Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Spory zbiorowe – rozwiązywanie, arbitraż, doradztwo

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​Wszczęcie sporu zbiorowego przeciwko pracodawcy rodzi określone konsekwencje i zmusza do pewnych działań. Jeśli pozostajesz w konflikcie z grupą pracowników reprezentowaną przez związki zawodowe – skontaktuj się z nami. 

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Przeprowadzimy Cię przez ten proces w sposób optymalny, zapewniający poszanowanie praw i interesów obu stron oraz zmierzający do wyeliminowania jakiegokolwiek wpływu powstałego sporu na tok funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa.

Przeprowadzimy spór zbiorowy w Twoim przedsiębiorstwie profesjonalnie, sprawnie i metodą możliwie mało inwazyjną dla toku działania spółki.

Nasi prawnicy, specjalizujący się w prawie pracy, zagwarantują zgodność tego procesu ze skomplikowanymi procedurami prawnymi, dzięki czemu unikniesz ryzyka ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa pracy.

Spory zbiorowe – doradztwo prawne


  • doradztwo w zakresie procedury związanej ze sporami zbiorowymi,
  • wsparcie w rokowaniach z przedstawicielami pracowników,
  • pomoc w wyborze optymalnej formy zakończenia sporu,
  • sporządzanie projektów porozumień zbiorowych.


​Spór zbiorowy, jak każda sytuacja konfliktowa, nie jest dla przedsiębiorców łatwą sytuacją. Jako że dotyczy grupy pracowników i niespełnionych oczekiwań, często trudno o polubowne rozwiązanie problemu. W dodatku czas jego trwania jest trudny do przewidzenia. Wszczęcie sporu zbiorowego to poważny krok, dlatego by mieć pewność, że interesy każdej ze stron: pracodawcy i pracowników reprezentowanych przez związki zawodowe lub radę pracowników, są respektowane, a problem zażegnany w najbardziej optymalnym terminie, warto zwrócić się o pomoc do ekspertów.

Spory zbiorowe mogą dotyczyć warunków pracy, wynagrodzenia, ograniczenia uprawnień, bezpieczeństwa, przestrzegania praw i obowiązków pracowników i pracodawcy, świadczeń socjalnych, a także praw i wolności pracowników w związkach zawodowych. By wymusić zmiany, często prowadzą do strajków lub protestów.

Nasi eksperci doradzają w zakresie procedury związanej ze sporami zbiorowymi, a także wspierają pracodawców w rozmowach z organizacja związkową. Analizują możliwe zachowania i rozwiązania stron, by pomóc w wyborze właściwej formy zakończenia sporu zbiorowego. Przygotowują projekty porozumień, są także gotowi do podjęcia mediacji. Rozwiązywanie sporów zbiorowych z naszym wsparciem to gwarancja zachowania procedur i poszanowania interesów stron. Warto zadbać, by spór zbiorowy i pozostałe spory pracownicze rozwiązywać sprawnie i profesjonalnie, tak by zniwelować możliwość pojawienia się ich w przyszłości. ​
Deutschland Weltweit Search Menu