Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Polski Ład

PrintMailRate-it

Czym jest Polski Ład?


Polski Ład to rządowy program społeczno-gospodarczy. Wprowadził szereg zmian, które znacząco wpłynęły nie tylko na działalność przedsiębiorstw, ale także na zwykłych obywateli.

Polski Ład – założenia


Projekt wprowadził duże zmiany w wielu sektorach gospodarki. Znaczna ich część dotyczyła polskiego systemu podatkowego, m.in. podatku PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych) i podatku CIT (podatku dochodowego od osób prawnych), estońskiego CIT, ulg podatkowych, a także podatku u źródła (WHT).

Bądź na bieżąco


Zapoznaj się z najważniejszymi dla przedsiębiorców informacjami dotyczącymi Polskiego Ładu.

​29.11.2023

Podatek od przerzuconych dochodów – najważniejsze informacje »

W styczniu 2022 r. na mocy Polskiego Ładu został w Polsce wprowadzony podatek od przerzuconych dochodów. Pierwsze deklaracje na podatek i jego wpłatę należało dokonać za 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. przepisy zostały zmienione.

​14.12.2022

Zaliczanie pracowniczych składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów w 2023 roku »

Polski Ład 3.0, czyli ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza wiele zmian w obszarze podatku CIT.

​25.10.2022

Polski Ład 3.0: ceny transferowe i inne zmiany w CIT »

21 października 2022 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

​2.09.2022

Polski Ład: zniesienie obowiązku dokumentacyjnego dla pośrednich transakcji rajowych »

Do Sejmu trafił właśnie projekt zmian w ustawie o CIT, który jest kontynuacją prac nad kolejną wersją Polskiego Ładu.

23.08.2022

Polski Ład: zmiany w estońskim CIT »

28 czerwca 2022 r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

29.06.2022

Obowiązkowa składka zdrowotna – zmiany w ustawie »

Ustawa o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw – znajdująca się już na końcu ścieżki legislacyjnej – zmodyfikuje ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
​29.06.2022

Polski Ład: powraca możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem »

Od 1 lipca 2022 r. wraca możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem. Ulga będzie obowiązywała na zasadach, na jakich obowiązywała przed wprowadzeniem Polskiego Ładu.

27.06.2022

Ulga na zabytki: nabycie zabytku z ulgą tylko do końca roku »

13 czerwca 2022 r. prezydent podpisał ustawę, która wejdzie w życie z początkiem lipca 2022 r. Zmiany objęły również ulgę na zabytki.

14.06.2022

Polski Ład – przygotuj się na nadchodzące zmiany » 

1 lipca 2022 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy Polskiego Ładu. To już kolejna nowelizacja przepisów, które weszły w życie na początku roku.
1.06.2022

Polski Ład: Limitowane odliczenie składki zdrowotnej »

1 stycznia 2022 r. uchylone zostało prawo do pomniejszania podatku dochodowego o kwotę stanowiącą 7,75% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Teraz ustawodawca zdecydował się na kolejne zmiany w zasadach odliczania składki zdrowotnej.

16.05.2022

Polski Ład: kolejna nowelizacja w drodze »

12 maja 2022 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

16.05.2022

Polski Ład: likwidacja abolicji podatkowej »

Nowelizacja Polskiego Ładu likwiduje regulacje dotyczące abolicji podatkowej, czyli przejściowego ryczałtu od dochodów.

12.05.2022

JPK_PIT i JPK_CIT – odsunięcie w czasie »

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy Polskiego Ładu nałożyły na podatników PIT oraz CIT konieczność prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich do urzędu skarbowego.

26.04.2022

Kwota zmniejszająca PIT »

Po pierwszym pełnym kwartale od wejścia w życie zmian podatkowych wynikających z Polskiego Ładu rząd kolejny raz w ciągu bieżącego roku planuje zmienić zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

7.04.2022

Nowa skala podatkowa »

24 marca 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

15.12.2021

Polski Ład: nowe zasady wypłaty wynagrodzeń już od 1 stycznia 2022 roku »

Podatkowy pakiet Polskiego Ładu zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Zmienią się zasady obliczania wynagrodzeń, m. in. nie będzie już można odliczyć składki zdrowotnej od podatku.

8.12.2021

Polski Ład: zmiany w obrocie bezgotówkowym »

Pakiet zmian podatkowych Polski Ład wprowadza m.in. obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych oraz zintegrowania kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym.

Polski Ład – minimalny CIT już niedługo »

Jedną ze zmian, które ma wprowadzić „Polski ład” jest uchylenie przepisów dotyczących ograniczeń w zaliczaniu do kosztów podatkowych tzw. usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych przy jednoczesnym wprowadzeniu minimalnego podatku dochodowego.

Polski Ład – duży podatnik »

Osiągnąłeś roczne przychody powyżej 50 mln euro? Dotyczą Ciebie zmiany Polskiego Ładu.

22.10.2021

Polski Ład – zmiany w przepisach dotyczących podatkowych grup VAT »

Projekt zmian przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu wprowadza istotne modyfikacje w regulacjach dotyczących podatkowych grup kapitałowych, w szczególności na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Polski Ład – nowa składka zdrowotna dla osób pełniących funkcję w zarządzie »

Polski Ład wprowadza nową daninę w postaci składki zdrowotnej dla osób pełniących funkcję w zarządzie wyłącznie na podstawie uchwały o powołaniu.

12.10.2021

Polski Ład w cenach transferowych »

Od kilku miesięcy przedstawiciele biznesu oraz doradcy podatkowi z wielką uwagą przyglądają się działaniom podejmowanym przez polskiego legislatora. Proponowane przez ustawodawcę gruntowne zmiany w polskim systemie podatkowym, znane jako Polski Ład, są jedną z szerzej komentowanych nowelizacji.

24.09.2021

Polski Ład: ulgi na innowacje »

W Polskim Ładzie przewidziano pakiet propozycji dla przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną.

Analiza skutków Polskiego Ładu a opodatkowanie dochodów osobistych »

Pod obrady Sejmu trafił projekt ustawy wprowadzającej rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania dochodów osobistych.

20.09.2021

Polski Ład – zmiany w podatku u źródła (WHT) »

Projekt Polskiego Ładu, który trafił niedawno do Sejmu, modyfikuje regulacje w kwestii podatku u źródła.

10.09.2021

Polski Ład: projekt przepisów podatkowych po konsultacjach »

8 września 2021 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło nowe propozycje w podatkowej części Polskiego Ładu.

3.09.2021

Polski Ład – zmiany dla stref »

W projekcie Polskiego Ładu przewidziano zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE.

1.09.2021

Polski Ład – zmiany w ustawie o VAT »

26 lipca 2021 r. przedstawiono projekt ustawy o zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych i innych ustawach oraz zmiany w regulacjach podatkowych.

1.09.2021

Polski Ład – podatkowe aspekty korzystania z samochodów firmowych »

Projekt Polskiego Ładu zawiera szereg zmian dotyczących podatkowych aspektów wykorzystywania samochodów w działalności gospodarczej.

31.08.2021

Polski Ład – zmiany dla osób przenoszących rezydencję podatkową do Polski »

Zmiany planowane w ramach Polskiego Ładu przewidują nową formę opodatkowania ryczałtowego przychodów zagranicznych dla osób, które przeniosą rezydencję podatkową do Polski.

27.08.2021

Polski Ład – zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym dla osób fizycznych »

W ramach Polskiego Ładu czekają nas duże zmiany w zryczałtowanym opodatkowaniu osób fizycznych.

25.08.2021

Polski Ład: estoński CIT – uproszczenia i zmiany »

Wśród licznych zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu przewidziano przepisy łagodzące zasady stosowania ryczałtu od dochodu spółek – estońskiego CIT-u.

20.08.2021

Polski Ład: nieruchomości – zmiany w CIT »

Projekt nowelizacji ustawy CIT, będący jednym z fundamentalnych elementów Polskiego Ładu, zawiera szereg modyfikacji istotnie wpływających na działalność branży nieruchomości.

19.08.2021

Polski Ład – możliwe kolejne zmiany w cenach transferowych i opodatkowaniu podmiotów powiązanych »

Nowy program rządowy przewiduje zmiany w zakresie dokumentacji cen transferowych oraz opodatkowania podatkiem dochodowym określonych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

18.08.2021

Polski Ład – zmiany w prowadzeniu ewidencji i ksiąg »

Począwszy od 2023 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do ujmowania zdarzeń gospodarczych wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłania ewidencji do urzędu skarbowego w postaci struktury logicznej.

17.08.2021

Polski Ład – rewolucja w najmie mieszkań »

Projekt ustawy o Polskim Ładzie wprowadza istotne modyfikacje w zakresie opodatkowania dochodów z dzierżawy, najmu oraz innych umów o podobnym charakterze.

12.08.2021

Polski Ład – proponowane zmiany przepisów w zakresie nielegalnego zatrudnienia »

Ważną zmianą opublikowaną w ustawie o tzw. Polskim Ładzie jest wprowadzenie przepisu mającego wyeliminować nielegalne zatrudnianie pracowników.

10.08.2021

Polski Ład – proponowane zmiany w zakresie skali podatkowej oraz kwoty wolnej od podatku »

Polski Ład zakłada zmiany w zakresie określenia nowej skali podatkowej oraz nowej wysokości kwoty wolnej, która podlega odliczeniu od podatku dochodowego.

6.08.2021

Polski Ład – rewolucyjne zmiany w zakresie poboru składki zdrowotnej »

Polski Ład przewiduje istotne modyfikacje w zakresie m.in. naliczania składki zdrowotnej, a także objęcia nią nowej grupy podmiotów.

Kontakt

Contact Person Picture

Monika Spotowska

adwokat, doradca podatkowy

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu