Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Finansowanie inwestycji w ochronę środowiska

PrintMailRate-it

Magdalena Skurowska

23 marca 2022 r.

 

Wciąż czekamy na uruchomienie funduszy strukturalnych UE na lata 2021-2027. W tym czasie warto przyjrzeć się możliwościom krajowego wsparcia projektów związanych z ochroną środowiska.


Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska zarówno Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i wojewódzkie fundusze udzielają dofinansowania na projekty z zakresu ekologii. Przewidziane są różne formy wsparcia, takie jak pożyczki lub dotacje.


Formy dofinansowania projektów ekologicznych w Polsce


Aktualnie wiele wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie w trybie ciągłym do wyczerpania środków. Dla przykładu, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można się ubiegać o pożyczkę na warunkach preferencyjnych nawet do 100% wartości projektu. Aktualne oprocentowanie pożyczki wynosi 1,5% w skali roku, z okresem spłaty do 15 lat. Dofinansowane projekty mogą dotyczyć zadań z zakresu ochrony środowiska, takich jak np.:

 

  • budowa, instalacja lub modernizacja systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii – np. instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotłownie na biomasę;
  • odwierty geotermalne;
  • budowa wysokosprawnych układów kogeneracyjnych.


Po wykonaniu projektu oraz wykazaniu się zamierzonym efektem środowiskowym przedsięwzięcia można dodatkowo ubiegać się o częściowe umorzenie przyznanej pożyczki – do 20% bez przeznaczenia tej kwoty na dalsze ekologiczne cele lub maksymalnie do 60% w przypadku przeznaczenia umorzonej kwoty na określone typy zadań z zakresu ochrony środowiska. Powyższe limity mogą zostać w praktyce obniżone dla przedsiębiorców przez dodatkowe ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących pomocy publicznej.


Szczegółowe warunki przyznawania pożyczek, zasady ich częściowego umarzania oraz dostępny na ten cel budżet mogą się różnić w poszczególnych województwach.


W obliczu braku dostępnych jeszcze programów wspieranych przez fundusze UE powyższe możliwości mogą stanowić atrakcyjną alternatywę w finansowaniu przedsięwzięć firm z zakresu ochrony środowiska. Warto pamiętać jednak o konieczności przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie przed realizacją projektu.


Chcesz wiedzieć więcej o możliwościach dofinansowania projektów ekologicznych?  Skontaktuj się z ekspertami Rödl & Partner.

Kontakt

Contact Person Picture

Magdalena Skurowska

Ekspertka ds. nowych inwestycji

Wyślij zapytanie


Deutschland Weltweit Search Menu