Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Polski Ład

PrintMailRate-it

 

Polski Ład to rządowy program społeczno-gospodarczy. Opublikowany niedawno projekt ustawy o tzw. Polskim Ładzie zawiera szereg zmian, które znacząco wpłyną na działalność przedsiębiorstw, a także zwykłych obywateli.

 

Projekt zakłada duże modyfikacje w wielu sektorach gospodarki. Najwięcej zmian dotyczy polskiego systemu podatkowego. Kolejne propozycje oraz możliwe rozwiązania są regularnie publikowane i dyskutowane publicznie.


W tej zakładce omawiamy i wyjaśniamy na bieżąco najważniejsze dla przedsiębiorców nowelizacje oraz zmiany.

 

 

 

Czytaj artykuły:

Polski Ład – zmiany w podatku u źródła (WHT)

Projekt Polskiego Ładu, który trafił niedawno do Sejmu, modyfikuje regulacje w kwestii podatku u źródła.  Więcej »

Polski Ład: projekt przepisów podatkowych po konsultacjach

8 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło nowe propozycje w podatkowej części Polskiego Ładu. Więcej »

Polski Ład – zmiany dla stref

W projekcie Polskiego Ładu przewidziano zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE. Więcej »

Polski Ład – zmiany w ustawie o VAT

26 lipca 2021 r. przedstawiono projekt ustawy o zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustawach oraz zmiany w regulacjach podatkowych. Więcej »

Polski Ład – podatkowe aspekty korzystania z samochodów firmowych

Projekt Polskiego Ładu zawiera szereg zmian dotyczących podatkowych aspektów wykorzystywania samochodów w działalności gospodarczej. Więcej »

Polski Ład – zmiany dla osób przenoszących rezydencję podatkową do Polski

Zmiany planowane w ramach Polskiego Ładu przewidują nową formę opodatkowania ryczałtowego przychodów zagranicznych dla osób, które przeniosą rezydencję podatkową do Polski. Więcej »

Polski Ład – zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym dla osób fizycznych

W ramach Polskiego Ładu czekają nas duże zmiany w zryczałtowanym opodatkowaniu osób fizycznych. Więcej »

Polski Ład: estoński CIT – uproszczenia i zmiany

Wśród licznych zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu przewidziano przepisy łagodzące zasady stosowania ryczałtu od dochodu spółek – estońskiego CIT-u. Więcej »

Polski Ład: nieruchomości – zmiany w CIT

Projekt nowelizacji ustawy CIT, będący jednym z fundamentalnych elementów Polskiego Ładu, zawiera szereg modyfikacji istotnie wpływających na działalność branży nieruchomości. Więcej »

Polski Ład – możliwe kolejne zmiany w cenach transferowych i opodatkowaniu podmiotów powiązanych

Nowy program rządowy przewiduje zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz opodatkowania podatkiem dochodowym określonych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Więcej »

Polski Ład – zmiany w prowadzeniu ewidencji i ksiąg 

Począwszy od 2023 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do ujmowania zdarzeń gospodarczych wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłania ewidencji do urzędu skarbowego w postaci struktury logicznej. Więcej »

Polski Ład – rewolucja w najmie mieszkań

Projekt ustawy o Polskim Ładzie wprowadza istotne modyfikacje w zakresie opodatkowania dochodów z dzierżawy, najmu oraz innych umów o podobnym charakterze. Więcej »

Polski Ład – proponowane zmiany przepisów w zakresie nielegalnego zatrudnienia

Ważną zmianą opublikowaną w ustawie o tzw. Polskim Ładzie jest wprowadzenie przepisu mającego wyeliminować nielegalne zatrudnianie pracowników. Więcej »

Polski Ład – proponowane zmiany w zakresie skali podatkowej oraz kwoty wolnej od podatku

Polski Ład zakłada zmiany w zakresie określenia nowej skali podatkowej oraz nowej wysokości kwoty wolnej, która podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Więcej » 

Polski Ład – rewolucyjne zmiany w zakresie poboru składki zdrowotnej

Polski Ład przewiduje istotne modyfikacje w zakresie m.in. naliczania składki zdrowotnej, a także objęcia nią nowej grupy podmiotów. Więcej » 

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

+48 22 244 00 56
+48 696 139 806

Wyślij zapytanie

 

Deutschland Weltweit Search Menu