Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Prawo pracy

PrintMailRate-it

Nasze usługi z zakresu prawa pracy kierujemy do wszelkich podmiotów zatrudniających pracowników.


Korzystając z naszych usług, unikniesz ryzyka potencjalnych sporów, wpływających na atmosferę pracy i utrudniających sprawne funkcjonowanie Twojego przedsiębiorstwa. Nasze wsparcie pomaga kształtować optymalne  stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikami, zapewniające poszanowanie praw i interesów obu stron.

Świadczymy usługi związane z oddelegowaniem pracowników, sporządzaniem umów o pracę, sporządzaniem regulaminów pracy. Gwarantujemy, że wszelkie procedury przeprowadzane będą zgodnie z obowiązującym prawem, co pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji dla Twojego przedsiębiorstwa.

Od ponad 30 lat wspieramy pracodawców na polskim rynku, pomagając wdrażać oraz stosować zapisy Kodeksu pracy i pozostałych źródeł prawa pracy, aby nawiązywane stosunki pracy sprzyjały rozwojowi i wykorzystaniu kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Łączymy wiedzę i doświadczenie z niezbędnych dziedzin, czyli prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych, a także w zakresie kadr i księgowości płacowej.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Indywidualne prawo pracy


 • sporządzanie i negocjacje kontraktów menadżerskich, umów o pracę i innych umów z pracownikami,
 • doradztwo w zakresie optymalnej formy rozstania się z pracownikiem,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji, umów o obowiązku zachowania tajemnicy,
 • sporządzanie porozumień o rozwiązaniu umowy o pracę, oświadczeń o wypowiedzeniu itp.,
 • wsparcie przy układaniu programów premiowych dla pracowników oraz kadr zarządzających różnych szczebli,
 • optymalizacja wynagrodzenia kadry menadżerskiej,
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.

Zbiorowe prawo pracy


 • wsparcie oraz reprezentacja w rokowaniach z przedstawicielami pracowników,
 • doradztwo w przeprowadzaniu zwolnień grupowych,
 • doradztwo w zakresie kształtowania relacji ze związkami zawodowymi,
 • reprezentowanie w negocjacjach dotyczących układów zbiorowych pracy,
 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych,
 • sporządzanie projektów porozumień zbiorowych,
 • przygotowywanie polityki korzystania z samochodów służbowych przez pracowników.

Reprezentacja przed organami władzy publicznej

 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • doradztwo i reprezentacja przed urzędami pracy i PIP,
 • wsparcie w trakcie postępowań kontrolnych PIP, ZUS i innych organów państwowych.

​Prawo pracy to bardzo obszerny dział, w którym nasi specjaliści z przyjemnością wesprą Twoją działalność. To ważne, by zarówno pracownik, jak i pracodawca miał poczucie, że jego prawa i obowiązki są rzetelnie przedstawione i zgodne z obowiązującymi wytycznymi.

Powierzając indywidualne i zbiorowe zagadnienia związane z prawem pracy Rödl & Partner masz gwarancję, że trafisz na najwyższej jakości obsługę i kompleksową wiedzę specjalistów. Zadbają oni o należyte respektowanie kodeksu pracy i innych dokumentów, jak porozumienia, polityki wewnętrzne, umowy, klauzule czy tworzenie systemu benefitów. W razie potrzeby, będą także reprezentować Cię w urzędach i wspierać najlepszą wiedzą w przypadkach kontroli działalności przez upoważnione organy. Nasi specjaliści przeanalizują dotychczasową dokumentację związaną z prawem pracy na linii pracodawca-pracownik w Twojej firmie, a Ty dostaniesz jasne wskazówki, co należy poprawić lub usprawnić, by zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa w tym obszarze. Poprawnie skonstruowane umowy, regulaminy i klauzule pozwolą Ci uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości, a w sprawach konfliktowych będziesz miał pewność, że działasz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Deutschland Weltweit Search Menu