Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Odnawialne źródła energii

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​​​​​​Dlaczego warto inwestować w OZE?


Branża odnawialnych źródeł energii OZE rozwija się dynamicznie – również w Polsce. Wpływają na to: zobowiązania unijne dotyczące OZE, stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz świadomość związana z ochroną środowiska, zastępowania starych bloków wytwórczych nowymi i obniżania kosztów zakupu energii.

OZE – zmiany w prawie


Przepisy dotyczące odnawialnych źródeł energii OZE często są modyfikowane, dlatego warto zarówno śledzić zmiany w prawie energetycznym i administracyjnym, jak i znać praktyczne aspekty tego rynku – ceny sprzedaży energii. 

Energetyka odnawialna – doradztwo


Wspieramy przedsiębiorców, którzy realizują lub planują inwestycje związane z OZE.

​22.05.2024

Przepadek kaucji poniesiony z uwagi na rezygnację z systemu aukcyjnego a koszt uzyskania przychodu »

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej mogą złożyć ofertę, o której mowa w ustawie o OZE – w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE w ramach systemu aukcyjnego.​

​10.​05.2024

Zmiana podejścia w rozliczaniu VAT przez JST instalujące systemy OZE dla mieszkańców lub usuwające azbest »

2 maja 2024 r. została wydana interpretacja ogólna: „Opodatkowanie czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego: instalacja systemów odnawialnych źródeł energii i usuwanie azbestu”.

​28.03.2024

​Odmowa przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii w Polsce – zaskarżenie, przyłączenie komercyjne i inne warianty »

Mimo ambitnych planów w zakresie rozbudowy potencjału wytwórczego odnawialnych źródeł energii, główną bolączką dla inwestycji tego typu w Polsce jest obecnie ograniczony dostęp do sieci elektroenergetycznej. ​

​18.10.2023

Ewidencja i opodatkowanie gruntów rolnych z wielkopowierzchniowymi farmami fotowoltaicznymi »

W lipcu 2023 r. posłowie skierowali do ministrów: finansów, rolnictwa i rozwoju wsi oraz rozwoju i technologii interpelację, w której pytali o kwestię klasyfikacji gruntów zajętych pod wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne.
​17.10.2023

Zmiany prawa energetycznego dopuszczające przewymiarowanie instalacji OZE »

Październikowa nowelizacja prawa energetycznego to wiele zmian, wśród nich warto zwrócić uwagę na wprowadzenie wyraźnej podstawy prawnej dopuszczającej możliwość przewymiarowania instalacji OZE. 

​24.08.2023

Wsparcie inwestycji wodorowych »

Już niebawem rusza nabór wniosków o dofinansowanie z Programu Wodoryzacja Gospodarki.

​4.07.2023

Dotacje i pożyczki na OZE dla rolnictwa »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w nowym programie wsparcia Energia dla Wsi.

19.05.2023

Odnawialne źródła energii – na horyzoncie ważne zmiany prawa »

Wytwórców energii odnawialnej czekają ważne zmiany legislacyjne – niedawno do Sejmu skierowane zostały dwa kluczowe projekty modyfikujące otoczenie prawne odnawialnych źródeł energii w Polsce.

​15.03.2023

Ustawa wiatrakowa podpisana przez Prezydenta »

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy wiatrakowej przewiduje, że minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań będzie wynosić 700 m.

​17.02.2023

Sejm przyjął projekt zmieniający ustawę o inwestycjach w elektrownie wiatrowe »

Przyjęty przez Sejm projekt liberalizuje zasady lokowania lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce, choć w stopniu ograniczonym w stosunku do oczekiwań branży.

17.01.2023

Pomoc dla sektorów energochłonnych »

Rada Ministrów przyjęła program Pomoc dla sektorów energochłonnych związany z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.

5.01.2023

Do 30 kwietnia 2023 r. można składać wnioski o preferencyjne pożyczki w ramach programu priorytetowego Przemysł energochłonny – OZE.

​14.11.2022

Sposoby obliczania limitu ceny – nowe rozporządzenie »

9 listopada 2022 r. Rada Ministrów opublikowała rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania limitu ceny.
​20.09.2022

 

Komisja Europejska zapowiada zmiany na rynku energetycznym »

W związku z kryzysem energetycznym Komisja Europejska zaproponowała podjęcie kroków prowadzących do ochrony odbiorców przed radykalnymi podwyżkami cen energii i ustabilizowania sytuacji na rynku.

8.07.2022

Rząd przyjął projekt ustawy o lądowej energetyce wiatrowej »

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

6.07.2022

Nabór wniosków o dofinansowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji dla przemysłu »

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu".

20.06.2022

Projekt ustawy liberalizującej zasady budowy farm wiatrowych już w Sejmie »

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych trafił do Sejmu.

14.06.2022

Wydłużenie terminu dla wytwórców energii OZE »

13 czerwca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

31.01.2022

U progu transformacji wodorowej – rok 2022 w polskiej energetyce »

Jednym z najciekawszych wydarzeń w perspektywie rozwoju polskiej energetyki było podpisanie pod koniec 2021 roku „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 r.”.

Alerty OZE »

Bądź na bieżąco z tematyką odnawialnych źródeł energii i dowiedz się dlaczego warto inwestować w OZE.

15.12.2021

Tarcza antyinflacyjna: obniżka akcyzy na prąd i paliwa »

9 grudnia 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

17.11.2021

„Polska strategia wodorowa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.” przyjęta »

Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą strategii wodorowej, przedstawioną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

25.10.2021

Klauzula arbitrażowa w umowach na rynku energetyki odnawialnej »

Rozpoczynając współpracę, strony każdej umowy podchodzą do jej wykonania z najlepszymi intencjami i dużym zapałem.

5.10.2021

Nowelizacja ustawy OZE »

5 października 2021 r. Prezydent podpisał długo oczekiwaną nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), wprowadzającą istotne uproszczenia w zakresie inwestycji OZE.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości - inwestycje OZE »

Zachęcamy do zapoznania się z pracowaniem dotyczącym zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

10.05.2021

​Rozwój fotowoltaiki w Polsce »

Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii S.A. łączna moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce pod koniec grudnia 2020 r. wyniosła niemal 4 GW.

22.04.2021

​Gminy jako podatnicy VAT w kontekście realizacji projektów dotyczących upowszechnienia wykorzystywania OZE »

16 kwietnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał postanowienie, w którym skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania.

11.03.2021

Zużycie energii elektrycznej może być mniej kosztowne dla przedsiębiorstw »

Firmy energochłonne mogą skorzystać z preferencji finansowych, np. ulgi w opłacie mocowej i zwolnienia od akcyzy.

9.03.2021

​Ceny referencyjne OZE w 2021 r. – projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska »

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało projekt rozporządzenia wyznaczającego maksymalne stawki za energię, które będą mogli zaproponować inwestorzy w tegorocznych aukcjach dla odnawialnych źródeł energii, czyli tzw. ceny referencyjne.

19.02.2021

Farma fotowoltaiczna a decyzja środowiskowa »

Fotowoltaika to rodzaj odnawialnego źródła energii o największym potencjale rozwojowym w naszym kraju.

​7.01.2021

Inwestycje w polskie farmy wiatrowe – skutki podatkowe dla podmiotów z łańcucha dostaw »

Jedyną lokalizacją dostępną dla inwestorów celem budowy farm offshore będzie wyłączna strefa ekonomiczna.
​1.06.2020

Systemy wsparcia biogazowni w Polsce »

Niewykorzystany, jak dotąd, potencjał polskiego biogazu może szczególnie dziwić w kontekście ostatnich badań.

6.05.2020

Rozporządzenie w sprawie cen referencyjnych - aukcje OZE 2020 »

Co zmienia rozporządzenie w sprawie aukcji OZE w 2020 roku?

​31.03.2020

Tarcza antykryzysowa a sektor OZE »

Kryzys związany z epidemią COVID-19 istotnie wpłynął na sytuację branży OZE.

​25.03.2020

Zmiany w kontakcie z Urzędem Regulacji Energetyki »

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o czasowym zawieszeniu bezpośredniej obsługi interesantów, zarówno w warszawskiej centrali jak i w oddziałach terenowych.

​20.03.2020

OZE: spadek cen energii a system aukcyjny »

Analizując ostatnie zmiany cen energii elektrycznej powodowane epidemią koronawirusa stawiamy śmiałą hipotezę: system aukcyjny może stać się bezpieczną przystanią, która pozwoli wytwórcom OZE przetrwać sztorm przez jaki przejdą europejskie gospodarki.

4.01.2019

Umowy typu Power Purchase Agreement (PPA) w Polsce »

Od jakiegoś czasu w Polsce można zaobserwować wzmożone zainteresowanie umowami typu PPA również w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów.

19.11.2018

Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii w Polsce »

Inwestujący w polską energetykę odnawialną muszą mieć mocne nerwy. Krótko przed końcem zeszłego roku rząd przesunął wejście w życie przepisów o systemie aukcyjnym o kolejne pół roku.

18.05.2018

Kluczowa dla inwestorów OZE nowelizacja ustawy na etapie parlamentarnym »

Warto przyjrzeć się kilku istotnym aspektom projektowanych przepisów dotyczących OZE.

15.03.2017

Regulamin i aukcja na wsparcie odnawialnych źródeł energii »

1 lipca 2016 roku, zgodnie z przyjętą i obowiązującą ustawą o odnawialnych źródłach energii, system wsparcia energii odnawialnej w postaci zielonych certyfikatów został zastąpiony tzw. systemem aukcyjnym.

3.03.2017

Rekord generacji energii wiatrowej i wpływ na Krajowy System Elektroenergetyczny »

W dniu 3 stycznia 2017 roku , w wyniku najsilniejszego od kilkunastu lat sztormu na Bałtyku padł rekord w postaci godzinowej produkcji energii z wiatru.

3.03.2017

Kilka uwag prawnych w zakresie pierwszej aukcji dla odnawialnych źródeł energii »

30 grudnia 2016 r. odbyły się pierwsze polskie aukcje dla odnawialnych źródeł energii.

3.03.2017

Dobra zmiana w ustawie o OZE »

Nowelizacja ustawy z 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 1 lipca 2016 r. miała na celu wprowadzenie przejrzystych zasad wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

16.11.2016

Nowa ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – tzw. „ustawa odległościowa” »

W dniu 16 lipca 2016 r. weszła w życie nowa ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej: „Ustawa”), wprowadzająca szereg zmian w zakresie finansowania OZE.

12.11.2016

Ochrona inwestycji w elektrownie wiatrowe »

Inwestorzy zagraniczni, którym zmiany w prawie uniemożliwiły realizację przygotowanych już projektów budowy farm wiatrowych w Polsce, mają prawo dochodzić odszkodowania od państwa polskiego.

8.11.2016

Początek transgranicznych aukcji dla OZE w Polsce »

1 lipca 2016 r. weszła w życie zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej jako ustawa OZE). Nowością jest m.in. wprowadzenie możliwości udziału w aukcjach dla wytwórców energii elektrycznej z OZE.

21.02.2016

Pomoc publiczna w ustawie o OZE »

Od wprowadzenia ustawy o OZE mija już prawie rok. Niestety dalej nie wiadomo jak interpretować niektóre przepisy.

2.02.2016

Cena sprzedaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) oferowana w aukcji a podatek od towarów i usług (VAT) »

Obecna ustawa o odnawialnych źródłach energii („Ustawa OZE”) wprowadza nowy system wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej.

12.10.2015

Odbiorcy przemysłowi – możliwość obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej »

Ustawa o odnawialnych źródłach energii kojarzy się prawie wyłącznie z nowymi zasadami wsparcia producentów zielonej energii.

Kontakt

Contact Person Picture

Piotr Mrowiec

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

 

 

Deutschland Weltweit Search Menu