Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Książki

PrintMailRate-it

ksiazki.jpg

 


Eksperci Rödl & Partner są autorami i współautorami licznych publikacji książkowych, w tym komentarzy podatkowych i prawnych. Poniżej znajdą Państwo aktualną listę książek, które współtworzyli nasi specjaliści:

 Ustawa o podatku od towarów i usług. Umsatzsteuergesetz. Wydanie 4

Ustawa_rachunkowosc.png

Czwarte wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ustawy o podatku od towarów i usług, przygotowane przez zespół specjalistów Rödl & Partner, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany, które obowiązują od lutego 2023 roku.


Publikacja jest kontynuacją serii tłumaczeń polskich ustaw na język niemiecki, którą nasi specjaliści zapoczątkowali w 2004 roku. Jest efektem ponad 20-letniego doświadczenia Rödl & Partner w Polsce w doradztwie na rzecz klientów z niemieckiego obszaru językowego.


Wydawnictwo: C.H. Beck
Rok wydania: 2023

Wydanie: 4

ISBN: 978-83-8158-995-6

 Prawo gospodarcze prywatne

Prawo gozpodarcze_2.pngSkrypt „Prawo gospodarcze prywatne" pod redakcją Michała Pyki to nowa publikacja wydawnictwa C.H. Beck, której współautorem jest Maciej Oczkowski.


W skrypcie zostały omówione podstawowe instytucje prawa gospodarczego prywatnego oraz  takie zagadnienia jak: źródła prawa gospodarczego prywatnego, prawo przedsiębiorców, prawo firmowe oraz prokura, rejestr przedsiębiorców, historia prawa gospodarczego prywatnego, spółka cywilna, spółki osobowe, spółki kapitałowe, łączenie, podziały oraz przekształcenia spółek.

 
Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1.03.2020 r., w tym przepisy
o prostej spółce akcyjnej oraz obligatoryjnej dematerializacji akcji na okaziciela.

 

Wydawnictwo: C.H. Beck
Rok wydania: 2020

Liczba stron: 462
ISBN: 978-83-8198-153-8

 Ustawa o rachunkowości. Rechnungslegungsgesetz

Ustawa_rachunkowosc.pngWe współpracy z wydawnictwem C.H. Beck ukazało się 5. wydanie naszego tłumaczenia na język niemiecki polskiej ustawy o rachunkowo-ści, które odzwierciedla stan prawny na dzień 1 marca 2020. Książka stanowi kontynuację rozpoczętej przez nas w roku 2004 serii tłumaczeń na język niemiecki polskich ustaw, która oprócz ustawy o rachunkowości obejmuje również ustawę o podatku od towarów i usług, podatku dochodowym osób fizycznych i prawnych, ustawy podatkowe i kodeks postępowania administracyjnego.


Wydawca: C.H. Beck
Wydanie: 5

Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8158-995-6

 Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Praktyczne ujęcie prawne, bilansowe oraz podatkowe

nabycie-przedsiebiorstwa-lub-jego-zorganizowanej-czesci-praktyczne-ujecie-prawne-bilansowe-oraz-podatkowe.png„Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Praktyczne ujęcie prawne, bilansowe oraz podatkowe” to nowa publikacja, której autorami są doświadczeni eksperci Rödl & Partner: Piotr Derylak, Agnieszka Gliwińska, Joanna Jurasz, Jarosław Kamiński, Jagna Kowalczyk-Fudali, Adrian Maczura, Patrycja Malesza-Woźniak, Katarzyna Małaniuk, Wojciech Paryś, Alicja Różańska oraz Maciej Wilczkiewicz.

 

Autorzy szczegółowo omówili wymogi prawno-podatkowe obowiązujące przy nabywaniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

 

Wydawnictwo: C.H. Beck

Rok wydania: 2019
Liczba stron: 800
ISBN: 978-83-7804-3287

 VAT 2018. KOMENTARZ DLA PRAKTYKÓW

Prawo gozpodarcze_2.pngObszerny i szczegółowy komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług przygotowany przez nasze ekspertki: Katarzynę Judkowiak, Justyną Pomorską-Porębską i Monikę Bartosiewicz. Gruntowne omówienie przepisów ustawy VAT, poparte wieloma rozmaitymi przykładami, propozycje rozwiązań, autorskie wskazówki oparte na bogatym doświadczeniu w zakresie doradztwa podatkowego.


W komentarzu szczególną uwagę poświęcono nowym regulacjom prawnym obowiązującym od 1 lipca 2018 roku, m.in.: wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności (split payment), możliwości wykreślania z urzędu z rejestru VAT albo odmowie rejestracji dla celów podatku VAT, zmianom w zwolnieniach z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, prowadzeniu ewidencji VAT w formie elektronicznej.


Wydawnictwo: ODDK
Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-7804-629-5

 „Dokumentacja podatkowa cen transferowych” – nowa publikacja

Dokumentacja podatkowa cen transferowych„Dokumentacja podatkowa cen transferowych” to nowa publikacja, której redaktorem naukowym jest dr hab. Marcin Jamroży. Współautorami książki są między innymi Anna Główka, Michał Gosek, Marcin Jeliński, Renata Papała, prof. Christian Rödl, Michael Scharf oraz Dominika Tyczka.


Publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jej autorzy wskazują możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych oraz przedstawiają liczne przykłady dokumentacji różnego rodzaju transakcji lub zdarzeń, jak również schematy postępowania czy kwestionariusze. Przykłady dokumentacji podatkowych, zarówno lokalnej (local file), jak i grupowej (master file), wynikają z bogatych doświadczeń zawodowych poszczególnych autorów, stąd też zawierają cenne komentarze, wskazówki ważne dla praktyków.


„Dokumentacja podatkowa cen transferowych” uwzględnia nowe wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku.


Wydawnictwo: ODDK

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 800

ISBN: 978-83-7804-3287

 Vat 2017. Komentarz dla praktyków

Prawo gozpodarcze_2.png

Obszerny i szczegółowy komentarz do jednej z najtrudniejszych ustaw podatkowych przygotowany przez nasze ekspertki: Katarzynę Judkowiak, Justyną Pomorską-Porębską i Monikę Bartosiewicz. Wnikliwe omówienie przepisów ustawy, oparte na różnorodnych przykładach, podpowiedzi rozwiązań, autorskie wskazówki bazujące na wieloletnim doświadczeniu w zakresie doradztwa podatkowego.

W publikacji szczególną uwagę poświęcono nowym regulacjom prawnym obowiązującym od 2017 roku, m.in.: zaostrzeniu dotychczasowych i wprowadzeniu nowych kar, zmianom w zasadach rejestracji VAT, zmianom związanym ze zwrotem podatku VAT, zmianom w zasadach odpowiedzialności nabywców, zmianom w zasadach odliczania VAT naliczonego.


Wydawnictwo: ODDK
Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-7804-353-9

 Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowaniaAutorzy: Marcin Jamroży, Anna Główka, Iwona Łaska- Rutkowska, Monika Spotowska

Wydawnictwo: ODDK Gdańsk

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 282

ISBN: 978-83-7804-323-2

 

W książce omówiono nowe regulacje obowiązujące od 15 lipca 2016 r. oraz zwrócono szczególną uwagę na: 

 • przesłanki unikania opodatkowania – co może spowodować uznanie danej czynności za objętą tą klauzulą, co oznacza pojęcie „sztuczności sposobu działania”, jak rozumieć niedozwoloną „korzyść podatkową”
 • konsekwencje unikania opodatkowania i wydanie decyzji wymiarowej przez organ podatkowy
 • postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania
 • kompetencje i zasady działania Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
 • wydawanie opinii zabezpieczających mających służyć zabezpieczeniu się podatników przed uznaniem ich czynności za unikanie opodatkowania.
 • Publikacja zawiera również ujednolicony tekst Ordynacji podatkowej z wyróżnionymi zmianami wprowadzającymi klauzulę.

 VAT 2015. Komentarz dla praktyków

VAT 2015 Komentarz dla praktyków

Autorzy: Katarzyna Judkowiak (red.), Halina Lebrand (red.), Justyna Pomorska

Wydawca: ODDK, 2015
Wydanie: 2/2015
ISBN: 978-83-7804-231-0
Zamówienia: ODDK

 

VAT 2015. Komentarz dla praktyków (z suplementem elektronicznym) to kolejna obszerna publikacja Katarzyny Judkowiak, Haliny Lebrand i Justyny Pomorskiej zawierająca najnowszy stan prawny (1.04.2015) i dokładne omówienie przepisów ustawy oparte na różnorodnych przykładach oraz podpowiedzi najkorzystniejszych rozwiązań a także nowe orzecznictwo NSA, WSA, TSUE, organów skarbowych i interpretacje MF.

