Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Sporządzanie sprawozdań finansowych

PrintMailRate-it

Jeśli prowadzisz własną, scentralizowaną księgowość i chcesz skorzystać z zewnętrznej usługi związanej z realizacją obowiązku okresowego przedstawiania raportów finansowych – trafiłeś pod dobry adres.

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Sporządzane przez nas sprawozdania finansowe dają Ci gwarancję obiektywnych i wiarygodnych informacji na temat finansów firmy. Dzięki temu wypełnisz, zgodnie z krajowymi przepisami, obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorstwa. Równocześnie otrzymasz obiektywny i rzetelny dokument o stanie przedsiębiorstwa.
 
Zespół naszych wysoko wykwalifikowanych specjalistów doświadczonych w zakresie stosowania krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz system szczegółowej, kilkuetapowej kontroli gwarantują poprawność tworzonego sprawozdania. Dodatkowo każde sprawozdanie sporządzamy z myślą o użyteczności informacyjnej dla zarządu firmy, z dbałością o czytelną prezentację i interpretację najistotniejszych danych.
Usługi sporządzania sprawozdań finansowych:

 

  • zebranie potwierdzeń sald,
  • zgodność rozliczeń podatkowych z deklaracjami,
  • kompletność dokumentacji księgowej za dany okres,
  • poprawność rozliczeń z podmiotami powiązanymi,
  • następnie sporządzenie sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz, na życzenie klienta, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej.​
​Sporządzanie sprawozdań finansowych jest jasno sprecyzowane w ustawie o rachunkowości. Jednak i w tym temacie warto skorzystać z doświadczenia specjalistów, zoptymalizować swój czas pracy i mieć pewność, że przygotowana dokumentacja zawiera wszystkie niezbędne elementy i nie będą nam grozić sankcje z uwagi na nieprawidłowości. Nasi eksperci gwarantują obiektywność i rzetelność sprawozdania finansowego firmy, a także skondensowane informacje dotyczące najbardziej istotnych zagadnień.

Deutschland Weltweit Search Menu