Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Prawo pracy

PrintMailRate-it

Usługi z zakresu prawa pracy skierowane są do podmiotów wszelkich form prawnych i branż, zatrudniających pracowników.


Skorzystanie z usług doświadczonych praktyków z zakresu prawa pracy pozwoli uniknąć ryzyka potencjalnych sporów, wpływających na atmosferę pracy i utrudniających sprawne funkcjonowanie Państwa przedsiębiorstwa. Wsparcie oferowane przez naszych specjalistów ukierunkowane jest na kształtowanie stosunków pomiędzy pracodawcą, a pracownikami  w sposób optymalny, zapewniający poszanowanie praw i interesów obu stron. Kancelaria świadczy usługi związane z oddelegowaniem pracowników, sporządzaniem umów o pracę, sporządzaniem regulaminów pracy, zapobiegając ewentualnym zbiorowym sporom. Wybierając Rödl & Partner mają Państwo gwarancję, że wszelkie procedury przeprowadzane będą zgodnie z obowiązującym prawem, co pozwoli uniknąć negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorstwa.


Od ponad 25 lat Rödl & Partner wspiera pracodawców na polskim rynku, pomagając wdrażać oraz stosować zapisy Kodeksu pracy i pozostałych źródeł prawa pracy, aby nawiązywane stosunki pracy w sprzyjały rozwojowi i wykorzystaniu kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. W naszej praktyce łączymy wiedzę i doświadczenie z niezbędnych dziedzin, czyli prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych, a także w zakresie kadr i księgowości płacowej.


Doradztwo Rödl & Partner w zakresie prawa pracy obejmuje m.in.:

 

Indywidualne prawo pracy

 • sporządzanie i negocjacje kontraktów menadżerskich, umów o pracę i innych umów z pracownikami,

 • doradztwo w zakresie optymalnej formy rozstania się z pracownikiem,

 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji, umów o obowiązku zachowania tajemnicy,

 • sporządzanie porozumień o rozwiązaniu umowy o pracę, oświadczeń o wypowiedzeniu itp.,

 • wsparcie przy układaniu programów premiowych dla pracowników oraz kadr zarządzających różnych szczebli,

 • optymalizacja wynagrodzenia kadry menadżerskiej,

 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie

 

Zbiorowe prawo pracy

 • wsparcie oraz reprezentacja w rokowaniach z przedstawicielami pracowników,

 • doradztwo w przeprowadzaniu zwolnień grupowych,

 • doradztwo w zakresie kształtowania relacji ze związkami zawodowymi,

 • reprezentowanie w negocjacjach dotyczących układów zbiorowych pracy,

 • sporządzanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów wewnątrzzakładowych,

 • sporządzanie projektów porozumień zbiorowych,

 • przygotowywanie polityki korzystania z samochodów służbowych przez pracowników.


Reprezentacja przed organami władzy publicznej:

 • doradztwo i reprezentacja w postepowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

 • doradztwo i reprezentacja przed urzędami pracy i PIP,

 • wsparcie w trakcie postępowań kontrolnych PIP, ZUS i innych organów państwowych.​

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Kontakt

Contact Person Picture

dr Monika Behrens

radca prawny

Partner

+48 22 244 00 26

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

+48 22 244 00 00

Wyślij zapytanie

 Pozostańmy w kontakcie

Deutschland Weltweit Search Menu