 

Komentarz pozwala wyjaśnić wiele konkretnych problemów związanych ze stosowaniem aktualnych przepisów ustawy o VAT m.in. w zakresie:

 • rozpoznawania obowiązku podatkowego,
 • fakturowania,
 • podstawy opodatkowania i korygowania podstawy opodatkowania według
 • przepisów wprowadzonych w 2014 roku,
 • odliczania podatku naliczonego VAT.

 

Dołączony do książki suplement elektroniczny zawiera:

 • tekst komentarza do ustawy o VAT,
 • ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług,
 • załączniki do ww. ustawy,
 • zestaw aktualnych rozporządzeń Ministra Finansów,
 • przepisy unijne: dyrektywa UE 2006/112/WE w zakresie VAT, rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do ww. dyrektywy.

 Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznejAutorzy: D. Białas, M. Gosek, dr hab. M. Jamroży, M. Kapera, R. Papała, M. Przybył, A. Smagowicz-Tokarz, M. Spotowska, P. Wojszczyk

Wydawnictwo: C.H. Beck

ISBN: 978-83-255-7186-3

Wydanie: I, 2015

Zamówienia: C.H. Beck

 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej. Aspekty prawne i podatkowe to publikacja przygotowana przez specjalistów Rödl & Partner, w której szczegółowo omówiono przepisy dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym. 

 

Publikacja uwzględnia aktualny stan prawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 20 października1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Uwzględnia także najnowszą planowaną nowelizację, która dotyczy m.in.: wprowadzenia regulacji w zakresie zwrotu pomocy publicznej, określenia przesłanki złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia oraz wprowadzenia możliwości cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy.

 

Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu sądowemu, interpretacjom wydawanym przez organy podatkowe oraz przykładom i kazusom, czytelnik ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcie niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego.

 SAMOCHÓD W FIRMIE. INSTRUKTAŻ OPODATKOWANIA VAT, CIT, PIT. WZORCOWY REGULAMIN UŻYWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W CELACH MIESZANYCH

Ustawa_rachunkowosc.png

Przygotowany przez nasze ekpertki: Katarzynę Judkowiak i Justynę Pomorską, instruktażowe omówienie praktycznych aspektów podatkowych (VAT, PIT, CIT) związanych z wykorzystywaniem przez podatników samochodów w działalności gospodarczej na gruncie najnowszych nowelizacji ustaw podatkowych. 

W publikacje zostały omówione liczne tematy, m.in.: instruktaż odliczania podatku VAT naliczonego od nabycia samochodów oraz ich używania na podstawie umów leasingu, zasady odliczania podatku VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych, nowe metody korygowania podatku VAT naliczonego w razie zmiany przeznaczenia samochodu, reguły opodatkowania sprzedaży samochodów, w tym także używanych, ujęcie wydatków związanych z samochodami, w tym także kwoty podatku VAT, na gruncie przepisów o podatkach dochodowych.


Wydawnictwo: ODDK
Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-7804-211-2

 VAT 2014. Komentarz dla praktyków

VAT 2014 Komentarz dla praktykówAutorzy: Katarzyna Judkowiak (red.), Halina Lebrand (red.), Justyna Pomorska

Wydawca: ODDK, 2014

ISBN: 978-83-7804-177-1

 

Nowa publikacja Katarzyny Judkowiak, Haliny Lebrand i Justyny Pomorskiej poświęcona zmianom w ustawie o podatku VAT w roku 2014 zawiera wnikliwy komentarz do każdego artykułu ustawy oraz ilustruje na postawie przykładów skomplikowane konstrukcje prawne. Książka omawia wszystkie zmiany wprowadzone w roku 2014 oraz zawiera interpretacje nowych przepisów, niepublikowane dotychczas orzeczenia sądów administracyjnych (NSA i WSA) wydane po ogłoszeniu ustawy, bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także orzecznictwo organów skarbowych, interpretacje Ministra Finansów oraz poglądy nauki.  Ponadto autorki udzielają również praktycznych wskazówek odnośnie do zasad odliczania podatku od wydatków związanych z samochodami, z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Ministerstwa Finansów. Uzupełnienie wydania stanowi przydatny w praktyce suplement elektroniczny.

