Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Compliance

PrintMailRate-it

​​​​​​Czym jest compliance?


Compliance to obowiązujący u danego przedsiębiorcy zbiór zasad postępowania, który zapewnienia zgodności podejmowanych działań z prawem, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania.

Polityka compliance w Polsce


Stosowanie przepisów dotyczących compliance pomaga zapobiec ewentualnym stratom finansowym lub utracie reputacji.

Współcześni przedsiębiorcy potrzebują narzędzi i procedur zapobiegających zachowaniom sprzecznym z prawem lub wewnętrznymi regulacjami firmy. Minimalizują one ryzyko związane z prowadzeniem działalności w otoczeniu licznych przepisów i wynikających z nich obowiązków oraz pozwalają wyłączyć odpowiedzialność osób fizycznych (np. członków zarządu) za działania niezgodne z prawem lub naruszające ustalone standardy postępowania.

Bądź na bieżąco


Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować, wdrożyć i stosować procedury compliance.  Bądź na bieżąco z regulacjami prawnymi dotyczącymi compliance.

30.04.2024

Kara dla Polski za niewdrożenie w terminie ustawy o ochronie sygnalistów »​

25 kwietnia 2024 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uwzględnił skargę Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. ​

​6.03.2024

Nowy projekt ustawy o sygnalistach – przyjęto pilny tryb procedowania​ »

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zupełnie nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która ma na celu wdrożenie dyrektywy o sygnalistach.​

​13.02.2024

Ochrona sygnalistów – od kiedy? Tylko Polska i Estonia wciąż bez ustawy »

W styczniu 2024 r. w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy o sygnalistach. Ustawa ma wdrożyć dyrektywę o sygnalistach.

​16.01.2024

Sygnaliści – przyjęcie ustawy już w I kwartale 2024? »

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która ma na celu wdrożenie tzw. dyrektywy o sygnalistach (2019/1937).

28.08.2023

Nowe obowiązki dla operatorów platform cyfrowych »

Obecnie na etapie konsultacji znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

​3.08.2023

Ustawa o sygnalistach – kolejne zmiany w projekcie »

W Rządowym Centrum Legislacji trwają dalsze prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. 1 sierpnia br. opublikowano kolejną wersję projektu ustawy, który zawiera tylko kilka zmian w stosunku do poprzednich wersji.

​25.07.2023

Niemiecka ustawa o sygnalistach »

2 lipca 2023 r. weszła w życie niemiecka ustawa o sygnalistach (Das Hinweisgeberschutzgesetz), która implementuje dyrektywę UE do prawa niemieckiego.

​9.05.2023

Nowe obowiązki dla przedsiębiorstw z łańcucha dostaw »

Unijny ustawodawca coraz większą wagę przykłada do przestrzegania standardów należytej staranności wobec wszystkich podmiotów biorących udział w łańcuchu dostaw.

8.07.2022

Nowy (trzeci) projekt ustawy o sygnalistach »

7 lipca 2022 r. na stronie RCL opublikowano kolejny, trzeci projekt ustawy o ochronie sygnalistów, czyli osób zgłaszających lub ujawniających naruszenia prawa w sektorze prywatnym lub publicznym.

​19.04.2022

Ustawa o sygnalistach ze zmianami »

12 kwietnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się druga, całkowicie zmieniona wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Została ona skierowana do konsultacji społecznych.

25.02.2022

Sygnaliści »

Termin „sygnalista” już wkrótce będzie używany powszechnie, a to ze względu na trwającą implementację do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów.

21.02.2022

Compliance officer »

Działy compliance, w których znajdują zatrudnienie specjaliści na stanowiskach compliance officer, od dawna działają w przedsiębiorstwach z sektora finansowego. W ostatnich latach korzyści wynikające z zatrudnienia tych specjalistów dostrzegają też przedsiębiorstwa z innych branż.

21.02.2022

Polityka compliance »

Wyciek danych osobowych, korupcja, oszustwa finansowe czy zawieranie umów sprzecznych z aktualnie obowiązującymi przepisami – to przykłady nieprawidłowości, którym ma zapobiec system compliance wdrożony w firmie.

18.01.2022

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów – będą zmiany? »

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można się zapoznać z ponad setką stanowisk w ramach konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

23.11.2021

Whistleblowing – konieczne wdrożenie »

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa znajduje się na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych.

​19.10.2021

Pierwszy projekt ustawy o sygnalistach »

18 października 2021 r. rząd opublikował pierwszy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w sektorze prywatnym lub publicznym, czyli tzw. sygnalistów.

7.10.2021

Założenia projektu ustawy o sygnalistach »

W wykazie prac legislacyjnych pojawiły się założenia projektu o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów. Zakłada on wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijnej w tej sprawie.

10.05.2021

Compliance - co to jest? Jak wdrożyć compliance? »

Compliance to zbiór opracowanych i wdrożonych zasad postępowania w firmie, dzięki którym może działać zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, a także innymi normami postępowania.

19.04.2021

​Tax compliance - sprawność podatkowa »

Częste zmiany w prawie to jeden z głównych powodów, dla których firmy decydują się na zewnętrzne wsparcie w zakresie rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości podatkowej.

19.04.2021

Zmiany w kodeksie spółek handlowych »

Trwają prace nad istotnymi zmianami w kodeksie spółek handlowych. Czego dotyczy projekt nowelizacji i jakie są jego główne założenia?

6.04.2021

Jawność zarobków a tajemnica przedsiębiorstwa »

W przyszłości – na podstawie projektowanej dyrektywy Unii Europejskiej – zarobki mają być odgórnie jawne dla wszystkich pracowników, a wysokość wynagrodzenia będzie przedstawiona już w ogłoszeniu o pracę.

21.02.2021

Ustawa o sygnalistach – ochrona sygnalistów »

Unijna dyrektywa dotycząca ochrony sygnalistów została uchwalona. Mimo że termin jej wdrożenia do krajowego systemu prawnego minął 17 grudnia 2021 roku, to ustawa o sygnalistach jest dopiero procedowana.

16.02.2021

Sygnaliści a RODO »

System sygnalizowania nieprawidłowości (ang. whistleblowing) to wyzwanie dla bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w organizacji.

2.02.2021

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny »

Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

1.02.2021

Baza o produktach i opakowaniach - terminy »

W lutym i marcu upływają terminy wykonania niektórych obowiązków związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

3.08.2020

Zarządzanie zgodnością w prawie konkurencji »

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa to m.in. zgodność z szeroko rozumianym prawem konkurencji regulowanym przepisami prawa krajowego oraz wewnątrzwspólnotowego.

6.07.2020

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – upływa termin zgłoszeń »

13 lipca 2020 r. upływa termin na dokonanie zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). 

10.09.2019

Compliance w liczbach – analiza działań polskich przedsiębiorstw »

Systemy zarządzania zgodnością (compliance management system – CMS) już od paru lat wprowadzane są w wielu polskich przedsiębiorstwach. Niepowtarzalną okazją do sprawdzenia, jak z tematyką compliace radzą sobie polscy przedsiębiorcy jest raport „Compliance w Polsce”.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zostanie utworzony 13 października. Będzie narzędziem służącym weryfikacji struktury właścicielskiej polskich firm.

7.05.2019

Ochrona sygnalistów – nowa dyrektywa, nowe obowiązki »

16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę dotyczącą ochrony sygnalistów. Nowa regulacja ma zapewnić ochronę osobom zgłaszającym naruszenia prawa Unii Europejskiej w swoim miejscu pracy. Dyrektywa nałoży na przedsiębiorców szereg dodatkowych obowiązków.

6.02.2019

Dyrektywa AML i ryzyko prania pieniędzy »

Do tej pory przepisy AML były wymierzone głównie przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a ich adresatem była branża finansowa. Częściowo modyfikuje to ostatnia, IV dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r.

1.02.2019

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – projekt ustawy »

Na początku stycznia 2019 r. polski rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Kontakt

Contact Person Picture

dr Monika Behrens

radca prawny

Partner

Wyślij zapytanie

Profil
Deutschland Weltweit Search Menu