Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Podatek od nieruchomości – doradztwo podatkowe

PrintMailRate-it

​​​​​Doradztwo związane z podatkiem od nieruchomości dotyczy przedsiębiorców i klientów indywidualnych, którzy rozliczają podatek od gruntów budynków czy lokali, wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej lub w celach niezwiązanych z tą działalnością, a także od budowli.​

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Podatkek od nieruchomości – doradztwo podatkowe


Wsparcie specjalisty w obszarze podatku od nieruchomości stwarza możliwość wygenerowania oszczędności (w szczególności w przypadku budowli) oraz zabezpieczenia przed coraz bardziej profiskalnym podejściem gminnych organów podatkowych.


Zapewniamy doradztwo zintegrowane z doradztwem prawnym w zakresie obrotu prawnego nieruchomościami.


Nasze usługi związane z podatkiem pod nieruchomości obejmują m.in.

  • bieżące konsultacje w sprawach podatkowych (również telefoniczne),
  • doradztwo w zakresie możliwości optymalizacyjnych,
  • doradztwo w zakresie identyfikacji gruntów, budynków (lokali) lub budowli jako stanowiących przedmiot opodatkowania,
  • sporządzanie i analiza umów z uwzględnieniem skutków podatkowych,
  • doradztwo w zakresie ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie opinii podatkowych,
  • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.
​Obowiązki podatkowe związane z posiadaniem nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. Podatek od nieruchomości może różnić się zależnie od położenia nieruchomości. Brana jest pod uwagę powierzchnia gruntu, rodzaj nieruchomości, a także powierzchnia użytkowa budynków i lokali. Ostateczną kwotę podatku od nieruchomości nakłada gmina lub miasto, w której znajduje się nieruchomość. Podatek od nieruchomości warto powierzyć ekspertom, którzy doradzą w kwestii optymalizacji, przeanalizują dokumentację, a także wesprą w przygotowaniu deklaracji podatkowej.
Deutschland Weltweit Search Menu