Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Wystartowała „tarcza finansowa” dla dużych firm

PrintMailRate-it

Damian Dobosz

Kamil Twardowski

15 czerwca 2020 r.

 

 

W ubiegłym tygodniu Polski Fundusz Rozwoju uruchomił proces składania wniosków w ramach „tarczy finansowej" PFR dla dużych firm.


Kto może skorzystać?


Z programu skorzystać mogą duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, lub których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 mln euro oraz suma bilansowa za 2019 r. przekracza 43 mln euro.
Ponadto beneficjentami programu  mogą zostać także średnie przedsiębiorstwa, które zatrudniają powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, których roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 mln zł. oraz luka finansowania przedsiębiorstwa zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3,5 mln zł i wyczerpały maksymalne możliwości finansowania z tarczy finansowej PFR dla małych i średnich firm.
Do danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane przedsiębiorstw powiązanych oraz partnerskich zgodnie z wymogami prawa unijnego.

 

Warunki


Regulamin przewiduje dodatkowe wymogi, które należy spełnić, aby skorzystać ze wsparcia. Przede wszystkim przyszli beneficjenci programu muszą spełnić  jeden z poniższych warunków:

  1. odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w ujęciu wartościowym, o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
  2. utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19,
  3. nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności,
  4. z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami,
  5. są uczestnikami Programów Sektorowych.


Trzy programy wsparcia


W ramach wsparcia z PFR wyszczególniony trzy programy:

  • Preferencyjnie oprocentowane pożyczki płynnościowe o łącznej wartości 10 mld zł, których celem jest zabezpieczenie płynności przedsiębiorstw. Udzielane są na okres do 4 lat do wartości 1 mld zł.
  • Pożyczki preferencyjne o łącznej wartości 7,5 mld zł, będące rekompensatą strat z tytułu restrykcji sanitarnych związanych z COVID-19 z elementem wsparcia płynności. Udzielane są na okres do 4 lat do kwoty 750 mln zł, z możliwością umorzenia do 75%.
  • Instrumenty kapitałowe, w tym obligacje zamienne i podwyższenie kapitału o łącznej wartości 7,5 mld zł, których zadaniem jest obniżenie zadłużenia do poziomów sprzed COVID-19 (rekapitalizacja). Udzielane do kwoty 1 mld zł w reżimie pomocy publicznej lub na zasadach rynkowych.


Programy można ze sobą łączyć.


Złożenie wniosku


Finansowanie programowe przyznawane jest w oparciu o składany przez przedsiębiorcę wniosek o udzielenie finansowania, podlegający ocenie przez PFR. Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie www.pfrsa.pl. Przed udzieleniem finansowania, PFR dokonuje procesu weryfikacji przedsiębiorcy w formie uproszczonego badania due diligence, na podstawie przedstawionej przez przedsiębiorcę na żądanie PFR dokumentacji oraz innych informacji, w szczególności dokumentacji finansowej, wymaganej dla uzyskania określonej formy finansowania programowego. Badanie due diligence przedsiębiorcy może obejmować, zależnie od specyfiki danej sprawy, kwestie: prawne, finansowe, rynkowe, operacyjne oraz (w zależności od potrzeb) inne kwestie np. podatkowe, regulacyjne lub komercyjne.


W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu