Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

PrintMailRate-it

Ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami, planującymi albo już prowadzącymi działalność na terytorium Polski.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej zabezpieczy Twoje dobra niematerialne (np. nazwę przedsiębiorstwa, znak towarowy, domenę internetową) przed ich nieuprawnionym wykorzystywaniem przez osoby trzecie. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań skróci czas potrzebny na usunięcie naruszeń oraz zminimalizuje koszty ewentualnych środków prawnych.


Zabezpieczenie praw na dobrach niematerialnych zapewnia długotrwałe pozytywy. Znak towarowy czy nazwa domeny internetowej to ważne elementy każdego przedsiębiorstwa. Ich wartość wzrasta wraz z upływem czasu. Wpływają na rozpoznawalność usług i produktów, co bezpośrednio przedkłada się na osiągane wyniki.


W Rödl & Partner działamy na rynku lokalnym i jednocześnie jesteśmy częścią ogólnoświatowej grupy. Umożliwia na to prowadzenie spraw dotyczących ochrony praw na dobrach niematerialnych również poza granicami Polski.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej – jak możemy Ci pomóc?


  • prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych – w szczególności postępowań spornych o znaki towarowe przed Urzędem Patentowym RP;
  • prowadzenie spraw przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą;
  • ochrona przedsiębiorcy przed naruszającą jego prawa rejestracją domen internetowych – w szczególności odzyskiwanie domen .eu w postępowaniach ADR toczonych przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej;
  • przygotowanie umów licencyjnych oraz umów przenoszących autorskie prawa majątkowe;
  • doradztwo dotyczące strategii ochrony praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie;
  • opracowanie opinii prawnych;
  • badania due dilligence.


Deutschland Weltweit Search Menu