Audyt finansowy

PrintMailRate-it

audyt finansowy

 

Dlaczego potrzebny mi audyt finansowy?

Audyt finansowy to przede wszystkim prowadzone przez biegłego rewidenta badanie sprawozdania finansowego, pod kątem jego rzetelności i adekwatności wobec sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Biegli rewidenci zajmują się również przeprowadzaniem badań specjalnych (np. badanie planu podziału, połączenia, przekształceń przedsiębiorstw), a także czynności okołoaudytorskich, np. finansowe due diligence czy wycena przedsiębiorstwa.


Dla przedsiębiorców działających w formie spółek prawa handlowego, ich wspólników, zarządców i członków organów nadzorczych, kluczowe znaczenie ma znajomość przepisów regulujących organizację tego typu podmiotów.

 

Eksperci Rödl & Partner wyjaśniają zagadnienia ważne z punktu widzenia krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych, zainteresowanych przeorganizowaniem swojej struktury –  fuzji, przejęć, podziałów i przekształceń spółek. Informujemy także na temat obowiązków informacyjnych ciążących na spółkach oraz wymaganiach odnośnie audytów sprawozdań finansowych, wynikających z Ustawy o rachunkowości finansowej.


Czytaj artykuły:

8.png

Rachunkowość: zagrożenie kontynuacji działalności i co dalej

Sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z określonymi zasadami. Jedną z nich jest zasada kontynuacji działalności (going concern principle). Zakłada ona, że jednostka gospodarcza będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmienionym istotnie zakresie. W ustawie o rachunkowości zasada ta została wskazana w art. 5 ust. 2 i choć zawiera się tylko w dwóch zdaniach może mieć kluczowe znaczenie dla kształtu całego sprawozdania finansowego. Więcej >>

3.png

Kiedy przy sporządzaniu sprawozdania należy zaangażować eksperta

Każdy podmiot przed sporządzeniem sprawozdania finansowego powinien sprawdzić czy posiada odpowiednie kompetencje, kwalifikacje i zasoby kadrowe niezbędne do jego prawidłowego przygotowania. Więcej>>
1.png

Wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na różne elementy sprawozdania

Początek nowego roku obrotowego to czas, aby rozpocząć prace nad sporządzeniem sprawozdania finansowego. To też okres, w którym występujące zdarzenia gospodarcze mogą mieć wpływ na sporządzane sprawozdanie i zawarty w nim zakres ujawnień. Więcej>>
10.png

Rola ujawnień w sprawozdawczości finansowej

Informacja dodatkowa stanowi obowiązkowy element sprawozdania finansowego. Jednak wydaje się, że jej rola czasami jest pomniejszana zarówno przez osoby sporządzające sprawozdanie finansowe, jak i jego odbiorców. Czy słusznie? Więcej>>

audyt finansowy - badanie sprawozdań finansowychBadanie sprawozdań finansowych – podstawowe informacje

Badanie sprawozdania finansowego ma na celu budowę uwiarygodnienie informacji zawartych w dokumencie. Więcej>>  

audyt finansowy - jakie obowiązki informacyjneJakie obowiązki informacyjne ciążą na spółkach giełdowych?

Informacje udostępniane przez przedstawicieli rynku stanowią absolutną podstawę dla inwestorów, którzy dokonuja oceny sytuacji spółki oraz jej szanse rozwoju. Więcej>>

audyt finansowy - jednostki finansowe, czyli jakieJednostki powiązane, czyli jakie?

Ustawa o rachunkowości finansowej naklada obowiązek wykazywania w sprawozdaniu finansowym transakcji z jednostkami powiązanymi. Więcej>>

audyt finansowy - niemieckie prawo bilansoweNiemieckie prawo bilansowe (HGB) – dla których polskich firm ma znaczenie?

Pomimo wzrastającego zastosowania wielu firm Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, nadal istotne znaczenie mają lokalne przepisy rachunkowe. Więcej>>

audyt finansowy - przebieg badania sprawozdaniaPrzebieg badania sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego polega w głównej mierze na uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień danych przedstawionych w sprawozdaniu. Więcej>> 

audyt finansowy - uzgodnione proceduryUzgodnione procedury – usługa biegłego rewidenta dostosowana do potrzeb klienta

Biegły rewident najczęściej kojarzony jest zainteresowanym podmiotom, a także badaniem lub przeglądem sprawozdania finansowego. Warto jednak nieco bliżej poznac zakres usług świadczonych przez bigłych rewidentów. Więcej>>

audyt finansowy - zintegrowane raportowanieZintegrowane raportowanie – nowe regulacje stawiają wyzwania i szanse

Opublikowana w dniu 15 listopada 2014 r. Dyrektywa 2014/95/UE wprowadziła zmiany związane z ujawnianianiem informacji dotyczących różnorodności. Więcej>>

audyt finansowy - zmiany w polskiej ustawieZmiany w polskiej ustawie o rachunkowości w 2016 roku

2016 był rokiem zmian, które przyniosła nowelizacja ustawy o rachunkowości. Więcej>>

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Ludwiczak

biegły rewident

Partner

+48 61 864 49 00

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Therese Baginski

biegły rewident

Partner

+48 71 606 00 00

Wyślij zapytanie

Profil

 Zobacz też

 Chcesz więcej artykułów?

 

Deutschland Weltweit Search Menu