Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Oddelegowanie pracowników – doradztwo prawne

PrintMailRate-it

​​​​​​​​Jeśli oddelegowujesz swoich pracowników do innego miejsca pracy na terenie kraju lub za granicą, albo jesteś pracodawcą zagranicznym wysyłającym swoich pracowników do pracy w Polsce – skontaktuj się z nami.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Delegacje transgraniczne pracowników


Delegacje transgraniczne pracowników oznaczają dla pracodawcy konieczność przestrzegania określonych reguł, wynikających w szczególności z dyrektyw unijnych, których celem jest m.in. zapewnienie minimalnego poziomu ochrony pracowników delegowanych. Co do zasady warunki zatrudnienia pracownika delegowanego nie mogą być mniej korzystne niż w państwie, do którego został oddelegowany.

Nieprzestrzeganie tych reguł może się wiązać z negatywnymi konsekwencjami dla pracodawcy, poczynając od sporu z pracownikiem, na sankcjach finansowych kończąc. Dlatego tak istotne jest prawidłowe ukształtowanie warunków umowy o oddelegowanie. Z naszym wsparciem wyeliminujesz takie ryzyko.

Nasi radcy prawni i adwokaci ściśle współpracują z doradcami podatkowymi, dzięki czemu w przygotowywanych dla Ciebie rozwiązaniach uwzględniane są także podatkowe aspekty oddelegowania oraz skutki w zakresie zabezpieczenia społecznego. Zapewniamy wsparcie również w kraju oddelegowania.

Oddelegowanie pracowników – doradztwo prawne


  • optymalizacja oraz ukształtowanie modelu oddelegowania pracownika,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • sporządzanie umów o oddelegowanie,
  • rozliczanie pracowników oddelegowanych,
  • audyt obowiązujących w przedsiębiorstwie praktyk dotyczących delegowania pracowników za granicę,
  • wsparcie przy postępowaniach kontrolnych prowadzonych zarówno w kraju, jak i za granicą,
  • pomoc w sporządzaniu dokumentacji dla ZUS-u i innych instytucji.

​​Delegacja pracownika to nie to samo, co oddelegowanie pracownika. Delegacja pracownika to podróż służbowa, zazwyczaj krótka, poza siedzibą pracodawcy, zlecona przez pracodawcę. Oddelegowanie pracownika (w tym też oddelegowanie pracownika za granicę) wiąże się ze zmianą miejsca świadczenia pracy i zazwyczaj obliguje do podpisania porozumienia obu stron, z reguły ma dłuższy charakter niż delegacja. Oddelegowanie pracownika obejmują inne przepisy ustawy PIT niż w przypadku podróży służbowej.

​Warto więc skorzystać ze wsparcia ekspertów, by mieć pewność, że jako pracodawca przestrzegasz obowiązujących przepisów i zapewniasz oddelegowanemu pracownikowi należne profit,y niezależnie czy świadczy pracę w nowym miejscu w Polsce czy za granicą. Wesprzemy Cię w kwestii umów, rozliczeń, kontroli i prawidłowo sporządzonej dokumentacji. 
Deutschland Weltweit Search Menu