Podatek CIT

PrintMailRate-it

Przepisy CIT w Polsce

Znajomość zasad rządzących podatkiem CIT i prawidłowo prowadzone rozliczenia z fiskusem w zakresie CIT są warunkiem sukcesu biznesowego. Częste nowelizacje ustawy o CIT wpływają bezpośrednio na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Eksperci Rödl & Partner przygotowali dla Państwa najważniejsze informacje na temat zagadnień związanych z podatkiem CIT – komentarze dotyczące bieżących zmian legislacyjnych, omówienie kluczowych wyroków sądów administracyjnych i interpretacji organów podatkowych, a także praktyczne przykłady stosowania poszczególnych przepisów ustawy o CIT.


Specjaliści Rödl & Partner służą wsparciem w rozliczeniach z fiskusem i w doradztwie podatkowym w zakresie CIT. Nasi doradcy podatkowi pozostają do Państwa dyspozycji w biurach w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

 


Czytaj artykuły:

​3.01.2023

Podatek od przerzuconych dochodów »

Od 2022 r. obowiązuje w Polsce tzw. podatek od przerzuconych dochodów. Podatek ten płacą niektórzy podatnicy polskiego podatku CIT.

​14.12.2022

Zaliczanie pracowniczych składek ZUS do kosztów uzyskania przychodów w 2023 roku

Polski Ład 3.0, czyli ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza wiele zmian w obszarze podatku CIT.

​25.10.2022

Polski Ład 3.0: ceny transferowe i inne zmiany w CIT

21 października 2022 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

12.05.2022

JPK_PIT i JPK_CIT – odsunięcie w czasie

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy Polskiego Ładu nałożyły na podatników PIT oraz CIT konieczność prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich do urzędu skarbowego.

18.03.2022

Wsteczne obniżenie stawki amortyzacyjnej

3 lutego 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych.

19.03.2021

Strategie podatkowe – nowy obowiązek i nowe możliwości

W 2021 r. wskazani podatnicy będą zobowiązani do ujawniania w jaki sposób realizują strategię podatkową poprzez złożenie specjalnego sprawozdania do urzędu skarbowego oraz opublikowanie dokumentu w internecie.

1.02.2021

Podatek CIT - najważniejsze zmiany

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych obowiązków dla podatników CIT – jest to efekt licznych nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zebraliśmy najistotniejsze informacje związane ze zmianami wprowadzonymi w ciągu minionych trzech lat.

30.11.2020

Spółki komandytowe opodatkowane CIT

29 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę przewidującą opodatkowanie spółek komandytowych CIT. 30 listopada 2020 r. nowelizacja ukazała się Dzienniku Ustaw.

25.11.2020

Wydłużenie terminów wpłaty zaliczek na podatek dochodowy

19 listopada 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie na podstawie którego przedłużeniu uległy terminy przekazania przez płatników zaliczek na podatek dochodowy i wpłat zryczałtowanego podatku dochodowego.

10.11.2020

W planach nowa ulga podatkowa – ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację wejdzie w życie najprawdopodobniej w drugim kwartale lub w połowie roku 2021.

12.11.2020

Spółka komandytowa podatnikiem CIT 

Zmiany spowodują, że dochody z prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej będą przypisywane spółce, a następnie wspólnikom co wiązać się będzie z ich podwójnym opodatkowaniem.

3.08.2020

Ulga badawczo-rozwojowa – dla kogo i na czym polega?

Warto przypomnieć o możliwości stosowania ulgi badawczo-rozwojowej.

3.06.2020

Programiści korzystają z IP BOX, lecz muszą być ostrożni

IP Box, czyli ulga dotycząca preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, jest bardzo często  wykorzystywana przez programistów.

27.02.2019

Innovation Box

1 stycznia 2019 r. weszły w życie regulacje dotyczące nowej preferencji podatkowej, związanej z prowadzeniem działalności innowacyjnej, czyli tzw. Innovation Box.

Korekta odpisów amortyzacyjnych po otrzymaniu dotacji   

Koszty wytworzenia lub nabycia środków trwałych nie są zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych wyłącznie w formie odpisów amortyzacyjnych.

1.07.2019

Podatek u źródła – odroczenie stosowania części nowych przepisów

Na mocy rozporządzenia z Ministerstwa Finansów stosowanie części znowelizowanych przepisów regulujących pobór podatku u źródła zostało odroczone.

Opodatkowanie nadwyżek magazynowych

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 lipca 2013 r., II FSK 2113/11, nadwyżki w magazynie są przychodem spółki dla celów CIT.

​Sukcesja zwolnienia z dywidendy

Prawo do zwolnienia dywidendy z opodatkowania podatkiem u źródła może być przedmiotem sukcesji generalnej. Tak orzekła Naczelny Sąd Administracyjny.

Termin zapłaty odsetek a przepisy o cienkiej kapitalizacji

Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji to istotny czynnik, decydujący o wyborze źródeł finansowania przedsiębiorstwa. W 2018 r. weszły w życie nowe regulacje.

Kontakt

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

+48 22 244 00 00

Wyślij zapytanie

Profil

 Pozstańmy w kontakcie

 

Deutschland Weltweit Search Menu