Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Sporządzanie sprawozdań finansowych

PrintMailRate-it

Usługa sporządzania sprawozdań finansowych przeznaczona jest dla klientów, którzy prowadzą własną, scentralizowaną księgowość, ale chcą skorzystać z zewnętrznej usługi związanej z realizacją obowiązku okresowego przedstawiania raportów finansowych zgodnie z krajowymi wymogami sprawozdawczości finansowej.


Zlecenie tworzenia sprawozdania zewnętrznej firmie pozwala otrzymać pakiet obiektywnych i wiarygodnych informacji na temat finansów firmy. Dzięki temu wypełniają Państwo, zgodnie z krajowymi przepisami, obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorstwa, a równocześnie pozyskują obiektywny i rzetelny dokument o stanie przedsiębiorstwa. Zawarte w nim informacje są przydatne przy ocenie dotychczasowej działalności oraz planowaniu dalszych kroków. Zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów Rödl & Partner, doświadczonych w zakresie stosowania krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz system szczegółowej, kilkuetapowej kontroli gwarantuje poprawność tworzonego sprawozdania. Dodatkowo każde sprawozdanie sporządzone jest z myślą o użyteczności informacyjnej dla zarządu firmy, z dbałością o czytelną prezentację i interpretację najistotniejszych danych. 


Sporządzanie sprawozdania finansowego opiera się na licznych czynnościach weryfikacyjnych:

  • zebranie potwierdzeń sald,
  • zgodność rozliczeń podatkowych z deklaracjami,
  • kompletność dokumentacji księgowej za dany okres,
  • poprawność rozliczeń z podmiotami powiązanymi),

 

a następnie sporządzeniu sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz, na życzenie klienta, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej.​

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

Kontakt

Contact Person Picture

Liliane Preusser

Partner

+48 32 330 12 00

Wyślij zapytanie

Contact Person Picture

Renata Kabas-Komorniczak

doradca podatkowy

Partner zarządzający

+48 22 244 00 00

Wyślij zapytanie

 Pozostańmy w kontakcie

 Newsletter.png
Deutschland Weltweit Search Menu