Whistleblowing

PrintMailRate-itWhistleblowing – co to takiego?

Whistleblowing oznacza ujawnianie nielegalnych lub niemoralnych działań podejmowanych przez organizacje. Osobami zgłaszającymi takie naruszenia są sygnaliści (whistleblowers).

Ochrona sygnalistów

Wytyczne dotyczące ochrony sygnalistów zawarto w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Przedsiębiorcy muszą:
  • umożliwić zgłaszanie nieprawidłowości;
  • chronić sygnalistów przed działaniami odwetowymi.

Ochrona sygnalistów w praktyce, zmiany w prawie, wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń – o tym wszystkim przeczytasz w naszych artykułach.


Bądź na bieżąco:
​18.01.2023

Kolejna wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających nadużycia prawa

10 stycznia 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny – już szósty projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Więcej » 

​22.12.2022

Kolejny etap prac nad ustawą o ochronie sygnalistów »

20 grudnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejny, już piąty, projekt ustawy o ochronie sygnalistów. 

​2.11.2022

System zachęt do skorzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych w praktyce

Nadal trwają prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która ma już swoją czwartą wersję. W każdym kolejnym projekcie ustawy pojawiają się nowe uregulowania. Jednym z nich jest wprowadzenie systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych. Więcej » 

​28.10.2022

Czy kandydat do pracy może być sygnalistą?

Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii bardzo szeroko rozumie pojęcie „osoby zgłaszającej naruszenie”. Podobne podejście zostało odzwierciedlone w projekcie ustawy, która ma wdrożyć postanowienia dyrektywy. Więcej »

​7.10.2022

Konsultacje wewnątrzzakładowe jako element wprowadzania procedury dla sygnalistów

Z poprzedniego artykułu wiesz już, które podmioty – zgodnie z projektem ustawy o sygnalistach – będą miały obowiązek wprowadzenia procedury zgłaszania naruszeń. Teraz ustalmy, jak taką procedurę wprowadzić. Więcej »

​7.10.2022

Czy osoby zgłaszające informacje niezgodne z prawdą podlegają ochronie?

Jak wynika z art. 11 projektu ustawy o sygnalistach: wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane jakiekolwiek działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań. Jednak czy ochronie podlegają wszyscy sygnaliści, w tym zgłaszający informacje nieprawdziwe? Więcej »

​29.09.2022

Progi, od których zależy obowiązek wprowadzenia procedury wewnętrznej w przedsiębiorstwie – wątpliwości

Jak określać progi, od których zależy obowiązek i termin wprowadzenia procedury wewnętrznej w przedsiębiorstwie? Więcej »

​23.09.2022

Rekrutacja: czy musisz informować kandydata do pracy o treści procedury zgłoszeń wewnętrznych?

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów nakłada obowiązek przekazania informacji o wewnętrznej procedurze zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych. Więcej »

​16.08.2022

Odpowiedzialność pracownika a zgłoszenie naruszenia prawa

W związku z planowanym wejściem w życie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa pojawia się pytanie: czy pracownik może ponosić odpowiedzialność za ewentualną szkodę, która powstanie na skutek takiego zgłoszenia? Więcej »
 
​4.08.2022

Whistleblowing w Polsce. Kiedy ustawa o sygnalistach?

Komisja Europejska wzywa Polskę do złożenia wyjaśnień w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Więcej »

1.08.2022

Czy prace nad ustawą o sygnalistach zbliżają się ku końcowi?

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej z 15 lipca 2022 r. 15 krajów, w tym Polska, zostały wezwane do złożenia wyjaśnień w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Więcej »

​8.07.2022

Nowy (trzeci) projekt ustawy o sygnalistach

7 lipca 2022 r. na stronie RCL opublikowano kolejny, trzeci projekt ustawy o ochronie sygnalistów, czyli osób zgłaszających lub ujawniających naruszenia prawa w sektorze prywatnym lub publicznym. Więcej »

​24.06.2022

Whistleblowing. Dyrektywa nie została wdrożona w terminie. Jakie przepisy dot. sygnalistów obowiązują w Polsce?

Polski rząd nie zdążył wdrożyć ustawy o sygnalistach zgodnie z terminem narzuconym przez UE. Co to oznacza dla podmiotów komercyjnych? Więcej »

​19.04.2022

Ustawa o sygnalistach ze zmianami

12 kwietnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się druga, całkowicie zmieniona wersja projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Została ona skierowana do konsultacji społecznych. Więcej »

25.02.2022

Sygnaliści

Termin „sygnalista” już wkrótce będzie używany powszechnie, a to ze względu na trwającą implementację do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony sygnalistów. Więcej »

 

18.01.2022

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów – będą zmiany?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji można się zapoznać z ponad setką stanowisk w ramach konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Więcej »

​23.11.2021

Whistleblowing – konieczne wdrożenie

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa znajduje się na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych. Więcej »

 
​19.10.2021

Pierwszy projekt ustawy o sygnalistach

18 października 2021 r. rząd opublikował pierwszy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa w sektorze prywatnym lub publicznym, czyli tzw. sygnalistów. Więcej »

​7.10.2021

Założenia projektu ustawy o sygnalistach

W wykazie prac legislacyjnych pojawiły się założenia projektu o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, tzw. sygnalistów. Zakłada on wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijnej w tej sprawie. Więcej »

21.02.2021

Ustawa o sygnalistach – ochrona sygnalistów

Unijna dyrektywa dotycząca ochrony sygnalistów została uchwalona. Mimo że termin jej wdrożenia do krajowego systemu prawnego minął 17 grudnia 2021 roku, to ustawa o sygnalistach jest dopiero procedowana. Więcej »

 

16.02.2021

Sygnaliści a RODO

System sygnalizowania nieprawidłowości (ang. whistleblowing) to wyzwanie dla bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w organizacji. Więcej »

 

7.05.2019

Ochrona sygnalistów – nowa dyrektywa, nowe obowiązki

16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę dotyczącą ochrony sygnalistów. Nowa regulacja ma zapewnić ochronę osobom zgłaszającym naruszenia prawa Unii Europejskiej w swoim miejscu pracy. Dyrektywa nałoży na przedsiębiorców szereg dodatkowych obowiązków. Więcej »

Kontakt

Contact Person Picture

Jarosław Hein

adwokat, doradca podatkowy

Partner

+48 32 330 12 00

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Jarosław Kamiński

adwokat

Associate Partner

+48 22 244 00 27
+48 694 207 482

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Łukasz Napiórkowski

adwokat

Senior Associate

+48 22 244 00 77
+48 532 199 113

Wyślij zapytanie

Deutschland Weltweit Search Menu