Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

PrintMailRate-it

Czym jest raportowanie schematów podatkowych (MDR)?


Raportowanie schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules) to wprowadzony w ordynacji podatkowej obowiązek, którym objęci zostali podatnicy i ich doradcy.


Przepisy MDR mają się przyczynić do przekazywania organom administracji skarbowej informacji potencjalnie związanych z agresywną optymalizacją podatkową lub nadużyciami w planowaniu podatkowym. Raportowanie MDR obejmuje również obowiązki o charakterze sprawozdawczym, np. dostarczanie cennych informacji do analizy określonych ulg lub preferencji podatkowych. Jako główny cel regulacji MDR można wskazać raportowanie czynności dokonywanych przez podatników, które wiążą się z osiągnięciem korzyści podatkowej. Raportowanie może dotyczyć także zgodnych z prawem uzgodnień dokonanych z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Podatnicy mogą mieć również obowiązek zgłaszania uzgodnień bez względu na to, czy korzyść podatkowa wystąpiła czy nie, a niektórzy z nich muszą liczyć się także z koniecznością wprowadzenia w spółkach wewnętrznej procedury MDR.


Raportowanie MDR to skomplikowana materia, która ze względu może przysparzać sporych trudności. Dodatkowo należy mieć na uwadze krótkie terminy na raportowanie zidentyfikowanego schematu podatkowego i kary, które wiążą się z niewypełnieniem obowiązku.

14.09.2020

MDR – ponowne raportowanie schematów transgranicznych »

Kolejna nowelizacja przepisów o schematach podatkowych unieważniła dotychczas nadane numery transgranicznych schematów podatkowych (NSP) nałożyła wymóg ponownego zgłoszenia formularzy MDR.

​27.04.2020

MDR – zmiany terminów raportowania w czasie epidemii »

Od 31 marca 2020 r. terminy na raportowanie schematów podatkowych znalazły się w zawieszeniu.

23.03.2020

Zmiany w MDR – powtórne raportowanie schematów transgranicznych »

Trwają prace nad nowelizacją przepisów o MDR. Najważniejszym skutkiem planowanych zmian będzie konieczność ponownego zgłoszenia schematów transgranicznych.

19.09.2019

Procedura MDR – podmioty zobowiązane i obligatoryjne elementy »

Wraz z wejściem w życie przepisów o MDR 1 stycznia 2019 r. pojwaił się również obowiązek wprowadzenia w przedsiębiorstiwe procedury przeciwdziałającej niewywiązywaniu się z obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych.

12.09.2019

Uzyskanie korzyści podatkowej a potencjalny obowiązek raportowania »

Regulacje MDR mają na celu wprowadzenie obowiązku raportowania przez podatnika czynności, które wiążą się z osiągnięciem korzyści podatkowej.

12.09.2019

Nieprawidłowości w raportowaniu schematów podatkowych – sankcje »

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. regulacje dotyczące  MDR nakładają na przedsiębiorców poważne sankcje administracyjne i karne za niewywiązywanie się z obowiązków związanych z raportowaniem.

12.07.2019

Nowe obowiązki raportowe w Polsce – rozszerzająca interpretacja unijnej dyrektywy »

Na początku roku weszły w życie nowe przepisy dyrektywy, których regulacje obowiązują retrospektywnie od 25 czerwca 2018 r.

Kontakt

Contact Person Picture

Agnieszka Gliwińska

doradca podatkowy

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu