Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ordynacja podatkowa

PrintMailRate-it

​​

Czym jest ordynacja podatkowa?


Ordynacja podatkowa to podstawowy akt prawny, normujący kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorców zagadnienia – dotyczące wszystkich rodzajów podatków, m.in.:


 • właściwość organów podatkowych,
 • powstawanie i wygaśnięcie zobowiązań podatkowych,
 • pełnomocnictwa,
 • odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe,
 • wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,
 • odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych,
 • przedawnienie zobowiązań podatkowych,
 • postępowanie podatkowe,
 • kontrola podatkowa,
 • czynności sprawdzające.

 

Wsparcie doświadczonego doradcy podatkowego


Mnogość regulacji, a także wątpliwości wynikające z niektórych przepisów, ciągłe zmiany oraz kontrowersyjne rozwiązania przyjmowane w kolejnych nowelizacjach powodują, że przedsiębiorcom coraz trudniej zorientować się w zawiłościach prawa podatkowego. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego, który pomoże w wyborze korzystnej formy opodatkowania. Nasi specjaliści omawiają orzecznictwa sądów administracyjnych oraz nowelizacji przepisów, a także ich najciekawsze interpretacje. ​

​13.09.2023

Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa – najważniejsze informacje »

Każdy przedsiębiorca może zostać poddany kontroli podatkowej, jak i kontroli celno-skarbowej. Dowiedz się, co jest weryfikowane podczas kontroli.

12.07.2019 

Nowe obowiązki raportowe w Polsce »

Z początkiem 2019 roku weszły w życie przepisy dyrektywy 2011/16/UE. Co istotne, regulacje obowiązują retrospektywnie od 25 czerwca 2018 r. Polscy podatnicy muszą zgłaszać schematy także krajowe. Terminy zgłaszania schematów są krótkie, a ich definicja rodzi wiele wątpliwości. 

24.06.2019

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej – zmiany »

Ustawa o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne zmiany we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

In dubio pro tributario – zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika »

Od 1 stycznia 2016 r. wszelkie, niedające się usunąć wątpliwości dotyczące treści przepisów prawa podatkowego, rozstrzyga się na korzyść podatnika. 

9.12.2016

Jednolite orzecznictwo w zakresie cash poolingu »

Grupy kapitałowe coraz częściej stosują umowy cash poolingu jako narzędzie efektywnego zarządzania środkami finansowymi. 

5.07.2016

​Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania »

7 czerwca 2016 roku Prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw– dalej zwaną „ustawą nowelizująca”.  

Kontakt

Contact Person Picture

Therese Baginski

biegły rewident

Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

Wyślij zapytanie

Profil

 

Deutschland Weltweit Search Menu