Podatek VAT

PrintMailRate-it

Podatek VAT

 

Podatek VAT

VAT, czyli podatek od towarów i usług to jeden z najważniejszych podatków z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące tego podatku należą do najbardziej skomplikowanych i najczęściej nowelizowanych w polskim prawie. Doradcy podatkowi Rödl & Partner omawiają szereg wątpliwości związanych z Ustawą o VAT,  omawiają najistotniejsze dla biznesu zmiany, prezentują porady dotyczące rozliczeń oraz  analizują interpretacje budzących wątpliwości przepisów.


Oferta doradztwa Rödl & Partner

Zachęcamy do skorzystania z pomocy doradców podatkowych Rödl & Partner w biurach w Gdańsku, Gliwicach Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.  

 

Czytaj artykuły:

Podatek VAT - moment powstania obowiązku podatkowego w VATMoment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której odniósł się do przepisów ustawy o podatku VAT. Więcej>>
 

A5278892.JPGObrót paliwami przy użyciu kart paliwowych – dostawa towarów czy usługa finansowa?

W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru tak, że pierwszy wydaje dany towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, w świetle prawa uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z biorących udział w tych czynnościach. Więcej>>

S_B131156300.jpgOdliczanie VAT w Polsce przez zagraniczne spółki posiadające oddział w Polsce

Brakuje podstaw do odmówienia zagranicznej spółce prawa do odliczenia VAT od nabywanych w Polsce towarów i usług związanych z czynnościami wykonywanymi przez jej polski oddział na rzecz centrali. Więcej>>

S_B61643467.jpgOdliczenie VAT w przypadku braku sprzedaży na terenie Polski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie potwierdził, iż aby zrealizować pełne odliczenie VAT, przedsiębiorca musi posiadać tylko i wyłącznie dokumenty potwierdzające związek podatku z prowadzoną przez niego działalnością. Zasada terytorialności VAT nie może wpływać na brzmienie przepisów polskiej ustawy. Więcej>>

S_B6077170.jpgUsługi ciągłe w podatku VAT – stanowisko NSA

11 kwietnia 2017 r. został wydany wyrok NSA dotyczący doprecyzowania pojęcia tzw. usług ciągłych w podatku VAT. Naczelny Sąd Administracyjny zmienił podejście, uznając że usługami ciągłymi są nie tylko te świadczone bez przerwy. Więcej>>

Podatek VAT - zmiany w ustawie o VATZmiany w ustawie o VAT w 2017: Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona szereg rozwiązań służących poprawie ściągalności podatku VAT. Więcej>>

Kontakt

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

+48 22 244 00 46

Wyślij zapytanie

 Chcesz więcej artykułów?

 

Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.
Deutschland Weltweit Search Menu