Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Prawo konkurencji

PrintMailRate-it

Doradztwo w zakresie prawa konkurencji kierujemy do przedsiębiorców planujących transakcje, które mogą ograniczać konkurencję lub zawierać zapisy niezgodne z prawem konsumenckim.


Dotyczy to zwłaszcza:
  • transakcji łączenia, nabywania udziałów/akcji i innych przypadków koncentracji dokonywanych pomiędzy podmiotami o odpowiednio wysokich obrotach,
  • różnego rodzaju kontraktów czy wzorców umownych, które mogą zawierać postanowienia niedozwolone z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Aktualnie większość planowanych przedsięwzięć i inwestycji musi być sprawdzona pod kątem zgodności z przepisami prawa konkurencji. W niektórych przypadkach konieczne może się okazać zgłoszenie do UOKiK zamiaru dokonania określonej transakcji.

W przypadku każdego klienta dążymy do tego, aby możliwie szeroko poznać charakter i specyfikę jego działalności. Jesteśmy w stanie zidentyfikować problemy związane z prawem konkurencji – które mogą się pojawić zarówno w bieżącej działalności klientów, jak i przy planowaniu większych przedsięwzięć – i zapewnić skuteczną obsługę prawną w tym zakresie.

Prawo konkurencji – usługi


  • analiza planowanych transakcji pod kątem zgodności z prawem konkurencji,
  • przygotowanie dokumentów związanych ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji do UOKiK,
  • opracowywanie i kontrola zgodności z prawem konsumenckim wzorców umownych, ogólnych warunków umownych itp.,
  • reprezentacja w postępowaniach przed rzecznikiem praw konsumentów,
  • reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem UOKiK,
  • reprezentacja przed sądami, w szczególności przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

​Dbamy o respektowanie wolnej konkurencji i realizację interesów na wolnym rynku. Wspieramy klientów dokonujących fuzji przedsiębiorstw oraz nabywających udziały lub akcje innych podmiotów. Analizujemy umowy, kontrakty i niezbędną dokumentację, by była zgodna z prawem ochrony konkurencji i konsumentów.

Trzeba podkreślić, że rozwój biznesów obliguje ich właścicieli do znajomości prawa dotyczącego ochrony konkurencji. Dobrą praktyką jest zatem korzystanie z wiedzy ekspertów w tym zakresie, by mieć pewność, że sprawnie poruszamy się w tym obszarze i nie zostać posądzonym o niedozwolone praktyki rynkowe. Nasi specjaliści w zakresie prawa konkurencji wiedzą, jakie rozwiązania można stosować w konkretnych działalnościach, reprezentują klientów w ewentualnych postępowaniach i monitorują, czy kontrahenci nie naruszają prawa względem klienta. Mają także doświadczenie w zakresie kontroli przeprowadzanych przez UOKiK oraz Unię Europejską. Wspierają więc klienta w różnych obszarach prawa konkurencji, by zapewnić bezpieczeństwo działalności. Powierzając ten zakres Rödl & Partner masz pewność, że Twój biznes działa zgodnie z prawem i w najwyższych standardach.
Deutschland Weltweit Search Menu