 Opodatkowanie samochodów służbowych

Opodatkowanie samochodów służbowychAutorzy: Białas Dorota, Krawczyk Michał

Wydawnictwo: C.H. Beck

ISBN: 978-83-255-6656-2

Wydanie: I, 2014

 

Książka współautorstwa Doroty Białas zawiera szczegółowy opis zmian przepisów dotyczących rozliczania przez przedsiębiorców wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych w działalności gospodarczej. Celem opracowania jest przedstawienie sposobów rozliczeń podatkowych akceptowanych przez organy podatkowe, pozwalających na optymalizację i usprawnienie rozliczeń przedsiębiorców. Publikacja podzielona jest na rozdziały, które dotyczą: 

 • zmian w ustawie o podatku od towarów i usług,
 • zniesienia zaświadczeń VAT-23, VAT-24 i VAT-25,
 • zmian w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • przepisów przejściowych dotyczących zmian w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych,
 • wpływu zmian przepisów ustawy o VAT na podatki dochodowe,
 • wskazówek organów podatkowych.

 

Publikacja uwzględnia najnowszą nowelizację ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.), która dotyczy rozliczania przez przedsiębiorców podatku VAT związanego z nabyciem oraz używaniem samochodów osobowych oraz pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Zmiany weszły w życie 1.04.2014 r.

 

Książka przeznaczona jest dla szerokiego  grona odbiorców. Będzie przydatna przede wszystkim praktykom – doradcom podatkowym, urzędnikom, księgowym, ekonomistom oraz radcom prawnym.

 Dokumentacja podatkowa cen transferowych. wydanie 2

Dokumentacja podatkowa cen transferowych (wydanie 2)Autorzy: dr Marcin Jamroży (red.)

Wydawca: ODDK, 2014

Wydanie: II

ISBN: 978-83-7804-190-0

 

Zaktualizowane II wydanie „Dokumentacji podatkowej cen transferowych” pod redakcją dr Marcina Jamroży zawiera niezbędne informacje na temat sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, wskazując jednocześnie możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych. Wyjaśnieniom towarzyszą liczne przykłady dokumentacji podatkowej dla różnego rodzaju transakcji, schematy postępowania i instrukcje. W książce przedstawiono również zagadnienia dotyczące zasad stosowania metod szacunku przy określaniu wartości rynkowej w procesach restrukturyzacyjnych, w szczególności przenoszenia funkcji gospodarczych za granicę, a także wybrane aspekty związane z postępowaniem podatkowym i kontrolnym w zakresie cen transferowych oraz z instrumentami ograniczającymi ryzyko podatkowe. Autorzy zwracają także uwagę na zagrożenia pojawiające się w rozliczeniach podatkowych przedsiębiorstw powiązanych.

 Ustawa o podatku od towarów i usług. Umsatzsteuergesetz

Wydawca: C.H. Beck Warszawa, 2014Ustawa o podatku od towarow i uslug

Wydanie: III

ISBN: 978-83-255-6469-8

 

Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiej ustawy o podatku od towarów i usług uwzględnia najnowsze zmiany w ustawie, które obowiązują od 01.04.2014 r. Częstotliwość, rodzaj i zakres nowelizacji ustawodawstwa podatkowego stanowią poważny problem dla przedsiębiorców inwestujących w Polsce, stąd nieodzowne jest dla nich regularne monitorowanie zmian legislacyjnych i skutków z nich wynikających. Dlatego też kontynuujemy rozpoczętą przez nas w roku 2004 serię tłumaczeń na język niemiecki polskich ustaw i mamy nadzieję, że niniejsze tłumaczenie pomoże szerokiej grupie jego odbiorców pokonać nie tylko barierę językową, ale także ułatwi zrozumienie polskich przepisów podatkowych i tym samym zachęci do aktywności gospodarczej w Polsce.

 Najem lokali użytkowych. Aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe

Najem lokali użytkowychAutorzy: Tomasz Balcerak, Anna Główka, Marcin Jamroży, Katarzyna Judkowiak, Renata Kabas-Komorniczak, Grzegorz Stachyra

Wydawca: ODDK, 2013

ISBN: 978-83-7804-095-8

 

Nowa książka pod redakcją Marcina Jamrożego pt. „Najem lokali użytkowych. Aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe” zawiera szczegółową analizę najmu lokali użytkowych począwszy od umowy najmu poprzez opodatkowanie podatkiem dochodowym, podatkiem VAT oraz podatkiem od nieruchomości po aspekty rachunkowe takie jak ujęcie bilansowe, przychody i koszty, wycena i przekwalifikowanie nieruchomości oraz kalkulacja czynszu najmu. Analiza jest poparta licznymi przykładami z praktyki, dzięki czemu książka jest przejrzysta i zrozumiała oraz może stanowić praktyczne źródło wiedzy zarówno dla dyrektorów finansowych i księgowych jak również prawników, doradców podatkowych i biegłych rewidentów.

 Wcześniejsze publikacje

Książki

Deutschland Weltweit Search Menu