Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Audyt projektu unijnego – audyt unijny

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​Przeprowadzenie audytu projektu jest konieczne przy realizacji działań, w których wartość dofinansowania przekracza kwotę 14 000 euro netto. Dzięki współpracy ze specjalistami masz pewność poprawnej realizacji projektu unijnego i wypełnienia obowiązku związanego z przeprowadzeniem audytu.​

 Zapytaj nas o szczegóły oferty!

​Audyt projektów unijnych 


Audyt projektów unijnych dotyczy badania przeprowadzanego przez biegłego rewidenta w czasie realizacji projektu (obowiązek spoczywający na beneficjencie).


Audyt weryfikuje poprawność działań prowadzonych na każdym etapie realizacji projektu:


  • wydatki kwalifikowalne,
  • prawidłowe ewidencjonowanie wydatków,
  • dekretacja dokumentów księgowych,
  • procedura ofertowa,
  • wybór dostawców,
  • oznakowanie środków,
  • promocja projektu.


Efektem współpracy jest profesjonalny raport zawierający zalecenia pokontrolne.​

Korzyści z audytu projektów unijnych


Posiadamy doświadczenie w zakresie tworzenia i kontroli projektów unijnych realizowanych przez beneficjentów program​ów pomocowych UE. Wyróżnia nas interdyscyplinarność specjalistów (biegli rewidenci, księg​owi, doradcy ds. funduszy unijnych).
Efektem audytu projektu unijnego jest raport z realizacji projektu – dokument, który jest nie tylko podsumowaniem, lecz również doskonałym punktem wyjścia przy okazji planowania i realizacji kolejnych projektów.

Dzięki audytowi projektu unijnego beneficjent o kwocie wsparcia powyżej 14 000 euro netto spełnia obowiązek badania projektu oraz otrzymuje istotną z punktu widzenia poprawności realizacji informację zwrotną.


Deutschland Weltweit Search Menu