferoweZeznania podatkowe a wydłużone terminy dokumentacyjne

Ministerstwo Finansów opublikowało praktyczne wyjaśnienia na temat składanych przez podatników rocznych zeznań podatkowych. Więcej>>

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka

doradca podatkowy

Associate Partner

+48 71 606 04 16

Wyślij zapytanie

 Pozostańmy w kontakcie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu