Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Audyt finansowy

PrintMailRate-it

Dlaczego potrzebny mi audyt finansowy?


Audyt finansowy to przede wszystkim prowadzone przez biegłego rewidenta badanie sprawozdania finansowego, pod kątem jego rzetelności i adekwatności wobec sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Biegli rewidenci zajmują się również przeprowadzaniem badań specjalnych (np. badanie planu podziału, połączenia, przekształceń przedsiębiorstw), a także czynności okołoaudytorskich, np. finansowe due diligence czy wycena przedsiębiorstwa.


Dla przedsiębiorców działających w formie spółek prawa handlowego, ich wspólników, zarządców i członków organów nadzorczych, kluczowe znaczenie ma znajomość przepisów regulujących organizację tego typu podmiotów.

 

Nasi eksperci wyjaśniają zagadnienia ważne z punktu widzenia krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych, zainteresowanych przeorganizowaniem swojej struktury – fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń spółek. Wspieramy w temacie obowiązków informacyjnych ciążących na spółkach oraz wymaganiach odnośnie do audytów sprawozdań finansowych, wynikających z Ustawy o rachunkowości finansowej.

10.11.2023

Potwierdzenie sald – na czym polega i jak je przeprowadzić? »

Potwierdzenie sald to ustawowy obowiązek każdego przedsiębiorcy. Sprzyja prowadzeniu zgodnej z prawem dokumentacji finansowej.
27.10.2023

Inwentaryzacja majątku firmy – jak ją przeprowadzić? »

Pod koniec każdego roku firmy zobligowane są do przeprowadzenia inwentaryzacji. To ustawowy obowiązek, którego niedopełnienie wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Ekspertka Rödl & Partner omawia podstawowe zagadnienia inwentaryzacyjne.

​29.06.2023

Sprawozdanie finansowe – nie będzie dłuższego terminu »

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r, należy zatwierdzić do 30 czerwca 2023 r.

​6.03.2023

E-sprawozdanie finansowe – jak je złożyć? »

Sprawozdanie finansowe to dokument, który zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa ujęte pod względem finansowym. E-sprawozdanie to sprawozdanie w formie elektronicznej. Jak je sporządzić i złożyć?

14.09.2021

Rachunkowość: zagrożenie kontynuacji działalności i co dalej »

Sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z określonymi zasadami. Jedną z nich jest zasada kontynuacji działalności (going concern principle). W ustawie o rachunkowości zasada ta została wskazana w art. 5 ust. 2 i choć zawiera się tylko w dwóch zdaniach może mieć kluczowe znaczenie dla kształtu całego sprawozdania finansowego. 

12.03.2021

Rola ujawnień w sprawozdawczości finansowej »

Informacja dodatkowa stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Jednak wydaje się, że jej rola czasami jest pomniejszana zarówno przez osoby sporządzające sprawozdanie finansowe, jak i jego odbiorców. Czy słusznie? 

18.02.2021

Kiedy przy sporządzaniu sprawozdania należy zaangażować eksperta »

Każdy podmiot przed sporządzeniem sprawozdania finansowego powinien sprawdzić czy posiada odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i zasoby kadrowe niezbędne do jego prawidłowego przygotowania.

19.01.2021

Wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na różne elementy sprawozdania »

Początek nowego roku obrotowego to czas, aby rozpocząć prace nad sporządzeniem sprawozdania finansowego. To też okres, w którym występujące zdarzenia gospodarcze mogą mieć wpływ na sporządzane sprawozdanie i zawarty w nim zakres ujawnień. 

Badanie sprawozdań finansowych – podstawowe informacje »

Badanie sprawozdania finansowego ma na celu budowę uwiarygodnienie informacji zawartych w dokumencie. 

Jakie obowiązki informacyjne ciążą na spółkach giełdowych »

Informacje udostępniane przez przedstawicieli rynku stanowią absolutną podstawę dla inwestorów, którzy dokonuja oceny sytuacji spółki oraz jej szanse rozwoju. 

Jednostki powiązane, czyli jakie »

Ustawa o rachunkowości finansowej naklada obowiązek wykazywania w sprawozdaniu finansowym transakcji z jednostkami powiązanymi. 

Niemieckie prawo bilansowe (HGB) – dla których polskich firm ma znaczenie »

Pomimo wzrastającego zastosowania wielu firm Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, nadal istotne znaczenie mają lokalne przepisy rachunkowe.

Przebieg badania sprawozdania finansowego »

Badanie sprawozdania finansowego polega w głównej mierze na uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień danych przedstawionych w sprawozdaniu. 

Uzgodnione procedury – usługa biegłego rewidenta dostosowana do potrzeb klienta »

Biegły rewident najczęściej kojarzony jest zainteresowanym podmiotom, a także badaniem lub przeglądem sprawozdania finansowego. Warto jednak nieco bliżej poznac zakres usług świadczonych przez bigłych rewidentów. 

Zintegrowane raportowanie – nowe regulacje stawiają wyzwania i szanse »

Opublikowana w dniu 15 listopada 2014 r. Dyrektywa 2014/95/UE wprowadziła zmiany związane z ujawnianianiem informacji dotyczących różnorodności. 

Zmiany w polskiej ustawie o rachunkowości w 2016 roku »

2016 był rokiem zmian, które przyniosła nowelizacj​a ustawy o rachunkowości. 

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Ludwiczak

biegły rewident

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Therese Baginski

biegły rewident

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


 

Deutschland Weltweit Search Menu