Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Linia bezpośrednia – zapowiedź ułatwień procesu inwestycyjnego

PrintMailRate-it
Jakub Plebański
13 października 2022 r. 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) zapowiedziało wprowadzenie zmian legislacyjnych prowadzących do ułatwień w zakresie budowy linii bezpośrednich. Takie rozwiązanie – postulowane zarówno przez branżę OZE, jak i odbiorców energii – ułatwiłoby budowę nowych instalacji odnawialnych źródeł energii, pozwalając na bezpośrednie dostarczanie produkowanej w nich energii do odbiorców końcowych.


Linia bezpośrednia to „prywatny" odcinek sieci łączący instalację wytwórczą z odbiorcą końcowym. Co istotne funkcjonuje ona poza Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). W związku z tym strony decydujące się na budowę linii bezpośredniej nie muszą mierzyć się z problemem ograniczonej mocy przyłączeniowej w tym systemie, nie muszą także uiszczać dodatkowych opłat z tytułu przesyłu energii za pomocą tego właśnie systemu.

Dotychczasowe otoczenie prawne praktycznie uniemożliwiało budowę linii bezpośrednich w Polsce.  Zdaniem MRiT, w najbliższej przyszłości przeprowadzona ma być zmiana prawa, która odblokuje możliwość realizacji tych inwestycji. Planowana nowelizacja ma objąć m.in.:

  • doprecyzowanie definicji linii bezpośredniej, wyjaśnienie, że może być do niej podłączony również odbiorca podłączony jednocześnie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,
  • wyłączenie linii bezpośredniej z obowiązku uzyskiwania zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w trzech przypadkach, gdy:
  • linią bezpośrednią dostarczana jest energia wyłącznie z OZE, 
  • budowa linii bezpośredniej ma miejsce na nieruchomości, do której podmiot występujący o pozwolenie na budowę linii bezpośredniej posiada tytuł prawny, a linia zaopatrywać będzie wyłącznie instalacje do niego należące lub instalacje podmiotów od niego zależnych, 
  • linia bezpośrednia dostarcza energię do instalacji lub odbiorcy nieprzyłączonego do KSE,
  • obowiązkowe wydanie warunków przyłączenia dla linii bezpośredniej (w ciągu 14 dni), jeżeli energia nie będzie wprowadzana do KSE.

Jeżeli masz pytania dotyczące zmian otoczenia prawnego odnośnie do linii bezpośrednich oraz przyłączeń odnawialnych źródeł energii, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner. Kontakt

Contact Person Picture

Piotr Mrowiec

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu