Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Prawo własności intelektualnej i przemysłowej

PrintMailRate-it

Prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej są nierozerwalnie związane z dynamicznym rozwojem nowych technologii. Ochrona praw własności intelektualnej jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorcami, planującymi albo już prowadzącymi działalność na terytorium Polski.


Skorzystanie z doradztwa w zakresie ochrony praw autorskich oraz własności przemysłowej pomoże Państwu zabezpieczyć posiadane dobra niematerialne, takie jak nazwa przedsiębiorstwa, znaki towarowe czy domeny internetowe, przed ich nieuprawnionym wykorzystywaniem przez osoby trzecie. W przypadku takich naruszeń, zastosowanie rozwiązań zaproponowanych wcześniej przez specjalistów pozwoli skrócić czas potrzebny na ich usunięcie oraz zminimalizuje koszty ewentualnych koniecznych środków prawnych. Wsparcie związane z ochroną praw autorskich i własności intelektualnej dotyczy także podmiotów, które zostały zaskoczone nieuczciwymi praktykami innych uczestników rynku.


Działania związane z zabezpieczeniem praw na dobrach niematerialnych przynoszą pozytywne skutki przez wiele lat. Znaki towarowe czy nazwy domen internetowych stanowią ważne elementy Państwa przedsiębiorstwa. Ich wartość wzrasta wraz z upływem czasu, często decydują one o rozpoznawalności usług i produktów, a to z kolei bezpośrednio przedkłada się na osiągane wyniki. Planując wieloletni rozwój działalności warto poświęcić kwestii ochrony znaków towarowych szczególną uwagę. 


Do dyspozycji klientów Rödl & Partner pozostaje interdyscyplinarny zespół specjalistów (radców prawnych i adwokatów, doradców podatkowych, jeśli wymaga tego sytuacja współpracujemy również z rzecznikami patentowymi). Rödl & Partner zapewnia szeroko zakrojone doradztwo przygotowane w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klientów. Profesjonalne i wieloaspektowe podejście oraz bogate doświadczenie pracujących dla Państwa specjalistów dają sposobność wykorzystania w pełni możliwości wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie własności intelektualnej. Pozwalają także zabezpieczyć Państwa interesy w możliwie wysokim stopniu. Istotne jest również, że Rödl & Partner działa na rynku lokalnym, stanowiąc jednocześnie część ogólnoświatowej grupy, co umożliwia prowadzenie spraw dotyczących ochrony praw na dobrach niematerialnych również poza granicami Polski.


W zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej Rödl & Partner oferuje m.in. następujące usługi:

  • prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych (w tym w szczególności postępowań spornych o znaki towarowe przed Urzędem Patentowym RP) w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej),
  • prowadzenie spraw przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej),
  • ochrona przedsiębiorcy przed naruszającą jego prawa rejestracją domen internetowych, w tym w szczególności odzyskiwanie domen .eu w postępowaniach ADR toczonych przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej (aktualnie jedynym sądem arbitrażowym wskazanym przez Komisję Europejską do rozstrzygania tego typu spraw),
  • przygotowywanie umów licencyjnych,
  • przygotowywanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe,
  • doradztwo w zakresie strategii ochrony praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie,
  • opracowywanie opinii prawnych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej),
  • przeprowadzanie  badań due dilligence w zakresie praw własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa własności przemysłowej).

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Kontakt

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

+48 22 244 00 00

Wyślij zapytanie

 Pozostańmy w kontakcie

Deutschland Weltweit Search Menu