Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

PrintMailRate-it

Czym jest ustawa o wspieraniu nowych inwestycji?

Obowiązująca od czerwca 2018 r. ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadziła nowe zasady udzielania wsparcia dla firm, które zastąpiły rozwiązania realizowane dotychczas na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (SSE). Choć SSE mają funkcjonować równolegle do nowego systemu wsparcia do 2026 r., wsparcie inwestycji aktualnie można uzyskać wyłącznie na nowych zasadach. 

Jak uzyskać zwolnienie od podatku dochodowego?

Nowe regulacje rozszerzają zakres terytorialny, na którym możliwe jest ulokowanie inwestycji i uzyskanie wsparcia w postaci zwolnienia od podatku dochodowego. Uzyskanie zwolnienia podatkowego w dalszym ciągu uzależnione będzie od poniesienia przez przedsiębiorców określonych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji oraz zatrudnienia ustalonej liczby pracowników. W odróżnieniu od poprzednio obowiązujących przepisów, uzyskanie decyzji o wsparciu wymaga spełnienia oprócz kryteriów ilościowych, także kryteriów jakościowych. 

Wsparcie Rödl & Partner

Jeżeli planujesz rozpoczęcie inwestycji, skontaktuj się z nami, aby ustalić szanse na uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego. Podkreślamy, że nowe przepisy dotyczą wszystkich przedsiębiorców, również tych, którzy prowadzą już działalność na terenie SSE.

27.03.2018

Podstawowe założenia ustawy o wspieraniu nowych inwestycji »

 W związku z realizowaniem tzw. noweych inwestycji polskim przedsiębiorcom przysługuje ulga podatkowa. Za nową inwestycję uznawane są inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne.

7.02.2018

Planowane zmiany dla firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych »

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju od 1 stycznia 2018 r. planowane było wejście w życie przepisów, zmieniających kryteria przyznawania zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców działających zarówno w SSE, jak i poza nimi.

​7.02.2018

Zmiany w udzielaniu pomocy publicznej – przepisy wykonawcze »

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach SSE.

​Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji: spółka działająca w SSE może być członkiem podatkowej grupy kapitałowej

Wprowadzane przez Polskę preferencje podatkowe są nastawione na stymulację określonego zachowania podatników.

​3.11.2017

Rewolucyjne zmiany dotyczące pomocy publicznej dla przedsiębiorców »

Ministerstwo Finansów opracowało projekt dotyczący zmiany zasad udzielania pomocy publicznej oraz likwidacji SSE.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Judkowiak

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu