Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Polski Ład

PrintMailRate-it

 

Polski Ład to rządowy program społeczno-gospodarczy. Opublikowany niedawno projekt ustawy o tzw. Polskim Ładzie zawiera szereg zmian, które znacząco wpłyną na działalność przedsiębiorstw, a także zwykłych obywateli.

 

Projekt zakłada duże modyfikacje w wielu sektorach gospodarki. Najwięcej zmian dotyczy polskiego systemu podatkowego. Kolejne propozycje oraz możliwe rozwiązania są regularnie publikowane i dyskutowane publicznie.


W tej zakładce omawiamy i wyjaśniamy na bieżąco najważniejsze dla przedsiębiorców nowelizacje oraz zmiany.

 

 

Czytaj artykuły:

​2.09.2022

Polski Ład: zniesienie obowiązku dokumentacyjnego dla pośrednich transakcji rajowych

Do Sejmu trafił właśnie projekt zmian w ustawie o CIT, który jest kontynuacją prac nad kolejną wersją Polskiego Ładu. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Ministerstwo Finansów postanowiło wysłuchać podatników i uchylić przepisy dotyczące dokumentowania pośrednich transakcji rajowych. Więcej »

Polski Ład: zmiany w estońskim CIT

28 czerwca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Jest to kolejna – po nowelizacji, która weszła w życie w lipcu – korekta Polskiego Ładu. Więcej »

Obowiązkowa składka zdrowotna – zmiany w ustawie

Ustawa o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw – znajdująca się już na końcu ścieżki legislacyjnej – zmodyfikuje ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Więcej »

Polski Ład: powraca możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem

Od 1 lipca 2022 r. wraca możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Więcej »

Ulga na zabytki: nabycie zabytku z ulgą tylko do końca roku

13 czerwca 2022 r. prezydent podpisał ustawę, która wejdzie w życie z początkiem lipca 2022 r. Zmiany objęły również ulgę na zabytki. Więcej »
 

Polski Ład: Limitowane odliczenie składki zdrowotnej

1 stycznia 2022 r. uchylone zostało prawo do pomniejszania podatku dochodowego o kwotę stanowiącą 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Teraz ustawodawca zdecydował się na kolejne zmiany w zasadach odliczania składki zdrowotnej. Więcej »

Polski Ład – przygotuj się na nadchodzące zmiany 

1 lipca 2022 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy Polskiego Ładu. To już kolejna nowelizacja przepisów, które weszły w życie na początku roku. Więcej »

Polski Ład: kolejna nowelizacja w drodze

12 maja 2022 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Więcej »

Polski Ład: likwidacja abolicji podatkowej

Nowelizacja Polskiego Ładu likwiduje regulacje dotyczące abolicji podatkowej, czyli przejściowego ryczałtu od dochodów. Więcej »

JPK_PIT i JPK_CIT – odsunięcie w czasie

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy Polskiego Ładu nałożyły na podatników PIT oraz CIT konieczność prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich do urzędu skarbowego. Więcej »

Kwota zmniejszająca PIT

Po pierwszym pełnym kwartale od wejścia w życie zmian podatkowych wynikających z Polskiego Ładu rząd kolejny raz w ciągu bieżącego roku planuje zmienić zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Więcej » 

Nowa skala podatkowa

24 marca 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Więcej »

Polski Ład: nowe zasady wypłaty wynagrodzeń już od 1 stycznia 2022 r.

Podatkowy pakiet Polskiego Ładu zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Zmienią się zasady obliczania wynagrodzeń, m. in. nie będzie już można odliczyć składki zdrowotnej od podatku. Więcej »

Polski Ład: zmiany w obrocie bezgotówkowym

Pakiet zmian podatkowych Polski Ład wprowadza m.in. obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych oraz zintegrowania kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym. Więcej »

Polski Ład – minimalny CIT już niedługo

Jedną ze zmian, które ma wprowadzić „Polski ład” jest uchylenie przepisów dotyczących ograniczeń w zaliczaniu do kosztów podatkowych tzw. usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych przy jednoczesnym wprowadzeniu minimalnego podatku dochodowego. Więcej »

 

Polski Ład – duży podatnik

Osiągnąłeś roczne przychody powyżej 50 mln euro? Dotyczą Ciebie zmiany Polskiego Ładu. Więcej »

Polski Ład – zmiany w przepisach dotyczących podatkowych grup VAT

Projekt zmian przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu wprowadza istotne modyfikacje w regulacjach dotyczących podatkowych grup kapitałowych, w szczególności na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
Więcej »

Polski Ład – nowa składka zdrowotna dla osób pełniących funkcję w zarządzie

Polski Ład wprowadza nową daninę w postaci składki zdrowotnej dla osób pełniących funkcję w zarządzie wyłącznie na podstawie uchwały o powołaniu. Więcej »

Polski Ład w cenach transferowych

Od kilku miesięcy przedstawiciele biznesu oraz doradcy podatkowi z wielką uwagą przyglądają się działaniom podejmowanym przez polskiego legislatora. Proponowane przez ustawodawcę gruntowne zmiany w polskim systemie podatkowym, znane jako Polski Ład są jedną z szerzej komentowanych nowelizacji. Więcej »

Polski Ład: ulgi na innowacje

W Polskim Ładzie przewidziano pakiet propozycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną. Więcej »

Analiza skutków Polskiego Ładu a opodatkowanie dochodów osobistych

Pod obrady Sejmu trafił projekt ustawy wprowadzającej rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania dochodów osobistych. Więcej »

Polski Ład – zmiany w podatku u źródła (WHT)

Projekt Polskiego Ładu, który trafił niedawno do Sejmu, modyfikuje regulacje w kwestii podatku u źródła.  Więcej »

Polski Ład: projekt przepisów podatkowych po konsultacjach

8 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło nowe propozycje w podatkowej części Polskiego Ładu. Więcej »

Polski Ład – zmiany dla stref

W projekcie Polskiego Ładu przewidziano zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE. Więcej »

Polski Ład – zmiany w ustawie o VAT

26 lipca 2021 r. przedstawiono projekt ustawy o zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustawach oraz zmiany w regulacjach podatkowych. Więcej »

Polski Ład – podatkowe aspekty korzystania z samochodów firmowych

Projekt Polskiego Ładu zawiera szereg zmian dotyczących podatkowych aspektów wykorzystywania samochodów w działalności gospodarczej. Więcej »

Polski Ład – zmiany dla osób przenoszących rezydencję podatkową do Polski

Zmiany planowane w ramach Polskiego Ładu przewidują nową formę opodatkowania ryczałtowego przychodów zagranicznych dla osób, które przeniosą rezydencję podatkową do Polski. Więcej »

Polski Ład – zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym dla osób fizycznych

W ramach Polskiego Ładu czekają nas duże zmiany w zryczałtowanym opodatkowaniu osób fizycznych. Więcej »

Polski Ład: estoński CIT – uproszczenia i zmiany

Wśród licznych zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu przewidziano przepisy łagodzące zasady stosowania ryczałtu od dochodu spółek – estońskiego CIT-u. Więcej »

Polski Ład: nieruchomości – zmiany w CIT

Projekt nowelizacji ustawy CIT, będący jednym z fundamentalnych elementów Polskiego Ładu, zawiera szereg modyfikacji istotnie wpływających na działalność branży nieruchomości. Więcej »

Polski Ład – możliwe kolejne zmiany w cenach transferowych i opodatkowaniu podmiotów powiązanych

Nowy program rządowy przewiduje zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz opodatkowania podatkiem dochodowym określonych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Więcej »

Polski Ład – zmiany w prowadzeniu ewidencji i ksiąg 

Począwszy od 2023 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do ujmowania zdarzeń gospodarczych wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłania ewidencji do urzędu skarbowego w postaci struktury logicznej. Więcej »

Polski Ład – rewolucja w najmie mieszkań

Projekt ustawy o Polskim Ładzie wprowadza istotne modyfikacje w zakresie opodatkowania dochodów z dzierżawy, najmu oraz innych umów o podobnym charakterze. Więcej »

Polski Ład – proponowane zmiany przepisów w zakresie nielegalnego zatrudnienia

Ważną zmianą opublikowaną w ustawie o tzw. Polskim Ładzie jest wprowadzenie przepisu mającego wyeliminować nielegalne zatrudnianie pracowników. Więcej »

Polski Ład – proponowane zmiany w zakresie skali podatkowej oraz kwoty wolnej od podatku

Polski Ład zakłada zmiany w zakresie określenia nowej skali podatkowej oraz nowej wysokości kwoty wolnej, która podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Więcej » 

Polski Ład – rewolucyjne zmiany w zakresie poboru składki zdrowotnej

Polski Ład przewiduje istotne modyfikacje w zakresie m.in. naliczania składki zdrowotnej, a także objęcia nią nowej grupy podmiotów. Więcej » 

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

+48 22 244 00 56
+48 696 139 806

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu