Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Restrukturyzacja spółek na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

PrintMailRate-it

Spółki strefowe, podobnie jak wszystkie spółki funkcjonujące na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, mogą podlegać procesom restrukturyzacyjnym (połączenia, podziały, przekształcenia).

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Struktura właścicielska spółki może się zmienić np. wskutek wystąpienia wspólnika czy zbycia udziałów. Problematyczna może być wówczas kwestia wpływu restrukturyzacji na dalszą działalność w strefie (przede wszystkim zachowanie zezwolenia strefowego i płynących z niego korzyści).


Szczególnie istotne konsekwencje mogą się wiązać ze zmianą statusu przedsiębiorcy strefowego – z małego lub średniego na dużego – która może być efektem takiej restrukturyzacji.

Zidentyfikujemy dla Ciebie obszary ryzyka związanego z restrukturyzacją. Przeanalizujemy potencjalne niekorzystne konsekwencje prawne i podatkowe. Otrzymasz także wsparcie doradcze umożliwiające wypracowanie najkorzystniejszego rozwiązania.

Restrukturyzacje spółek na terenie SSE – doradztwo prawne

  • analiza sytuacji prawnej i podatkowej przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją,
  • ocena możliwych konsekwencji związanych ze zmianami restrukturyzacyjnymi,
  • wszczęcie procedury mającej na celu włączenie gruntu do SSE,
  • pomoc w przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania w mocy zezwolenia strefowego.

Deutschland Weltweit Search Menu