Podatek VAT

PrintMailRate-it

Podatek VAT

 

Podatek VAT

VAT, czyli podatek od towarów i usług to jeden z najważniejszych podatków z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące tego podatku należą do najbardziej skomplikowanych i najczęściej nowelizowanych w polskim prawie. Doradcy podatkowi Rödl & Partner omawiają szereg wątpliwości związanych z Ustawą o VAT,  omawiają najistotniejsze dla biznesu zmiany, prezentują porady dotyczące rozliczeń oraz  analizują interpretacje budzących wątpliwości przepisów.


Oferta doradztwa Rödl & Partner

Zachęcamy do skorzystania z pomocy doradców podatkowych Rödl & Partner w biurach w Gdańsku, Gliwicach Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.  

 

Czytaj artykuły:

19.10.2022

SLIM VAT 3: kolejne zmiany od 2023 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejną odsłonę SLIM VAT, którego pierwsza wersja została zaprezentowana w 2020 r. Jest to już trzeci pakiet przepisów podatkowych pod tą nazwą. Więcej »

Ulga na złe długi – ważny wyrok WSA w Warszawie

Kolejny sukces na koncie ekspertów Rödl & Partner – pozytywny wyrok dotyczący odmowy zwrotu nadpłaty w podatku VAT. Więcej »

Krajowy System e-Faktur

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują w Polsce przepisy, które wprowadziły e-faktury do powszechnego obrotu gospodarczego. Do tej pory e-faktury były wykorzystywane jedynie pomiędzy zamawiającymi, a wykonawcami zamówień publicznych, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Więcej »

Pilotażowy program wydawania transgranicznych interpretacji VAT

W październiku 2021 r. podatnicy planujący działania o charakterze transgranicznym uzyskali nowe narzędzie pozwalające na otrzymanie transgranicznej interpretacji VAT – dzięki przystąpieniu Polski do pilotażowego programu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings). Więcej »

Krajowy System e-faktur: rewolucja w fakturowaniu

1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie przepisy umożliwiające wystawianie faktur ustrukturyzowanych, tzw. e-faktur. Faktury te będą wystawiane z wykorzystaniem jednolitego wzoru za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Więcej »

Polski Ład – zmiany w przepisach dotyczących podatkowych grup VAT

Projekt zmian przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu wprowadza istotne modyfikacje w regulacjach dotyczących podatkowych grup kapitałowych, w szczególności na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Więcej »

Zmiany w JPK_VAT

1 lipca 2021 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące obowiązków ewidencji JKP_VAT. Co się zmienia? Więcej »

Karta MultiSport a podatek VAT

Karty sportowe typu MultiSport są jednym z najpowszechniejszych benefitów oferowanych przez pracodawców. Pomimo popularności cały czas są źródłem wątpliwości natury podatkowej. Więcej »

Przełomowy wyrok TSUE - stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

3 czerwca 2021 r. TSUE wydał wyrok w austriackiej sprawie C-931/19 Titanium, w którym wypowiedział się w kwestii istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej »

Pakiet SLIM VAT 2 przyjęty

26 maja 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo bankowe. Więcej »

Interpretacja ogólna w sprawie kart paliwowych a ułatwienie rozliczeń VAT

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną w sprawie użytkowania kart paliwowych. Więcej »

Faktury korygujące a zmiany w dokumentowaniu i ujmowaniu dla celów VAT

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje pakiet „Slim VAT”. Zmiany dotyczą sposobu dokumentowania i momentu ujmowania dla celów VAT faktur korygujących. Więcej »


TSUE: Prawo do odliczenia VAT przysługuje w przypadku zaniechanych inwestycji

TSUE wypowiedział się na temat prawa do odliczenia VAT od inwestycji, które ostatecznie nie doszły do skutku z uwagi na okoliczności niezależne od woli podatnika oraz na temat prawa do odliczenia podatku VAT w związku z nabyciem usługi doradztwa w ramach nabycia udziałów, jeśli nabycie ostatecznie nie miało miejsca. Więcej »
Babuszka m.jpg

Sprzedaż wysyłkowa a brak udokumentowania sprzedaży

Aby sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju została uznana za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego, podatnik musi taką transakcję odpowiednio udokumentować. Więcej »
Projekt bez tytułu (6).png

Co nowy JPK V7M mówi o Twoje firmie?

1 października 2020 r. rewolucja w rozliczeniach VAT stała się faktem.  Zniknęły deklaracje VAT, a wszystkie dane dotyczące rozliczenia podatku muszą być raportowane w nowym, znacznie bardziej obszernym pliku JPK_V7M. Więcej »

Implementacja pakietu VAT Quick Fixes zakończona

Z półrocznym opóźnieniem weszły w życie krajowe przepisy implementujące komplet rozwiązań pakietu VAT Quick Fixes. Więcej »

VAT w transgranicznych transakcjach towarowych - zmiany

Od 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie pakiet zmian w podatku VAT dotyczący transgranicznych transakcji towarowych.  Więcej »

Podatek VAT - moment powstania obowiązku podatkowego w VATMoment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której odniósł się do przepisów ustawy o podatku VAT. Więcej» 

A5278892.JPGObrót paliwami przy użyciu kart paliwowych – dostawa towarów czy usługa finansowa?

W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru tak, że pierwszy wydaje dany towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, w świetle prawa uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z biorących udział w tych czynnościach. Więcej »

S_B131156300.jpgOdliczanie VAT w Polsce przez zagraniczne spółki posiadające oddział w Polsce

Brakuje podstaw do odmówienia zagranicznej spółce prawa do odliczenia VAT od nabywanych w Polsce towarów i usług związanych z czynnościami wykonywanymi przez jej polski oddział na rzecz centrali. Więcej »

S_B61643467.jpgOdliczenie VAT w przypadku braku sprzedaży na terenie Polski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie potwierdził, iż aby zrealizować pełne odliczenie VAT, przedsiębiorca musi posiadać tylko i wyłącznie dokumenty potwierdzające związek podatku z prowadzoną przez niego działalnością. Zasada terytorialności VAT nie może wpływać na brzmienie przepisów polskiej ustawy. Więcej »

S_B6077170.jpgUsługi ciągłe w podatku VAT – stanowisko NSA

11 kwietnia 2017 r. został wydany wyrok NSA dotyczący doprecyzowania pojęcia tzw. usług ciągłych w podatku VAT. Naczelny Sąd Administracyjny zmienił podejście, uznając że usługami ciągłymi są nie tylko te świadczone bez przerwy. Więcej »

Podatek VAT - zmiany w ustawie o VATZmiany w ustawie o VAT w 2017: Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona szereg rozwiązań służących poprawie ściągalności podatku VAT. Więcej »

Kontakt

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

+48 22 244 00 00

Wyślij zapytanie

Profil

 Chcesz więcej artykułów?

 

Deutschland Weltweit Search Menu