Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Koronawirus

PrintMailRate-it

Rozwiązania prawne wprowadzane w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa mają wpływ na wszystkie dziedziny życia, w tym działalność przedsiębiorców. Przed szczególnymi wyzwaniami stają jednostki zajmujące się bezpieczeństwem i zdrowiem publicznym, jak również pracodawcy, którzy muszą podejmować decyzje zabezpieczające dobrostan pracowników oraz funkcjonować zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.


 

 

stan na sierpień 2020 r.

 

 

Prowadzisz biznes w internecie lub chcesz rozpocząć działalność on-line? Przeczytaj artykuły „Bezpieczny e-commerce". Nasi eksperci przedstawiają najważniejsze aspekty działalności e-commerce w zakresie prawa podatkow i cyberbezpieczeństwa.

 

Pobierz broszurę »

 


1.07.2021

Rozliczenie z PFR – pułapki »

Od kilku tygodni trwa gorący okres rozliczania subwencji otrzymanych od Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach pierwszej tarczy kryzysowej. Zakładamy, że punkt kulminacyjny nastąpi w lipcu. 

24.05.2021

Program Polski Ład a zmiany w systemie podatkowy »

15 maja 2021 r. zaprezentowano program Polski Ład. Zgodnie z zapowiedziami jego głównym zadaniem ma być wsparcie oraz niwelowanie skutków związanych z pandemią.  Program zakłada wprowadzenie wielu zmian, wśród których znalazł się także „reset podatkowy”. 

6.05.2021

Sądownictwo gospodarcze w czasie pandemii »

Kryzys związany z koronawirusem odcisnął piętno na działalności przedsiębiorstw zarówno w skali krajowej, jak i światowej. Czy pandemia wpłynęła również na sądownictwo gospodarcze i tempo rozpoznawania spraw?

27.01.2021

„Tarcza finansowa PFR 2.0” – trwa nabór wniosków »

Chcesz wiedzieć czy możesz ubiegać się o wsparcie finansowe? Szukasz pomocy w składaniu wniosku?

22.01.2021

Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w dobie pandemii COVID-19 »


Negatywne skutki ekonomiczne pandemii zmusiły przedsiębiorców do podejmowania kroków mających na celu odnalezienie się w nowej sytuacji gospodarczej i utrzymania pozycji na rynku. 

15.01.2021

Tarcza branżowa – nabór wniosków »

Trwa nabór do kolejnej „tarczy branżowej”, która zawiera dodatkowe rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców. 

8.01.2021

Pandemia a ceny transferowe – wytyczne OECD » 

Wytyczne dotyczące skutków pandemii COVID-19 w zakresie cen transferowych zawierają wspólne stanowisko 137 członków inicjatywy Otwartych Ram w zakresie BEPS. 

 25.09.2021
W ramach tzw. tarczy antykryzysowej znalazły się między innymi zwolnienia ze składek ZUS jak i dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników.  Nie zawsze jednak jasne jest, jak tego typu instrumenty finansowe ująć w księgach rachunkowych.  
 9.11.2021
Zwolnienie ze składek ZUS, otrzymanie subwencji z PFR czy dofinansowanie części kosztów pracowniczych to tylko niektóre z instrumentów pomocowych w ramach COVID-19, które przedsiębiorca musi rozliczyć podatkowo. 
9.11.2021
Dzięki pracy zdalnej wiele przedsiębiorstw miało szanse kontynuować swoją działalność bez większych przeszkód. Pomimo wielu korzyści wynikających z takiego trybu pracy, należy również zwrócić uwagę na pewne związane z nim zagrożenia. 
11.12.2020
Sankcją niedochowania niektórych z obowiązków może być konieczność zwrotu całej przyznanej subwencji, co dla wielu przedsiębiorstw oznaczałoby postępowanie restrukturyzacyjne, a nawet upadłość. 
​4.12.2020
5 grudnia 2020 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

​24.11.2020


„Tarcza finansowa” PFR dla dużych firm: środki jeszcze dostępne »

Kto może skorzystać z finansowania i na jakich zasadach dowiedz się z artykułu ekspertów Rödl & Partner. 

​23.11.2020
"Tarcza 6.0" przewiduje dofinansowanie dla pracowników branż objętych kryzysem. Jakie mechanizmy wsparcia zawarto w ustawie? 
19.11.2020

Zamknięte sklepy w galeriach – czy jest dostępne wsparcie dla najemców »

Od 7 listopada ponownie zamknięta została większość sklepów w galeriach handlowych. Jakie są prawa najemców w tej sytuacji? 

​13.11.2020

Planowane zmiany w zakresie cen transferowych »

Czytaj o planach zmiany przepisów dotyczących cen transferowych oraz zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla podatników podczas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z COVID-19.

5.11.2020

Przewodnik po przepisach dotyczących ograniczeń przemieszczania się »

Obostrzenia związane z ograniczeniem możliwości przemieszczania się i konsekwencje naruszania obowiązujących zasad mogą być niejasne, ze względu na szybkie i często wprowadzane zmiany.  

​4.11.2020
Podczas środowej konferencji Premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejne obostrzenia, które wprowadzone zostaną na czas nie krótszy niż do 29 listopada. 

Koronawirus: Rada Ministrów odciąża organy sanitarne »

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie określonych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa zmienia zasady dotyczące kwarantanny. 

4.11.2020

Koronawirus: kolejne drobne obostrzenia już obowiązują »

31 października weszła w życie czwarta już nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

30.10.2020

Koronawirus: brak nowych obostrzeń »

Podczas  konferencji prasowej  30 październiaka Premier ogłosił plan walki z koronawirusem. 

30.10.2020

Tarcza branżowa – kolejna nowelizacja już w Sejmie »

 26 października do Sejmu wpłynął projekt zmiany tzw. tarczy COVID, mającej zagwarantować przedsiębiorcom świadczenia postojowe i zwolnienia ze składek na ubezpieczenia. 

​26.10.2020


Strategie podatkowe – nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców »

Ostatni kwartał 2020 r. przyniósł  informacje o planowanych zmianach podatkowych, które mogą wejść w życie już od stycznia 2021 r. 

29.10.2020

Koronawirus: Sejm przyjął ustawę „o dobrym Samarytaninie" »

27 października Sejm przyjął część poprawek wskazanych przez Senat w tzw. ustawie o dobrym Samarytaninie.  

28.10.2020

Tarcze antykryzysowe: czas na kontrole wykorzystania dofinansowań »

Wielu przedsiębiorców skorzystało w trakcie ostatniego półrocza z „tarcz antykryzysowych”, przewidujących różnorodne rodzaje wsparcia dla firm. Teraz czas na kontrole wykorzystania dofinansowań. 

21.10.2020

Koronawirus: sytuacja obiektów i centrów sportowych »

Na terenie całego kraju przyjęto ograniczenia dotyczące m.in. korzystania z basenów, aquaparków, siłowni, klubów oraz centrów fitness. 

​20.10.2020
Rozwiązanie problemu różniącego strony przy udziale mediatora jest gwarantem nie tylko trwałości porozumienia, ale też i uwzględnienia wielu innych aspektów relacji (w tym dalszej współpracy), których w trakcie procedury sądowej nie można poruszać. 

24.06.2020

„Tarcza 4.0” i dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców »

„Tarcza 4.0” – o uchwalonych przez Sejm dopłatach do oprocentowania kredytów obrotowych dla przedsiębiorców działających w sektorze rolniczym. 

16.06.2020

Tarcza 4.0: uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne »

 Poznaj szczegóły dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przewidzianego w „tarczy 4.0”. 

15.06.2020

Zmiany w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – projekt „tarczy 4.0" »

Projekt kolejnej, czwartej już odsłony „tarczy antykryzysowej” przewiduje możliwość zawieszania obowiązków tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), dokonywania odpisu podstawowego lub wypłaty świadczeń urlopowych. 

15.06.2020

Wystartowała „tarcza finansowa” dla dużych firm »

W ubiegłym tygodniu Polski Fundusz Rozwoju uruchomił proces składania wniosków w ramach „tarczy finansowej" PFR dla dużych firm.

​29.05.2020

Podatkowe formy wsparcia zawarte w rządowych tarczach antykryzysowych – aktualizacja »

Ponieważ aktualnie obowiązują już trzy pakiety ustaw antykryzysowych, krótko podsumowujemy wynikające z nich możliwości. 

​27.05.2020

Wprowadzenie szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 – analiza prawna »

Obecnie kilkadziesiąt zespołów badawczych pracuje nad formułą szczepionki na koronawirusa. 

​22.05.2020

„Tarcza 3.0” – nowe rozwiązania »

Nowe rozwiązania dotyczą m.in.  dofinansowania działalności, terminów wznowienia działania sądów czy możliwości zatrudniania cudzoziemców. 

​12.05.2020

Mierzenie temperatury ciała pracownikom – czy jest zgodne z RODO »

12.05.2020

Benchmark coraz ważniejszym elementem dokumentacji podatkowej »

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2019 r. analiza cen transferowych – tzw. benchmark – jest obowiązkowym elementem każdej dokumentacji cen transferowych, z wyjątkiem transakcji objętych uproszczeniem safe harbour. 

6.05.2020

Rozporządzenie w sprawie cen referencyjnych - aukcje OZE 2020 »

Co zmienia rozporządzenie w sprawie aukcji OZE w 2020 roku? 

​4.05.2020

Od 4 maja 2020 r. częściowo zniesiony obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy »

Konieczne jest przedstawienie funkcjonariuszowi Straży Granicznej stosownego dokumentu potwierdzającego wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych bądź pobierania nauki. 

​30.04.2020 

Tarcza finansowa PFR – realne wsparcie finansowe dla przedsiębiorców »

Tak zwana tarcza finansowa PFR to program pomocowy polskiego rządu skierowany do przedsiębiorców w celu udzielenia im wsparcia finansowego. 

​27.04.2020

MDR – zmiany terminów raportowania w czasie epidemii »

Od 31 marca 2020 r. terminy na raportowanie schematów podatkowych znalazły się w zawieszeniu. 

​27.04.2020

Ochrona konsumentów – czy zostaną wprowadzone ceny maksymalne » 

Ustalanie cen maksymalnych stanowi formę interwencji państwa w gospodarkę, co w zamierzeniu ma na celu ochronę konsumentów przed spekulacjami cenowymi. 

​27.04.2020

Elektroniczna archiwizacja dokumentów jako rozwiązanie na czas epidemii »

Postępująca digitalizacja i idąca za nią potrzeba bycia online nabrały na sile podczas panującej na świecie epidemii COVID-19. 

24.04.2020

Koronawirus a obowiązki w cenach transferowych »

Jak wpływ ma tarcza antykryzysowa na obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych?

22.04.2020


Tarcza antykryzysowa: ulgi w podatku od nieruchomości »

Tarcza antykryzysowa wprowadziła nowe rozwiązania dotyczące obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości.  

​23.04.2020

Tarcza antykryzysowa: czy oddział przedsiębiorstwa zagranicznego może ubiegać się o dofinansowanie »

Ustawa nie określiła statutu oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych  w kontekście możliwości uzyskania przez nie pomocy dla przedsiębiorców.

​22.04.2020

Koronawirus: uważaj, kiedy przyjmujesz mandat »

Wobec nowych obostrzeń nakładanych na obywateli zwiększa się liczba mandatów karnych wystawianych przez policję. 

​22.04.2020

Tarcza antykryzysowa 2.0 i zagrożenie niewypłacalnością – nowe instrumenty finansowego wsparcia przedsiębiorców »

Przedsiębiorcy, których problemy finansowe zaczęły się wcześniej i jedynie pogłębiły się w związku z koronawirusem mogą być wykluczeni z korzystania z wsparcia.

20.04.2020

Przedłużający się okres obostrzeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wpływa na sytuacjię najemców i wynajmujących. 

​16.04.2020

Koronawirus – nakaz zasłaniania ust i nosa »

Od 16 kwietnia w Polsce obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. 

