Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Whistleblowing

PrintMailRate-it

Whistleblowing – co to takiego?


Whistleblowing oznacza ujawnianie nielegalnych lub niemoralnych działań podejmowanych przez organizacje. Osobami zgłaszającymi takie naruszenia są sygnaliści (whistleblowers).

Ochrona sygnalistów


Wytyczne dotyczące ochrony sygnalistów zawarto w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Przedsiębiorcy muszą:
  • umożliwić zgłaszanie nieprawidłowości;
  • chronić sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

Ochrona sygnalistów w praktyce, zmiany w prawie, wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń – o tym wszystkim przeczytasz w naszych artykułach.

​13.02.2024

Ochrona sygnalistów – od kiedy? Tylko Polska i Estonia wciąż bez ustawy »

W styczniu 2024 r. w Rządowym Centrum Legislacji opublikowano nowy projekt ustawy o sygnalistach. Ustawa ma wdrożyć dyrektywę o sygnalistach.

​16.01.2024

Sygnaliści – przyjęcie ustawy już w I kwartale 2024? »

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która ma na celu wdrożenie tzw. dyrektywy o sygnalistach (2019/1937).

​3.08.2023

Ustawa o sygnalistach – kolejne zmiany w projekcie »

W Rządowym Centrum Legislacji trwają dalsze prace nad ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. 1 sierpnia br. opublikowano kolejną wersję projektu ustawy, który zawiera tylko kilka zmian w stosunku do poprzednich wersji.

​25.07.2023

Niemiecka ustawa o sygnalistach »

2 lipca 2023 r. weszła w życie niemiecka ustawa o sygnalistach (Das Hinweisgeberschutzgesetz), która implementuje dyrektywę UE do prawa niemieckiego.

​18.01.2023

Kolejna wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających nadużycia prawa »

10 stycznia 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny – już szósty projekt ustawy o ochronie sygnalistów.

​22.12.2022

Kolejny etap prac nad ustawą o ochronie sygnalistów »

20 grudnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny, już piąty, projekt ustawy o ochronie sygnalistów. 

​2.11.2022

System zachęt do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych w praktyce »

Nadal trwają prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która ma już swoją czwartą wersję. W każdym kolejnym projekcie ustawy pojawiają się nowe uregulowania. Jednym z nich jest wprowadzenie systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych.

​28.10.2022

Czy kandydat do pracy może być sygnalistą? »

Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii bardzo szeroko rozumie pojęcie „osoby zgłaszającej naruszenie”. Podobne podejście zostało odzwierciedlone w projekcie ustawy, która ma wdrożyć postanowienia dyrektywy.

​7.10.2022

Konsultacje wewnątrzzakładowe jako element wprowadzania procedury dla sygnalistów »

Z poprzedniego artykułu wiesz już, które podmioty – zgodnie z projektem ustawy o sygnalistach – będą miały obowiązek wprowadzenia procedury zgłaszania naruszeń. Teraz ustalmy, jak taką procedurę wprowadzić.

​7.10.2022

Czy osoby zgłaszające informacje niezgodne z prawdą podlegają ochronie? »

Jak wynika z art. 11 projektu ustawy o sygnalistach: wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane jakiekolwiek działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Jednak czy ochronie podlegają wszyscy sygnaliści, w tym zgłaszający informacje nieprawdziwe?

​29.09.2022

Progi, od których zależy obowiązek wprowadzenia procedury wewnętrznej w przedsiębiorstwie – wątpliwości »

Jak określać progi, od których zależy obowiązek i termin wprowadzenia procedury wewnętrznej w przedsiębiorstwie?

​23.09.2022

Rekrutacja: czy musisz informować kandydata do pracy o treści procedury zgłoszeń wewnętrznych? »

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów nakłada obowiązek przekazania informacji o wewnętrznej procedurze zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

​16.08.2022

Odpowiedzialność pracownika a zgłoszenie naruszenia prawa »

W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa pojawia się pytanie: czy pracownik może ponosić odpowiedzialność za ewentualną szkodę, która powstanie na skutek takiego zgłoszenia?
​4.08.2022

Whistleblowing w Polsce. Kiedy ustawa o sygnalistach? »

Komisja Europejska wzywa Polskę do złożenia wyjaśnień w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

1.08.2022

Czy prace nad ustawą o sygnalistach zbliżają się ku końcowi? »

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej z 15 lipca 2022 r. 15 krajów, w tym Polska, zostały wezwane do złożenia wyjaśnień w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

​8.07.2022

Nowy (trzeci) projekt ustawy o sygnalistach »

7 lipca 2022 r. na stronie RCL opublikowano kolejny, trzeci projekt ustawy o ochronie sygnalistów, czyli osób zgłaszających lub ujawniających naruszenia prawa w sektorze prywatnym lub publicznym.

​24.06.2022

Whistleblowing. Dyrektywa nie została wdrożona w terminie. Jakie przepisy dot. sygnalistów obowiązują w Polsce? »

Polski rząd nie zdążył wdrożyć ustawy o sygnalistach zgodnie z terminem narzuconym przez UE. Co to oznacza dla podmiotów komercyjnych?

​19.04.2022

Ustawa o sygnalistach ze zmianami »

12 kwietnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się druga, całkowicie zmieniona wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Została ona skierowana do konsultacji społecznych.

25.02.2022

Sygnaliści »

Termin „sygnalista” już wkrótce będzie używany powszechnie, a to ze względu na trwającą implementację do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów.

18.01.2022

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów – będą zmiany? »

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można się zapoznać z ponad setką stanowisk w ramach konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

​23.11.2021

Whistleblowing – konieczne wdrożenie »

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa znajduje się na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych.

​19.10.2021

Pierwszy projekt ustawy o sygnalistach »

18 października 2021 r. rząd opublikował pierwszy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w sektorze prywatnym lub publicznym, czyli tzw. sygnalistów.

​7.10.2021

Założenia projektu ustawy o sygnalistach »

W wykazie prac legislacyjnych pojawiły się założenia projektu o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów. Zakłada on wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijnej w tej sprawie.

21.02.2021

Ustawa o sygnalistach – ochrona sygnalistów »

Unijna dyrektywa dotycząca ochrony sygnalistów została uchwalona. Mimo że termin jej wdrożenia do krajowego systemu prawnego minął 17 grudnia 2021 roku, to ustawa o sygnalistach jest dopiero procedowana.

16.02.2021 

Sygnaliści a RODO »

System sygnalizowania nieprawidłowości (ang. whistleblowing) to wyzwanie dla bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w organizacji.

7.05.2019

Ochrona sygnalistów – nowa dyrektywa, nowe obowiązki »

16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę dotyczącą ochrony sygnalistów. Nowa regulacja ma zapewnić ochronę osobom zgłaszającym naruszenia prawa Unii Europejskiej w swoim miejscu pracy.

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Jarosław Kamiński

adwokat

Associate Partner

+48 694 207 482

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Łukasz Napiórkowski

adwokat

Manager

+48 532 199 113

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu