Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Przeglądy podatkowe Due dilligence

PrintMailRate-it

Doradztwo podatkowe w zakresie badania due diligence skierowane jest do krajowych i międzynarodowych podmiotów, które: 

  • planują / są w toku podejmowania decyzji o nabyciu lub sprzedaży spółki (transakcje share deal) lub przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa (transakcje asset deal);

  • planują / są w toku nabycia / sprzedaży nieruchomości bądź zakładu.


Oferta obejmuje także przedsiębiorców, którzy przed dokonaniem każdej innej transakcji chcieliby zabezpieczyć swoje interesy poprzez sprawdzenie wartości jej przedmiotu, czy zidentyfikowanie obszarów ryzyka gospodarczego. Z kolei usługa przeglądu podatkowego adresowana jest do szerokiego grona odbiorców i może być wykorzystywana do bieżącej analizy poprawności rozliczeń podatkowych w zasadzie każdego podmiotu i dowolnej transakcji.


Dzięki doradztwu w zakresie badania due dilligence masz możliwość przyjrzenia się tempu i efektywności procesu zakupu lub sprzedaży. Kupujący lub sprzedający uzyskuje rzetelny obraz sytuacji podatkowej nabywanej lub sprzedawanej spółki, przedsiębiorstwa, nieruchomości / zakładu oraz w obszarze ryzyka związanego z taką transakcją. W zależności od potrzeb klienta, badanie może ograniczać się również do wybranych obszarów opodatkowania (np. ocena poprawności rozliczeń i ryzyk w zakresie VAT, CIT lub PIT) bądź do wyselekcjonowanych transakcji (np. umowy najmu, leasingu itp.). Może być ono również połączone z przeprowadzeniem prawnego badania due diligence.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

​Usługi w ramach przeglądów podatowych Wszystkie realizowane przez nas projekty są dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb i założeń biznesowych oraz ograniczają ryzyko podatkowe przed finalnym podjęciem decyzji o nabyciu bądź sprzedaży spółki (w zakresie transakcji share deal) lub przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w zakresie transakcji asset deal), a także zakładu lub nieruchomości.

 

Dzięki ścisłej współpracy z adwokatami i radcami prawnymi oraz połączeniu podatkowego badania due diligence z przeglądem prawnym możesz uzyskać właściwy wgląd w rzeczywistą sytuację zarówno podatkową, jak i prawną przedmiotu badania.

​Usługi oferowane w ramach due dilligence i przeglądów podatkowych obejmują m.in.:

 

  • ocenę poprawności rozliczeń oraz ryzyk podatkowych we wszystkich obszarach opodatkowania lub w zakresie wybranych podatków (np. VAT, CIT, PIT, podatek od nieruchomości itd.),
  • analizę poprawności rozliczeń i ocenę ryzyk podatkowych w zakresie zawartych umów handlowych,
  • analizę i ocenę ryzyk podatkowych w zakresie zaciągniętych zobowiązań, obciążeń ustanowionych na przedmiocie nabycia lub sprzedaży,
  • weryfikację toczących się postępowań podatkowych lub sądowych dotyczących przedmiotu nabycia lub sprzedaży.
OGÓLNE WARUNKI USŁUG DUE DILIGENCE:

 

General Terms and Conditions​Polish-English version
​​Allgemeine Vertragsbedingungen​Polnisch-Deutsche Version


Deutschland Weltweit Search Menu