​14.04.2020


Dematerializacja akcji a koronawirus »

Tarcza antykryzysowa nie przewiduje zmiany terminu przeprowadzenia w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych dematerializacji akcji, dlatego przypominamy o wprowadzonym obowiązku. 

​9.04.2020

Projekt tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 a prawo upadłościowe i odpowiedzialność członków zarządu »

Projekt stanowi kontynuację działań w obszarze przeciwdziałania negatywnym skutkom wpływu epidemii koronawirusa na gospodarkę.

​9.04.2020

Wsparcie podatkowe w ramach tarczy antykryzysowej »

Prezentujemy zawarte w przepisach wybrane rozwiązania podatkowe, które mogą mieć wpływ na Państwa działalność gospodarczą. 

​6.04.2020

ZUS: zwolnienia z obowiązku płacenia składek dla pracodawców zatrudniających do 9 osób »

Pracodawcy zatrudniający do 9 osób zostali zwolnieni z obowiązku opłacenia należności ZUS za okres od marca do maja 2020 r.  

​31.03.2020

Tarcza antykryzysowa a sektor OZE »

Kryzys związany z epidemią COVID-19 istotnie wpłynął na sytuację branży OZE. 

30.03.2020

Polubowne rozwiązywanie sporów online »

Internet daje  szansę na rozwój alternatywnych sposobów rozwiązania konfliktów. Wobec zawieszenia pracy sądów do końca kwietnia, a także zwyczajnego długiego czasu trwania i oczekiwania na proces sądowy, arbitraż lub mediacje drogą online zdają się być alternatywą na bolączki wymiaru sprawiedliwości.

​27.03.2020

Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi »

Trwają prace nad pakietem zmian mających na celu wsparcie polskich przedsiębiorstw dotkniętych z powodu epidemi koronawirusa. 

24.03.2020

Beneficjenci w dobie koronawirusa czyli jak ratować projekt w czasie epidemii »

Wybuch pandemii COVID-19 wywiera wpływ również na świat Funduszy Europejskich. 

Prostsze zasady udzielania dotacji na ochronę zdrowia »

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Zdrowia i Komisja Europejska umożliwiły szybszą realizację nowych inwestycji w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem. Inwestycje te mogą być finansowane z funduszy unijnych. 

Dotacje: zmiana terminów naboru wniosków »

Zmianie uległy terminy naboru wniosków do programów operacyjnych „Inteligentny rozwój”, „Polska Wschodnia”, „Infrastruktura i środowisko” oraz regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw.  

31.03.2020

Zmiana terminu złożenia sprawozdania finansowego »

Podpisane zostało rozporządzenie Ministra Finansów odraczające terminy sporządzania i publikowania sprawozdań.  

26.03.2020

Alert: CIT-8 i sprawozdania finansowe – możliwe przesunięcie terminów »

Z komunikatów zamieszczonych na rządowym Twitterze wynika, że w ramach tarczy antykryzysowej planowane jest przedłużenie terminu do złożenia CIT-8 oraz złożenia sprawozdania finansowego. 

​25.03.2020

COVID-19 zagraża także danym »

Najważniejszym zadaniem dla zarządów firm jest teraz realne oszacowanie ryzyk związanych z zabezpieczeniem życia i zdrowia pracowników, zmianą reguł funkcjonowania w czasie kryzysu oraz utrzymaniem ciągłości biznesu do czasu ustabilizowania sytuacji. 

​24.03.2020

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla najemców w galeriach handlowych »


Tarcza antykryzysowa wprowadza możliwość zminimalizowania wysokości czynszu dla wynajmujących powierzchnie handlowe.  

24.03.2020

Restrukturyzacje: przyspieszone postępowanie układowe w dobie COVID-19 »

Przedsiębiorcy, którzy nie mają  obecnie możliwości funkcjonowania, będą musieli zastanowić się, jak ratować swój biznes. 

​23.03.2020


Tarcza antykryzysowa w PIT, CIT i VAT »

Ministerstwo Finansów opublikowało swoje rozwiązania w ramach pakietu działań tzw. tarczy antykryzysowej.

​24.03.2020

Koronawirus: odroczenie płatności składek ZUS »

W ramach ulgi przedsiębiorca może ubiegać się o odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.

​24.03.2020


Koronawirus a badania lekarskie i szkolenia BHP pracowników »

Główny Inspektor Pracy (GIP) przedstawił swoje stanowisko w zakresie obowiązku kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

​23.03.2020

Tarcza antykryzysowa a prawo pracy »

Poznaliśmy nieoficjalny projekt tzw. tarczy antykryzysowej. 

​21.03.2020

Przetwarzanie danych w kontekście pandemii »

Po krótkiej notce prasowej Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych wydała pełne oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19.

​20.03.2020

OZE: spadek cen energii a system aukcyjny »

Analizując ostatnie zmiany cen energii elektrycznej powodowane epidemią koronawirusa stawiamy śmiałą hipotezę: system aukcyjny może stać się bezpieczną przystanią, która pozwoli wytwórcom OZE przetrwać sztorm przez jaki przejdą europejskie gospodarki. 

​19.03.2020

Założenia polskiego pakietu pomocowego »

18 marca 2020 r. poznaliśmy rozwiązania zaproponowane przez polskie władze w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Pakiet zawiera rozwiązania, które mają być pomocne w czasie utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną. 

19.03.2020

10 zasad – jak bezpiecznie pracować z domu »

W ostatnich tygodniach stanęliśmy wszyscy przed niespotykanym dotąd wyzwaniem przeobrażenia naszego podejścia do wykonywania obowiązków służbowych. 

19.03.2020

Mediacje w dobie zagrożenia epidemicznego »

Szerzenie się koronawirusa coraz gorzej wpływa na światową gospodarkę. Wpływ ten odczują mali i duzi przedsiębiorcy, a co za tym idzie pracownicy – bez względu na to, czy zatrudnieni są na umowę o pracę, zlecenia czy o dzieło. W trakcie kryzysu, stosunki pracownicze i gospodarcze zostaną zrewidowane.

​18.03.2020

Stan zagrożenia epidemicznego – co oznacza dla pracodawcy »

Wprowadzenie tego stanu wiąże się nie tylko z nałożeniem nakazów i zakazów w sferze ochrony zdrowia, ale także tych dotyczących bezpośrednio przedsiębiorców – pracodawców. 

​17.03.2020

Zmiana specustawy o koronawirusie – senacki projekt w kontekście ochrony danych osobowych »

Specustawa uchwalona 2 marca 2020 r. budzi kontrowersje i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z jej stosowaniem. 

​13.03.2020


Koronawirus a pracodawcy – wyjaśnienia PIP »

W dokumencie opublikowanym przez PIP znalazły się odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z sytuacjami, które mogą pojawić się w związku z pandemią i niewątpliwie wpłyną na działanie firm. 

​13.03.2020

Czy koronawirus może być powodem niewykonania umowy »

Zagrożenie epidemiologiczne w krajach Unii Europejskiej i reszty świata wywołane wirusem COVID-19 powoduje poważne zagrożenie naruszenia ciągłości łańcucha dostaw. 

​11.03.2020

Pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem »

We wtorek 10 marca 2020 r. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że przygotuje projekt specustawy w sprawie pakietu osłonowego dla przedsiębiorców ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19, wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2. 

​11.03.2020


Bezpieczeństwo danych podczas pracy zdalnej »

Bazując na wnioskach z wielu przeprowadzonych przez Rödl & Partner audytów bezpieczeństwa danych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, widać ogólny problem z odpowiednim zabezpieczeniem pracy zdalnej. 

​10.03.2020


Wirus COVID19 – czy pracodawca może zarządzić pracę zdalną »

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego spowodowanej przez rozwój wirusa SARS-CoV-2, przed szczególnymi wyzwaniami stoją nie tylko systemy opieki zdrowotnej, ale również pracodawcy, których podwładni mieli, lub mogli mieć styczność z wirusem. 

Kontakt

Contact Person Picture

dr Monika Behrens

radca prawny

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu