Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Magdalena Szwarc

PrintMailRate-it
Picture

doradca podatkowy

Senior Associate

Profil - przegląd

 LinkedIn »

– wpisana na listę doradców podatkowych od roku 2015, 
– autorka publikacji i komentarzy prasowych, 
– Członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
– w Rödl & Partner od 2019 r. Wykształcenie 

– absolwentka studiów magisterskich na Wydziel Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
– absolwentka studiów licencjackich Uniwersytetu Wrocławskiego – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
– absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie– studia podyplomowe „Akademia Spółek”.


Języki

 Polski
 Angielski
 Niemiecki


Wybrane publikacje


– Opłata od środków spożywczych - problematyczny obowiązek rozliczeń dla przedsiębiorców »


Specjalizacja

– przeglądy podatkowe,
– due diligence,
– ulgi i zachęty podatkowe,
– podatek od towarów i usług,
– podatek dochodowy od osób prawnych,  
– bieżące doradztwo podatkowe dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw ( sektor produkcyjny oraz usługowy) ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego oraz VAT,
– pomoc publiczna – Decyzje o Wsparciu, ulgi w podatku dochodowym oraz podatku od nieruchomości , granty inwestycyjne  (udzielane przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii),
– ulga B+R, 
– projekty due dilligence w procesie transakcyjnym (zarówno transakcje na udziałach jak i na aktywach),
– reprezentowanie klientów przed organami administracji skarbowej.


Deutschland Weltweit Search Menu