Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatek PIT

PrintMailRate-it

​​​​Jak rozliczać podatek PIT?


Rozliczenie PIT, czyli podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczy każdego, kto podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej. Jednocześnie na przedsiębiorcach spoczywa obowiązek odprowadzania zaliczek z tytułu podatku. Osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą mają do wyboru różne formy opodatkowania, określone w ustawie o PIT (skala podatkowa, podatek liniowy) oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany).

Wszystko o PIT


Komentarze dotyczące zmian legislacyjnych w rozliczeniu PIT, omówienie wyroków sądów administracyjnych, interpretacje poszczególnych przepisów, przykłady stosowania poszczególnych przepisów w praktyce – o tym wszystkim przeczytasz u nas.

​27.05.2024

Zmiany w podatku PIT w 2024 »

Z zapowiedzi rządu oraz z przygotowanych projektów ustaw można wywnioskować, że rok 2024 będzie czasem zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

​31.01.2024

Opodatkowanie świadczeń związanych z oddelegowaniem pracownika – wyrok NSA »

1 sierpnia 2023 r. NSA wydał wyrok w sprawie dotyczącej powstania przychodu ze stosunku pracy w przypadku zapewnienia bezpłatnych noclegów dla pracowników oddelegowanych poza granicę kraju.

​21.12.2023

Świąteczne prezenty dla kontrahentów – skutki podatkowe »

Zbliża się okres świąteczny, w którym przedsiębiorcy często przekazują upominki swoim kontrahentom. Należy jednak pamiętać, że zarówno przekazanie, jak i otrzymanie upominku wiąże się z konsekwencjami na gruncie podatkowym.

​11.09.2023

Benefity żywieniowe – wyższa kwota zwolnienia z ZUS »

Od 1 września 2023 r. do 450 zł wzrósł miesięczny limit dofinansowania do posiłków dla pracowników, od którego nie trzeba płacić należności do ZUS.

​29.08.2023

Członek zarządu polskiej spółki na umowie o pracę z zagraniczną spółką-matką »

Otrzymywanie przez członka zarządu polskiej spółki wynagrodzenia za pełnioną funkcję w zarządzie na podstawie umowy o pracę zawartej ze spółką-matką z zagranicy – może mieć konsekwencje podatkowe w PIT w Polsce.

​13.06.2023

Zapłata zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – interpretacja ogólna »

30 marca 2023 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie konsekwencji podatkowych zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. 

​1.06.2023

Fundacja rodzinna już w polskim prawie »

W maju 2023 r. zaczęła obowiązywać długo oczekiwana ustawa o fundacji rodzinnej. Jeszcze przed wejściem w życie ustawa była nowelizowana.

​21.02.2023

Fundacja rodzinna – nowa instytucja w polskim prawie »

Do polskiego porządku prawnego niedługo wejdzie nowa instytucja – fundacja rodzinna. Prezydent RP podpisał ustawę, która wejdzie w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia.

​20.02.2023

Czynny żal – co to jest i jak go złożyć? »

Czynny żal to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (np. braku złożenia deklaracji lub informacji podatkowej w wyznaczonym terminie), szczegółowo opisujące okoliczności sprawy.

30.01.2023

Nowe oświadczenia dla płatników »

Od 2023 r. zmieniły się zasady składania płatnikom wniosków i oświadczeń. Od stycznia podatnicy składają wszystkie oświadczenia i wnioski w formie papierowej, elektronicznej albo na przykład za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego.

29.06.2022

Podatek na rzecz OPP – nowe rozwiązania »

Wskutek zmian w ustawie o PIT podwyższono do 1,5% wysokość podatku należnego, jaki podatnik może przekazać organizacji pożytku publicznego.

12.05.2022

JPK_PIT i JPK_CIT – odsunięcie w czasie »

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy Polskiego Ładu nałożyły na podatników PIT oraz CIT konieczność prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich do urzędu skarbowego.

26.04.2022

Kwota zmniejszająca PIT »

Po pierwszym pełnym kwartale od wejścia w życie zmian podatkowych wynikających z Polskiego Ładu rząd kolejny raz w ciągu bieżącego roku planuje zmienić zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

7.04.2022

Nowa skala podatkowa »

24 marca 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

21.07.2021

Program Polski Ład – co dalej »

Ponad 2 miesiące minęły od ogłoszenia założeń programu „Polski Ład”. Na początku czerwca zapowiedziano działanie pt. „10 projektów ustaw w 100 dni”.

3.06.2020

Programiści korzystają z IP BOX, lecz muszą być ostrożni »

IP Box, czyli ulga dotycząca preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, jest bardzo często  wykorzystywana przez programistów.

Nowe zasady opodatkowania aportów »

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., określały, że przychodem, wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, była jego wartość określona w statucie lub umowie spółki lub w innym dokumencie o podobnym charakterze.

Od 1 stycznia 2018 r. nowe zasady naliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu »

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).

Świadczenia pracownicze nadal problematyczne »

Podatnicy, w toku prowadzonej działalności gospodarczej, przekazują swoim pracownikom szereg pozapłacowych świadczeń różnego typu. Czy stanowią one nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu jest przemiotem licznych sporów.

Kontakt

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

 
Deutschland Weltweit Search Menu