Podatek PIT

PrintMailRate-it

Jak rozliczać PIT?


Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczy każdego kto podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, bądź umowy cywilnoprawnej. Jednocześnie obowiązek odprowadzania zaliczek z tytułu podatku spoczywa na przedsiębiorcach. Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą mają – zależnie m.in. od jej rodzaju – do wyboru różne formy opodatkowania, określone nie tylko w ustawie o PIT (skala podatkowa, podatek liniowy), ale także w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany).

Rödl & Partner zapewnia kompleksowe wsparcie w dokonywaniu rozliczeń z fiskusem.

 

  • Komentarze dotyczące zmian legislacyjnych w rozliczeniu PIT
  • Omówienie wyroków sądów administracyjnych
  • Interpretacje poszczególnych przepisów
  • Przykłady stosowania poszczególnych przepisów w praktyce

 

 

Czytaj artykuły:

30.01.2023

Nowe oświadczenia dla płatników »

Od 2023 r. zmieniły się zasady składania płatnikom wniosków i oświadczeń. Od stycznia podatnicy składają wszystkie oświadczenia i wnioski w formie papierowej, elektronicznej albo na przykład za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego.

29.06.2022

Podatek na rzecz OPP – nowe rozwiązania

Wskutek zmian w ustawie o PIT podwyższono do 1,5% wysokość podatku należnego, jaki podatnik może przekazać organizacji pożytku publicznego. Więcej »

12.05.2022

JPK_PIT i JPK_CIT – odsunięcie w czasie

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy Polskiego Ładu nałożyły na podatników PIT oraz CIT konieczność prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich do urzędu skarbowego. Więcej »

26.04.2022

Kwota zmniejszająca PIT

Po pierwszym pełnym kwartale od wejścia w życie zmian podatkowych wynikających z Polskiego Ładu rząd kolejny raz w ciągu bieżącego roku planuje zmienić zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Więcej » 

7.04.2022

Nowa skala podatkowa

24 marca 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Więcej » 

21.07.2021

Program Polski Ład – co dalej

Ponad 2 miesiące minęły od ogłoszenia założeń programu „Polski Ład”. Na początku czerwca zapowiedziano działanie pt. „10 projektów ustaw w 100 dni”. Więcej »

3.06.2020

Programiści korzystają z IP BOX, lecz muszą być ostrożni

IP Box, czyli ulga dotycząca preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, jest bardzo często  wykorzystywana przez programistów. Więcej>>

podatek pit - nowe zasady opodatkowaniaNowe zasady opodatkowania aportów

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., określały, że przychodem, wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, była jego wartość określona w statucie lub umowie spółki lub w innym dokumencie o podobnym charakterze. Więcej>>

podatek pit - od 1 stycznia 2018r. Od 1 stycznia 2018 r. nowe zasady naliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Więcej>>

podatek pit - świadczenia pracownicze Świadczenia pracownicze nadal problematyczne

Podatnicy, w toku prowadzonej działalności gospodarczej, przekazują swoim pracownikom szereg pozapłacowych świadczeń różnego typu. Czy stanowią one nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu jest przemiotem licznych sporów. Więcej>>

Kontakt

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

+48 22 244 00 00

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

+48 22 696 28 00

Wyślij zapytanie

Profil

 Chcesz więcej artykułów?

Deutschland Weltweit Search Menu