Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.SENT – nowe kategorie towarów objęte systemem

PrintMailRate-it

​Tadeusz Piekłowski

24 kwietnia 2023


20 kwietnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, na którego podstawie systemem SENT zostaną objęte nowe kategorie towarów.

Rozporządzenie przewiduje, że przywóz do Polski lub tranzyt przez terytorium Polski towarów, takich jak:

  1. zboża, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg, 
  2. jaja, jeżeli ich liczba w przesyłce przekracza 900 szt., 
  3. mięso drobiowe, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 250 kg, 
  4. produkty pszczele, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 10 kg, 

– będzie objęty systemem monitorowania drogowego. 

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że rozporządzenie wpływa na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie zgłoszenia przewozów wymienionych towarów do systemu SENT oraz zapewnienia przekazywania danych geolokalizacyjnych środków transportu przewożących te towary.

Do transportu towarów rozpoczętego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zastosowanie mają dotychczasowe przepisy. 

Jednocześnie przypominamy, że każdy, kto wysyła, odbiera lub przewozi tzw. towary wrażliwe lub dokonuje obrotu paliwami opałowymi, ma obowiązek zgłoszenia przewozu do elektronicznego rejestru SENT oraz jego uzupełniania i aktualizacji. Za niezgłoszenie towarów do systemu bądź zgłoszenie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym grożą dotkliwe kary finansowe. 


Jeżeli nie wiesz, jak zgłosić przewóz w systemie SENT, bądź masz pytania dotyczące transportu towarów wrażliwych, skontaktuj się z nami. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu realizacji obowiązków wynikających z obrotu towarami wrażliwymi.

Kontakt

Contact Person Picture

Tadeusz Piekłowski

agent celny

Senior Associate

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu