Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Ruszają nabory wniosków o dofinansowanie inwestycji w energooszczędność, OZE oraz produkcję biometanu i biogazu

PrintMailRate-it

​Magdalena Skurowska

14 marca 2024


Po raz kolejny zmieniono harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS). 

Budżet programu wynosi ponad 24 mld euro, a jego celem jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez finansowanie projektów związanych z obniżeniem emisyjności gospodarki i budową efektywnego systemu transportu, poprawę dostępności opieki zdrowotnej oraz wzmacnianie roli kultury w życiu społecznym.

Terminy


Od 29 marca do 29 maja 2024 r. zaplanowano nabory wniosków o dofinansowanie w następujących konkursach dla przedsiębiorstw:


Poprawa efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach – budżet 188 mln zł


W tym konkursie finansowane będą nakłady inwestycyjne skutkujące zmniejszeniem zużycia energii pierwotnej w przedsiębiorstwie, przede wszystkim:

  • termomodernizacja budynków zakładowych;
  • podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych;
  • zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów, ciągów transportowych oraz systemów pomocniczych;
  • instalacja urządzeń OZE (np. fotowoltaiki), jednak jedynie jako część projektu.

Zakres projektu musi zostać uzasadniony wykonanym audytem energetycznym. 

W zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków zakładowych trzeba będzie osiągnąć poziom przynajmniej 30% oszczędności energii pierwotnej po zakończeniu realizacji projektu.

Dofinansowanie będzie przyznawane jako nieoprocentowana pożyczka, częściowo umarzalna – do 30% dla dużych i do 49% dla średnich przedsiębiorstw. 


Budowa lub rozbudowa odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu, w tym energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii – budżet 300 mln zł


Projekty w powyższym zakresie będą mogły obejmować również koszty przyłączenia do sieci gazowej oraz magazyny energii, w tym infrastrukturę umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.

Minimalna wartość mocy wspieranych instalacji będzie wynosić łącznie dla wszystkich składowych projektu:

  • w zakresie energii elektrycznej wytwarzanej z biogazu: pow. 0,5 MWe,
  • w zakresie energii cieplnej wytwarzanej z biogazu: pow. 0,5 MWth.

Dofinansowanie przyznawane będzie w formie pożyczki (od 51% wartości przyznanego wsparcia) oraz dotacji (do 49% wartości przyznanego wsparcia). Całkowita intensywność pomocy publicznej nie będzie mogła przekroczyć dozwolonych limitów wynikających z odrębnych przepisów – w przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych podstawowy limit wynosi 45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia.


Pozostałe szczególnie istotne z perspektywy przedsiębiorstw konkursy zaplanowane są w następujących terminach:


1. Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych
od 29.12.2023 do 22.04.2024; budżet 700 mln zł

2. Rozwijanie recyklingu odpadów w przedsiębiorstwach
od 31.10.2024 do 30.12.2024; budżet 100 mln zł

3. Optymalizacja gospodarki surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach
od 31.10.2024 do 30.12.2024; budżet 40 mln zł

4. Rozwój infrastruktury do transportu intermodalnego
od 04.11.2024 do 30.06.2025; budżet 1 mld zł


Jeśli planujesz inwestycje w powyższych obszarach – skontaktuj się z nami. W Rödl & Partner wpieramy kompleksowo w obszarze pomocy publicznej, w tym w ubieganiu się o wsparcie programu FEnIKS.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu