Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego – w toku

PrintMailRate-it

​Alicja Szyrner

9 marca 2023


23 lutego 2023 r. Senat uchwalił poprawki do ustawy zmieniającej Kodeks postępowania cywilnego. Obecnie czekamy na kolejne etapy prac legislacyjnych.

Projekt nowelizacji ma na celu przyspieszenie postępowań sądowych i zakłada między innymi:

  • nowe postępowanie odrębne z konsumentami stosowane do spraw o roszczenia konsumenta przeciwko przedsiębiorcy i odwrotnie,
  • orzekanie przez sąd z urzędu o obowiązku zapłaty odsetek,
  • podwyższenie z 75 tys. zł do 150 tys. zł progu wartości przedmiotu sporu decydującego o właściwości rzeczowej sądu okręgowego,
  • wyznaczanie posiedzeń przygotowawczych wyłącznie na zgodny wniosek stron,
  • w przypadku postępowań uproszczonych sprawy będą kierowane na rozprawy tylko wtedy, gdy strona o to zawnioskuje, a w sprawach w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 4 tys. zł, uzasadnienie wyroku będzie mogło ograniczać się do wyjaśnienia podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa,
  • uzasadnianie z urzędu orzeczeń wydawanych przez referendarza sądowego, których przedmiotem jest zasądzenie kosztów sądowych, kosztów procesu oraz odmowa ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika,
  • zmiany w sposobie konstruowania tez dowodowych,
  • rozszerzenie możliwości zgłoszenia zarzutu potrącenia w trakcie postępowania sądowego.


Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na Twoje wątpliwości i pytania związane z prowadzeniem postępowania cywilnego.

Kontakt

Contact Person Picture

Alicja Szyrner

radca prawny

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu