Nasz strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji oferty wysyłanej do klientów oraz analizy zachowania użytkowników, tak aby dostarczać usługi na najwyższym poziomie. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności.Zmiany w dokumentacji pracowniczej

PrintMailRate-it

​Katarzyna Adamczak, Natalia Patecka

4 maja 2023 r.


13 marca 2023 r. zostały ogłoszone zmiany w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej: „Rozporządzenie”).

Wprowadzone zmiany dotyczą zakresu aktu osobowych pracownika. Jak do tej pory, akta pracownicze składały się z 4 części. Na skutek zmiany akta pracownicze obejmują 5 części.

Jakie dokumenty należy dodatkowo przechowywać w części B akt osobowych?

Rozszerzona część B akt osobowych pracownika w zakresie oświadczeń lub dokumentów dotyczących nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia obejmuje dodatkowo informacje o:
 • potwierdzeniu poinformowania pracownika o następujących kwestiach:
  • wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w organizmach pracowników środków działających podobnie do alkoholu, 
  • grupie lub grupach pracowników objętych ww. kontrolą, 
  sposobie przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w organizmach pracowników środków działających podobnie do alkoholu,
 • dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej. 

Co powinno znajdować się w części E akt osobowych pracownika?

Dodatkowo wprowadzono nową część E akt osobowych dotyczącą dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości pracownika lub kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Część ta, zgodnie z Rozporządzeniem, zawiera następujące informacje: 
 • informacje dotyczące kontroli trzeźwości pracownika przeprowadzonej przez pracodawcę,
 • informację dotyczącą badania stanu trzeźwości pracownika przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego,
 • informacje dotyczące przeprowadzonej przez pracodawcę kontroli pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu,
 • informację dotyczącą badania pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonego przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego*.

W jaki sposób należy przechowywać dokumenty w części E akt osobowych pracownika?

Na skutek dodanego przepisu, dokumenty znajdujące się w części E akt osobowych pracownika muszą być przechowywane w wydzielonych częściach dotyczących danej kontroli – przyporządkowywane im są odpowiednio numery E1 i kolejne. Wówczas do każdej z tych części należy stosować przechowywanie w porządku chronologicznym, numerowanie oraz tworzenie wykazu dokumentów.

Rozporządzenie przewiduje także procedurę związaną z usunięciem z akt osobowych pracownika informacji związanej z:
 • kontrolą trzeźwości pracownika lub
 • kontrolą pracownika na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu oraz
 • badaniem pracownika na obecność w jego organizmie alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu przeprowadzonym przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego*.

Jaki termin na dostosowanie akt osobowych pracownika?

Pracodawcy, którzy zgromadzili dokumentny związane z kontrolą trzeźwości pracownika oraz kontrolą na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu przed dniem wejścia w życie zmienionego rozporządzenia, są zobowiązani w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmienionego rozporządzenia do dostosowania sposobu przechowywania zgodnie z wymogami zawartymi w tym zmienionym rozporządzeniu.

Rozporządzenie weszło w życie 21 marca 2023 r. Wyjątkiem są przepisy dotyczące części B akt osobowych w zakresie dokumentów dot. wykonywania pracy zdalnej, które weszły w życie 7 kwietnia 2023 r. 

Chcesz wiedzieć więcej na temat wprowadzonych zmian? Skontaktuj się z nami. 

*Dodany § 3 pkt. 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.
*Dodany § 4 ust. 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Kontakt

Contact Person Picture

Katarzyna Małaniuk

radca prawny

Associate Partner

Wyślij zapytanie

Profil

Deutschland Weltweit Search Menu