Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

PrintMailRate-it

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji 710x220

 

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Obowiązująca od czerwca 2018 r. ustawa o wspieraniu nowych inwestycji reguluje wprowadziła nowe zasady udzielania wsparcia dla firm, które zastąpiły rozwiązania realizowane dotychczas na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Choć SSE mają funkcjonować równolegle do nowego systemu wsparcia jeszcze do 2026 r., wsparcie inwestycji aktualnie można uzyskać wyłącznie na nowych zasadach.  Nowe regulacje rozszerzają zakres terytorialny, na którym możliwe jest ulokowanie inwestycji i uzyskanie wsparcia w postaci zwolnienia od podatku dochodowego. 

 

Uzyskanie zwolnienia podatkowego w dalszym ciągu uzależnione będzie od poniesienia przez przedsiębiorców określonych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji oraz zatrudnienia ustalonej liczby pracowników. W odróżnieniu od poprzednio obowiązujących przepisów, uzyskanie decyzji o wsparciu wymaga spełnienia oprócz kryteriów ilościowych, także kryteriów jakościowych. 


Wsparcie Rödl & Partner

Jeżeli planują Państwo rozpoczęcie inwestycji zachęcamy do kontaktu z nami, celem ustalenia szans na uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego. Podkreślamy, że nowe przepisy dotyczą wszystkich przedsiębiorców, również tych, którzy już prowadzą działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych.
 

 

Czytaj artykuły:

A11235032.jpgPlanowane zmiany dla firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju od 1 stycznia 2018 r. planowane było wejście w życie przepisów, zmieniających kryteria przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców działających zarówno w SSE, jak i poza nimi. Więcej>>

S_B19541371.jpgPodstawowe założenia ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

 W związku z realizowaniem tzw. noweych inwestycji polskim przedsiębiorcom przysługuje ulga podatkowa. Za nową inwestycję uznawane są inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Więcej>>

S_B4500679_small.jpgUstawa o wpiseraniu nowych inwestycji: Spółka działająca w strefie może być członkiem podatkowej grupy kapitałowej

Wprowadzane przez Polskę preferencje podatkowe są nastawione na stymulację określonego zachowania podatników. Więcej>>

A19327524.JPGRewolucyjne zmiany dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów opracowało projekt dotyczący zmiany zasad udzielania pomocy publicznej oraz likwidacji SSE. Więcej>>

S_B70422045.jpgZmiany w udzielaniu pomocy publicznej – przepisy wykonawcze

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach SSE. Więcej>>

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

+48 22 696 28 00

Wyślij zapytanie

Profil

 Pozostańmy w kontakcie

Deutschland Weltweit Search Menu