Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Compliance

PrintMailRate-it

Compliance

 

Czym jest compliance?

Compliance oznacza obowiązujący u danego przedsiębiorcy zbiór zasad postępowania, którego celem jest zapewnienie zgodności podejmowanych działań z prawem, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania.


Polityka compliance w Polsce

Stosowanie przepisów dotyczących compliance ma zapewnić przedsiębiorstwom funkcjonowanie w zgodzie z regulacjami prawnymi i przyjętymi normami, aby zapobiec ewentualnym stratom finansowym lub utracie reputacji. Współcześni przedsiębiorcy potrzebują narzędzi i procedur zapobiegających zachowaniom sprzecznym z prawem lub wewnętrznymi regulacjami firmy. Pozwalają one zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w otoczeniu szeregu regulacji prawnych i wynikających z nich obowiązków oraz wyłączyć odpowiedzialność osób fizycznych (np. członków zarządu) za działania niezgodne z prawem lub naruszające ustalone standardy postępowania.

 

 

 

Zobacz wideo:

*materiał nagrano: maj 2019 r.
 

 

Bądź na bieżąco

 

Z artykułów dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo przygotować, wdrożyć i stosować procedury compliance zapewniające zgodność działań z prawem, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania. Informujemy także na bieżąco o planach polskiego ustawodawcy w tej tematyce.

 

Czytaj artykuły: 

Czym jest compliance i jak je wdrożyć?

Compliance to zbiór opracowanych i wdrożonych zasad postępowania w firmie, dzięki którym może działać zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, a także innymi normami postępowania. Więcej »

​Tax compliance - sprawność podatkowa

Częste zmiany w prawie to jeden z głównych powodów, dla których firmy decydują się na zewnętrzne wsparcie w zakresie rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości podatkowej. Więcej »

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Trwają prace nad istotnymi zmianami w kodeksie spółek handlowych. Czego dotyczy projekt nowelizacji i jakie są jego główne założenia? Więcej »

Jawność zarobków a tajemnica przedsiębiorstwa

W przyszłości – na podstawie projektowanej dyrektywy Unii Europejskiej – zarobki mają być odgórnie jawne dla wszystkich pracowników, a wysokość wynagrodzenia będzie przedstawiona już w ogłoszeniu o pracę. Więcej »

Sygnaliści a RODO

System sygnalizowania nieprawidłowości (ang. whistleblowing) to wyzwanie dla bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w organizacji. Więcej »

Baza o produktach i opakowaniach - terminy

W lutym i marcu upływają terminy wykonania niektórych obowiązków związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Więcej >>

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny

Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Więcej » 

Zarządzanie zgodnością w prawie konkurencji

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa to m.in. zgodność z szeroko rozumianym prawem konkurencji regulowanym przepisami prawa krajowego oraz wewnątrzwspólnotowego. Więcej>>

 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – upływa termin zgłoszeń

13 lipca 2020 r. upływa termin na dokonanie zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).  Więcej>>

 

 

compliance_small.JPG

Compliance w liczbach – analiza działań polskich przedsiębiorstw

Systemy zarządzania zgodnością (compliance management system – CMS) już od paru lat wprowadzane są w wielu polskich przedsiębiorstwach. Niepowtarzalną okazją do sprawdzenia, jak z tematyką compliace radzą sobie polscy przedsiębiorcy jest raport „Compliance w Polsce”. Więcej>>

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zostanie utworzony 13 października. Będzie narzędziem służącym weryfikacji struktury właścicielskiej polskich firm. Więcej>>

Dyrektywa AML i ryzyko prania pieniędzyDyrektywa AML i ryzyko prania pieniędzy

Do tej pory przepisy AML były wymierzone głównie przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a ich adresatem była branża finansowa. Częściowo modyfikuje to ostatnia, IV dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. Więcej>>

ochrona_sygnalistów.jpgOchrona sygnalistów – nowa dyrektywa, nowe obowiązki

16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę dotyczącą ochrony sygnalistów. Nowa regulacja ma zapewnić ochronę osobom zgłaszającym naruszenia prawa Unii Europejskiej w swoim miejscu pracy. Dyrektywa nałoży na przedsiębiorców szereg dodatkowych obowiązków. Więcej>>

compliance - odpowiedzialność podmiotów zbiorowychOdpowiedzialność podmiotów zbiorowych – projekt ustawy

Na początku stycznia 2019 r. polski rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Więcej>>

Kontakt

Contact Person Picture

dr Monika Behrens

radca prawny

Partner

+48 22 244 00 26

Wyślij zapytanie

 Pozostańmy w kontakcie

 Broszura compliance

 
Deutschland Weltweit Search Menu