Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Grant rządowy

PrintMailRate-it
Magdalena Skurowska
10 listopada 2022

Grant rządowy może być przyznany przedsiębiorstwu realizującemu w Polsce inwestycję produkcyjną bądź z sektora usług – zwłaszcza zaawansowanych lub nowoczesnych usług dla biznesu.


Ministerstwo Finansów oferuje bezzwrotne wsparcie finansowe z Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030. Grant rządowy może być zachętą do podjęcia planów rozwojowych na terenie Polski.


O wsparcie ubiegać się mogą inwestorzy już obecni w kraju, a także ci jeszcze niedziałający na polskim rynku.

Inwestycje spełniające określone kryteria (np. minimalne nakłady inwestycyjne, wymagana wielkość zatrudnienia) mogą zostać dofinansowane w formie:

  • grantu inwestycyjnego – w wysokości maksymalnie 10–20% wartości wydatków kwalifikujących się do wsparcia,
  • grantu na zatrudnienie – z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy w wysokości maksymalnie 12 tys.–20 tys. zł,
  • grantu szkoleniowego – komplementarnego do powyższych form i udzielanego na każde utworzone stanowisko pracy w maksymalnej wysokości 25–50% kwalifikujących się do wsparcia poniesionych kosztów szkoleń.

Grant zostaje przyznany na podstawie oceny złożonych do odpowiednich instytucji wniosków przed rozpoczęciem inwestycji i pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny i rekomendacji do wsparcia.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu