Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Koronawirus a ceny transferowe

PrintMailRate-it

​ W związku z pojawianiem się koronawirusa zwracamy uwagę na problemy związane z wpływem epidemii na ceny transferowe, w tym obszary ryzyk oraz możliwe rozwiązania. W ramach naszych usług oferujemy wsparcie w zakresie weryfikacji poniższych problemów oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań.

 

 

I. Analiza wpływu wirusa na warunki transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi:


1. Umowy zawarte na transakcje realizowane pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 

 • weryfikacja zawartych umów z podmiotami powiązanymi oraz ewentualna renegocjacja umów grupowych ze względu na zmiany warunków transakcji albo całego łańcucha dostaw i skutki z tym związane,
 • weryfikacja umów pod kątem ryzyk, jakie powinny być ponoszone przez poszczególne strony transakcji oraz tym samym czy koronawirus powinien mieć wpływ na działalność podmiotów,
 • weryfikacja wpływu niedotrzymania warunków umownych z podmiotami z grupy na ceny transferowe – analiza w zakresie oceny ryzyka kar umownych określonych w umowach.

 

 

2. Rozliczenia dokonywane z podmiotami powiązanymi:

 

 • weryfikacja możliwości zmiany modelu cen transferowych w sposób uwzględniający wpływ spowolnienia gospodarczego i strat ponoszonych przez Grupę, w tym również zmian dokonywanych w grupowych łańcuchach dostaw – analiza w zakresie oceny czy zmiana modelu nastąpiła na zasadach rynkowych w całej Grupie oraz ma uzasadnienie,
 • ryzyko wpływu koronawirusa na działalność podmiotów rutynowych tj. producentów oraz dystrybutorów o ograniczonych funkcjach:
   - ryzyko zakwestionowania spadku zyskowności rutynowych podmiotów (producentów kontraktowych, dystrybutorów o rutynowych funkcjach w Polsce) funkcjonujących dotychczas w modelach opartych o stałą/ relatywnie niską marżowość – weryfikacja dotychczasowych warunków realizowanych transakcji m.in. pokrycia kosztów stałych działalności czy wyrównania zysku do rynkowego poziomu marży na koniec roku,
   - weryfikacja możliwości i skutków zapłaty re-kompensat na rzecz producentów kontraktowych związanych ze wstrzymaniem produkcji / likwidacją fabryk,
 • weryfikacja możliwości rekompensaty straty na transakcji w danym roku z zyskami na transakcji w przyszłych okresach.

 


3. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych za rok 2020:

 

 • weryfikacja możliwości aktualizacji analiz danych porównawczych na 2020 r. ze względu na zmiany istotnych okoliczności w otoczeniu gospodarczym – analiza oceny ryzyka związanego z koniecznością stworzenia nowej analiz za rok 2020, z uwagi na zmiany w otoczeniu gospodarczym (mimo 3-letniego okresu ważności analizy),
 • analiza danych porównawczych za rok 2020 –  analiza oceny ryzyka związanego z pokazaniem poziomu rentowności podmiotów ze stratą w wysokości niżej od przedziału rynkowego opartego o dane za 2017-2019 lub wcześniejsze oraz ewentualne zalecenia,
 • analiza ewentualnej konieczności uwzględnienia i opisania wpływu spowolnienia związanego z wirusem w dokumentacji cen transferowych za 2020 r. oraz ewentualne zalecenia,
 • raportowanie TP-R za 2020 r. w przypadku wystąpienia strat – analiza oceny ryzyka związanego z zakwestionowania rynkowości transakcji dla których wykazana zostanie strata lub których rentowność będzie niższa od przedziału rynkowego opartego o dane za 2017-2019 lub wcześniejsze oraz ewentualne zalecenia.

 

II. Analiza wpływu spowolnienia gospodarczego spowodowanego wirusem SARS-CoV-2 na postępowania ws. APA, w tym:


1. Ryzyko przedłużenia postępowania ws. wydania APA dla wniosków już złożonych lub które zostaną złożone.


2. Ryzyko zmiany modelu cen transferowych w trakcie toczenia się postępowania o wydanie APA i związane z tym ryzyko braku wydania APA lub wydłużenie całego postępowania.


3. Ryzyko spadku rentowności podmiotów które złożyły/złożą wnioski o APA i związane z tym ryzyko braku możliwości wydania APA dla podmiotów posiadających rutynowe funkcje oraz osiągające straty, co uniemożliwia zaliczenia kosztów grupowych objętych ograniczeniem wynikającym z art. 15e ustawy o CIT do kosztów podatkowych.


4. Ryzyko wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji o APA dla podmiotów rutynowych (producentów i dystrybutorów), ze względu na zmiany marżowości lub zmiany w łańcuchu dostaw i przebiegu transakcji których dotyczą te APA.

 

Nasi doradcy podatkowi chętnie odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące cen transferowych – zapraszamy do kontaktu.

 

Czytaj artykuły:

 

 
Koronawirus a obowiązki w cenach transferowych – jakie zmiany wprowadza specustawa>>

 

Ceny transferowe – bieżące tematy>>

Kontakt

Contact Person Picture

Dominika Tyczka-Szyda

doradca podatkowy

Partner

Wyślij zapytanie

Profil


Deutschland Weltweit Search Menu