Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.APA - uprzednie porozumienia cenowe

PrintMailRate-it

apa.jpg

 

Uprzednie porozumienie cenowe (ang. advanced pricing agreement, w skrócie APA) jest decyzją administracyjną, w której organ podatkowy uznaje, że cena transferowa w transakcji realizowanej z podmiotem powiązanym została ustalona na warunkach rynkowych.


Uprzednie porozumienia cenowe funkcjonują w polskim prawie od 2006 r., jednakże w początkowych latach nie cieszyły się dużym zainteresowaniem podatników. 29 listopada 2019 r. na mocy ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych weszły w życie nowe przepisy dotyczące zawierania APA. Udostępnione przez Ministerstwo Finansów statystyki wskazują na wzrost liczby składanych wniosków o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego. Wynika to z faktu, że podatnicy w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę z korzyści tego rozwiązania.


APA pozwala zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów całość wydatków poniesionych w ramach realizacji danej transakcji, bez względu na limit ustanowiony w art. 15e ustawy o CIT. Dodatkowo zawarcie porozumienia zwalnia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji nim objętych.


Wychodząc naprzeciw zmianom prawnym oraz rosnącemu zainteresowaniu tematyką APA, poniżej prezentujemy listę artykułów sporządzonych przez ekspertów Rödl & Partner. Mogą Państwo dowiedzieć się z nich więcej o korzyściach wynikających z zawarcia APA oraz poznać najnowsze statystyki dotyczące zawierania uprzednich porozumień cenowych.
 

Czytaj artykuły:

Quick check: APA – sprawdź korzyści

Do końca grudnia 2021 r. podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (APA) za 2021 rok. Sprawdź na co warto zwrócić uwagę i co możesz zyskać. Więcej »

​Formularze w zakresie uprzednich porozumień cenowych APA-P oraz APA-C

Uprzednie porozumienie cenowe to narzędzie, po które coraz częściej sięgają podatnicy, w celu porozumiewania się z organami podatkowymi w obszarze poprawności stosowanej metody ustalania cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Więcej »

Jedno porozumienie APA obejmie całą działalność podatnika?

Objęcie uprzednim porozumieniem cenowym (APA) jednej transakcji kontrolowanej wiąże się z uzyskaniem konkretnych korzyści wobec tej transakcji. Więcej »

APA w perspektywie międzynarodowej

Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania APA w Niemczech, Hiszpanii, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Więcej >>

Procedura o wydanie decyzji w sprawie APA w praktyce

W ramach procedury wydawania decyzji, Ministerstwo Finansów jest otwarte na dyskusje, wyjaśnienia, rozmowy czy spotkania, a także na znalezienie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Więcej>>

Umowa o współdziałanie zamiast APA?

1 lipca 2020 r. do ordynacji podatkowej wprowadzone zostały przepisy umożliwiające zawieranie umów o współdziałanie. Więcej>>


Procedura składania wniosku o APA – krok po kroku

W artykule przybliżamy przebieg procedury zawarcia APA, specyfikę elementów kompletnego wniosku oraz wysokość kosztów związanych z jego złożeniem. Więcej>>

Popularność APA

Podatnicy zawierający transakcje kontrolowane z podmiotami powiązanymi coraz częściej występują do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskiem o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego. Więcej>>

Co zyskuje podatnik dzięki APA?

Zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego (w skrócie APA) okazuje się w pewnych sytuacjach bardzo korzystne dla podatnika. Więcej>> 

 

Kontakt

Contact Person Picture

Joanna Tomczak

doradca podatkowy

Senior Associate

+48 71 606 04 14
+48 532 540 761

Wyślij zapytanie

Profil

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

+48 71 606 00 00

Wyślij zapytanie

Profil

 Kalkulator APA

 

 Dowiedz się więcej

Deutschland Weltweit Search Menu