Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatek VAT

PrintMailRate-it

Podatek VAT

 

Podatek VAT

VAT, czyli podatek od towarów i usług to jeden z najważniejszych podatków z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące tego podatku należą do najbardziej skomplikowanych i najczęściej nowelizowanych w polskim prawie. Doradcy podatkowi Rödl & Partner omawiają szereg wątpliwości związanych z Ustawą o VAT,  omawiają najistotniejsze dla biznesu zmiany, prezentują porady dotyczące rozliczeń oraz  analizują interpretacje budzących wątpliwości przepisów.


Oferta doradztwa Rödl & Partner

Zachęcamy do skorzystania z pomocy doradców podatkowych Rödl & Partner w biurach w Gdańsku, Gliwicach Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.  

 

Czytaj artykuły:

 Content Editor

Krajowy system e-faktur

5 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt przepisów, które wprowadzą e-faktury do powszechnego obrotu gospodarczego.  Więcej »

Interpretacja ogólna w sprawie kart paliwowych a ułatwienie rozliczeń VAT

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną w sprawie użytkowania kart paliwowych. Więcej »

Faktury korygujące a zmiany w dokumentowaniu i ujmowaniu dla celów VAT

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje pakiet „Slim VAT”. Zmiany dotyczą sposobu dokumentowania i momentu ujmowania dla celów VAT faktur korygujących. Więcej >>

TSUE: Prawo do odliczenia VAT przysługuje w przypadku zaniechanych inwestycji

TSUE wypowiedział się na temat prawa do odliczenia VAT od inwestycji, które ostatecznie nie doszły do skutku z uwagi na okoliczności niezależne od woli podatnika oraz na temat prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem usługi doradztwa w ramach nabycia udziałów, jeśli nabycie ostatecznie nie miało miejsca. Więcej>>

Babuszka m.jpg

Sprzedaż wysyłkowa a brak udokumentowania sprzedaży

Aby sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju została uznana za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego, podatnik musi taką transakcję odpowiednio udokumentować. Więcej »

Projekt bez tytułu (6).png

 


Co nowy JPK V7M mówi o Twoje firmie?

1 października 2020 r. rewolucja w rozliczeniach VAT stała się faktem.  Zniknęły deklaracje VAT, a wszystkie dane dotyczące rozliczenia podatku muszą być raportowane w nowym, znacznie bardziej obszernym pliku JPK_V7M. Więcej>>

Implementacja pakietu VAT Quick Fixes zakończona

Z półrocznym opóźnieniem weszły w życie krajowe przepisy implementujące komplet rozwiązań pakietu VAT Quick Fixes. Więcej>>

VAT w transgranicznych transakcjach towarowych - zmiany

Od 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie pakiet zmian w podatku VAT dotyczący transgranicznych transakcji towarowych.

Podatek VAT - moment powstania obowiązku podatkowego w VATMoment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której odniósł się do przepisów ustawy o podatku VAT. Więcej>>
 

A5278892.JPGObrót paliwami przy użyciu kart paliwowych – dostawa towarów czy usługa finansowa?

W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru tak, że pierwszy wydaje dany towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, w świetle prawa uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z biorących udział w tych czynnościach. Więcej>>

S_B131156300.jpgOdliczanie VAT w Polsce przez zagraniczne spółki posiadające oddział w Polsce

Brakuje podstaw do odmówienia zagranicznej spółce prawa do odliczenia VAT od nabywanych w Polsce towarów i usług związanych z czynnościami wykonywanymi przez jej polski oddział na rzecz centrali. Więcej>>

S_B61643467.jpgOdliczenie VAT w przypadku braku sprzedaży na terenie Polski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie potwierdził, iż aby zrealizować pełne odliczenie VAT, przedsiębiorca musi posiadać tylko i wyłącznie dokumenty potwierdzające związek podatku z prowadzoną przez niego działalnością. Zasada terytorialności VAT nie może wpływać na brzmienie przepisów polskiej ustawy. Więcej>>

S_B6077170.jpgUsługi ciągłe w podatku VAT – stanowisko NSA

11 kwietnia 2017 r. został wydany wyrok NSA dotyczący doprecyzowania pojęcia tzw. usług ciągłych w podatku VAT. Naczelny Sąd Administracyjny zmienił podejście, uznając że usługami ciągłymi są nie tylko te świadczone bez przerwy. Więcej>>

Podatek VAT - zmiany w ustawie o VATZmiany w ustawie o VAT w 2017: Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona szereg rozwiązań służących poprawie ściągalności podatku VAT. Więcej>>

Kontakt

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

+48 22 244 00 00

Wyślij zapytanie

 Chcesz więcej artykułów?

 

Deutschland Weltweit Search Menu