Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Compliance

PrintMailRate-it

Compliance

 

Czym jest compliance?

Compliance oznacza obowiązujący u danego przedsiębiorcy zbiór zasad postępowania, którego celem jest zapewnienie zgodności podejmowanych działań z prawem, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania.


Polityka compliance w Polsce

Stosowanie przepisów dotyczących compliance ma zapewnić przedsiębiorstwom funkcjonowanie w zgodzie z regulacjami prawnymi i przyjętymi normami, aby zapobiec ewentualnym stratom finansowym lub utracie reputacji. Współcześni przedsiębiorcy potrzebują narzędzi i procedur zapobiegających zachowaniom sprzecznym z prawem lub wewnętrznymi regulacjami firmy. Pozwalają one zminimalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w otoczeniu szeregu regulacji prawnych i wynikających z nich obowiązków oraz wyłączyć odpowiedzialność osób fizycznych (np. członków zarządu) za działania niezgodne z prawem lub naruszające ustalone standardy postępowania.

 

 

 

 

Bądź na bieżąco

 

Z artykułów dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo przygotować, wdrożyć i stosować procedury compliance zapewniające zgodność działań z prawem, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania. Informujemy także na bieżąco o planach polskiego ustawodawcy w tej tematyce.


 

Czytaj artykuły: 

1.08.2022

Czy prace nad ustawą o sygnalistach zbliżają się ku końcowi?

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej z 15 lipca 2022 r. 15 krajów, w tym Polska, zostały wezwane do złożenia wyjaśnień w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Więcej »

8.07.2022

Nowy (trzeci) projekt ustawy o sygnalistach

7 lipca 2022 r. na stronie RCL opublikowano kolejny, trzeci projekt ustawy o ochronie sygnalistów, czyli osób zgłaszających lub ujawniających naruszenia prawa w sektorze prywatnym lub publicznym. Więcej »

​19.04.2022

Ustawa o sygnalistach ze zmianami

12 kwietnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się druga, całkowicie zmieniona wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Została ona skierowana do konsultacji społecznych. Więcej »

Sygnaliści

Termin „sygnalista” już wkrótce będzie używany powszechnie, a to ze względu na trwającą implementację do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów. Więcej »

Compliance officer

Działy compliance, w których znajdują zatrudnienie specjaliści na stanowiskach compliance officer, od dawna działają w przedsiębiorstwach z sektora finansowego. W ostatnich latach korzyści wynikające z zatrudnienia tych specjalistów dostrzegają też przedsiębiorstwa z innych branż. Więcej »

Polityka compliance

Wyciek danych osobowych, korupcja, oszustwa finansowe czy zawieranie umów sprzecznych z aktualnie obowiązującymi przepisami – to przykłady nieprawidłowości, którym ma zapobiec system compliance wdrożony w firmie. Więcej »

18.01.2022

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów – będą zmiany?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można się zapoznać z ponad setką stanowisk w ramach konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Więcej »

23.11.2021

Whistleblowing – konieczne wdrożenie

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa znajduje się na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych. Więcej »

​19.10.2021

Pierwszy projekt ustawy o sygnalistach

18 października 2021 r. rząd opublikował pierwszy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w sektorze prywatnym lub publicznym, czyli tzw. sygnalistów. Więcej »

7.10.2021

Założenia projektu ustawy o sygnalistach

W wykazie prac legislacyjnych pojawiły się założenia projektu o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów. Zakłada on wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijnej w tej sprawie. Więcej »

Ustawa o sygnalistach – ochrona sygnalistów

Unijna dyrektywa dotycząca ochrony sygnalistów została uchwalona. Mimo że termin jej wdrożenia do krajowego systemu prawnego minął 17 grudnia 2021 roku, to ustawa o sygnalistach jest dopiero procedowana. Więcej »

Compliance - co to jest? Jak wdrożyć compliance?

Compliance to zbiór opracowanych i wdrożonych zasad postępowania w firmie, dzięki którym może działać zgodnie z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, a także innymi normami postępowania. Więcej »

​Tax compliance - sprawność podatkowa

Częste zmiany w prawie to jeden z głównych powodów, dla których firmy decydują się na zewnętrzne wsparcie w zakresie rozliczeń podatkowych i sprawozdawczości podatkowej. Więcej »

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Trwają prace nad istotnymi zmianami w kodeksie spółek handlowych. Czego dotyczy projekt nowelizacji i jakie są jego główne założenia? Więcej »

Jawność zarobków a tajemnica przedsiębiorstwa

W przyszłości – na podstawie projektowanej dyrektywy Unii Europejskiej – zarobki mają być odgórnie jawne dla wszystkich pracowników, a wysokość wynagrodzenia będzie przedstawiona już w ogłoszeniu o pracę. Więcej »

Sygnaliści a RODO

System sygnalizowania nieprawidłowości (ang. whistleblowing) to wyzwanie dla bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w organizacji. Więcej »

Baza o produktach i opakowaniach - terminy

W lutym i marcu upływają terminy wykonania niektórych obowiązków związanych z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Więcej >>

Kodeks karny skarbowy – wyższe grzywny

Od 2021 r. podatnikom grożą wyższe kwoty grzywien za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Więcej » 

Zarządzanie zgodnością w prawie konkurencji

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa to m.in. zgodność z szeroko rozumianym prawem konkurencji regulowanym przepisami prawa krajowego oraz wewnątrzwspólnotowego. Więcej>>

 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – upływa termin zgłoszeń

13 lipca 2020 r. upływa termin na dokonanie zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).  Więcej>>

 

 

compliance_small.JPG

Compliance w liczbach – analiza działań polskich przedsiębiorstw

Systemy zarządzania zgodnością (compliance management system – CMS) już od paru lat wprowadzane są w wielu polskich przedsiębiorstwach. Niepowtarzalną okazją do sprawdzenia, jak z tematyką compliace radzą sobie polscy przedsiębiorcy jest raport „Compliance w Polsce”. Więcej>>

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zostanie utworzony 13 października. Będzie narzędziem służącym weryfikacji struktury właścicielskiej polskich firm. Więcej>>

Dyrektywa AML i ryzyko prania pieniędzyDyrektywa AML i ryzyko prania pieniędzy

Do tej pory przepisy AML były wymierzone głównie przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a ich adresatem była branża finansowa. Częściowo modyfikuje to ostatnia, IV dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. Więcej>>

ochrona_sygnalistów.jpgOchrona sygnalistów – nowa dyrektywa, nowe obowiązki

16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę dotyczącą ochrony sygnalistów. Nowa regulacja ma zapewnić ochronę osobom zgłaszającym naruszenia prawa Unii Europejskiej w swoim miejscu pracy. Dyrektywa nałoży na przedsiębiorców szereg dodatkowych obowiązków. Więcej>>

compliance - odpowiedzialność podmiotów zbiorowychOdpowiedzialność podmiotów zbiorowych – projekt ustawy

Na początku stycznia 2019 r. polski rząd przyjął projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Więcej>>

Kontakt

Contact Person Picture

dr Monika Behrens

radca prawny

Partner

+48 22 696 28 00

Wyślij zapytanie

Profil


 Pozostańmy w kontakcie

 Broszura compliance

 
Deutschland Weltweit Search Menu