Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wsparcie kryzysowe dla przedsiębiorców – koronawirus

PrintMailRate-it

 

W ramach wsparcia dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu wywołanego epiedemią koronawirusa nasi eksperci służą pomocą w następujących obszarach doradztwa: doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, cyberbezpieczeństwo.

 

 doradztwo prawne:

 

 

 Tarcza antykryzysowa

 

 • wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń osób objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
 • wnioski do ZUS o zwolnienie z obowiązku uiszczania składek,
 • wnioski do ZUS o odroczenie płatności składek ZUS,
 • wprowadzania zmiany w zakresie czasu pracy.

 

Umowy najmu powierzchni handlowych

 

 • analiza zawartych umów najmu,
 • wsparcie przy negocjacjach wykonania umów najmu w okresie epidemii.

 

Wykonywanie zobowiązań umownych

 

 • analiza zawartych umów pod kątem niemożliwości świadczenia, siły wyższej oraz zastosowania klauzuli rebus sic stantibus,
 • wsparcie przy negocjacjach z partnerami biznesowymi nowych warunków wykonania umów,
 • zaświadczenia o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej.

 

Ograniczenia wprowadzone w związku z epidemią

 

 • ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obowiązków pracodawcy dot. organizacji pracy,
 • ograniczeń związanych z przemieszczaniem się osób. 

 

Działania restrukturyzacyjne

 

 • pozasądowe restrukturyzacje zobowiązań,
 • sądowe postępowania restrukturyzacyjne. 

 

 

 

Wsparcie dla MŚP odnośnie subwencji z PFR

 

 

 • badanie przesłanek warunkujących otrzymanie pomocy z PFR,
 • przygotowanie i kompletowanie niezbędnej dokumentacji prawnej oraz finansowej, w tym pomoc w jej uzyskaniu,
 • wsparcie językowe w zakresie przygotowywania dokumentacji oraz tłumaczenia wniosków na języki obce (niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski),
 • bieżące wsparcie przy wypełnianiu oraz składaniu wniosków,
 • przygotowanie opinii prawnej w kontekście sposobu wydatkowania środków pozyskanych z subwencji,
 • przygotowanie opinii w ramach doradztwa finansowego co do sposobu prowadzenia działalności gospodarczej umożliwiającego wykazanie straty gotówkowej,
 • bieżące doradztwo w zakresie wydatkowania środków otrzymanych w ramach subwencji,
 • wsparcie w sporządzeniu sprawozdania ze sposobu wydatkowania środków,
 • pomoc w rozliczeniu środków otrzymanych z subwencji.

 

 

Wsparcie w uzyskaniu finansowania PFR dla dużych przedsiębiorstw

 

 

 • przedstawienie możliwych form uzyskania wsparcia z PFR, pomoc w wyborze finansowania najbardziej odpowiadającego potrzebom danego przedsiębiorcy,
 • badanie przesłanek warunkujących otrzymanie pomocy z PFR,
 • oszacowanie EBITDA oraz ustalenie możliwej do uzyskania kwoty finansowania, a także szacunkowej kwoty umorzenia pożyczki w przypadku finansowania preferencyjnego,
 • przygotowanie bądź pomoc w kompletowaniu niezbędnej dokumentacji prawnej oraz finansowej, a także na życzenie klienta wsparcie w przygotowaniu prognozy finansowej uwzględniającej wpływ COVID-19 na działalność przedsiębiorstwa,
 • wsparcie językowe w zakresie przygotowywania dokumentacji oraz tłumaczenia wniosków na języki obce (niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski),
 • bieżące wsparcie przy wypełnianiu oraz składaniu wniosku, w tym skompletowaniu dokumentów potrzebnych do przejścia badania due diligence oraz prowadzenie negocjacji z PFR z imieniu przedsiębiorcy,
 • przygotowanie opinii prawnej w kontekście sposobu wydatkowania środków pozyskanych z finansowania oraz innych konsekwencji związanych z finansowaniem, 
 • pomoc w rozliczeniu finansowania.

 

 

doradztwo podatkowe:
 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

W związku z pojawianiem się koronawirusa zwracamy uwagę na problemy związane z wpływem epidemii na ceny transferowe, w tym obszary ryzyk oraz możliwe rozwiązania. W ramach naszych usług oferujemy wsparcie w zakresie analizy:

 • wpływu wirusa na warunki transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi,

 • wpływu spowolnienia gospodarczego spowodowanego wirusem SARS-CoV-2 na postępowania ws. APA.

Dowiedz się WIĘCEJ »

 

 

 

cyberbezpieczeństwo:
 

 

Wsparcie prawne i techniczne w decyzjach i działaniach związanych z funkcjonowaniem firmy w trakcie i po zakończeniu epidemii Covid-19

 

 

Zewnętrzny zespół ekspertów z dziedziny prawa, podatków i bezpieczeństwa pomoże firmom przetrwać okres epidemii, koordynując lub wspierając ich działania związane z:

 

 • organizacją prawną i techniczną pracy zdalnej,
 • przeprowadzeniem analizy ryzyk związanych z epidemią Covid-19,
 • wsparciem w procesie planowania ciągłości działania biznesu,
 • weryfikacją zastosowanych rozwiązań pod kątem ich bezpieczeństwa,
 • weryfikacją zgodności z prawem zastosowanych tymczasowo procedur i zmian w regulacjach, 
 • zastosowaniem najbardziej optymalnych rozliczeń fiskalnych w oparciu o aktualne rozporządzenia,
 • analizą incydentów bezpieczeństwa pod kątem technicznym i prawnym.

 

 

Zapraszamy do kontaktu, nasi eksperci są do Państwa dyspozycji.

 

Sytuację każdego przedsiębiorstwa analizujemy idywidualnie, tak abyśmy obecny kryzys przeszli wspólnie, w możliwie łagodny sposób.

 

.

 

stan na sierpień 2020 r.

Deutschland Weltweit Search Menu