Koronawirus

PrintMailRate-it

 

 

 

Rozwiązania prawne wprowadzane w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa mają wpływ na wszystkie dziedziny życia, w tym działalność przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy informacje związane z aktualnymi zmianami, z przyjętą w Polsce specustawą, wdrażanymi na bieżąco rozwiązaniami dotyczącymi funkcjonowania instytucji publicznych, ograniczeniem mobilności pracowników oraz proponujemy rozwiązania pozwalające na możliwie efektywne funkcjonowanie firm w obliczu tej dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Przed szczególnymi wyzwaniami stają jednostki zajmujące się bezpieczeństwem i zdrowiem publicznym, jak również pracodawcy, którzy muszą podejmować decyzje zabezpieczające dobrostan pracowników oraz funkcjonować z przepisamy Kodeksu pracy.

 

Pobierz broszurę/Broschüre herunterladen>>

 

Czytaj artykuły:

Podatkowe formy wsparcia zawarte w rządowych tarczach antykryzysowych – aktualizacja

Ponieważ aktualnie obowiązują już trzy pakiety ustaw antykryzysowych, krótko podsumowujemy wynikające z nich możliwości. Więcej>>

Wprowadzenie szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 – analiza prawna

Obecnie kilkadziesiąt zespołów badawczych pracuje nad formułą szczepionki na koronawirusa. Więcej>>

„Tarcza 3.0” – nowe rozwiązania

Nowe rozwiązania dotyczą m.in.  dofinansowania działalności, terminów wznowienia działania sądów czy możliwości zatrudniania cudzoziemców. Więcej>>

Mierzenie temperatury ciała pracownikom – czy jest zgodne z RODO

Benchmark coraz ważniejszym elementem dokumentacji podatkowej

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2019 r. analiza cen transferowych – tzw. benchmark – jest obowiązkowym elementem każdej dokumentacji cen transferowych, z wyjątkiem transakcji objętych uproszczeniem safe harbour. Więcej>>

Rozporządzenie w sprawie cen referencyjnych - aukcje OZE 2020

Co zmienia rozporządzenie w sprawie aukcji OZE w 2020 roku? Więcej>>

Od 4 maja 2020 r. częściowo zniesiony obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy

Konieczne jest przedstawienie funkcjonariuszowi Straży Granicznej stosownego dokumentu potwierdzającego wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych bądź pobierania nauki. Więcej>> 

Tarcza finansowa PFR – realne wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

Tak zwana tarcza finansowa PFR to program pomocowy polskiego rządu skierowany do przedsiębiorców w celu udzielenia im wsparcia finansowego. Więcej>>

MDR – zmiany terminów raportowania w czasie epidemii

Od 31 marca 2020 r. terminy na raportowanie schematów podatkowych znalazły się w zawieszeniu. Więcej>> 

Ochrona konsumentów – czy zostaną wprowadzone ceny maksymalne? 

Ustalanie cen maksymalnych stanowi formę interwencji państwa w gospodarkę, co w zamierzeniu ma na celu ochronę konsumentów przed spekulacjami cenowymi. Więcej>>

Elektroniczna archiwizacja dokumentów jako rozwiązanie na czas epidemii

Postępująca digitalizacja i idąca za nią potrzeba bycia online nabrały na sile podczas panującej na świecie epidemii COVID-19. Więcej>> 

Koronawirus a obowiązki w cenach transferowych

Jak wpływ ma tarcza antykryzysowa na obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych? Więcej>>

 

Tarcza antykryzysowa: ulgi w podatku od nieruchomości

Tarcza antykryzysowa wprowadziła nowe rozwiązania dotyczące obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Więcej>>

 
 

Tarcza antykryzysowa: czy oddział przedsiębiorstwa zagranicznego może ubiegać się o dofinansowanie

Ustawa nie określiła statutu oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych  w kontekście możliwości uzyskania przez nie pomocy dla przedsiębiorców. Więcej>>

Koronawirus: uważaj, kiedy przyjmujesz mandat

Wobec nowych obostrzeń nakładanych na obywateli zwiększa się liczba mandatów karnych wystawianych przez policję. Więcej>>

Tarcza antykryzysowa 2.0 i zagrożenie niewypłacalnością – nowe instrumenty finansowego wsparcia przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, których problemy finansowe zaczęły się wcześniej i jedynie pogłębiły się w związku z koronawirusem mogą być wykluczeni z korzystania z wsparcia. Więcej>>

Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron – umowy najmu a koronawirus

Przedłużający się okres obostrzeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wpływa na sytuacjię najemców i wynajmujących. Więcej>>

Koronawirus – nakaz zasłaniania ust i nosa

Od 16 kwietnia w Polsce obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Więcej>>

 

Dematerializacja akcji a koronawirus

Tarcza antykryzysowa nie przewiduje zmiany terminu przeprowadzenia w spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych dematerializacji akcji, dlatego przypominamy o wprowadzonym obowiązku. Więcej>>

 

 

Projekt tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 a prawo upadłościowe i odpowiedzialność członków zarządu

Projekt stanowi kontynuację działań w obszarze przeciwdziałania negatywnym skutkom wpływu epidemii koronawirusa na gospodarkę. Więcej>>

Wsparcie podatkowe w ramach tarczy antykryzysowej

Prezentujemy zawarte w przepisach wybrane rozwiązania podatkowe, które mogą mieć wpływ na Państwa działalność gospodarczą. Więcej>>

ZUS: zwolnienia z obowiązku płacenia składek dla pracodawców zatrudniających do 9 osób

Pracodawcy zatrudniający do 9 osób zostali zwolnieni z obowiązku opłacenia należności ZUS za okres od marca do maja 2020 r.  Więcej >>

Tarcza antykryzysowa a sektor OZE

Kryzys związany z epidemią COVID-19 istotnie wpłynął na sytuację branży OZE. Więcej>>

Polubowne rozwiązywanie sporów online

Internet daje  szansę na rozwój alternatywnych sposobów rozwiązania konfliktów. Wobec zawieszenia pracy sądów do końca kwietnia, a także zwyczajnego długiego czasu trwania i oczekiwania na proces sądowy, arbitraż lub mediacje drogą online zdają się być alternatywą na bolączki wymiaru sprawiedliwości. Więcej>>

Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi

Trwają prace nad pakietem zmian mających na celu wsparcie polskich przedsiębiorstw dotkniętych z powodu epidemi koronawirusa. Więcej>>

Beneficjenci w dobie koronawirusa czyli jak ratować projekt w czasie epidemii

Wybuch pandemii COVID-19 wywiera wpływ również na świat Funduszy Europejskich. Więcej>>

 

 

Prostsze zasady udzielania dotacji na ochronę zdrowia

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Zdrowia i Komisja Europejska umożliwiły szybszą realizację nowych inwestycji w obszarze zdrowia związanych z koronawirusem. Inwestycje te mogą być finansowane z funduszy unijnych. Więcej>>

Dotacje: zmiana terminów naboru wniosków

Zmianie uległy terminy naboru wniosków do programów operacyjnych „Inteligentny rozwój”, „Polska Wschodnia”, „Infrastruktura i środowisko” oraz regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw. Więcej>>

 

 

Zmiana terminu złożenia sprawozdania finansowego

Podpisane zostało rozporządzenie Ministra Finansów odraczające terminy sporządzania i publikowania sprawozdań. Więcej>>

 

 

Alert: CIT-8 i sprawozdania finansowe – możliwe przesunięcie terminów

Z komunikatów zamieszczonych na rządowym Twitterze wynika, że w ramach tarczy antykryzysowej planowane jest przedłużenie terminu do złożenia CIT-8 oraz złożenia sprawozdania finansowego. Więcej>>

COVID-19 zagraża także danym

Najważniejszym zadaniem dla zarządów firm jest teraz realne oszacowanie ryzyk związanych z zabezpieczeniem życia i zdrowia pracowników, zmianą reguł funkcjonowania w czasie kryzysu oraz utrzymaniem ciągłości biznesu do czasu ustabilizowania sytuacji. Więcej>>

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla najemców w galeriach handlowych

Tarcza antykryzysowa wprowadza możliwość zminimalizowania wysokości czynszu dla wynajmujących powierzchnie handlowe.  Czytaj więcej>>

Restrukturyzacje: przyspieszone postępowanie układowe w dobie COVID-19

Przedsiębiorcy, którzy nie mają  obecnie możliwości funkcjonowania, będą musieli zastanowić się, jak ratować swój biznes. Więcej>>

Tarcza antykryzysowa w PIT, CIT i VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało swoje rozwiązania w ramach pakietu działań tzw. tarczy antykryzysowej. Więcej>>

Koronawirus: odroczenie płatności składek ZUS

W ramach ulgi przedsiębiorca może ubiegać się o odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. Więcej>>

 

Koronawirus a badania lekarskie i szkolenia BHP pracowników

Główny Inspektor Pracy (GIP) przedstawił swoje stanowisko w zakresie obowiązku kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Więcej>>

 

Tarcza antykryzysowa a prawo pracy

Poznaliśmy nieoficjalny projekt tzw. tarczy antykryzysowej. Więcej>>

Przetwarzanie danych w kontekście pandemii

Po krótkiej notce prasowej Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych wydała pełne oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w kontekście pandemii COVID-19. Więcej>>

OZE: spadek cen energii a system aukcyjny

Analizując ostatnie zmiany cen energii elektrycznej powodowane epidemią koronawirusa stawiamy śmiałą hipotezę: system aukcyjny może stać się bezpieczną przystanią, która pozwoli wytwórcom OZE przetrwać sztorm przez jaki przejdą europejskie gospodarki. Więcej>>

Założenia polskiego pakietu pomocowego

18 marca 2020 r. poznaliśmy rozwiązania zaproponowane przez polskie władze w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Pakiet zawiera rozwiązania, które mają być pomocne w czasie utrudnień związanych z sytuacją epidemiologiczną. Poniżej przedstawiamy główne założenia programu. Więcej>> 

10 zasad – jak bezpiecznie pracować z domu?

W ostatnich tygodniach stanęliśmy wszyscy przed niespotykanym dotąd wyzwaniem przeobrażenia naszego podejścia do wykonywania obowiązków służbowych. Kto tylko może, powinien pracować zdalnie, ale czy faktycznie potrafimy dobrze to robić? Więcej>>

Mediacje w dobie zagrożenia epidemicznego

Szerzenie się koronawirusa coraz gorzej wpływa na światową gospodarkę. Wpływ ten odczują mali i duzi przedsiębiorcy, a co za tym idzie pracownicy – bez względu na to, czy zatrudnieni są na umowę o pracę, zlecenia czy o dzieło. W trakcie kryzysu, stosunki pracownicze i gospodarcze zostaną zrewidowane.  Więcej>>

Stan zagrożenia epidemicznego – co oznacza dla pracodawcy

Wprowadzenie tego stanu wiąże się nie tylko z nałożeniem nakazów i zakazów w sferze ochrony zdrowia, ale także tych dotyczących bezpośrednio przedsiębiorców – pracodawców. Więcej>>

Zmiana specustawy o koronawirusie – senacki projekt w kontekście ochrony danych osobowych

Specustawa uchwalona 2 marca 2020 r. budzi kontrowersje i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z jej stosowaniem. Więcej>>

Koronawirus a pracodawcy – wyjaśnienia PIP

W dokumencie opublikowanym przez PIP znalazły się odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z sytuacjami, które mogą pojawić się w związku z pandemią i niewątpliwie wpłyną na działanie firm. Więcej>>

 

 

Czy koronawirus może być powodem niewykonania umowy?

Zagrożenie epidemiologiczne w krajach Unii Europejskiej i reszty świata wywołane wirusem COVID-19 powoduje poważne zagrożenie naruszenia ciągłości łańcucha dostaw. Więcej>> 

Pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem

We wtorek 10 marca 2020 r. Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że przygotuje projekt specustawy w sprawie pakietu osłonowego dla przedsiębiorców ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19, wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2. Więcej>>

Bezpieczeństwo danych podczas pracy zdalnej

Bazując na wnioskach z wielu przeprowadzonych przez Rödl & Partner audytów bezpieczeństwa danych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, widać ogólny problem z odpowiednim zabezpieczeniem pracy zdalnej. Więcej>>

 

 

Wirus COVID19 – czy pracodawca może zarządzić pracę zdalną?

W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego spowodowanej przez rozwój wirusa SARS-CoV-2, przed szczególnymi wyzwaniami stoją nie tylko systemy opieki zdrowotnej, ale również pracodawcy, których podwładni mieli, lub mogli mieć styczność z wirusem. Więcej>> 

 

 

Kontakt

Contact Person Picture

dr Monika Behrens

radca prawny

Associate Partner

+48 22 244 00 26

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Paweł Foltman

radca prawny

+48 58 582 65 86

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Klaudia Kamińska-Kiempa

LL.M., radca prawny

+48 12 378 66 17

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

+48 32 330 12 07

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Katarzyna Małaniuk

radca prawny

Manager

+48 61 624 49 69

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Tomasz Pleśniak

radca prawny

Senior Associate

+48 71 606 04 13

Wyślij zapytanie

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu