Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​Ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami, planującymi albo już prowadzącymi działalność na terytorium Polski.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej zabezpieczy Twoje dobra niematerialne (np. nazwę przedsiębiorstwa, znak towarowy, domenę internetową) przed ich nieuprawnionym wykorzystywaniem przez osoby trzecie. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań skróci czas potrzebny na usunięcie naruszeń oraz zminimalizuje koszty ewentualnych środków prawnych.


Zabezpieczenie praw na dobrach niematerialnych zapewnia długotrwałe pozytywy. Znak towarowy czy nazwa domeny internetowej to ważne elementy każdego przedsiębiorstwa. Ich wartość wzrasta wraz z upływem czasu. Wpływają na rozpoznawalność usług i produktów, co bezpośrednio przedkłada się na osiągane wyniki.


W Rödl & Partner działamy na rynku lokalnym i jednocześnie jesteśmy częścią ogólnoświatowej grupy. Umożliwia na to prowadzenie spraw dotyczących ochrony praw na dobrach niematerialnych również poza granicami Polski.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej – jak możemy Ci pomóc?


  • prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych – w szczególności postępowań spornych o znaki towarowe przed Urzędem Patentowym RP;
  • prowadzenie spraw przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą;
  • ochrona przedsiębiorcy przed naruszającą jego prawa rejestracją domen internetowych – w szczególności odzyskiwanie domen .eu w postępowaniach ADR toczonych przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej;
  • przygotowanie umów licencyjnych oraz umów przenoszących autorskie prawa majątkowe;
  • doradztwo dotyczące strategii ochrony praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie;
  • opracowanie opinii prawnych;
  • badania due dilligence.

Prawo własności przemysłowej obejmuje m.in. patenty na wynalazki, ochronę wzorów użytkowych i przemysłowych, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych.  Należy podkreślić, że ochrona własności przemysłowej może mieć kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa, dlatego warto o nią zadbać przy wsparciu ekspertów. Prawidłowa ochrona marki wspiera rozpoznawalność firmy i buduje zaufanie klientów, a to przekłada się na zyski i rozwój działalności.

Wspieramy klientów w ochronie know-how, reprezentujemy w przypadku sporów, w tym dotyczących m.in. znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP czy sądem arbitrażowym w Polsce lub za granicą. Opracowujemy opinie prawne i przeprowadzamy badania due diligence. Do spraw klientów podchodzimy indywidualnie, analizując potencjalne ryzyka i proponując rozwiązania szyte na miarę. Skuteczna ochrona własności przemysłowej wymaga znajomości wielu procedur i konkretnego rodzaju prawa. Zależy również od obszaru geograficznego, na którym chcemy zastrzec swoje rozwiązanie. By mieć pewność, że Twoje rozwiązanie może zostać objęte ochroną, zwróć się do naszych specjalistów, którzy przygotują stosowną dokumentację i rzetelnie ocenią Twoją sytuację. 

Prawo własności intelektualnej chroni niematerialne składniki majątku firmy, które są oryginalne i unikatowe. Dotyczy m.in. takich dziedzin jak: prawo autorskie i prawo pokrewne, tajemnica przedsiębiorstwa, wizerunek, bazy danych, wynalazki, utwory muzyczne itp. Nie należy myśleć, że prawo własności intelektualnej dotyczy wyłącznie działalności artystycznej. Jest również stosowane w działalności biznesowej. 

Wspieramy klientów w przygotowaniu umów licencyjnych zarówno licencji wyłącznych, jak i licencji niewyłącznych oraz przeniesienia autorskiego prawa majątkowego. Doradzamy w zakresie strategii ochrony praw własności intelektualnej. Analizujemy aspekty biznesowe i strategiczne przedsiębiorstwa, dzięki czemu dowiesz się, w jaki sposób zarządzać własnością intelektualną w swojej firmie i jak wykorzystać swoje zasoby do uzyskania przewagi konkurencyjnej, a także co robić, by chronić się przed naruszeniem swoich praw. Odpowiednia ochrona praw własności intelektualnej buduje prestiż przedsiębiorstwa i sprawia, że jest postrzegane, jako bardziej atrakcyjne, a majątek firmy zwiększany jest dzięki licencjom. 

Zgłoś się do nas nie tylko wtedy, jeśli myślisz o ochronie własności przemysłowej i intelektualnej. Wspieramy również przedsiębiorstwa, których te prawa zostały naruszone. Dokładnie analizujemy zaistniałe problemy i sugerujemy możliwe rozwiązania zarówno na drodze polubownej, jak i sądowej. Rzetelnie informujemy naszych klientów o skutkach, które mogą przynieść konkretne działania i wspieramy w procesie dochodzenia swoich praw własności przemysłowej i własności intelektualnej. 
Deutschland Weltweit Search Menu