Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

PrintMailRate-it

MDR

 

Raportowanie schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – MDR) to wprowadzony w ordynacji podatkowej obowiązek, którym objęci zostali podatnicy i ich doradcy (na podstawie postanowień Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE).

 

Nowe regulacje mają przyczynić się do przekazywania organom administracji skarbowej informacji potencjalnie związanych z agresywną optymalizacją podatkową lub nadużyciami w planowaniu podatkowym. Raportowanie MDR ma jednak znacznie szerszy zakres, obejmując również obowiązki o charakterze sprawozdawczym np. dostarczanie cennych informacji do analizy określonych ulg lub preferencji podatkowych. Jako główny cel regulacji MDR można wskazać raportowanie czynności dokonywanych przez podatników, które wiążą się z osiągnięciem korzyści podatkowej. Raportowanie może dotyczyć także zgodnych z prawem uzgodnień dokonanych z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Podatnicy mogą mieć również obowiązek zgłaszania uzgodnień bez względu na to czy korzyść podatkowa wystąpiła, czy nie, a niektórzy z nich muszą liczyć się także z koniecznością wprowadzenia w spółkach wewnętrznej procedury MDR.

 

Raportowanie MDR to skomplikowana materia, która ze względu na brak utrwalonej praktyki może przysparzać sporych trudności. Dodatkowo należy mieć na uwadze krótkie terminy na raportowanie zidentyfikowanego schematu podatkowego i kary, które wiążą się z niewypełnieniem obowiązku.

 

W celu przybliżenia Państwu tematyki raportowania schematów podatkowych, poniżej prezentujemy listę zagadnień, które omówili eksperci Rödl & Partner. Będziemy na bieżąco informować, jak właściwie rozumieć i stosować przepisy dotyczące MDR.

 

Czytaj artykuły:

MDR – zmiany terminów raportowania w czasie epidemii 

Od 31 marca 2020 r. terminy na raportowanie schematów podatkowych znalazły się w zawieszeniu. Więcej>>

Zmiany w MDR – powtórne raportowanie schematów transgranicznych

Trwają prace nad nowelizacją przepisów o MDR. Najważniejszym skutkiem planowanych zmian będzie konieczność ponownego zgłoszenia schematów transgranicznych. Obowiązek obejmie także wspomagających, którzy do tej pory nie musieli składać formularzy MDR w zakresie raportowania retrospektywnego, czyli dotyczącego schematów powstałych między 26 czerwca, a 31 grudnia 2018 r. Więcej>>

MDR - nieprawidłowości w raportowaniu schematów podatkowych

Nieprawidłowości w raportowaniu schematów podatkowych – sankcje

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. regulacje dotyczące  MDR nakładają na przedsiębiorców poważne sankcje administracyjne i karne za niewywiązywanie się z obowiązków związanych z raportowaniem. Więcej>>

Nowe obowiązki raportowe w Polsce | MDR

Nowe obowiązki raportowe w Polsce – rozszerzająca interpretacja unijnej dyrektywy

Na początku roku weszły w życie nowe przepisy dyrektywy, których regulacje obowiązują retrospektywnie od 25 czerwca 2018 r. Nowe przepisy nakładają na podatników obowiązek zgłaszania schematów podaktowych. Więcej>>


Procedura MDR - podmioty zobowiązane

Procedura MDR – podmioty zobowiązane i obligatoryjne elementy

Wraz z wejściem w życie przepisów o MDR 1 stycznia 2019 r. pojwaił się również obowiązek wprowadzenia w przedsiębiorstiwe procedury przeciwdziałającej niewywiązywaniu się z obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych. Więcej>>

886707944_small.jpg

Uzyskanie korzyści podatkowej a potencjalny obowiązek raportowania

Regulacje MDR mają na celu wprowadzenie obowiązku raportowania przez podatnika czynności, które wiążą się z osiągnięciem korzyści podatkowej. Więcej>>

Kontakt

Contact Person Picture

Agnieszka Gliwińska

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil

 Chcesz więcej artykułów?

Deutschland Weltweit Search Menu